Polska Izba Firm Szkoleniowych

Rozwiązywanie konfliktów w zespole

jak rozpoznawać konflikty w zespole, jak im przeciwdziałać oraz neutralizować sytuacje konfliktowe

Większość życiowych problemów rozwiązuje się jak algebraiczne równania:  sprowadzaniem do najprostszej postaci.

Lew Mikołajewicz Tołstoj

Badania dowodzą, że menedżerowie poświęcają przynajmniej 25 % czasu pracy na rozwiązywanie konfliktów. Warto wiedzieć jak zaoszczędzić ten czas, dbając o atmosferę w firmie.

Konflikt jest naturalnym zjawiskiem społecznym, jest nieunikniony. Stanowi integralną część życia społecznego, w tym zawodowego. Jeśli nie ma konfliktów między ludźmi, to znaczy że nie ma między nimi rzeczywistych kontaktów. Konflikt kojarzy się zazwyczaj jedynie negatywnie – z trudnymi emocjami, walką, nieprzyjemnościami, przegraną, choć tak naprawdę konflikt jest neutralny. Konstruktywne lub negatywne mogą być sposoby jego rozwiązywania. Zbyt mała ilość ujawnionych konfliktów w organizacji prowadzi do stagnacji, ale konflikty nie w pełni kontrolowane grożą chaosem, destrukcją, napięciami. Nie należy się więc obawiać konfliktów. Konflikty były, są i będą. Kluczową kwestią jest ich identyfikacja i odpowiedni sposób zarządzania sytuacją konfliktową.

760 zł

netto (+ 23% VAT) od osoby

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Szkolenie jednodniowe dostępne w jednym z wybranych terminów.
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie coachingu.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • konflikcie
 • znaczeniu różnorodności
 • sposobach postrzegania konfliktu

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • rozwijania inteligencji emocjonalnej i zwiększania zaufania
 • obniżania poziomu napięcia w zespole poprzez usuwanie jego źródeł
 • poprawiania zdolności komunikacyjnych
 • dostrzegania konfliktu w jego wczesnej fazie
 • zwiększania efektywności zespołowej poprzez skuteczne rozwiązywanie konfliktów
 • identyfikacji rzeczywistych przyczyn konfliktu

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • rozpoznawaniem dynamiki konfliktu wewnątrz organizacji
 • budowaniem otwartej komunikacji w zespole
 • dostrzeganiem pozytywnych aspektów konfliktu

Adresaci Szkolenia

 • menedżerowie, kierownicy, liderzy zespołów;
 • osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Program Szkolenia

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE. Jak rozpoznawać konflikty w zespole, jak im przeciwdziałać oraz neutralizować sytuacje konfliktowe?

 09:30 – 10:00  Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

10:00 – 11:00 Psychologia konfliktu

 • Określanie indywidualnego stylu zachowania w sytuacji konfliktowej uczestnika. Mini-wykład, test osobowości, omówienie na forum ogólnej typologii.
 • Sztuka zrozumiałej dla odbiorcy komunikacji – omówienie i przećwiczenie najważniejszych zasad adekwatnych do sytuacji uczestnika.

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 Psychologia konfliktu – c.d.

 • Inteligencja emocjonalna a konflikt. Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych przydatnych w sytuacjach konfliktu. Ćwiczenie „kategorii wypowiedzi” przydatnych w sytuacji konfliktu.
 • Kierowanie emocjami – wygaszanie silnych emocji w celu rzeczowego rozwiązania problemu. Mini-wykład, ćwiczenie indywidualne.

13:00 – 13:40 Przerwa na lunch

13:40 – 15:20 Konflikt w organizacji i zasady przeciwdziałania

 • Wskazówki pozwalające rozpoznać konflikt w jego wczesnej fazie. Mini-wykład, case.
 • Wykorzystywanie procesu grupowego oraz tego, co się dzieje „tu i teraz” do pracy z konfliktem. Omówienie case’u.
 • Rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb ludzi uwikłanych w konflikt.
 • Trójkąt satysfakcji – zaspokojenie potrzeb stron konfliktu na trzech poziomach. Mini-ćwiczenie z omówieniem wyniku.
 • Jak można wykorzystać analizę transakcyjną w konflikcie.

15:20 – 15:30 Przerwa

15:30 – 16:10 Konflikt w organizacji i zasady przeciwdziałania – c.d.

 • Techniki wywierania wypływu pozwalające kierować konfliktem zgodnie z celem, który chcemy osiągnąć. Mini-ćwiczenie i dyskusja.
 • Krótko- i długofalowe strategie reagowania na konflikt każdego z uczestników wraz z omówieniem w jakich sytuacjach te strategie przynoszą korzyści, a w jakich przeszkadzają w osiągnięciu celu.
 • Określanie indywidualnego planu działania w sytuacji konfliktu.

16:10 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.
Trenerzy prowadzący szkolenie w wybranym terminie:
Małgorzata Sypniewska

Małgorzata Sypniewska

Psycholog/Prawnik/Trener/Coach/ Ekspert z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego, coachingu.Słynie z indywidualnego podejścia do Klientów i uczestników szkoleń. Kładzie największy nacisk na doświadczenia Klienta, skłania go do eksplorowania swoich możliwości i poszerzania horyzontów w tym zakresie. Szkoliła dyrektorów oraz liczną kadrę zarządzającą m.in. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Leasingowego, Polskiego Rejestru Statków, YAMAHA Polska i inne.

Zobacz profil trenera...
Anna Gucwa

Anna Gucwa


Funkcje zawodowe: Trener, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, 12- letni praktyk biznesu

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzania Zasobami ludzkimi” Szkoły Wyższej  Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów „METRUM” i studia podyplomowe „Zarządzanie zespołem sprzedaży” Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalizacja: realizacja projektów związanych z doskonaleniem kompetencji kierowniczych.

Prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej w obszarach związanych z rozwojem takich kompetencji jak: zarządzanie zespołem, motywowanie oraz zwiększanie efektywności osobistej. Specjalizacja koncentruje się wokół kompetencji menedżerskich, wsparcia menedżerów w pełnieniu ich roli oraz realizacji celów.

Dla pracowników działów sprzedaży i obsługi Klienta realizuje projekty dotyczące rozwoju umiejętności handlowych, technik sprzedaży i profesjonalnej obsługi Klienta. Wspiera również rozwój osobisty specjalistów z różnych branż poprzez pracę nad umiejętnościami miękkimi takimi jak: komunikacja, praca w zespole, asertywność, zarządzanie sobą w czasie, etc.

Doświadczenie zawodowe: Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych dla wielu kluczowych firm na rynku polskim.

Podczas pracy w organizacjach takich jak Citibank Handlowy, Millennium Bank S.A wspierała rozwój ludzi poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów w roli trenera. Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym pozwoliło zdobycie kompetencji managerskich.

Styl pracy: Pracuje w oparciu o nowoczesne formy szkoleniowe, jakimi są gry szkoleniowe. W pracy z Klientem aktywnie wykorzystuje metody coachingowe. W swojej roli trenerskiej, podczas pracy z grupami kieruje się praktyczną wiedzą zdobytą w czasie pracy w międzynarodowych korporacjach. Jej misją w uprawianiu trenerstwa jest łączenie praktyki z wiedzą merytoryczną i umieszczanie jej w konkretnych sytuacjach biznesowych.

Wybrani Klienci: AKZO NOBEL CAR REFINISHES POLSKA SP. Z O.O,  ASTOR, AMPLUS, ASTER SP. Z O.O, AVIKO SP. Z O.O., BIBBY FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O., BP INSTAL, CROWLEY DATA POLAND, ENERGA, EKO CYKL, FROSTA, GEMALTO, ING, NTERIA, INTERRISK, KREDYT LEASE S.A, LAVA GROUP S.C., LIDEX SP. Z O.O., MOORE STEPHENS POLSKA, MPWIK, NIKON, NBP, PANDA, PARADYŻ, PGNIG, PNO, POLFA WARSZAWA S.A., PWN,REHAB ENTERPRISES LIMITED SP. Z O.O,

ROSTI, SELVITA, SKOK, TAXPRESS, TRAVEL EXPRESS SP. Z O.O., UDT, WYDAWNICTWO C.H. BECK, ZETKAMA S. A., ZUS.

Zobacz profil trenera...
Mirosława Tkaczuk

Mirosława Tkaczuk

Trener Human Skills: Mirosława Tkaczuk

Coach / Trener biznesu / Asesor / Konsultant ds. HR

Wykształcenie Trenera:

Certyfikat uprawniający do posługiwania się metodą Talent Q (2013); Coaching Zespołowy – Akademia im. Leona Koźmińskiego (2012); Certyfikat uprawniający do posługiwania się metodą iP Career Coach (2011); Racjonalna Terapia Zachowań (2010); Panorama Społeczna, Lucas Derks (2009); Certyfikat uprawniający do posługiwania się metodą Extended Disc (2009); Praktyk i Master Praktyk NLP – NLP Neuroedukacja Lublin (2007-2009); International Coaching Community, akredytacja Coach ICC (2006); Certyfikat trenera biznesu – Szkoła Trenerów Biznesu TROP (2004 – 2005); Certyfikat uprawniający do posługiwania się metodą SLG Thomas Int. (2003); Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, magisterskie

Doświadczenie Trenera:

W swojej pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie biznesowe w branży finansowej na stanowiskach menedżerskich.

 • Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi – SKARBIEC Asset Management
 • Holding S.A. (2002 – 2005)
 • Dyrektor ds. Personalnych – SKARBIEC TFI S.A (1997 – 2005)
 • Office Manager – FAMCO S.A. (grupa BRE Bank SA, fundusz zamknięty) (1995 – 1997)

Specjalizacje Trenera:

 • Jako Coach, oprócz coachingu menedżerskiego, specjalizuje się w procesach feedbackowych i feedforward, diagnostycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi – oceny 360st, Upward Feedback, AC/DC, narzędzi diagnostycznych (m.in. Extended Disc, Thomas Int.) poprzedzających często prowadzone później przez nią procesy coachingowe.
 • Jako Trener specjalizuje się w obszarach przywództwa, zarządzania zmianą oraz współpracą i komunikacją w ramach zespołów, wykorzystując także swoje doświadczenia coachingowe i biznesowe.
 • Jako Asesor bierze udział w procesach Assessment Center i Development Center dotyczących stanowisk menedżerskich, często połączonych z sesjami feedbackowo-coachingowymi.
 • Jest autorem kilku artykułów w magazynach branżowych – Personel Plus, Personel i Zarządzanie.

Styl pracy Trenera:

Bardzo ważny dla Trenera jest etap diagnozy i badania potrzeb klienta w ramach projektu. Dzięki prawidłowej diagnozie dopasowuje program i dobiera odpowiednie narzędzia rozwojowe. Warsztaty prowadzone przez Trenera są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Trener dba o przestrzeń dla Uczestników, buduje przyjazną atmosferę i motywuje do rozwoju.

Wybrani Klienci Trenera:

 • PZU Życie SA (2015-2016) – projekt DC dla kadry kierowniczej w Biurze Sprzedaży Agencyjnej wraz z sesjami feedbackowymi/feedforwardowymi, sesje AC na stanowiska kierownicze.
 • Raiffeisen Polbank S.A. (2014-2015) – projekt Lead-R: sesje indywidualne feedbackowo-coachingowe z narzędziem L/I Human Synergistics, warsztaty rozwojowe z narzędziem LSI Human Synergistics i szkolenia Activating Change – dla menedżerów wyższego i średniego szczebla.
 • Ernst & Young Polska – 8 lat współpracy (od 2008 – nadal) – projekty feedbackowo-coachingowe (Upward Feedback, grupy fokusowe) – sesje grupowe i indywidualne, projekty rozwojowe AC/DC, menedżerskie procesy coachingowe oraz warsztaty menedżerskie – dla menedżerów i Partnerów (Zarządu).
 • ING Życie SA (2012-2013) – sesje coachingowe follow up po warsztatach „Rozmowy 1 to 1”, wywiady 360 stopni, proces coachingowy menedżerski.
 • Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o. (2011-2012) – proces coachingowy poprzedzony sesjami Upward Feedback oraz projekt wprowadzenia oceny 360 stopni wraz z sesjami feedbackowo-coachingowymi dla menedżerów i członków Zarządu.
 • Bank BGŻ SA (2009)– warsztaty „Zarządzanie wynikami oraz rozwojem pracowników” dla kadry menedżerskiej Banku w Oddziałach w całej Polsce – prowadzenie i udział w przygotowaniu programu.
 • Gaz System S.A. (2007-2008) – wprowadzenie SOOP – cykl szkoleń z Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych oraz Prowadzenia Rozmów Oceniających dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla w oddziałach firmy w całej Polsce, trwający od 02.2007 r. do 06.2008 – 34 dni szkoleniowe.
 • Axel Springer Kontakt (2006-2007) – stała współpraca w obszarze HR – wsparcie w procesie rekrutacji, szczególnie dla zespołu WizzAir, programy rozwojowe dla Team Leaderów (feedback rozwojowy, coaching, szkolenia)
 • Branża finansowa: Raiffeisen Polbank S.A, Bank Śląski ING SA, ING Życie SA, Bank BGŻ SA, BRE Bank SA, PZU Życie SA, AXA Direct, Kredyt Inkaso S.A., TU Euler Hermes S.A.
 • Doradztwo: Ernst & Young Polska
 • Branża telekomunikacyjna & IT: TP S.A., Play – P4 Sp. z o.o., Studio Impuls
 • Branża farmaceutyczna i medyczna: Polfa Grodzisk, Roche, Danone-Nutricia, Boehringer Ingelheim, Nycomed
 • Marketing i reklama: Clear Chanel Poland Sp. z o.o., Publicis, Streetcom Polska Sp. z o.o., Axel Springer Kontakt
 • Branża Handlowa: Philipiak Polska, Castorama, Auchan, Butik, Empireum
 • Przemysł: GATX Polska, Gaz System, IMG Polska, Moltech
 • Uczelnie: Akademia im. Leona Koźmińskiego, SWPS O/Poznań
 • Inne: Victoria Dom S.A., Cushman & Wakefield, CBRE Polska, Fiege Polska, ZUS, NFZ Białystok

Referencje udostępniamy na życzenie.

Zobacz profil trenera...
Iwona Firmanty

Iwona Firmanty

Zobacz profil trenera...
Andrzej Mika

Andrzej Mika

Trener sprzedaży i komunikacji, coach, menedżer.

 

 

Wykształcenie Trenera:

Absolwent największej i najstarszej szkoły coachingu w Europie Noble Manhattan Coaching – Practitioner Coach Diploma® (PCD®).

Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej zakresie Trenerów Grupowych oraz Profesjonalnego Coachingu.

Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na Kierunku Socjologia.

Dyplomowany Coachem Akademii Profesjonalnego Coachingu oraz

Dyplomowany Trener Akademii Trenerów Grupowych – Psycholog Sprzedaży.

Socjolog Reklamy i Komunikacji Międzyludzkiej.

Członek Klubu Izby Coachingu.

Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Certyfikowanym Konsultant Extended DISC®, MTQ48® (odporności psychicznej), MindSonar®(style myślenia).

Doświadczenie Trenera:

Doświadczony sprzedawca, menedżer, coach, trener.

Przez 15 lat zdobywał doświadczenie w branży finansowej (Bank Millennium; PKO BP S.A.).

Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej: od kasjera po Dyrektora Regionalnego, w tym 12 lat na stanowiskach menedżerskich.

Odpowiadał za budowanie struktury sprzedażowej produktów bankowych w sieciach zewnętrznych. Jego zadania były związane z zarządzanie regionem południowej polski (ok 120 osób), rekrutacją zespołu i szkoleniem podległych zespołów.

Wdrażał najlepsze standardy obsługi i sprzedaży wśród pracowników i kadry menedżerskiej lidera usług multimedialnych UPC Polska sp. z o. o.

Specjalizacje Trenera:

Prowadzi warsztaty dla sprzedawców, pracowników biur obsługi klienta jak i dla kadry menedżerskiej będącej łącznikiem pomiędzy oczekiwaniami pracowników i wyzwaniami, jakie nakłada na nich biznes.

Szkolenia dla sprzedawców: (łącznie ponad 1000 godzin szkoleniowych) z zakresu efektywna rozmowa sprzedażowa, budowanie relacji z klientem, radzenie sobie z obiekcjami klientów, komunikacja z klientem, komunikacja z klientem przez telefon, standardy obsługa klienta, trudne sytuacje w sprzedaży i obsłudze klienta.

Szkolenia dla menedżerów: (łącznie ponad 600 godzin szkoleniowych) z zakresu budowania efektywnych zespołów sprzedażowych, komunikacji menedżerskiej, coachingu menedżerskiego, kultury coachingowa w zespole, zarządzanie zespołem sprzedawców, wizerunek menedżera zespołów handlowych i budowania synergii w zespole

Wykorzystuje wiedzę o typologii osobowości C.G Junga na której bazuje między innymi Extended Disc.

Styl pracy Trenera:

Przełożenie teorii na praktykę ma dla niego kluczowe znaczenie, dlatego uczestnicy warsztatów otrzymują od niego gotową „skrzynkę z narzędziami” do praktycznego wykorzystania. Podczas szkoleń kieruję się podejściem systemowym i skoncentrowanym na rozwiązaniach.

Wybrani Klienci Trenera:

Orange Finanse, Agencji PKO BP, Bank Millennium S.A., AKCENTA CZ a.s., UPC Polska sp. z o.o., RAControls sp z o.o., Ulma Construccion Polska S.A., POSTAL STEEL GROUP sp. z o.o. sp. k., Apator S.A., Elsat sp. z o.o., PM Services Poland sp. z o.o.

 

Referencje Trenera udostępniamy na życzenie.

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Powyższe szkolenie z zakresu rozwiązywania konfliktów w zespole firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: BP Europa SE Oddział w Polsce, Narodowy Bank Polski, ERGO PROJEKT & AUDIT,  Grupa Allegro Sp. z o.o., Accenture Sp. z o.o., Narodowy Bank Polski, Urząd Statystyczny w Warszawie, JTI Polska Sp. z o.o., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Telewizja Polska.

"Po szkoleniu wiem, w jaki sposób panować nad swoimi emocjami, by mną nie zawładnęły w konfliktowych sytuacjach. Dzięki Pani Iwonie zacznę rozwiązywać  konflikty w pracy. W końcu wiem, jak to poprawnie robić. Wszystkie treści były bardzo przydatne i inspirujące, na pewno wykorzystam uzyskane wskazówki. Polecam to szkolenie wszystkim, którzy mają problem z rozwiązywaniem konfliktów w pracy zawodowej."

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność