Polska Izba Firm Szkoleniowych

Efektywne przywództwo w biznesie

jak być skutecznym liderem dla siebie i innych

Co sprawia, że pojawiają się skuteczni liderzy, którzy potrafią zaryzykować i pociągnąć innych do innowacyjnych przedsięwzięć? Okazuje się, że przywództwo to nie tylko zestaw kompetencji, ale przede wszystkim zdolność do działania w sytuacjach nietypowych: dostrzeganie ledwo uchwytnych szans oraz determinacja w ich wykorzystaniu. Przywództwo urzeczywistnia się w działaniu. Każdy z nas z pewnością był świadkiem sytuacji, gdy ktoś z najbliższego otoczenia wziął na siebie odpowiedzialność (i ryzyko) podjęcia ambitnego wyzwania. Wyzwanie może wynikać z potrzeby rozwiązania problemu lub uznania konieczności wdrożenia zmiany. Obserwujemy również, że takie działania przywódcze podejmują nie tylko formalni liderzy. Każdy z nas może i powinien wykazywać się inicjatywą w szeroko rozumianym własnym obszarze działania. Każdy może zatem być w pewnych sytuacjach przywódcą, nawet jeśli nie jest  szefem zespołu. Obecnie krytycznym czynnikiem sukcesu w biznesie jest innowacyjność, zaś wdrażanie nowych rozwiązań marketingowych czy technologicznych wymaga odwagi i silnego przywództwa.

1490 zł netto*

 

*Cena promocyjna obowiązuje do 30.06.2019r.

Cena stała: 1690 zł netto od osoby

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Kształtowaniu własnego stylu przywództwa w oparciu o swoje mocne strony.
 • Sposobach budowania własnej wiarygodności.
 • Typach osobowości i ich wpływie na komunikację i życie zawodowe.
 • Sposobach silnej argumentacji i skutecznej perswazji.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają indywidualne Profile Insights Discovery™.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Dostrzegania szans i możliwości na konstruktywne zmiany.
 • Efektywnego planowania i wdrożenia zmian z uwzględnieniem potrzeb transformacji postaw.
 • Aktywnego czerpania ze swoich zasobów w roli lidera.
 • Rozpoznawania różnych typów osobowości wśród współpracowników i dostosowywania pod nie swoich  zachowań.
 • Skutecznej argumentacji i wywierania wpływu na innych.
 • Budowania dobrych relacji w zespole.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Zarządzaniem zespołem.
 • Tworzeniem wizerunku.
 • Wywieraniem wpływu na innych.

Adresaci Szkolenia

 • Szefowie oraz menedżerowie.
 • Osoby, które chcą się rozwijać w obszarze zarządzania ludźmi.
 • Osoby planujące objąć stanowisko kierownicze.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

 

Dofinansowanie

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program Szkolenia

EFEKTYWNE PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE. Jak być skutecznym liderem dla siebie i innych.

DZIEŃ I

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów oraz potrzeb uczestników.

10:00 – 11:30 Wprowadzenie – definicja i obszary przywództwa

 • Kompetencje przywódcze vs akty przywództwa
 • Obszar osobisty
 • Obszar społeczny
 • Obszar strategiczny

MODUŁ I. Przywództwo osobiste

 • Jak mierzyć osobisty potencjał (ciekawość, wgląd, zaangażowanie, determinacja)
 • Wartości i postawy
 • Preferencje osobiste – wstęp do metody Insights Discovery™

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 13:00 MODUŁ II. Poznanie siebie drogą do przywództwa osobistego

 • Percepcja i preferencje w pracy wg Insights Discovery™
 • Typy osobowości wg teorii C.G. Junga
 • Analiza indywidualnych profili Insights Discovery™
 • Mocne strony jako punkt wyjścia do budowania wiary w siebie i własnego stylu przywództwa
 • Radzenie sobie ze stresem

13: 00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 16:20 MODUŁ III. Budowanie przywództwa społecznego – akomodacja stylu komunikacji

 • Rozpoznanie typów osobowości
 • Style komunikacji podczas współpracy z różnymi typami osobowości
 • Uzyskiwanie synergii w zespole – model efektywności zespołowej
 • Działania na rzecz rozwoju ludzi

16:20 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.


DZIEŃ II

09:00 – 11:00 MODUŁ IV. Przywództwo strategiczne

 • Koncentracja na wynikach, wizja-cel
 • Misja firmy, zespołu i osobista
 • Analiza strategiczna
 • Kreatywne inicjatywy rozwojowe
 • Priorytety, determinacja, konsekwencja

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 MODUŁ V. Zmiana i transformacja

 • Źródła zmian
 • Działanie przywódcy jako wynik dostrzegania potrzeby zmian
 • Etapy wdrażania zmian
 • Źródła i rodzaje autorytetu
 • Transformacja jako ludzki wymiar zmian

13: 00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:45 MODUŁ VI. Budowanie przywództwa społecznego – wywieranie wpływu

 • Wystąpienia publiczne
 • Style perswazji
 • Rozwiązywanie problemów
 • Taktyki wywierania wpływu

15:45 – 16:00 Podsumowanie, wypracowanie Osobistego Planu Działania.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Trener:

Wojciech Zezula

Wojciech Zezula

Trener, Coach, Doradca i Inwestor

PROFIL TRENERA:

Konsultant z ponad 25-letnim doświadczeniem biznesowym. Ukończył Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej i początkowo pracował naukowo, następnie prowadził własne projekty informatyczne.

W latach dziewięćdziesiątych w IBM był odpowiedzialny za sprzedaż kompleksowych rozwiązań informatycznych dla przemysłu oraz kierowanie projektami wdrożeniowymi. Od 1997 jest aktywnym trenerem i konsultantem oraz menedżerem zarządzającym firmami doradczo-szkoleniowymi. Nawiązał współpracę z wieloma klientami korporacyjnymi, dla których realizował kompleksowe projekty szkoleniowe i coachingowe zorientowane na rozwój kompetencji ich kadr menedżerskich i handlowych. W latach 1997-2004 pełnił obowiązki dyrektora oraz członka zarządu Kalkstein Corporate Training, kierując pracą kilkunastu konsultantów i trenerów.

Od 2005 jest prezesem zarządu firmy doradczej Business Potential Discovery (BPD.pl), w której realizuje projekty wspierające menedżerów we wdrożeniu nowoczesnych metod zarządzania. W ramach usługi Interim Management pełnił w 2011 roku obowiązki dyrektora operacyjnego w spółce informatycznej notowanej na GPW. Jest doradcą w obszarach zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i zespołami, sprzedaży, negocjacji i prezentacji.

Od 2013 roku na stałe współpracuje z Human Skills w roli trenera biznesu.

Pracuje jako wolontariusz kompetencji dla start-up’ów i studentów SGH.

SPECJALIZACJA W HUMAN SKILLS:

 • Zarządzanie zespołem wirtualnym (rozproszonym)
 • Komunikacja i współpraca w zespole projektowym
 • Przywództwo – warsztaty strategiczne
 • Warsztaty umiejętności menedżerskich
 • Ośrodek Oceny i Rozwoju

KWALIFIKACJE:

 • IBM Hundred Percent Club, IBM EMEA (dwukrotnie)
 • TACK Training International Certificates, London
 • Kalkstein Corporate Training Certificates, Warszawa
 • Insights Discovery Licensed Practitioner (2002-2020)
 • Ponad 1000 przeprowadzonych dni szkoleniowych
 • Ponad 500 przeprowadzonych sesji coachingowych
 • Autor gier szkoleniowych (sprzedaż B2B, współpraca w zespole i pomiędzy zespołami)
 • Autor kilkudziesięciu zwalidowanych ćwiczeń Metody AC/DC (w wersjach warsztatowych i zdigitalizowanych)
 • Wystąpienia na konferencjach HR (Konferencja Kadry, Stowarzyszenie Prezesi Wolontariusze 2011)

WYBRANI KLIENCI:

ABB, Agora, Ammono, ARCUS, AVNET (obecnie Tech Data), Applica, Atlas Copco, Bayer, Bipromet, BMM, CDN Partner, CERI, Controlling Systems, Datacom (obecnie Integrated Solutions, Orange Group), Dell, Deloitte, DSR, EJOT, Finder, FM Bank (obecnie NEST Bank), Fujitsu, Gamfi, Handelsbanken, Honda, IBM, IFS, Infor IT, Iron Mountain, IT Vision, IT.Integro, JAMAR, JADE (Atos Group), JiP Software, Klinger, Komplus, LST-NET, Metro, Microsoft, Mindbox, NCBR, NEUCA, Nokia, ORLEN, Passus, Philips, Polkomtel, Roche, Rockwell Automation, Rodenstock, Sage, Saint-Gobain, SiDLY, Sodexo, Sony, Start People (obecnie Randstad), TELZAS, Tomascon, TOPSIL, Volvo, WaPro (obecnie Asseco), XPLUS

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Polecane szkolenia:

Opinie o szkoleniu

Wybrani Klienci, dla których trener zrealizował szkolenia i coachingi z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich: Agora, Air Products, Ambra, Ammono, ARCUS, AVNET (Tech Data), Bank Serwis, C+N, CDN Partner, CERI, Coca Cola Services, Controlling Systems, Datacom Software (Astrafox), Deloitte, DSR, FM Bank (obecnie NEST Bank), Handelsbanken, Havi, Honda, I&B Consulting (MS POS Poland), Infor.PL, INTERIA.PL, Internet Media Services, IT.Integro., JADE (ATOS, Bull Group), JAMAR, JCommerce, JiP Software, KOMPLUS, LST-NET, METRO Group Asset Management, Nokia, ORLEN Laboratorium, OTIS, Passus, Philips, Reckitt Benckiser, Response, Sage, Saint-Gobain, SONY, Start People (obecnie Randstad), TOPSIL, Valeo, Wrigley i inni.

Z zakresu efektywnego przywództwa w biznesie mieliśmy przyjemność szkolić Uczestników z takich firm jak: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.; Eyetracking Solutions Sp. z o.o.

Najważniejsze treści szkolenia: "Akty przywództwa, testy kolorów Insight Discoveryi analiza, planowanie zmian, dobór metod współpracy, budowanie przywództwa na mocnych stronach".

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność