Polska Izba Firm Szkoleniowych

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

jak przeciwdziałać, uświadamiać i reagować - aspekty prawne i psychologiczne

Tematyka szkolenia porusza bardzo ważne kwestie związane z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi zgodnie z Art.94.3. Kodeksu Pracy, czyli stworzyć takie warunki i atmosferę w pracy, w których mobbbing nie będzie stosowany.

760 zł netto*

 

 

*Cena promocyjna obowiązuje do 30.06.2019r.

Cena stała: 890 zł netto od osoby

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Specyfice mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy, w tym konsekwencjach dla pracownika i organizacji.
 • Aspektach psychologicznych, społecznych i prawnych związanych z tymi zjawiskami.
 • Sposobach przeciwdziałania sytuacjom mobbingu i dyskryminacji w firmie.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w środowisku pracy.
 • Budowania przyjaznego środowiska pracy i wysokiej kultury organizacyjnej.
 • Rozpoznawania mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Budowaniem relacji interpersonalnych.
 • Komunikacją interpersonalną.

Adresaci Szkolenia

 • Osoby pracujące w działach personalnych, odpowiedzialne ze planowanie i realizację polityki szkoleniowej oraz kadrowej.
 • Kadra zarządzająca, pragnąca zatrzymać w firmie ludzi z wysokim poziomem kompetencji i umiejętności.
 • Osoby chcące przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.
 • Osoby zainteresowane tematyką dyskryminacji i mobbingu.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

 

Dofinansowanie

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program Szkolenia

MOBBING I DYSKRYMINACJA W MIEJSCU PRACY. Jak przeciwdziałać, uświadamiać i reagować – aspekty prawne i psychologiczne.

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie planu szkolenia.

10:00 – 11:00 Moduły I-II

 Moduł I. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji  w miejscu pracy

 • Definicja mobbingu.
 • Kryteria mobbingu.
 • Aspekty prawne związane z mobbingiem, w tym konsekwencje mobbingu.
 • Mobbing, a inne naruszenia praw pracowniczych .

Moduł II. Aspekty psychologiczne w kontekście mobbingu.

 • Czynniki odpowiedzialne za mobbing (po stronie sprawcy, osoby lobbowanej, organizacji).
 • Diagnoza przekonań związanych z powstawaniem mobbingu, jak również niewłaściwą interpretacją mobbingu.
 • Praca nad zmianą przekonań.

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00  Moduł III. Profilaktyka antymobbingowa: wartości, asertywna komunikacja i informacja zwrotna

 • Komunikat JA: asertywne wyrażanie wprost swoich odczuć, ich przyczyn i oczekiwań zmiany.
 • Perspektywa TY i MY: poznawanie perspektywy partnerów komunikacyjnych.
 • Zasady i sposoby udzielania asertywnej informacji zwrotnej.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:10 Moduł IV. Profilaktyka antymobbingowa: wypracowanie rozwiązań w wybranych tematach

 • Wypracowanie rozwiązań w wybranym przez uczestników temacie / tematach z wykorzystaniem efektu synergii i strategii kreatywnego rozwiązywania sytuacji problemowych.

15:10 – 15:20 Przerwa

15:20 – 16:10 Moduł V. Profilaktyka antymobbingowa ACTION PLAN (mająca na celu efektywną implementację wypracowanych rozwiązań oraz rozwój własny uczestników).

 • Wypracowanie planu działań do wdrożenia po warsztacie
 • Wypracowanie indywidualnych zadań rozwojowych.

16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.
Trenerzy prowadzący szkolenie w wybranym terminie:
Małgorzata Sypniewska

Małgorzata Sypniewska

Psycholog/Prawnik/Trener/Coach/ Ekspert z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego, coachingu.Słynie z indywidualnego podejścia do Klientów i uczestników szkoleń. Kładzie największy nacisk na doświadczenia Klienta, skłania go do eksplorowania swoich możliwości i poszerzania horyzontów w tym zakresie. Szkoliła dyrektorów oraz liczną kadrę zarządzającą m.in. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Leasingowego, Polskiego Rejestru Statków, YAMAHA Polska i inne.

Zobacz profil trenera...
Daniel Binda

Daniel Binda

Trener biznesu/Ekspert z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy, oceny potencjału i kompetencji pracowniczych, wdrażania ocen okresowych, zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto zajmuje się wdrażaniem ocen okresowych do organizacji, a także prowadzi doradztwo w zakresie organizowania i funkcjonowania działów personalnych.

Od 2002 r. menedżer projektów doradczych, koordynator i realizator projektów rekrutacji i selekcji kandydatów

W ramach przeciwdziałania mobbingowi prowadzi kompleksowe projekty obejmujące: szkolenia zespołów pracowniczych, wdrażanie procedur przeciwdziałania temu zjawisku oraz tworzenia biuletynów, poradników oraz szeregu informacji zewnętrznych.

Ponadto zajmuje się wspieraniem menadżerów w podejmowaniu decyzji personalnych, prowadzi rekrutację i selekcję pracowników w organizacji w w ramach restrukturyzacji zatrudnienia organizuje i zarządza projektami outplacementu grupowego i indywidualnego. Służy także profesjonalnym wsparciem doradczym dla zwalnianych pracowników wskazując im nowe możliwości rozwoju zawodowego poprzez realizację warsztatów odkrywania naturalnych predyspozycji zawodowych oraz dobierania efektywnych zespołów w oparciu o metodologię MBTI

Z przyjemnością prowadzi również szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji miękkich ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji interpersonalnej oraz technik radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy.

Autor narzędzi weryfikujących predyspozycje kandydatów na stanowiska kierownicze.

Wybrani Klienci trenera: General Motors Gliwice, Mostostal Zabrze S.A., Ardah Glass S.A, Tesco Kraków – Warszawa, Grupa Żywiec, Sąd Rejonowy Chorzów, MPWiK Warszawa, Wielkopolski Park Narodowy, Tarnogórskie Centrum Kultury, Ardagh Metal Packaging Poland Sp. z o.o. i inni.

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Powyższe szkolenie z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, Delphi Poland S.A., Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga-Północ, Itelligence  Sp. z o.o.


"Ważne znaczenie dla mnie miała postawa trenera podczas szkolenia, dobór słów podczas udzielania odpowiedzi uczestnikom, panowanie nad grupą. Szkolenie interesujące, ciekawie prowadzone, dobra komunikacja między uczestnikami a grupą. Otrzymałam nie tylko twardą wiedzę, ale nauczyłam się zachowywać w różnych sytuacjach. Trafne wskazówki, życiowe przykłady."

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność