Polska Izba Firm Szkoleniowych

EMPLOYER BRANDING

jak zbudować wiarygodną markę pracodawcy i zbudować profesjonalny wizerunek firmy

„Badania dowodzą, że dobry wizerunek firmy na rynku pracy sprzyja pozyskiwaniu i utrzymywaniu wartościowych dla firmy pracowników [Lipka, 2002, s. 150]. Według 93% respondentów badania „Rekrutacja i wizerunek pracodawców”, wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy ma decydujący wpływ na skuteczność procesów rekrutacyjnych.

Współcześni pracownicy stali się bardziej pewni siebie i skłonni, aby szukać profesjonalnej porady, jeśli uznają, że zostali niesprawiedliwie potraktowani [Barrow, Mosley, 2005, s. 13]. Ta charakterystyka wskazuje na wyzwania, z jakimi muszą zmierzyć się organizacje, jeśli chcą sprostać tym rosnącym oczekiwaniom i zapewnić sobie zainteresowanie, a następnie lojalność najbardziej utalentowanych osób. Jedną z odpowiedzi na te wyzwania jest employer branding, czyli kreowanie wizerunku pracodawcy. Postrzeganie firmy jako świetnego pracodawcy jest kluczowe dla wyniku biznesowego i przekłada się bezpośrednio na pozycję  organizacji na rynku”

590 zł netto*

netto (+VAT) od osoby

 

*Cena promocyjna obowiązuje do 30.06.2019r.

Cena stała: 690 zł netto od osoby

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Realizujemy szkolenia otwarte z zakresu employer branding w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Dobrych i złych praktykach dotyczących budowania marki organizacji i jej wizerunku.
 • Narzędziach analizy strategicznej mających na celu wzmocnić pozycję marki pracodawcy.
 • Kosztach popełnianych błędów w zakresie employer brandingu.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Tworzenia strategicznych, kompleksowych koncepcji kształtowania wizerunku pracodawcy.
 • Właściwej oceny działań konkurentów i wykorzystania tego benchmark’u do doskonalenia własnych aktywności wizerunkowych.
 • Oceny skuteczności działań employer branding.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Tworzeniem profesjonalnego wizerunku firmy.
 • Budowaniem marki pracodawcy.
 • Strategicznym myśleniem.
 • Zorientowaniem na cele firmy i cele klienta.

Adresaci Szkolenia

 • Aktualni i przyszli pracownicy działów kadrowych/Human Resources.
 • Aktualni i przyszli pracownicy działów Public Relations i marketingu.
 • Aktualni i przyszli pracownicy firm rekrutacyjnych i doradczych.
 • Właściciele firm, prezesi, zarząd, kadra kierownicza.
 • Osoby zainteresowane tematyką employer brandingu.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

 

Dofinansowanie

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA: EMPLOYER BRANDING. Jak zbudować wiarygodną markę pracodawcy i zbudować profesjonalny wizerunek firmy.

Rynek pracy w ostatnich latach przeszedł niesamowitą metamorfozę. Nie bez powodu mówi się, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Coraz więcej osób stawia na rozwój, stąd też wzrost ich pewności siebie, a tym samym także wymagań wobec pracodawcy. Jak zatem pozyskać naprawdę dobrego specjalistę do zespołu firmy? Jak go przekonać, żeby aplikował do nas zamiast do konkurencji i został z nami na dłużej?

Atrakcyjne warunki zatrudnienia to nie wszystko. Potrzeba znacznie więcej, by przyciągnąć i zatrzymać wykwalifikowanego, a przy tym lojalnego pracownika. I tutaj z pomocą przychodzi employer branding, czyli budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy. Działania te obejmują szereg czynności prowadzonych na co dzień zarówno wśród obecnych, jak i potencjalnych pracowników. Dzięki naszemu szkoleniu nauczysz się analizować wizerunek zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny Twojej firmy. Zrozumiesz, co robisz źle i dowiesz się, jak to naprawić, by stworzyć wizerunek firmy, do której chętnie będą aplikować najlepsi kandydaci!

I DZIEŃ

09:30 – 10:00  Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

10:00 – 11:00 Moduł I. EMPLOYER BRANDING.JAK ZBUDOWAĆ WIARYGODNĄ MARKĘ PRACODAWCY

 1. Obszary działań employer branding.
 2. Strategiczne podejście do kształtowania wizerunku pracodawcy – kluczowe pytania.
 3. Podstawa wiarygodności marki pracodawcy – atrybuty emocjonalne.
 4. Ćwiczenie: określanie priorytetów dla działań employer branding.

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:00 Moduł II. EMPLOYER BRANDING.ANALIZA STRATEGICZNA

 1. Analiza wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego.
 2. Grupy docelowe.
 3. Ocena konkurencji.
 4. Ćwiczenie: analiza strategiczna organizacji.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:10 Moduł III. EMPLOYER BRANDING.POZYCJONOWANIE MARKI PRACODAWCY

 1. Określenie wartości marki pracodawcy dla pracowników (EVP) oraz funkcji marki pracodawcy.
 2. Marka pracodawcy – atrybuty funkcjonalne i emocjonalne.

15:10 – 15:20 Przerwa

15:20 – 16:10 Moduł III -EMPLOYER BRANDING. c.d. POZYCJONOWANIE MARKI PRACODAWCY

 1. Budowanie wiarygodności marki pracodawcy – dostarczenie argumentów wspierających.
 2. Ćwiczenie: poszukiwanie argumentów wspierających.

16:10 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia wraz z omówieniem najważniejszych kwestii. 

II DZIEŃ

09:00 – 09:15 Przywitanie – kawa, herbata, napoje, słodkie przekąski, owoce.

09:15 – 10:30 Moduł IV. EMPLOYER BRANDING.EGZEKUCJA MARKI PRACODAWCY

 1. Narzędzia kształtowania wizerunku pracodawcy.
 2. Najczęściej popełniane błędy.

10:30 – 10:40 Przerwa

10:40 – 12:10 Moduł IV – EMPLOYER BRANDING.c.d. EGZEKUCJA MARKI PRACODAWCY

 1. Podstawowe mierniki skuteczności działań employer branding.
 2. Ćwiczenie: ocena sposobu pozycjonowania i egzekucji wybranych marek pracodawców.

Moduł V. EMPLOYER BRANDING W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Działania wizerunkowe na poszczególnych etapach rekrutacji.

12:10 – 12:50 Przerwa na obiad

12:50 – 14:20 Moduł V – c.d. EMPLOYER BRANDING W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Proces wprowadzenia do pracy czyli siła pierwszego wrażenia – dobre praktyki.
 2. Ćwiczenie: projektowanie skutecznego procesu wprowadzenia do pracy.

Moduł VI. EMPLOYER BRANDING W INTERNECIE

 1. Siła strony korporacyjnej i elementy wizerunku pracodawcy.

14:20 – 14:30 Przerwa

14:30 – 15:30  Moduł VI – c.d. EMPLOYER BRANDING W INTERNECIE

 1. Zarządzania marką i wizerunkiem pracodawcy w wirtualnych sieciach społecznych – wytyczne.
 2. Jak to robią najlepsi? – przegląd najlepszych europejskich stron poświęconych karierze.

15:30 – 16:00 Podsumowanie wraz z omówieniem najważniejszych kwestii z zakresu employer branding – budowania marki pracodawcy.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.
Trener:
Monika Kantowicz-Gdańska

Monika Kantowicz-Gdańska

Od początku swojej kariery zawodowej pracuje z najwyższą kadrą zarządzającą oraz menedżerami różnych szczebli i zespołami eksperckimi – zarówno w wymiarze grupowym, jak i indywidualnym. Koncentruje się na kluczowych wyzwaniach i buduje na pozytywach. Rozwija miękkie kompetencje, a w szczególności umiejętności komunikacyjne. Jest inspiratorką autorefleksji i orędowniczką dialogu. Uczy menedżerów, jak skutecznie budować zaangażowanie i przełamywać opory pracowników wobec zmian.

SPECJALIZACJA W HUMAN SKILLS:

Jako niezależny konsultant i trener pracuje od 2006 roku. Zrealizowała liczne projekty doradcze i rozwojowe dla firm z wielu branż oraz instytucji publicznych. Prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz PR (kształtowanie wizerunku pracodawcy, komunikacja menedżerska, komunikacja wewnętrzna w organizacji, zarządzanie talentami, zarządzanie wiedzą i inne obszary tematyczne). Projektuje programy rozwojowe.

WYBRANI KLIENCI:

Z jej ekspertyzy korzystali członkowie zarządów, menedżerowie i pracownicy wielu organizacji, a wśród nich: Toyota Motor Manufacturing Poland, Eaton Automotive Sp. z o.o., Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o., Alfa Laval Kraków Sp. z o.o., Enersys Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Idea Bank, Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek”, COM4IT Sp. z o.o., PZOL Sp z o.o., Instanta Sp. z o.o., Imago Public Relations, RE Conferences, Urząd Marszałkowski w Łodzi, UM Wodzisławia Śląskiego, Górnośląskie Centrum Kultury, EXATEL S.A., IBM, Metro Group (Makro), Tesco Polska Sp. z o.o., TNT, Allianz, QXL Poland Sp. z o.o. (Allegro), Raiffeisen Bank Polska S.A., ING Bank Śląski, PKO BP, Volkswagen Bank Polska S.A., TP S.A., P4 Sp. z o.o. (Play), JTI Polska Sp. z o.o., Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, Scott Wilson, Passus Sp. z o.o., UDT, PERN „Przyjaźń” S.A., Tramwaje Warszawskie, Computaris Polska Sp. z o.o., IT Card i in.). Swoją wiedzą praktyczną dzieli się także ze studentami studiów podyplomowych (m.in. Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie).

WYKSZTAŁCENIE:

Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendystką Copenhagen Business School (studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i konsultacji). Ukończyła studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

OPINIE:

„Miałem okazję brać udział w szkoleniu organizowanym przez Monikę. Indywidualne podejście i fachowość – o tym wiedziałem już przed. Nie wiedziałem jednak, że Monika tak dobrze potrafi zidentyfikować potrzeby już w trakcie szkolenia i na bieżąco je modyfikować sprawiając, że spotkanie było bardzo dobrze uszyte ‚na miarę’. To był dobrze zainwestowany czas.” (Michał Sobiło, uczestnik programu rozwojowego dla menedżerów)

„Pani Moniko, bardzo dziękuję. To był naprawdę efektywnie spędzony czas. Bardzo odpowiada mi forma konsultacji, gdzie możemy rozmawiać o konkretnych zagadnieniach. Cenne jest dla mnie to, że dzieli się Pani doświadczeniami i dobrymi praktykami. Sposób Pani pracy jest inspirujący – zadawanie pytań oraz obrazy dają uczestnikowi pole do refleksji, uświadomienia sobie co już wie (i że wcale nie jest tego tak mało) oraz co chciałby zmienić. I jest to naprawdę power do działania!” (Pani Ania, uczestniczka konsultacji indywidualnych z zakresu komunikacji wewnętrznej, 2016)

„Cykl szkoleń z Moniką Kantowicz-Gdańską był najbardziej przydatnym, jaki kiedykolwiek przeszłam. Prowadząca pracuje bardzo ciekawą, poszerzającą horyzonty myślenia metodą kart Point of You. Same spotkania były bardzo wnikliwie przeprowadzane, a prowadząca elastycznie dostosowywała tematykę do rzeczywistych problemów, które na pierwszy rzut oka nie były widoczne. Monika Kantowicz-Gdańska była zaangażowana, nie dominowała grupy, była doskonałym mediatorem, z dużą dozą empatii i wyczucia. W zespole wyzwoliła kreatywność, samodzielne myślenie, szczerość i motywację. Trafnie wychwytuje i formułuje problematyczne obszary, nie zapominając jednak o pozytywnych fundamentach. Bardzo życzliwa i otwarta.” (Pani Ina, uczestniczka programu rozwojowego dla menedżerów, 2015)

„Z dzisiejszego szkolenia, wychodzę z głową pełną inspiracji, energią do działania, uporządkowanymi myślami dotyczącymi Employer Branding, przekonaniem, że warto zainwestować swój czas w budowanie wizerunku mojego pracodawcy”. / „Wychodzę ze szkolenia z przekonaniem, że można zmienić pewne działania w organizacji i z pomysłami jak można to zrobić”. / „Ze szkolenia wychodzę z uporządkowaną wiedzą na temat tego jak podejść do rozpoczęcia prac związanych ze strategią wizerunkową, a także z nowymi pomysłami, które będę mogła wykorzystać w codziennej pracy”. / „Wychodzę z przekonaniem, że moja praca jest bardzo interesująca i jest ogromnym polem do popisu! Szkolenie dało mi „Powera”, otworzyło oczy na kilka rzeczy: I nie jest tak super, jak myślałam, ale …, II może być. A ja zadbam o to aby było super, jak najszybciej. / „1. Mam konkretne wskazówki, co zmienić w swojej organizacji 2. Dużo dają konkretne przykłady z Internetu i porównanie do najlepszych 3. Oparcie się na problemach organizacji uczestników szkolenia (wówczas szkolenia staje się „realne”) – „Z czym wychodzę ze szkolenia?” (opinie uczestniczek warsztatów Employer Branding, 2016)

„Spotkania z Moniką to te z kategorii łączenia przyjemnego z pożytecznym. Spotkanie w przyjemnej atmosferze i rozmowa o ważnych rzeczach. Moje spotkanie z Moniką i kartami coachingowymi Points of You to czas, w którym zadała mi wiele ważnych, trudnych pytań, które zmobilizowały mnie do zmierzenia się z własnymi przekonaniami i wiarą we własne siły. To czas kiedy sama sobie musiałam zakwestionować status quo. Odpowiedzi nie były proste i jednoznaczne, ale najważniejsze, że przez sposób prowadzenia rozmowy przez Monikę odpowiedziałam na nie sama, a odpowiedzi płynęły z wnętrza. Czym zaowocowało to spotkanie? Podjęciem projektu, nad którym myślałam od dwóch lat. Podjęciem kroków, by zacząć realizować się w obszarze, który zawsze wydawał mi się ważny, ale z jakichś powodów poza moim zasięgiem. Monika otworzyła mi oczy i pozwoliła uwierzyć, że niemożliwe nie istnieje. Monika, dziękuję!” (Katarzyna Bugla, uczestnik indywidualnych sesji rozwojowych)

WYBRANE PROJEKTY:

Employer branding i komunikacja wewnętrzna – strategie, doradztwo:

 • odpowiedzialna za nowoutworzoną funkcję komunikacyjną w polskim oddziale korporacji – tworzenie strategii komunikacji oraz realizację wszelkich działań związanych z polityką komunikacyjną, w tym szkolenia wewnętrzne z zakresu komunikacji (Mars Polska, branża FMCG)
 • stworzenie i wdrożenie strategii employer branding (Mars Polska, branża FMCG)
 • projektowanie oraz wielokrotna realizacja programów szkoleniowych z zakresu employer branding i komunikacji wewnętrznej
 • doradztwo w zakresie doskonalenia komunikacji wewnętrznej i procesów kształtowania wizerunku wewnętrznego pracodawcy w oparciu o wyniki badań opinii pracowników (Polkomtel S.A., branża telekomunikacyjna)
 • projekt doradczy ukierunkowany na wzmocnienie wizerunku firmy jako pracodawcy – badanie opinii pracowników (polityka personalna, wizerunek pracodawcy) oraz rekomendacja działań w zakresie kształtowania wizerunku firmy jako pracodawcy (Instanta Sp. z o.o., wiodący producent kawy instant w Europie)
 • program konsultacyjno-szkoleniowy „Marketing personalny. ABC employer brandingu” (dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi)
 • program konsultacyjno-szkoleniowy z zakresu komunikacji wewnętrznej – warsztaty „Internal branding I – „Dobre praktyki w zakresie organizowania działań komunikacyjnych i tworzenia skutecznych komunikatów wewnętrznych” oraz warsztat szkoleniowo-konsultacyjny „Internal branding II – strategia komunikacji, planowanie aktywności komunikacyjnych i tajniki komunikacji perswazyjnej” (dla ING Banku Śląskiego))
  • cykl spotkań konsultacyjno-szkoleniowych / doradztwo z zakresu komunikacji wewnętrznej (dla Agila Specialties Polska Sp. z o.o., branża farmaceutyczna oraz Idea Bank)
 • warsztaty konsultacyjno-szkoleniowe z zakresu kształtowania wizerunku pracodawcy – wypracowanie fundamentów strategii employer branding (dla Toyota Motor Manufacturing Poland)
 • program strategiczny ukierunkowany na angażowanie kadry kierowniczej w rozwój organizacji (ze szczególnym uwzględnieniem budowania wizerunku firmy), usprawnienie sposobów komunikacji i współpracy w gronie kierownictwa, doradztwo w zakresie doskonalenia komunikacji wewnętrznej (PZOL Sp. z o.o., branża medyczna)
 • opracowanie strategii wizerunku pracodawcy dla Toyota Motor Manufacturing Poland (analiza strategiczna wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego, opracowanie EVP oraz kampanii komunikacyjnej, doradztwo w zakresie doskonalenia procesu rekrutacji i wprowadzenia do pracy pod kątem candidate / newcomer experience, rekomendacje w zakresie doskonalenia wizerunku wewnętrznego, konsultacja działań z zakresu komunikacji wewnętrznej, stworzenie koncepcji funkcjonalnej strony WWW pracodawcy, opracowanie materiałów komunikacyjnych niezbędnych do realizacji działań EB – warstwa słowna i graficzna)
 • program doradczy (cykl konsultacji z udziałem HR i członków Zarządu) mający na celu doskonalenie procesów komunikacji wewnętrznej w firmie oraz jej rozwój w kierunku strategicznym (Craftware Sp. z o.o., branża informatyczna)

Badania opinii pracowników / audyty:

 • projektowanie i realizacja audytów komunikacyjnych – badania kompleksowe oraz ukierunkowane na węższe obszary tematyczne (Mars Polska Sp. z o.o.)
 • audyt komunikacji, zaangażowania i kultury organizacyjnej – projektowanie, realizacja, doradztwo w zakresie pożądanych zmian (EXATEL S.A., branża telekomunikacyjna)
 • audyt komunikacji wewnętrznej oraz wizerunku wewnętrznego pracodawcy, stworzenie rekomendacji działań doskonalących oraz warsztaty strategiczne dla członków Zarządu oraz Rady Dyrektorów i zespołu komunikacyjnego (Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek)
 • audyt personalny (badanie ilościowe i jakościowe, 1600 pracowników) oraz stworzenie rekomendacji działań doskonalących – wytycznych do strategii personalnej na lata 2017-2018 (Pośrednictwo Finansowe Kredyty Chwilówki w ramach współpracy z Centrum Rozwoju Biznesu Sostaric)
 • badanie opinii pracowników ukierunkowane na rozwój procesów HR w organizacji oraz doskonalenie wizerunku pracodawcy – projektowanie i realizacja badania ankietowego oraz badań jakościowych (grupy dyskusyjne), opracowanie raportu oraz rekomendacji (Grupa Dworakowski – 4 zakłady produkcyjne, około 2000 pracowników)

Projektowanie i realizacja programów rozwojowych:

 • długofalowy program rozwojowy “Rozwój kompetencji adaptacyjnych” dla grupy kierowników produkcji (Valeo Electrical and Electronical Systems Sp. z o.o., branża automotive)
 • warsztaty dla najwyższego kierownictwa – doskonalenie kompetencji komunikacyjnych; warsztaty zespołowe dla Działu Finansów – doskonalenie komunikacji i rozwój współpracy w zespole; warsztaty inspiracyjno-rozwojowe dla zespołu HR; warsztaty rozwojowe dla działu Order Handling – z zakresu doskonalenia kompetencji komunikacyjnych w relacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi (Alfa Laval Polska Sp. z o.o., branża technologiczna – wieloletnia współpraca)
 • długofalowy program rozwojowy dla menedżerów budujący wokół tematyki zarządzania zespołem projektowym, komunikacji i współpracy – pogłębiona analiza potrzeb, warsztaty dyskusyjne oraz indywidualne spotkania rozwojowe (Imago Public Relations)
 • warsztaty inspiracyjno-integracyjne dla zespołu HR -podsumowanie osiągnięć indywidualnych, wizja rozwoju zespołu HR i plany działań (Enersys Sp. z o.o., branża technologiczna)
 • warsztaty rozwojowe dla team leader’ów – „Komunikacja w zmianie” (dla IBM)
 • warsztaty zespołowe z zakresu zarządzania zmianą organizacyjną dla międzynarodowego zespołu Supply Chain Management (Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.)
 • indywidualne programy rozwojowe dla kadry menedżerskiej – TPMS Polska Sp. z o.o., Alfa Laval Polska Sp. z o.o., Harley Davidson Katowice
 • program strategiczny – warsztaty szkoleniowo-konsultacyjne mające na celu angażowanie pracowników w rozwój firmy oraz doradztwo HR – rewizja systemu wynagradzania i motywowania (COM4IT Sp. z o.o. – branża informatyczna)
 • grupowy program rozwojowy mający na celu doskonalenie komunikacji i współpracy w firmie – wywiady indywidualne, warsztaty grupowe, spotkania doradcze z Zarządem (GPM Systemy, branża nowych technologii)
 • warsztaty rozwojowe dla zespołu HR „Kształtowanie roli HR Business Partnera” mające na celu doskonalenie procesów personalnych w firmie oraz doskonalenie kompetencji indywidualnych (Craftware Sp. z o.o., branża informatyczna)
 • warsztaty zespołowe „Komunikacja i współpraca” poprzedzone pogłębioną analizą potrzeb dla Szkoły Wajdy
Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Powyższe szkolenie z zakresu employer branding/ budowania marki pracodawcy firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: KAN Sp. z o. o., Sąd Okręgowy w Warszawie, Ministerstwo Rozwoju, EMPLOCITY Sp.z o.o, Veolia Energia Warszawa S.A., SCS Expert Sp. z o.o., GFT Poland Sp. z o. o., Abriga Polska Sp. z o.o., CEZ Polska, Stora Enso Poland S.A., Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.


"Bardzo praktyczne szkolenie. Trener podążał za potrzebami uczestników i chętnie odpowiadał na pytania uczestników. Trening warty polecenia. Dobra organizacja szkolenia i przede wszystkim super przygotowanie merytoryczne trenera. Otrzymałam dużo cennych wskazówek, które na pewno wykorzystam. Trening warty polecenia.  Dobra lokalizacja biura. Tematyka, zakres były odpowiednie do potrzeb."

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność