Polska Izba Firm Szkoleniowych

Zarządzanie szkoleniami w organizacji

jak przeprowadzać analizę potrzeb szkoleniowych, planować i budżetować szkolenia, przeprowadzać ewaluację i realizować projekty rozwojowe

Szkolenie z zakresu zarządzania szkoleniami w organizacji ma na celu doskonalenie umiejętności identyfikowania potrzeb szkoleniowych oraz poznanie metod i narzędzi wykorzystywanych do pomiaru efektywności pracowników, a także zasad zarządzania szkoleniami tak, aby okazywały się zyskowną i prosperującą w przyszłości inwestycją firmy.

517,50 zł netto*

 

*Wakacyjna cena promocyjna obowiązuje do 31.08.2019r.

Cena stała: 690 zł netto

Cena w okresie 02.09.2019 r. – 31.12.2019 r.: 586,50 zł netto

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Kluczowych metodach oraz narzędziach wykorzystywanych w zarządzaniu szkoleniami w organizacji.
 • Zasadach projektowania planów szkoleń i projektów rozwojowych dla organizacji
 • Użytecznych metodach oraz narzędziach wykorzystywanych do pomiaru efektywności szkoleń.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Identyfikowania potrzeb szkoleniowych.
 • Opracowywania narzędzi wspomagających identyfikację i analizę potrzeb szkoleniowych, realizację i ocenę efektywności szkoleń i projektów rozwojowych.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Wspieraniem polityki szkoleń i projektów rozwojowych zorientowanych na rezultaty biznesowe.
 • Zarządzaniem szkoleniami.
 • Rozwijania potencjału kadrowego.

Adresaci Szkolenia

 • Pracownicy działów personalnych.
 • Osoby odpowiedzialne za pomiar efektywności szkoleń.
 • Osoby zajmujące się polityką szkoleniową w firmie.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

 

Dofinansowanie

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program Szkolenia

ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI W ORGANIZACJI. Jak przeprowadzać analizę potrzeb szkoleniowych, planować i budżetować szkolenia, przeprowadzać ewaluację i realizować projekty rozwojowe.

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

10:00 – 11:00 MODUŁ I. ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH W ORGANIZACJI

  1. Rola projektów rozwojowych dla pracowników.
  2. Istota, cele i rodzaje szkoleń, coachingu i mentoringu.
  3. Model uczenia się ludzi dorosłych.
  4. Standardowe i nowoczesne metody oraz techniki szkolenia.
  5. Cykl Kolba czyli znaczenie praktyki w nauczaniu.
  6. Analiza potrzeb szkoleniowych – co to jest luka edukacyjna, jakie są źródła i kryteria potrzeb i gdzie ich szukać (wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu).
  7. Przegląd celów edukacyjnych, końcowe efekty możliwe do osiągnięcia dzięki szkoleniom.
  8. Test dla firmy do analizy potrzeb szkoleniowych.
  9. Formalne i nieformalne metody badania potrzeb szkoleniowych (metoda kwestionariuszowa, metoda samooceny, metoda ankietowa, arkusz priorytetów, metoda uzgodnionych oczekiwań, technika przypadku krytycznego): zalety, wady, czas, nakłady, koszty każdej z metod.

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:00 MODUŁ II. PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE SZKOLEŃ.

  1. Wystandaryzowana kalkulacja finansowa projektów szkoleniowych.
  2. Projektowanie budżetu a podział środków przeznaczonych na szkolenia.
  3. Harmonogram podziału środków.
  4. Elementy planu szkoleń.
  5. Szkolenia obligatoryjne i szkolenia miękkie – podział i możliwy ROI.
  6. Matryca szkoleń stanowiskowych. Powiązanie hierarchii stanowisk, standardów i systemu kształcenia – schemat standardów kwalifikacyjnych.
  7. Określenie grup osób szkolonych – standardy kwalifikacyjne, stażowe i awansowania poziomego i pionowego w powiązaniu z systemami szkoleniowymi oraz proporcje czasu potrzebnego na przygotowanie zawodowe pracownika do osiągnięcia określonego stopnia specjalizacji.
  8. Rodzaje grup pracowników z punktu widzenia budowania modelowych ścieżek edukacyjnych.
  9. Kategoryzacja projektów szkoleniowych – przygotowanie każdej kategorii pod kątem potrzeb firmy (obligatoryjne, permanentne, adaptacyjne, podstawowe, specjalistyczne wieloszczeblowe, rezerwy kadrowej itp.).

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 15:10 MODUŁ III. EWALUACJA I ZWROT Z INWESTYCJI W SZKOLENIA

  1. Ewaluacja bezpośrednia i pogłębiona.
  2. Tematyka oceny szkoleń – zakres oceny.
  3. Efekty kształcenia a strategie oceny.
  4. Ocena treningu: efektywność, wydajność, skuteczność.
  5. Model Donalda Kirkpatricka.
  6. Projektowanie oceny, wyznaczenie sposobów zbierania informacji, przykłady arkuszy i kwestionariuszy oceniających.
  7. Analiza kosztów i korzyści, porównanie efektywności, ocena wartości projektu szkoleniowego.
  8. Model ROI.

15:10 – 15:20 Przerwa

15:20 – 16:10 Moduł IV. REALIZACJA SZKOLEŃ W ORGANIZACJI

  1. Budowa modułów szkoleniowych i pakietów edukacyjnych.
  2. Budowa grup szkoleniowych, dobór prowadzących i metod.
  3. Znajomość rynku szkoleń.
  4. Tworzenie baz danych i współpraca z firmami szkolącymi.
  5. Wybór usługodawcy.
  6. Zagadnienia prawne – umowa z pracownikiem, umowa z firmą szkolącą – relacja win-win z dostawcami, Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
  7. Logistyka: planowanie organizacji szkolenia, wyposażenie kursu, dobór sali szkoleniowej, dokumentacja obligatoryjna i wspomagająca, ewidencjonowanie szkoleń.
  8. Monitorowanie zajęć.
  9. Sugerowane działania poszkoleniowe mające na celu wzmocnienie efektów szkolenia – zajęcia follow –up, reminder session.

16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Trener

Szkolenie przeprowadzi jeden z poniższych trenerów:

Agnieszka Gałkowska

Agnieszka Olejnik

PROFIL TRENERA:

EKSPERT ZZL / KONSULTANT W PROJEKTACH HR/ COACH WIZERUNKU ZAWODOWEGO/ HR BUSINESS PARTNER/ DYPLOMOWANY TRENER BIZNES

 • Kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie ZZL: rekrutacja i selekcja pracowników, systemy ocen, systemy motywacyjne, systemy rozwojowe i szkolenia, coaching, AC/DC – planowanie rozwoju zespołów, employer branding, adaptacja pracowników.
 • Samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych na stanowiska wszystkich szczebli (5 tysięcy zrealizowanych projektów min. dla coffeeheaven, Lafarge Polska, Metsa Tissue, real,- Blycolin Polska, Corona Sok i Mus).
 • Doświadczenie w wykorzystywaniu w rekrutacji i selekcji takich narzędzi jak: social media, grywalizacja, współczesne systemy poleceń (crowdsourcing).
 • Zarządzanie zespołem pracowników do 10 osób (pracownicy HR i trenerzy wewnętrzni).
 • Współautor internetowej platformy oferującej nowoczesne narzędzia i rozwiązania rekrutacyjne.
 • Autor, kierownik projektu i trener merytoryczny Szkoły Liderów coffeeheaven i Szkoły Menedżerów 5asec (sieć pralni).
 • Trener biznesu: szkolenia, wykłady, kursy w dziedzinie szkoleń miękkich, biznesowych i HR (10 tysięcy godzin szkoleniowych).

SPECJALIZACJA W HUMAN SKILLS:

 • Rekrutacja i selekcja.
 • Zarządzanie szkoleniami w firmie w oparciu o działania mające na celu ich efektywność biznesową.
 • Zarządzanie Systemami Ocen Okresowych.
 • Systemy motywacyjne, rozwój talentów w organizacji.
 • Absolwentka studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. Tischnera w Krakowie o specjalności trener biznesu, coach kariery.
 • Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – magister metodyki nauczania, filolog.
 • Uczestnik Standardu Partnerstwa Biznesowego w Rozwoju Ludzi (Standard HRD BP).

WYBRANI KLIENCI:

HOCHLAND POLSKA SP. Z O. O., ZOTT POLSKA SP. Z O. O., ROSSMANN SDP SP. Z O.O., PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE, ZEROCHAOS SP. Z O.O., NORDGLASS SP. Z O.O., HOCHTIEF POLSKA SP Z O.O., CHI POLSKA, EBS POLSKA, ZUS JASŁO, MINISTERSTWO FINANSÓW, PIJALNIE WEDEL POLSKA, BLYCOLIN POLSKA, RESTAURACJE HERITAGE SHOP & WINE, LAFARGE POLSKA, ZPUE POLSKA i inni.

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, TU EUROPA S.A., Jabil Global Services Poland Sp. z o.o., Magellan S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Wojewódzki Urząd Pracy, Budimex S.A., Open Finance S.A.; SGB-Bank Spółka Akcyjna; Grupa Pracuj.pl, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., Electra M&E Polska Sp. z o.o., Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Kappahl Polska Sp. z o.o.

"Szkolenie bardzo dobre merytorycznie. Imponująca wiedza prowadzącej, trener przekazała ją w przystępny sposób, wszystko bardzo dobrze zrozumiałem. Zrozumiałam że nie poświęcam dużo uwagi potrzebom pracowników, teraz wiem że jest to niezwykle istotne. Przydatne informacje, każda wskazówka godna zapamiętania. Podobały mi się przykłady z życia. Dowiedziałem się jak poprawnie przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych i wyeliminować błędy w przygotowaniach do analizy.  Zajęcia z praktykiem. Jest super. Bardzo dobre przygotowanie".

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność