Polska Izba Firm Szkoleniowych

Różnorodność w zespole

nowoczesne podejście do motywacji – techniki zarządzania zespołem, ukierunkowane na budowanie zaangażowania

Czy masz 100% pewności, że w pełni wykorzystujesz potencjał swojego zespołu? Szukasz rozwiązań i narzędzi, które pozwolą skutecznie zarządzać ludźmi i jednocześnie efektywnie budować zaangażowanie pracowników?

Bez względu na wielkość Twojego zespołu, kluczem do sukcesu jest docenienie i prawidłowe wykorzystanie jego różnorodności. Uwolnienie potencjału drzemiącego w każdym z Twoich pracowników, odpowiednia motywacja i wprowadzenie dobrej atmosfery z pewnością przyczynią się do poprawy efektywności Waszych działań.

Na szkoleniu prowadzonym przez trenera Human Skills – Panią Monikę Kantowicz-Gdańską rozwiniesz swoje kompetencje menedżerskie, poszerzysz wiedzę na temat czynników wpływających na pracę całego zespołu i jego poszczególnych członków, a także poznasz narzędzia usprawniające zarządzanie ludźmi.

1436,50 zł

netto (+VAT) od osoby

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Szkolenie dwudniowe dostępne w jednym z wybranych pewnych terminów.
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Modelach, trendach, standardach i narzędziach stosowanych w zarządzaniu zespołem i wzbudzaniu motywacji.
 • Czynnikach, które wpływają na zaangażowanie pracowników.
 • Swoich predyspozycjach menedżerskich.
 • Metodologii Motivation Factor i skutecznym pobudzaniu pracowników do działania.
 • Źródłach motywacji nowego pokolenia pracowników.
 • Innoversity Paradox (paradoks różnorodności).

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Tworzenia dobrej atmosfery w pracy, pozostając ukierunkowanym na osiąganie wysokich wyników.
 • Podnoszenia efektywności zespołu.
 • Kształtowania pozytywnego wizerunku organizacji.
 • Udzielania informacji zwrotnych przez zadawanie właściwych pytań („feedback inaczej”).

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Zarządzaniem zespołem.
 • Wzbudzaniem motywacji.
 • Rozwijaniem potencjału pracowników.

Adresaci Szkolenia

 • Kadra menedżerska zarządzająca zróżnicowanymi zespołami.
 • Osoby zainteresowane tematyką różnorodności oraz jej wpływu na funkcjonowanie pracowników w organizacji.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad z renomowanej restauracji Stara Kamienica.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Program Szkolenia

RÓŻNORODNOŚĆ W ZESPOLE. Nowoczesne podejście do motywacji – techniki zarządzania zespołem, ukierunkowane na budowanie zaangażowania.

DZIEŃ I                        

09:30 – 09:45 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

09:45 – 10:45 Moduł I. Motywacyjna rola menedżera

 • Co motywuje, a co demotywuje pracowników.
 • Metodologia Motivation Factor – nowoczesne podejście do motywacji.
 • Motywowanie przez docenianie, czyli motywacyjna rola pochwały.
 • Moje mocne i słabe strony w motywowaniu pracowników – autorefleksja z użyciem kart Points of You™ (przygotowanie do stworzenia indywidualnego planu rozwojowego).

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30  Moduł II. Menedżer jako coach

 • Istota i cel coachingu – czym jest, a czym nie jest coaching.
 • Na czym polega rola menedżera-coacha. Coachingowy styl zarządzania.
 • Kluczowe kompetencje menedżera – coacha.
 • Planowanie działań o charakterze coachingowym (indywidualny plan rozwojowy – cz. I).

12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

13:10 – 16:15 Moduł III. Role komunikacyjne menedżera

 • Moje mocne i słabe strony w komunikacji – samoocena.
 • Role komunikacyjne menedżera (model MIKE), a coachingowy styl zarządzania.
 • Komunikacja z zespołem – o czym warto pamiętać.
 • Planowanie skutecznych działań komunikacyjnych na poziomie zespołu (indywidualny plan rozwojowy – cz. II).

16:15 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

DZIEŃ II

09:00 – 09:15 Rozpoczęcie, omówienie pierwszego dnia szkolenia.

09:15 – 10:45 Moduł IV. Budowanie zaangażowania w zespole

 • Zaangażowanie – cóż to właściwie jest? Motywacja a zaangażowanie.
 • Czynniki budujące zaangażowanie – zestaw narzędziowy menedżera.
 • Potencjalne wyzwania w budowaniu zaangażowania pracowników.
 • Mój zestaw narzędzi do budowania zaangażowania – planowanie działań (indywidualny plan rozwojowy – cz. III).

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30  Moduł V. Rozmowy coachingowe, czyli budowanie zaangażowania w praktyce

 • Założenia i struktury rozmów coachingowych.
 • Modele udzielania informacji zwrotnej – analiza krytyczna.
 • Informacja zwrotna inaczej, czyli zmień krytykę na pytanie.
 • Projektowanie scenariusza rozmowy coachingowej (indywidualny plan rozwojowy – cz. IV).

12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

13:10 – 16:15 Moduł VI. Wyzwalanie potencjału różnorodności

 • Charakterystyka pracowników młodego pokolenia w oparciu o badania Instytutu Gallupa.
 • Innoversity Paradox, czyli o szansach i zagrożeniach związanych z uwalnianiem potencjału różnorodności w zespole.
 • Projektowanie działań ukierunkowanych na zarządzanie różnorodnością w zespole (indywidualny plan rozwojowy – cz. V).

16:15 – 16:30 Podsumowanie i wypracowanie osobistej check – listy.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.
Trener:
Monika Kantowicz-Gdańska

Monika Kantowicz-Gdańska

Certyfikowany trener/ Konsultant/ Audytor

 
Wykształcenie Trenera:
Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.
Ukończyła studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendystką Copenhagen Business School (studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i konsultacji).

Doświadczenie Trenera:
Zrealizowała szereg projektów ukierunkowanych na zwiększanie efektów działań personalnych (projektowanie i realizacja audytów oraz tworzenie rekomendacji działań doskonalących).
Pracowała na stanowisku specjalista ds. komunikacji wewnętrznej i działań z zakresu employer branding w Mars Polska (Masterfoods Polska.)

Specjalizacje Trenera:
Wspomaganie procesów zarządzania personelem z zakresu badania wizerunku pracodawcy; tworzenie i wdrażanie strategii employer branding (kształtowanie marki i wizerunku pracodawcy); doskonalenia komunikacji wewnętrznej; projektowania systemów motywacyjnych; programu rozwoju talentów; projektowania modeli kompetencyjnych; programów budowania zaangażowania pracowników, tworzenia systemów wspomagających zarządzanie osiągnięciami pracowników; opisów i wartościowania stanowisk pracy; projektowania systemów oceniania pracowników; systemów wynagradzania i premiowania; wdrażania koncepcji zarządzania przez cele; integrowania systemów oceniania i wynagradzania; kreowania kultury organizacyjnej zorientowanej na współpracę; kreowania kultury organizacyjnej zorientowanej na innowacyjność.
Swoją wiedzą dzieli się także ze studentami studiów podyplomowych PR i HR (m.in. Szkoła Główna Handlowa, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

Styl pracy Trenera:
Trener prowadzi interaktywne warsztaty z elementami konsultacji, wykorzystując elementy wykładowe oraz ćwiczenia angażujące uczestników takie jak dyskusja moderowana, ćwiczenia grupowe i indywidualne.

Wybrani Klienci Trenera:
Mars Incorporated, Masterfood Polska Sp. Z o.o., Metro Group (Makro), Tesco Polska Sp. z o.o., TNT, Allianz, QXL Poland Sp. z o.o. (Allegro), Raiffeisen Bank Polska S.A., ING Bank Śląski, PKO BP, Volkswagen Bank Polska S.A., TP S.A., P4 Sp. z o.o. (Play), Polkomtel S.A., JTI Polska Sp. z o.o., Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Scott Wilson, Passus Sp. z o.o., UDT, PERN „Przyjaźń” S.A., Instanta Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski w Łodzi, Górnośląskie Centrum Kultury, Akademia Organizacji Pozarządowych i Instytucji Publicznych, Wyższa Szkoła Europejska m.ks. J.Tichnera w Warszawie,  Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,  Szkoła Główna Handlowa, Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o., EXATEL S.A., Spomlek, COM4IT Sp. z o.o., PZOL Sp z o.o. etc.

Referencje Trenera udostępniamy na życzenie.

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Polecane szkolenia:

Opinie o szkoleniu

Wybrani Klienci Trenera:
Raiffeisen Bank Polska S.A., ING Bank Śląski, PKO BP, Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Volkswagen Bank Polska S.A., TP S.A., P4 Sp. z o.o. (Play), Allianz, Mars Incorporated, Masterfood Polska Sp. Z o.o., Metro Group (Makro), Tesco Polska Sp. z o.o., TNT,  QXL Poland Sp. z o.o. (Allegro),  Polkomtel S.A., JTI Polska Sp. z o.o., Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Scott Wilson, Passus Sp. z o.o., UDT, PERN „Przyjaźń” S.A., Instanta Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski w Łodzi, Górnośląskie Centrum Kultury, Akademia Organizacji Pozarządowych i Instytucji Publicznych, Wyższa Szkoła Europejska m.ks. J.Tichnera w Warszawie,  Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,  Szkoła Główna Handlowa, Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o., EXATEL S.A., Spomlek, COM4IT Sp. z o.o., PZOL Sp z o.o. etc.

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność