Polska Izba Firm Szkoleniowych

Assessment i Development Center

Jak zaplanować profesjonalny ośrodek badania kompetencji, przygotować zadania, być asesorem i stworzyć raporty

Jako firma szkoleniowo – doradcza prowadzimy projekty z zakresu Assessment i Development Center u naszych Klientów. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem.

Celem szkolenia Assessment i Development Center jest nauka umiejętności badania kluczowych na danym stanowisku kompetencji pracowników, zrozumienie wagi poszczególnych umiejętności oraz wypracowanie umiejętnego posługiwania się nimi. Szkolenie jest skierowane zarówno do specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, jak i dla menedżerów oraz osób, które samodzielnie prowadzą rekrutację i zajmują się oceną pracowników.

1100 zł netto*

 

*Cena promocyjna obowiązuje do 30.06.2019r.

Cena stała: 1290 zł netto od osoby

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Specyfice metod, zasad analizy i oceny sesji Assesment Centre oraz Development Centre.
 • Rozpoznawaniu i badaniu kompetencji na danym profilu stanowiska oraz możliwości rozwojowych.
 • Informacjach dotyczących profesjonalnego pełnienia roli asesora, obserwacji asesorkiej, tworzenia notatek.
 • Zasadach budowania sesji feedbackowej.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Tworzenia słownika z definicjami kompetencji do sesji Assessment Center lub Development Center.
 • Rozdzielania kompetencji głównych od pobocznych.
 • Tworzenia pytań i wskaźników do wybranych kompetencji.
 • Badania kompetencji z dopasowaniem odpowiednich ćwiczeń.
 • Tworzenia ćwiczeń weryfikujących kompetencje, potencjał.
 • Tworzenia raportu  cząstkowego i końcowego sesji Assessment Center lub Development Center.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Tworzeniem potencjału kadrowego i kierowaniem nim.
 • Udzielaniem feedbacku.

Adresaci Szkolenia

 • Pracownicy działów personalnych zajmujących się rekrutacjami oraz rozwojem talentów w organizacji, w tym menedżerowie HR, specjaliści, doradcy personalni i  zawodowi.
 • Osoby zarządzające zespołami.
 • Osoby zainteresowane pozyskaniem specjalistycznej wiedzy z zakresu Human Resources, w tym studenci oraz absolwenci.
 • Właściciele firm.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Program Szkolenia

ASSESSMENT ORAZ DEVELOPMENT CENTER. Jak zaplanować profesjonalny ośrodek badania kompetencji, przygotować zadania, być asesorem i stworzyć  raporty.

DZIEŃ I

09:30 – 09:45 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

09:45 – 10:30 MODUŁ I. Metoda Assessment i Development Center

 1. Specyfika metody AC/DC.
 2. Możliwości zastosowania metody w kierowaniu kapitałem ludzkim.
 3. Cele stosowania AC/DC w organizacji – pozyskiwanie, kształcenie i motywowanie pracowników.
 4. Wady oraz zalety projektów AC/DC w kontekście rozwoju potencjału kadrowego.
 5. Koszt projektów AC/DC w praktyce. Prezentacja kilku zrealizowanych projektów.

10:30 – 10:45 Przerwa

10:45 – 12:30 MODUŁ II. Role w projekcie Assessment i Development Center

 1. Podział ról – dział personalny, przełożeni, asesorzy oraz uczestnicy.
 2. Przygotowanie oraz rola asesora.
 3. Podział zadań asesorów przy ćwiczeniach i raportach.
 4. Rola asesora w czasie sesji – obserwacja, odgrywanie ról, słuchanie, notowanie, wnioskowanie.
 5. Odpowiedzialność asesora.
 6. Ocenianie i błędy oceniania.
 7. Fakty a interpretacje i hipotezy.
 8. Techniczne przygotowanie asesora – przed, w trakcie oraz po.

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 14:30 MODUŁ III. Ocena kompetencji w sesji Assessment i Development Center

 1. Rola kompetencji w AC/DC i sens tworzenia profili kompetencyjnych. Prezentacja przykładów oraz omówienie.
 2. Definiowanie kompetencji, ustalanie ich wartościowania oraz wskaźników. Ćwiczenie grupowe.
 3. Przygotowanie profilu idealnego kandydata. Ćwiczenie indywidualne.
 4. Typologia osobowości a profil kompetencyjny.

14:30 – 14:45 Przerwa

14:45 – 16:15 MODUŁ IV. Rola ćwiczeń w projekcie Assessment i Development Center

 1. Rodzaje zadań w projekcie AC/DC. Prezentacja przykładów.
 2. Typy zadań. Prezentacja przykładów.
 3. Zasady budowania zadań.
 4. Tworzenie formularzy, raportów itp.

16:15 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia zajęć.

Uczestnik otrzyma zadanie domowe – przygotowanie zadania do własnego projektu AC/DC.


DZIEŃ II

09:00 – 09:10. Rozpoczęcie zajęć, przypomnienie pierwszego dnia.

09:10 – 10:00 Omówienie zadań związanych z przygotowaniem zadań AC/DC przez uczestników.

10:00 – 10:15 Przerwa

10:15 – 12:30  Moduł I. Rola ćwiczeń w projekcie Assessment i Development Center

 1. Matryca ćwiczeń i kompetencji do AC/DC.
 2. Tworzenie raportów – zawartość, ocena kompetencji, wyniki szczegółowe, zbiorcze, analiza SWOT.
 3. Tworzenie rekomendacji rozwojowych dla uczestnika – szkolenia, coaching, ścieżka kariery itp.
 4. Tworzenie raportów dla uczestników przy AC oraz przy DC.

                   Moduł IIPrzygotowanie sesji Assessment i Development Center

 1. Konstruowanie harmonogramu projektu. Przykłady.
 2. Przygotowanie odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia sesji AC/DC.
 3. Projektowanie sesji ACDC. Ćwiczenie indywidualne.

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 14:45 Przygotowanie sesji Assessment i Development Center cd.

14:45 – 15:00 Przerwa

15:00 – 15:40 MODUŁ III. Raporty i sesja integracyjna Assessment i Development Center

 1. Zasady sesji integracyjnej. Ćwiczenie grupowe.
 2. Zasady przekazywania informacji zwrotnej do Klienta o sugestiach rozwojowych dla organizacji – programy rozwoju talentów itp.

15:40 – 16:00 Podsumowanie szkolenia oraz przygotowanie do roli asesora.

Zapraszamy do lektury: ZARZĄDZANIE TALENTAMI – jaki model funkcjonuje w Twojej organizacji?

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.
Szkolenie poprowadzi jeden z trenerów:
Wojciech Zezula

Wojciech Zezula

Trener, Coach, Doradca i Inwestor

PROFIL TRENERA:

Konsultant z ponad 25-letnim doświadczeniem biznesowym. Ukończył Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej i początkowo pracował naukowo, następnie prowadził własne projekty informatyczne.

W latach dziewięćdziesiątych w IBM był odpowiedzialny za sprzedaż kompleksowych rozwiązań informatycznych dla przemysłu oraz kierowanie projektami wdrożeniowymi. Od 1997 jest aktywnym trenerem i konsultantem oraz menedżerem zarządzającym firmami doradczo-szkoleniowymi. Nawiązał współpracę z wieloma klientami korporacyjnymi, dla których realizował kompleksowe projekty szkoleniowe i coachingowe zorientowane na rozwój kompetencji ich kadr menedżerskich i handlowych. W latach 1997-2004 pełnił obowiązki dyrektora oraz członka zarządu Kalkstein Corporate Training, kierując pracą kilkunastu konsultantów i trenerów.

Od 2005 jest prezesem zarządu firmy doradczej Business Potential Discovery (BPD.pl), w której realizuje projekty wspierające menedżerów we wdrożeniu nowoczesnych metod zarządzania. W ramach usługi Interim Management pełnił w 2011 roku obowiązki dyrektora operacyjnego w spółce informatycznej notowanej na GPW. Jest doradcą w obszarach zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i zespołami, sprzedaży, negocjacji i prezentacji.

Od 2013 roku na stałe współpracuje z Human Skills w roli trenera biznesu.

Pracuje jako wolontariusz kompetencji dla start-up’ów i studentów SGH.

SPECJALIZACJA W HUMAN SKILLS:

 • Zarządzanie zespołem wirtualnym (rozproszonym)
 • Komunikacja i współpraca w zespole projektowym
 • Przywództwo – warsztaty strategiczne
 • Warsztaty umiejętności menedżerskich
 • Ośrodek Oceny i Rozwoju

KWALIFIKACJE:

 • IBM Hundred Percent Club, IBM EMEA (dwukrotnie)
 • TACK Training International Certificates, London
 • Kalkstein Corporate Training Certificates, Warszawa
 • Insights Discovery Licensed Practitioner (2002-2020)
 • Ponad 1000 przeprowadzonych dni szkoleniowych
 • Ponad 500 przeprowadzonych sesji coachingowych
 • Autor gier szkoleniowych (sprzedaż B2B, współpraca w zespole i pomiędzy zespołami)
 • Autor kilkudziesięciu zwalidowanych ćwiczeń Metody AC/DC (w wersjach warsztatowych i zdigitalizowanych)
 • Wystąpienia na konferencjach HR (Konferencja Kadry, Stowarzyszenie Prezesi Wolontariusze 2011)

WYBRANI KLIENCI:

ABB, Agora, Ammono, ARCUS, AVNET (obecnie Tech Data), Applica, Atlas Copco, Bayer, Bipromet, BMM, CDN Partner, CERI, Controlling Systems, Datacom (obecnie Integrated Solutions, Orange Group), Dell, Deloitte, DSR, EJOT, Finder, FM Bank (obecnie NEST Bank), Fujitsu, Gamfi, Handelsbanken, Honda, IBM, IFS, Infor IT, Iron Mountain, IT Vision, IT.Integro, JAMAR, JADE (Atos Group), JiP Software, Klinger, Komplus, LST-NET, Metro, Microsoft, Mindbox, NCBR, NEUCA, Nokia, ORLEN, Passus, Philips, Polkomtel, Roche, Rockwell Automation, Rodenstock, Sage, Saint-Gobain, SiDLY, Sodexo, Sony, Start People (obecnie Randstad), TELZAS, Tomascon, TOPSIL, Volvo, WaPro (obecnie Asseco), XPLUS

Zobacz profil trenera...
Iwona Firmanty

Iwona Firmanty

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Euler Hermes Collections Sp. z o.o., Euler Hermes Collections Sp. z o.o., HUNTERS Sp. z o.o., Polska Akcja Humanitarna, 3M Poland Sp. z o.o., Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, KGHM Polska Miedź S.A., Accenture Sp. z o.o., Edukacja Biznes Nauka Polska Sp. z o.o., Unify Sp. z o.o.; Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.; First Data Polska S.A., Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.

"Wiedza przekazana z poziomu doświadczonego praktyka. Ogromna wiedza trenerki, którą chętnie się dzieliła. Teraz wiem jakich błędów nie popełniać i w jaki sposób lepiej przygotować się do procesu rekrutacyjnego. Prowadzenie wywiadu CBI- dobre omówienie.  Dużo ciekawych wskazówek w jaki sposób zadawać pytania rekrutacyjne. Wartościowe było dla mnie omówienie używania testów psychologicznych podczas rekrutacji oraz programu Orientation. Ćwiczenia, całość - od struktury przez planowanie do oceny. Praktyczne aspekty i sposób korzystania z AC/DC.  Przeprowadzenie ćwiczeń/zadań."

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność