Polska Izba Firm Szkoleniowych

SZKOLENIE OTWARTE W WARSZAWIE

Wybierając profesjonalne  szkolenie i warsztaty Human Skills mogą być Państwo pewni, że zdobyta wiedza i umiejętności przełożą się na bardziej efektywną pracę i większe zyski dla firmy lub przedsiębiorstwa. Poszerzanie umiejętności pracowników i kadr kierowniczych to inwestycja, która zawsze przynosi zwrot. Naszych Klientów obsługujemy tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, dlatego mogą być Państwo pewni, że współpraca z nami będzie wyłącznie miłym doświadczeniem.

PROMOCJA CENOWA WAŻNA DO 30.06.2019r.

ROZWÓJ KOMPETENCJI MIĘKKICH

Kolory osobowości DISC, Jung, Hurtman, Insight/ Komunikacja/ Asertywność/ Automotywacja/ Zarządzanie stresem/ Zarządzenie emocjami/ Wellness w pracy/ Zarządzanie czasem/ Kreatywność/ 

Szkolenie Czas trwania Cena netto Terminy Cena promocyjna

Kolory osobowości – komunikacja interpersonalna i budowanie relacji zgodnie z typologią kolorów osobowości E.Hartmana oraz Extended DISC

2 dni/14 godzin 1290 zł (+23% VAT) 20-21.05.2019r., 27-28.06.2019r., 29-30.08.2019r., 23-24.09.2019r., 25-26.10.2019r., 25-26.11.2019 1100 zł netto

Komunikacja interpersonalna w biznesie-jak słuchać i być wysłuchanym, jak unikać nieporozumień, jak komunikować się z trudnym rozmówcą?

1 dzień/7 godzin 690 zł (+23% VAT) 13.06.2019r., 19.09.2019r.,  04.12.2019r. 590 zł netto

Asertywność w biznesie. Jak być asertywnym, pewnym siebie i bronić się przed manipulacjami ze strony otoczenia.

1 dzień/7 godzin 690 zł (+23% VAT) 10.06.2019r., 18.09.2019r., 06.11.2019r. 590 zł netto

Automotywacja – zostań swoim własnym coachem. Trening motywacji wewnętrznej – jak zwiększyć własną efektywność i skutecznie realizować cele.

1 dzień/7 godzin 690 zł (+ 23% VAT) 29.05.2019r., 13.08.2019r., 14.10.2019r., 05.12.2019r. 590 zł netto

Zarządzanie emocjami i stresem z elementami rozwoju inteligencji emocjonalnej. Jak radzić sobie ze stresem, emocjami w pracy, zrozumieć siebie i innych.

2 dni/14 godzin 1290 zł (+23% VAT) 27-28.05.2019r., 11-12.06.2019r., 05-06.09.2019r., 17-18.10.2019r., 14-15.11.2019r., 12-13.12.2019r. 1100 zł netto

Powyższe szkolenie można zakupić również jako dwa osobne dni szkoleniowe:

Zarządzanie stresem. Jak radzić sobie ze stresem w pracy i łagodzić jego skutki. 

1 dzień/7 godzin 690 zł (+23% VAT)   27.05.2019r., 11.06.2019r., 05.09.2019r., 17.10.2019r., 14.11.2019r., 12.12.2019r. 590 zł netto

Zarządzenie emocjami z elementami rozwoju inteligencji emocjonalnej. Jak radzić sobie z emocjami w pracy, zrozumieć siebie i innych?

1 dzień/7 godzin 690 zł (+23% VAT) 28.05.2019r., 12.06.2019r., 06.09.2019r., 18.10.2019r., 15.11.2019r., 13.12.2019r. 590 zł netto

STRES I EMOCJE W PRACY – wellness w pracy, czyli jak pokonać biurowy stres i opanować emocje

2 dni/14 godzin 1290 zł (+23% VAT) 16-17.05.2019r., 24-25.06.2019r., 26-27.09.2019r., 28-29.11.2019r. 1100 zł netto

Zarządzanie czasem i efektywność biznesowa – warsztat z wykorzystaniem gier szkoleniowych. 

1 dzień/7 godzin 890 zł (+23% VAT) 19.06.2019r., 09.09.2019r., 02.12.2019r. 760 zł netto

Design thinking – metoda twórczego myślenia 

2 dni/14 godzin (+23% VAT)

Trening kreatywności. Jak pobudzać i ćwiczyć twórcze myślenie.

1 dzień/7 godzin 690 zł (+23% VAT) 31.05.2019r., 06.08.2019r. 590 zł netto

SZKOLENIA HUMAN RESOURCES

Employer Branding/ Rekrutacje/ Assessment i Development Centre/ Zarządzanie talentami/ Zarządzanie szkoleniami i rozwojem. 

Szkolenie Czas trwania Cena netto Terminy Cena promocyjna

Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji.  Jak zaplanować profesjonalną rekrutację i zatrudnić odpowiednich pracowników.

2 dni/14 godzin 1290 zł (+23% VAT) 17-18.06.2019r., 26-27.08.2019r., 21-22.10.2019r., 09-10.12.2019r. 1100 zł netto

Assessment oraz Development Center. Jak zaplanować profesjonalny ośrodek badania kompetencji, przygotować zadania, być asesorem i stworzyć raporty.

2 dni/14 godzin 1290 zł (+23% VAT) 12-13.06.2019r., 01-02.08.2019r., 11-12.11.2019r. 1100 zł netto

Zarządzanie szkoleniami w organizacji. Jak przeprowadzać analizę potrzeb szkoleniowych, planować i budżetować szkolenia, przeprowadzać ewaluację i realizować projekty rozwojowe.

1 dzień/7 godzin 690 zł (+23% VAT) 14.06.2019r., 29.08.2019r., 09.10.2019r., 18.12.2019r. 590 zł netto
Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie. Pozyskiwanie, rozwój i motywowanie talentów oraz pomiar efektywności programów Talent Management. 2 dni/14 godzin 1390 zł (+23% VAT)  26 – 27.09.2019r.  1200 zł netto
Employer Branding. Jak zbudować wiarygodną markę pracodawcy i profesjonalny wizerunek firmy. 1 dzień/7 godzin 690 zł (+23% VAT) 24 – 25.10.2019 r.  590 zł netto

SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW

Szkolenia dla Top Management/ Efektywne przywództwo/ Zarządzanie zespołem

Szkolenia z zarządzania w projektach/Zarządzanie zespołem wirtualnym/ Zarządzanie zespołem projektowym rozproszonym

Szkolenia dla kadry kierowniczej/Zarządzanie dla początkujących menadżerów/ Skuteczny lider zespołu/ Współpraca zespołowa/ Menadżer jako coach/Feedback z elementami feedforward/ Rozwiązywanie konfliktów/ Zarządzanie zmianą

Szkolenie Czas trwania Cena netto  Terminy Cena  promocyjna
SZKOLENIA DLA WYŻSZYCH STANOWISK KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Efektywne przywództwo w biznesie. Jak być skutecznym liderem dla siebie i innych. 

2 dni/14 godzin 1690 zł (+ 23% VAT) 16-17.05.2019r. 1490 zł netto

Zarządzanie zespołem. Jak budować wizerunek szefa, skutecznie się komunikować, zarządzać potencjałem pracowników, budować współpracę zespołową i radzić sobie z wyzwaniami menedżerskimi. Szkolenie wraz z wypełnieniem profilu Insight Discovery.

2 dni/ 14 godzin 1 690 zł (+23% VAT) 17-18.06.2019r., 12-13.08.2019r., 01-02.10.2019r. 1490 zł netto
SZKOLENIA DLA ZARZĄDZAJĄCYCH PROJEKTAMI I ZESPOŁAMI WIRTUALNYMI

Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów. Jak skutecznie zarządzać zespołem rozproszonym.

2 dni/14 godzin 1690 zł (+ 23% VAT) 23-24.05.2019r., 11-12.07.2019r. 1490 zł netto

Komunikacja i współpraca w zespole projektowym. Jak zadbać o dobrą komunikację i współpracę podczas tworzenia projektu?

2 dni/14 godzin 1690 zł (+ 23% VAT) 03-04.06.2019r. 1490 zł netto
SZKOLENIA DLA KADRY KIEROWNICZEJ 

Zarządzanie zespołem dla młodych menadżerów czyli jaki wybrać styl zarządzania, zbudować expose szefa i zarządzać zespołem

2 dni/14 godzin 1690 zł (+23% VAT) 27-28.05.2019r., 15-16.07.2019r., 12-13.09.2019r., 18-19.11.2019r.  1490 zł netto

Skuteczny lider zespołu. Narzędzia kierowania: delegowanie zadań, wyznaczanie celów, monitorowanie, docenianie i wyrażanie uznania

2 dni/14 godzin 1690 zł (+23% VAT) 20-21.05.2019r., 22-23.07.2019r., 04-05.11.2019r. 1490 zł netto

Menadżer jako coach. Jak wspierać rozwój i odpowiedzialności wśród pracowników oraz jak rozmawiać z pracownikami, aby zwiększać ich efektywność osobistą i zawodową. Coachingowe metody zarządzania. 

1 dzień/7 godzin 990 zł (+23% VAT) 06.05.2019r., 17.07.2019r., 11.09.2019r., 13.11.2019r., 18.12.2019r.   790 zł netto

Feedback z elementami feedforward. Jak skutecznie korygować, motywować i wspierać pracowników.

1 dzień/7 godzin   990 zł (+23% VAT) 07.05.2019r., 18.07.2019r., 12.09.2019r., 31.10.2019r., 05.12.2019r. 790 zł netto

Współpraca zespołowa. Jak budować współodpowiedzialność i atmosferę współpracy w zespole.

1 dzień/7 godzin  990 zł (+23% VAT) 17.05.2019r., 16.07.2019r., 23.10.2019r. 790 zł netto

Rozwiązywanie konfliktów w zespole. Jak rozpoznawać konflikty w zespole, jak im przeciwdziałać i neutralizować sytuacje konfliktowe? 

1 dzień/7 godzin 890 zł (+23% VAT) 22.05.2019r., 24.07.2019r., 23.10.2019r.  760 zł netto

Zarządzanie zmianą w organizacji. Wprowadzenie zmian, komunikacja zmian, radzenie sobie z oporem i techniki zarządzania zmianą

1 dni/7 godzin 990 zł (+ 23% VAT) 01.07.2019r., 30.10.2019r. 790 zł netto

SPECJALISTYCZNE

Trening dla trenerów/ Mobbing/ Asystentka/Sekretarka

Szkolenie Czas trwania Cena netto Terminy Cena  promocyjna
Trening dla Trenerów wewnętrznych. Jak planować i prowadzić szkolenia wewnątrz organizacji (na życzenie z wykorzystaniem kamery). 2 dni/14 godzin 1390 zł (+23% VAT) 09-10.05.2019r., 25-26.07.2019r., 16-17.09.2019r., 07-08.11.2019r. 1200 zł netto

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Jak przeciwdziałać, uświadamiać i reagować. Aspekty prawne i psychologiczne.

1 dzień/7 godzin 890 zł (+ 23% VAT)   16.05.2019r.,  25.09.2019r., 20.11.2019r. 760 zł netto

ASYSTENTKA / SEKRETARKA– profesjonalny wizerunek, efektywność zawodowa, współpraca z klientami i przełożonym

1 dzień/7 godzin 690 zł (+23% VAT) 07.05.2019r., 17.07.2019r., 10.10.2019r., 03.12.2019r. 590 zł netto

NEGOCJACJE I OBSŁUGA KLIENTA

Techniki negocjacji/ Obsługa klienta/ Reklamacje/ Windykacje

Szkolenie Czas trwania Cena netto Terminy Cena  promocyjna
TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU. Jak stosować etyczną perswazję oraz bronić się przed manipulacjami. 2 dni/14 godzin 1490 zł (+23% VAT) 03-04.06.2019r., 07-08.08.2019r. 1280 zł netto
SKUTECZNY HANDLOWIEC. Profesjonalne rozmowy i wizyty handlowej. 1 dzień/7 godzin 890 zł (+23% VAT) 08.05.2019r., 25.06.2019r. 760 zł netto
Efektywne techniki negocjacji. Jak sprawnie osiągać cele poprzez negocjacje. 2 dni/14 godzin 1490 zł (+23% VAT) 27-28.06.2019r., 20-21.08.2019r., 21-22.10.2019r. 1280 zł netto

Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie. Jak stosować zaawansowane techniki negocjacyjne w handlu i budować przewagę konkurencyjną. 

2 dni/14 godzin 1490 zł (+23% VAT) 09-10.09.2019r., 28-29.10.2019r., 02-03.12.2019r. 1280 zł netto
Profesjonalna obsługa klienta (szkolenie z wykorzystaniem gier). Techniki modelowania postaw klientów, znaczenie współpracy zespołowej w obsłudze klienta, trudne sytuacje, radzenie sobie z konfliktem i stresem. 2 dni/14 godzin 1390 zł (+23% VAT) 30-31.07.2019r., 7-8.10.2019r., 28-29.11.2019r. 1200 zł netto
Obsługa reklamacji i trudne rozmowy z klientem. Jak skutecznie zarządzać reklamacjami by utrzymać zaufanie klienta. 1 dzień/7 godzin 890 zł (+23% VAT) 26.06.2019r., 18.09.2019r., 30.10.2019r., 11.12.2019r. 760 zł netto

PRAWNE

Odpowiedzialność członków zarządu/ Ochrona danych osobowych/ Tajemnica przedsiębiorstwa/ Umowy cywilnoprawne/ Zamówienia publiczne

Szkolenie Czas trwania Cena netto  Terminy Ceny  promocyjna

Odpowiedzialność, ochrona, prawa członków zarządu oraz rad nadzorczych za zobowiązania spółki.

1 dzień/7 godzin 890 zł (+23% VAT) 05.06.2019r., 10.07.2019r., 03.09.2019r., 21.11.2019r. 760 zł netto

Tajemnica przedsiębiorstwa.

1 dzień/7 godzin 890 zł (+23% VAT) 21.06.2019r., 25.09.2019r., 22.11.2019r. 760 zł netto

Prawo autorskie i prawa pokrewne.

1 dzień/7 godzin 890 zł (+23% VAT) 14.06.2019r., 03.10.2019r. 760 zł netto

Informacja publiczna i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

1 dzień/7 godzin 890 zł (+23% VAT) 19.06.2019r., 4.10.2019r. 760 zł netto

Rodo, prawa autorskie w marketingu, social mediach.

1 dzień/7 godzin 890 zł (+23% VAT) 11.06.2019r., 04.09.2019r.,  06.12.2019r. 760 zł netto

KREOWANIE WIZERUNKU

Wystąpienia publiczne/ Autoprezentacja/ Budowanie własnej marki/ Etykieta i savoir-vivre

Szkolenie Czas trwania Cena netto  Terminy Cena  promocyjna

Sztuka autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. Jak kreować wizerunek profesjonalisty i prowadzić profesjonalne wystąpienia. (Szkolenie z wykorzystaniem kamery) 

2 dni/14 godzin 1290 zł (+23% VAT) 13-14.06.2019r., 22-23.08.2019r., 15-16.10.2019r., 16-17.12.2019r. 1100 zł netto

Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne.Jak się przygotować i jak (się) prezentować, aby realizować zakładane cele. (Szkolenie z wykorzystaniem kamery)

2 dni/14 godzin 1390 zł (+23% VAT) 06-07.06.2019r., 29-30.07.2019r., 02-03.09.2019r. 1200 zł netto

Jak zrobić dobre wrażenie? Kreowanie profesjonalnego wizerunku w biznesie – szkolenie dla kobiet i dla mężczyzn – dress code, savoir-vivre, lekcja stylu

1 dni/7 godzin 690 zł (+23% VAT) 13.05.2019r.; 11.09.2019r.; 11.12.2019r. 590 zł netto

Personal Branding w organizacji. Jak budować własną markę, PR osobisty oraz wizerunek profesjonalisty wewnątrz organizacji.

1 dzień/7 godzin 690 zł (+23% VAT) 26.06.2019r., 28.08.2019r., 06.11.2019r. 590 zł netto

Etykieta i savoir-vivre. Jak budować wizerunek profesjonalisty i uniknąć „faux pas".

1 dzień/7 godzin 690 zł (+23% VAT) 15.05.2019r., 19.08.2019r., 09.12.2019r. 590 zł netto

Etykieta i protokół dyplomatyczny w biznesie i administracji publicznej.

1 dzień/7 godzin 690 zł (+23% VAT) 24.05.2019r.; 06.09.2019r.; 13.12.2019r.  590 zł netto

Emisja głosu w biznesie. Trening emisji głosu i poprawnej wymowy.

1 dzień/7 godzin 790 zł (+23% VAT)   14.05.2019r., 22.07.2019r., 20.09.2019r., 27.11.2019r. 680 zł netto

SZKOLENIA DLA KOBIET – SUKCES KOBIETY BIZNESU

Szkolenia biznesowe skierowane do kobiet pracujących w firmach oraz administracji publicznej. W trakcie zajęć Klientki zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu autoprezentacji, budowania pewności siebie oraz kreowania wizerunku. Businesswoman biorąca udział w szkoleniu dowie się ponadto, jaka jest jej strategiczna efektywność osobista i zawodowa.

Szkolenie Czas trwania Cena netto Terminy Cena  promocyjna
KOBIETA W BIZNESIE  Jak zwiększyć swoją pewność siebie w relacjach biznesowych, jak świadomie rozwijać swój potencjał, aby odnieść sukces w życiu zawodowym i prywatnym  1 dzień/7 godzin 890 zł (+23% VAT) 05.06.2019r., 14.08.2019r., 14.10.2019r. 690 zł netto
WIZERUNEK I MARKA OSOBISTA KOBIETY Jak kreować swój profesjonalny wizerunek i budować własną markę 1 dzień/7 godzin 890 zł (+23% VAT) 08.06.2019r., 11.10.2019r., 13.11.2019r. 690 zł netto
KOBIETA ALFA CZTERY BOGINIE Poznaj swoje cztery boginie: wojowniczkę, mądrości, radości i kobiecości. Dowiedź się jak je w sobie rozwijać i dążyć do harmonii między nimi 1 dzień/7 godzin 890 zł (+23% VAT) 23.05.2019r., 25.07.2019r. 690 zł netto
KOMUNIKACJA DAMSKO-MĘSKA Jak porozumiewać się z mężczyznami w pracy? Różnice w komunikacji. 1 dzień/7 godzin 890 zł (+23% VAT) 24.05.2019r., 22.07.2019r. 690 zł netto

Interesuje Cię konkretne szkolenie, a nie znalazłeś go w naszym harmonogramie? Skontaktuj się z nami:

biuro@humanskills.pl 
(22) 224  21 95, 96

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność