Polska Izba Firm Szkoleniowych

Różnorodność w zespole

nowoczesne podejście do motywacji – techniki zarządzania zespołem, ukierunkowane na budowanie zaangażowania

Czy masz 100% pewności, że w pełni wykorzystujesz potencjał swojego zespołu? Szukasz rozwiązań i narzędzi, które pozwolą skutecznie zarządzać ludźmi i jednocześnie efektywnie budować zaangażowanie pracowników?

Bez względu na wielkość Twojego zespołu, kluczem do sukcesu jest docenienie i prawidłowe wykorzystanie jego różnorodności. Uwolnienie potencjału drzemiącego w każdym z Twoich pracowników, odpowiednia motywacja i wprowadzenie dobrej atmosfery z pewnością przyczynią się do poprawy efektywności Waszych działań.

Na szkoleniu prowadzonym przez trenera Human Skills – Panią Monikę Kantowicz-Gdańską rozwiniesz swoje kompetencje menedżerskie, poszerzysz wiedzę na temat czynników wpływających na pracę całego zespołu i jego poszczególnych członków, a także poznasz narzędzia usprawniające zarządzanie ludźmi.

Wycena

netto (+VAT) od osoby

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Szkolenie dwudniowe dostępne w jednym z wybranych pewnych terminów.
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Modelach, trendach, standardach i narzędziach stosowanych w zarządzaniu zespołem i wzbudzaniu motywacji.
 • Czynnikach, które wpływają na zaangażowanie pracowników.
 • Swoich predyspozycjach menedżerskich.
 • Metodologii Motivation Factor i skutecznym pobudzaniu pracowników do działania.
 • Źródłach motywacji nowego pokolenia pracowników.
 • Innoversity Paradox (paradoks różnorodności).

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Tworzenia dobrej atmosfery w pracy, pozostając ukierunkowanym na osiąganie wysokich wyników.
 • Podnoszenia efektywności zespołu.
 • Kształtowania pozytywnego wizerunku organizacji.
 • Udzielania informacji zwrotnych przez zadawanie właściwych pytań („feedback inaczej”).

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Zarządzaniem zespołem.
 • Wzbudzaniem motywacji.
 • Rozwijaniem potencjału pracowników.

Adresaci Szkolenia

 • Kadra menedżerska zarządzająca zróżnicowanymi zespołami.
 • Osoby zainteresowane tematyką różnorodności oraz jej wpływu na funkcjonowanie pracowników w organizacji.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

 

Dofinansowanie

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program Szkolenia

RÓŻNORODNOŚĆ W ZESPOLE. Nowoczesne podejście do motywacji – techniki zarządzania zespołem, ukierunkowane na budowanie zaangażowania.

DZIEŃ I                        

09:30 – 09:45 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

09:45 – 10:45 Moduł I. Motywacyjna rola menedżera

 • Co motywuje, a co demotywuje pracowników.
 • Metodologia Motivation Factor – nowoczesne podejście do motywacji.
 • Motywowanie przez docenianie, czyli motywacyjna rola pochwały.
 • Moje mocne i słabe strony w motywowaniu pracowników – autorefleksja z użyciem kart Points of You™ (przygotowanie do stworzenia indywidualnego planu rozwojowego).

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30  Moduł II. Menedżer jako coach

 • Istota i cel coachingu – czym jest, a czym nie jest coaching.
 • Na czym polega rola menedżera-coacha. Coachingowy styl zarządzania.
 • Kluczowe kompetencje menedżera – coacha.
 • Planowanie działań o charakterze coachingowym (indywidualny plan rozwojowy – cz. I).

12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

13:10 – 16:15 Moduł III. Role komunikacyjne menedżera

 • Moje mocne i słabe strony w komunikacji – samoocena.
 • Role komunikacyjne menedżera (model MIKE), a coachingowy styl zarządzania.
 • Komunikacja z zespołem – o czym warto pamiętać.
 • Planowanie skutecznych działań komunikacyjnych na poziomie zespołu (indywidualny plan rozwojowy – cz. II).

16:15 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

DZIEŃ II

09:00 – 09:15 Rozpoczęcie, omówienie pierwszego dnia szkolenia.

09:15 – 10:45 Moduł IV. Budowanie zaangażowania w zespole

 • Zaangażowanie – cóż to właściwie jest? Motywacja a zaangażowanie.
 • Czynniki budujące zaangażowanie – zestaw narzędziowy menedżera.
 • Potencjalne wyzwania w budowaniu zaangażowania pracowników.
 • Mój zestaw narzędzi do budowania zaangażowania – planowanie działań (indywidualny plan rozwojowy – cz. III).

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30  Moduł V. Rozmowy coachingowe, czyli budowanie zaangażowania w praktyce

 • Założenia i struktury rozmów coachingowych.
 • Modele udzielania informacji zwrotnej – analiza krytyczna.
 • Informacja zwrotna inaczej, czyli zmień krytykę na pytanie.
 • Projektowanie scenariusza rozmowy coachingowej (indywidualny plan rozwojowy – cz. IV).

12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

13:10 – 16:15 Moduł VI. Wyzwalanie potencjału różnorodności

 • Charakterystyka pracowników młodego pokolenia w oparciu o badania Instytutu Gallupa.
 • Innoversity Paradox, czyli o szansach i zagrożeniach związanych z uwalnianiem potencjału różnorodności w zespole.
 • Projektowanie działań ukierunkowanych na zarządzanie różnorodnością w zespole (indywidualny plan rozwojowy – cz. V).

16:15 – 16:30 Podsumowanie i wypracowanie osobistej check – listy.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.
Trener:
Monika Kantowicz-Gdańska

Monika Kantowicz-Gdańska

Od początku swojej kariery zawodowej pracuje z najwyższą kadrą zarządzającą oraz menedżerami różnych szczebli i zespołami eksperckimi – zarówno w wymiarze grupowym, jak i indywidualnym. Koncentruje się na kluczowych wyzwaniach i buduje na pozytywach. Rozwija miękkie kompetencje, a w szczególności umiejętności komunikacyjne. Jest inspiratorką autorefleksji i orędowniczką dialogu. Uczy menedżerów, jak skutecznie budować zaangażowanie i przełamywać opory pracowników wobec zmian.

SPECJALIZACJA W HUMAN SKILLS:

Jako niezależny konsultant i trener pracuje od 2006 roku. Zrealizowała liczne projekty doradcze i rozwojowe dla firm z wielu branż oraz instytucji publicznych. Prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz PR (kształtowanie wizerunku pracodawcy, komunikacja menedżerska, komunikacja wewnętrzna w organizacji, zarządzanie talentami, zarządzanie wiedzą i inne obszary tematyczne). Projektuje programy rozwojowe.

WYBRANI KLIENCI:

Z jej ekspertyzy korzystali członkowie zarządów, menedżerowie i pracownicy wielu organizacji, a wśród nich: Toyota Motor Manufacturing Poland, Eaton Automotive Sp. z o.o., Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o., Alfa Laval Kraków Sp. z o.o., Enersys Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Idea Bank, Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek”, COM4IT Sp. z o.o., PZOL Sp z o.o., Instanta Sp. z o.o., Imago Public Relations, RE Conferences, Urząd Marszałkowski w Łodzi, UM Wodzisławia Śląskiego, Górnośląskie Centrum Kultury, EXATEL S.A., IBM, Metro Group (Makro), Tesco Polska Sp. z o.o., TNT, Allianz, QXL Poland Sp. z o.o. (Allegro), Raiffeisen Bank Polska S.A., ING Bank Śląski, PKO BP, Volkswagen Bank Polska S.A., TP S.A., P4 Sp. z o.o. (Play), JTI Polska Sp. z o.o., Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, Scott Wilson, Passus Sp. z o.o., UDT, PERN „Przyjaźń” S.A., Tramwaje Warszawskie, Computaris Polska Sp. z o.o., IT Card i in.). Swoją wiedzą praktyczną dzieli się także ze studentami studiów podyplomowych (m.in. Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie).

WYKSZTAŁCENIE:

Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendystką Copenhagen Business School (studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i konsultacji). Ukończyła studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

OPINIE:

„Miałem okazję brać udział w szkoleniu organizowanym przez Monikę. Indywidualne podejście i fachowość – o tym wiedziałem już przed. Nie wiedziałem jednak, że Monika tak dobrze potrafi zidentyfikować potrzeby już w trakcie szkolenia i na bieżąco je modyfikować sprawiając, że spotkanie było bardzo dobrze uszyte ‚na miarę’. To był dobrze zainwestowany czas.” (Michał Sobiło, uczestnik programu rozwojowego dla menedżerów)

„Pani Moniko, bardzo dziękuję. To był naprawdę efektywnie spędzony czas. Bardzo odpowiada mi forma konsultacji, gdzie możemy rozmawiać o konkretnych zagadnieniach. Cenne jest dla mnie to, że dzieli się Pani doświadczeniami i dobrymi praktykami. Sposób Pani pracy jest inspirujący – zadawanie pytań oraz obrazy dają uczestnikowi pole do refleksji, uświadomienia sobie co już wie (i że wcale nie jest tego tak mało) oraz co chciałby zmienić. I jest to naprawdę power do działania!” (Pani Ania, uczestniczka konsultacji indywidualnych z zakresu komunikacji wewnętrznej, 2016)

„Cykl szkoleń z Moniką Kantowicz-Gdańską był najbardziej przydatnym, jaki kiedykolwiek przeszłam. Prowadząca pracuje bardzo ciekawą, poszerzającą horyzonty myślenia metodą kart Point of You. Same spotkania były bardzo wnikliwie przeprowadzane, a prowadząca elastycznie dostosowywała tematykę do rzeczywistych problemów, które na pierwszy rzut oka nie były widoczne. Monika Kantowicz-Gdańska była zaangażowana, nie dominowała grupy, była doskonałym mediatorem, z dużą dozą empatii i wyczucia. W zespole wyzwoliła kreatywność, samodzielne myślenie, szczerość i motywację. Trafnie wychwytuje i formułuje problematyczne obszary, nie zapominając jednak o pozytywnych fundamentach. Bardzo życzliwa i otwarta.” (Pani Ina, uczestniczka programu rozwojowego dla menedżerów, 2015)

„Z dzisiejszego szkolenia, wychodzę z głową pełną inspiracji, energią do działania, uporządkowanymi myślami dotyczącymi Employer Branding, przekonaniem, że warto zainwestować swój czas w budowanie wizerunku mojego pracodawcy”. / „Wychodzę ze szkolenia z przekonaniem, że można zmienić pewne działania w organizacji i z pomysłami jak można to zrobić”. / „Ze szkolenia wychodzę z uporządkowaną wiedzą na temat tego jak podejść do rozpoczęcia prac związanych ze strategią wizerunkową, a także z nowymi pomysłami, które będę mogła wykorzystać w codziennej pracy”. / „Wychodzę z przekonaniem, że moja praca jest bardzo interesująca i jest ogromnym polem do popisu! Szkolenie dało mi „Powera”, otworzyło oczy na kilka rzeczy: I nie jest tak super, jak myślałam, ale …, II może być. A ja zadbam o to aby było super, jak najszybciej. / „1. Mam konkretne wskazówki, co zmienić w swojej organizacji 2. Dużo dają konkretne przykłady z Internetu i porównanie do najlepszych 3. Oparcie się na problemach organizacji uczestników szkolenia (wówczas szkolenia staje się „realne”) – „Z czym wychodzę ze szkolenia?” (opinie uczestniczek warsztatów Employer Branding, 2016)

„Spotkania z Moniką to te z kategorii łączenia przyjemnego z pożytecznym. Spotkanie w przyjemnej atmosferze i rozmowa o ważnych rzeczach. Moje spotkanie z Moniką i kartami coachingowymi Points of You to czas, w którym zadała mi wiele ważnych, trudnych pytań, które zmobilizowały mnie do zmierzenia się z własnymi przekonaniami i wiarą we własne siły. To czas kiedy sama sobie musiałam zakwestionować status quo. Odpowiedzi nie były proste i jednoznaczne, ale najważniejsze, że przez sposób prowadzenia rozmowy przez Monikę odpowiedziałam na nie sama, a odpowiedzi płynęły z wnętrza. Czym zaowocowało to spotkanie? Podjęciem projektu, nad którym myślałam od dwóch lat. Podjęciem kroków, by zacząć realizować się w obszarze, który zawsze wydawał mi się ważny, ale z jakichś powodów poza moim zasięgiem. Monika otworzyła mi oczy i pozwoliła uwierzyć, że niemożliwe nie istnieje. Monika, dziękuję!” (Katarzyna Bugla, uczestnik indywidualnych sesji rozwojowych)

WYBRANE PROJEKTY:

Employer branding i komunikacja wewnętrzna – strategie, doradztwo:

 • odpowiedzialna za nowoutworzoną funkcję komunikacyjną w polskim oddziale korporacji – tworzenie strategii komunikacji oraz realizację wszelkich działań związanych z polityką komunikacyjną, w tym szkolenia wewnętrzne z zakresu komunikacji (Mars Polska, branża FMCG)
 • stworzenie i wdrożenie strategii employer branding (Mars Polska, branża FMCG)
 • projektowanie oraz wielokrotna realizacja programów szkoleniowych z zakresu employer branding i komunikacji wewnętrznej
 • doradztwo w zakresie doskonalenia komunikacji wewnętrznej i procesów kształtowania wizerunku wewnętrznego pracodawcy w oparciu o wyniki badań opinii pracowników (Polkomtel S.A., branża telekomunikacyjna)
 • projekt doradczy ukierunkowany na wzmocnienie wizerunku firmy jako pracodawcy – badanie opinii pracowników (polityka personalna, wizerunek pracodawcy) oraz rekomendacja działań w zakresie kształtowania wizerunku firmy jako pracodawcy (Instanta Sp. z o.o., wiodący producent kawy instant w Europie)
 • program konsultacyjno-szkoleniowy „Marketing personalny. ABC employer brandingu” (dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi)
 • program konsultacyjno-szkoleniowy z zakresu komunikacji wewnętrznej – warsztaty „Internal branding I – „Dobre praktyki w zakresie organizowania działań komunikacyjnych i tworzenia skutecznych komunikatów wewnętrznych” oraz warsztat szkoleniowo-konsultacyjny „Internal branding II – strategia komunikacji, planowanie aktywności komunikacyjnych i tajniki komunikacji perswazyjnej” (dla ING Banku Śląskiego))
  • cykl spotkań konsultacyjno-szkoleniowych / doradztwo z zakresu komunikacji wewnętrznej (dla Agila Specialties Polska Sp. z o.o., branża farmaceutyczna oraz Idea Bank)
 • warsztaty konsultacyjno-szkoleniowe z zakresu kształtowania wizerunku pracodawcy – wypracowanie fundamentów strategii employer branding (dla Toyota Motor Manufacturing Poland)
 • program strategiczny ukierunkowany na angażowanie kadry kierowniczej w rozwój organizacji (ze szczególnym uwzględnieniem budowania wizerunku firmy), usprawnienie sposobów komunikacji i współpracy w gronie kierownictwa, doradztwo w zakresie doskonalenia komunikacji wewnętrznej (PZOL Sp. z o.o., branża medyczna)
 • opracowanie strategii wizerunku pracodawcy dla Toyota Motor Manufacturing Poland (analiza strategiczna wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego, opracowanie EVP oraz kampanii komunikacyjnej, doradztwo w zakresie doskonalenia procesu rekrutacji i wprowadzenia do pracy pod kątem candidate / newcomer experience, rekomendacje w zakresie doskonalenia wizerunku wewnętrznego, konsultacja działań z zakresu komunikacji wewnętrznej, stworzenie koncepcji funkcjonalnej strony WWW pracodawcy, opracowanie materiałów komunikacyjnych niezbędnych do realizacji działań EB – warstwa słowna i graficzna)
 • program doradczy (cykl konsultacji z udziałem HR i członków Zarządu) mający na celu doskonalenie procesów komunikacji wewnętrznej w firmie oraz jej rozwój w kierunku strategicznym (Craftware Sp. z o.o., branża informatyczna)

Badania opinii pracowników / audyty:

 • projektowanie i realizacja audytów komunikacyjnych – badania kompleksowe oraz ukierunkowane na węższe obszary tematyczne (Mars Polska Sp. z o.o.)
 • audyt komunikacji, zaangażowania i kultury organizacyjnej – projektowanie, realizacja, doradztwo w zakresie pożądanych zmian (EXATEL S.A., branża telekomunikacyjna)
 • audyt komunikacji wewnętrznej oraz wizerunku wewnętrznego pracodawcy, stworzenie rekomendacji działań doskonalących oraz warsztaty strategiczne dla członków Zarządu oraz Rady Dyrektorów i zespołu komunikacyjnego (Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek)
 • audyt personalny (badanie ilościowe i jakościowe, 1600 pracowników) oraz stworzenie rekomendacji działań doskonalących – wytycznych do strategii personalnej na lata 2017-2018 (Pośrednictwo Finansowe Kredyty Chwilówki w ramach współpracy z Centrum Rozwoju Biznesu Sostaric)
 • badanie opinii pracowników ukierunkowane na rozwój procesów HR w organizacji oraz doskonalenie wizerunku pracodawcy – projektowanie i realizacja badania ankietowego oraz badań jakościowych (grupy dyskusyjne), opracowanie raportu oraz rekomendacji (Grupa Dworakowski – 4 zakłady produkcyjne, około 2000 pracowników)

Projektowanie i realizacja programów rozwojowych:

 • długofalowy program rozwojowy “Rozwój kompetencji adaptacyjnych” dla grupy kierowników produkcji (Valeo Electrical and Electronical Systems Sp. z o.o., branża automotive)
 • warsztaty dla najwyższego kierownictwa – doskonalenie kompetencji komunikacyjnych; warsztaty zespołowe dla Działu Finansów – doskonalenie komunikacji i rozwój współpracy w zespole; warsztaty inspiracyjno-rozwojowe dla zespołu HR; warsztaty rozwojowe dla działu Order Handling – z zakresu doskonalenia kompetencji komunikacyjnych w relacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi (Alfa Laval Polska Sp. z o.o., branża technologiczna – wieloletnia współpraca)
 • długofalowy program rozwojowy dla menedżerów budujący wokół tematyki zarządzania zespołem projektowym, komunikacji i współpracy – pogłębiona analiza potrzeb, warsztaty dyskusyjne oraz indywidualne spotkania rozwojowe (Imago Public Relations)
 • warsztaty inspiracyjno-integracyjne dla zespołu HR -podsumowanie osiągnięć indywidualnych, wizja rozwoju zespołu HR i plany działań (Enersys Sp. z o.o., branża technologiczna)
 • warsztaty rozwojowe dla team leader’ów – „Komunikacja w zmianie” (dla IBM)
 • warsztaty zespołowe z zakresu zarządzania zmianą organizacyjną dla międzynarodowego zespołu Supply Chain Management (Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.)
 • indywidualne programy rozwojowe dla kadry menedżerskiej – TPMS Polska Sp. z o.o., Alfa Laval Polska Sp. z o.o., Harley Davidson Katowice
 • program strategiczny – warsztaty szkoleniowo-konsultacyjne mające na celu angażowanie pracowników w rozwój firmy oraz doradztwo HR – rewizja systemu wynagradzania i motywowania (COM4IT Sp. z o.o. – branża informatyczna)
 • grupowy program rozwojowy mający na celu doskonalenie komunikacji i współpracy w firmie – wywiady indywidualne, warsztaty grupowe, spotkania doradcze z Zarządem (GPM Systemy, branża nowych technologii)
 • warsztaty rozwojowe dla zespołu HR „Kształtowanie roli HR Business Partnera” mające na celu doskonalenie procesów personalnych w firmie oraz doskonalenie kompetencji indywidualnych (Craftware Sp. z o.o., branża informatyczna)
 • warsztaty zespołowe „Komunikacja i współpraca” poprzedzone pogłębioną analizą potrzeb dla Szkoły Wajdy
Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Polecane szkolenia:

Opinie o szkoleniu

Wybrani Klienci Trenera:
Raiffeisen Bank Polska S.A., ING Bank Śląski, PKO BP, Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Volkswagen Bank Polska S.A., TP S.A., P4 Sp. z o.o. (Play), Allianz, Mars Incorporated, Masterfood Polska Sp. Z o.o., Metro Group (Makro), Tesco Polska Sp. z o.o., TNT,  QXL Poland Sp. z o.o. (Allegro),  Polkomtel S.A., JTI Polska Sp. z o.o., Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Scott Wilson, Passus Sp. z o.o., UDT, PERN „Przyjaźń” S.A., Instanta Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski w Łodzi, Górnośląskie Centrum Kultury, Akademia Organizacji Pozarządowych i Instytucji Publicznych, Wyższa Szkoła Europejska m.ks. J.Tichnera w Warszawie,  Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,  Szkoła Główna Handlowa, Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o., EXATEL S.A., Spomlek, COM4IT Sp. z o.o., PZOL Sp z o.o. etc.

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność