Polska Izba Firm Szkoleniowych

KOBIETA W BIZNESIE

Jak zwiększyć swoją pewność siebie w relacjach biznesowych, jak świadomie rozwijać swój potencjał, aby odnieść sukces w życiu zawodowym i prywatnym.

Kobiety wkraczają w dotąd niedostępne dla nich sektory biznesu. Zaciera się podział na „męskie” i „kobiecie” zawody oraz branże. Kobiety stawiają na rozwój i karierę, co często owocuje tym, że zajmują one kierownicze stanowiska. Wiele z nich stawia też na własny biznes. Wielu z nich jednak wciąż brakuje wystarczającej pewności siebie i wiary w swoje umiejętności oraz możliwości i boi się podjąć kroki mogące przybliżyć do sukcesu zawodowego, jak i osobistego.

Szkolenie „Kobieta w biznesie” pomoże Ci odkryć swoje mocne strony i zadbać o wewnętrzną siłę. Nauczysz się też, jak zachowywać asertywność niezależnie od sytuacji, a także jak radzić sobie z emocjami. Pogłębisz również wiedzę z zakresu autoprezentacji, organizacji pracy i czasu, zarządzania swoim potencjałem, a także budowania relacji interpersonalnych. Dowiesz się też, jak budować wizerunek osoby kompetentnej za pomocą mowy ciała, ubioru, fryzury oraz makijażu. Poruszymy ponadto bardzo ważne kwestie związane z biznesowym savoir vivre.

667,50 zł netto*

 

*Wakacyjna cena promocyjna obowiązuje do 31.08.2019r.

Cena w okresie 02.09.2019 r. – 31.12.2019 r.: 756,50 zł netto

Cena stała: 890 zł netto

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestniczki nabędą wiedzę o:

 • Sposobach na zwiększenie pewności siebie, poczucia sprawstwa oraz komfortu psychicznego.
 • Osobistym potencjale oraz wzrost motywacji do świadomego korzystania z niego w życiu zawodowym i prywatnym.
 • Metodach na zadbanie o życiową równowagę – harmonię życia prywatnego i zawodowego.
 • Sposobach przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
 • Narzędziach do pracy nad własnymi celami i cechami (m.in. STAR, PAR).

Uczestniczki nabędą umiejętności:

 • Świadomego zarządzania swoim potencjałem.
 • Radzenia sobie ze stresem.
 • Komunikacji dostosowanej do odbiorcy.
 • Wywierania wpływu.
 • Zarządzania czasem, realizacji celów.

Uczestniczki pogłębią kompetencje związane z:

 • Autoprezentacją.
 • Organizacją pracy i czasu.
 • Zarządzaniem sobą, swoim potencjałem.
 • Budowaniem relacji interpersonalnych.
 • Pewnością siebie.

Szkolenie dedykowane kobietom, które:

 • Chcą się czuć bardziej pewne siebie.
 • Chcą zwiększyć efektywność osobistą i zawodową.
 • Chcą skutecznie realizować swoje cele.
 • Chcą pewniej odnajdywać się w komunikacji biznesowej.
 • Chcą zbudować większą pewność siebie w relacjach biznesowych i prywatnych.
 • Chcą wyglądem podkreślić swój profesjonalizm.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

 

Dofinansowanie

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA: KOBIETA W BIZNESIE Jak zwiększyć swoją pewność siebie w relacjach biznesowych, jak świadomie rozwijać swój potencjał, aby odnieść sukces w życiu zawodowym i prywatnym.

09:30 – 09:45 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestniczek.

09:45 – 11:00  Moduł I.  SUKCES KOBIETY BIZNESU – pewność siebie i asertywność.

 • Komunikacja interpersonalna i współpraca w biznesie.
 • Odkryj swoje mocne strony i zalety.
 • Zadbaj o wewnętrzną siłę.
 • Analiza transakcyjna Berne’a.
 • Asertywność na co dzień.
 • Jak wykorzystać swoje mocne i neutralizować słabe strony.

11:00 – 13:00  Moduł II.  SUKCES KOBIETY BIZNESU – zarządzanie emocjami i stresem.

 • Zrozumieć emocje – rozwijanie samoświadomości emocjonalnej.
 • Reakcja stresowa i budowanie odporności na stres.
 • Zarządzanie sobą i swoimi celami w czasie(matryca, zasady zarządzania czasem).
 • Plan Zarządzania energią i Stylem Życia.

12:30 – 13:00 Przerwa obiadowa

13:00- 14:00 Moduł III.  SUKCES KOBIETY BIZNESU – wizerunek w biznesie.

 • Rola pierwszego wrażenia.
 • Mowa ciała.
 • Dress code. Garderoba biznesowa.
 • Fryzura i makijaż i dodatki w biznesowej garderobie.
 • Świadome budowanie wizerunku kompetentnej.

14:00 – 16:00 Moduł IV. SUKCES KOBIETY BIZNESU – biznesowe savoir vivre.

 • Główne zasady precedencji w biznesie.
 • Powitanie, uścisk dłoni i inne formy powitania.
 • Przedstawianie siebie i osoby trzecie.
 • Wizytówka – wygląd, rola i sposoby posługiwania się wizytówką w biznesie i dyplomacji.
 • Szacunek, punktualność i dyskrecja w biznesie.

16:00 – 16:30 Podsumowanie szkolenia. Omówienie wniosków.

 

Szkolenia dla kobiet Sukces Kobiety BiznesuOd 2010r. firma Human Skills prowadzi projekt Sukces Kobiety Biznesu, w którym specjalizuje się w prowadzeniu projektów rozwojowych dla kobiet w korporacjach i nie tylko.  Wdrażamy również projekty women’s network.  Z pełnym oddaniem i pasją pomagamy naszym Klientkom być bardziej szczęśliwymi i spełnionymi zawodowo.

Wspieramy rozwój kobiet, pomagamy odkrywać zawodowy potencjał, umacniamy przekonanie, że kobiecość jest atutem, natomiast rozwój osobisty jest niezbędnym elementem w budowaniu kariery oraz satysfakcji w życiu zawodowym i prywatnym.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.
Trener:

Renata Wrona

Managerka z 20 letnim doświadczeniem. Posiada wieloletnie korporacyjne doświadczenie w Public Relations i Marketingu, w budowania wizerunku firmy i marki osobistej. Na swojej zawodowej drodze obejmowała wiele stanowisk: Marketing Managera, Managera Komunikacji Marketingowej i Managera Public Relations oraz Właścicielki Agencji Public Relations. Prowadziła wykłady z Public Relations dla Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim i Wyższej Szkole Handlu i Prawa w lata 2008-2010. obecnie na Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Autorka książek z zakresu sukcesu, rozwoju i relacji w życiu kobiety: „Szczęśliwa kobieta – rozwój, kariera, miłość” oraz „Marka kobiety w biznesie. Etykieta i wizerunek” oraz wielu artykułów z zakresu budowania marki, komunikacji interpersonalnej oraz Public Relations.

Prowadzi szkolenia z doskonalenia kompetencji osobistych, interpersonalnych i menedżerskich takich jak: komunikacja interpersonalna, wpływ naszych myśli na naszą przyszłość, zwiększenie pewności siebie, asertywność, motywowanie siebie i innych, kreowanie wizerunku firmy i produktu/usługi, autoprezentacja, wystąpienia publiczne, wystąpienia przed kamerą, public relations, relacje z mediami, budowanie marki osobistej, savoir vivre w biznesie, redagowanie pism, artykułów i informacji prasowych, profesjonalny sekretariat, wyznaczanie celów coaching w rozwoju kobiety, szczęśliwa kobieta, rozwój, kariera, miłość, zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i etyki w biznesie.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje realizując projekty szkoleniowe oraz w pracy indywidualnej w zakresie coachingu zgodnie ze standardami International Coach Federation.

Jako trenerka i coach prowadzi wiele szkoleń, warsztatów i sesji indywidualnych life & business coachingowych, w tym specjalnie dedykowanych dla kobiet, wzmacniających i rozwijających ich potencjał osobisty. Dzięki jej sesjom klienci osiągają spełnienie w życiu zawodowym i szczęście w życiu osobistym.

SPECJALIZACJA W HUMAN SKILLS:

 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne,
 • Public relations i relacje z mediami,
 • Kreowanie wizerunku firmy, produktu/usługi, marki osobistej,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Savoir vivre i netykieta w biznesie,
 • Profesjonalny sekretariat,
 • Asertywność,
 • Motywowanie siebie do zmiany, wyznaczanie celów,
 • Szkolenia i coaching dla kobiet,
 • Zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem.

KWALIFIKACJE:

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa – Wydział Zarządzanie i Marketing,
Uniwersytet Warszawski – Studia Podyplomowe – Specjalista Public Relations,
Collegium Civitas – Studia Podyplomowe – Trener/Coach,
Centrum Life Coachingu – tytuł Coach,
Certyfikat International Coach Federation.

WYBRANI KLIENCI:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, NUTRICIA Polska Sp. z o.o., Delphi Poland S.A., CEMEX Polska; DANWOOD S.A.; HORTEX Holding S.A.; BONDUELLE Polska Sp. z o.o.; MAXON, Dolcan; Prestige PM Sp. z o.o.; EGB Firma Doradczo-Konsultingowa; Grupa PRK & ADS; Fundacja VERBA; Areszt Śledczy w Warszawie; Podlaskie Centrum Coachingu; Matplaneta; Instytut GEBO; Stowarzyszenie Kongres Kobiet; Den Hartogh Polska Sp. z o.o., Ministerstwo Środowiska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Sitel Polska Sp. z o.o. i inni.

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Projekty rozwojowe, szkolenia, spotkania integracyjne, motywacyjne dla kobiet  firma Human Skills w ramach projektu Sukces Kobiety Biznesu (wcześniej Sensualna Kobieta Biznesu) miała przyjemność prowadzić dla takich firm jak: British American Tobacco Polska; JTI Polska Sp. z o.o.; EDF Polska S.A.; Open Finance S.A.; Procter&Gamble; Robert Bosch Sp. z o.o.; PGNiG; PKO BP S.A.; Otis Sp. z o.o.; UTC Manufacturing Polska Sp. z o.o.; Carrier Chłodnictwo Polska Sp. z o.o.; Carierr Polska Sp. z o.o.; CGB Sp. z o.o. (Wyjątkowy Prezent); Volkswagen Poznań; Atem Polska Sp. z o.o.; Centrum Informacji Społecznej Krosno; WSH Fala; T.U. Euler Hermes S.A.; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Zerochaos Sp. z o.o.

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność