Polska Izba Firm Szkoleniowych

Rozwiązywanie konfliktów w zespole

jak rozpoznawać konflikty w zespole, jak im przeciwdziałać oraz neutralizować sytuacje konfliktowe

Większość życiowych problemów rozwiązuje się jak algebraiczne równania:  sprowadzaniem do najprostszej postaci.

Lew Mikołajewicz Tołstoj

Badania dowodzą, że menedżerowie poświęcają przynajmniej 25 % czasu pracy na rozwiązywanie konfliktów. Warto wiedzieć jak zaoszczędzić ten czas, dbając o atmosferę w firmie.

Konflikt jest naturalnym zjawiskiem społecznym, jest nieunikniony. Stanowi integralną część życia społecznego, w tym zawodowego. Jeśli nie ma konfliktów między ludźmi, to znaczy że nie ma między nimi rzeczywistych kontaktów. Konflikt kojarzy się zazwyczaj jedynie negatywnie – z trudnymi emocjami, walką, nieprzyjemnościami, przegraną, choć tak naprawdę konflikt jest neutralny. Konstruktywne lub negatywne mogą być sposoby jego rozwiązywania. Zbyt mała ilość ujawnionych konfliktów w organizacji prowadzi do stagnacji, ale konflikty nie w pełni kontrolowane grożą chaosem, destrukcją, napięciami. Nie należy się więc obawiać konfliktów. Konflikty były, są i będą. Kluczową kwestią jest ich identyfikacja i odpowiedni sposób zarządzania sytuacją konfliktową.

667,50 netto*

 

*Wakacyjna cena promocyjna obowiązuje do 31.08.2019r.

Cena stała: 890 zł netto

Cena w okresie 02.09.2019 r. – 31.12.2019 r.: 756,5 zł netto

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Szkolenie jednodniowe dostępne w jednym z wybranych terminów.
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie coachingu.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • konflikcie
 • znaczeniu różnorodności
 • sposobach postrzegania konfliktu

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • rozwijania inteligencji emocjonalnej i zwiększania zaufania
 • obniżania poziomu napięcia w zespole poprzez usuwanie jego źródeł
 • poprawiania zdolności komunikacyjnych
 • dostrzegania konfliktu w jego wczesnej fazie
 • zwiększania efektywności zespołowej poprzez skuteczne rozwiązywanie konfliktów
 • identyfikacji rzeczywistych przyczyn konfliktu

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • rozpoznawaniem dynamiki konfliktu wewnątrz organizacji
 • budowaniem otwartej komunikacji w zespole
 • dostrzeganiem pozytywnych aspektów konfliktu

Adresaci Szkolenia

 • menedżerowie, kierownicy, liderzy zespołów;
 • osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

 

Dofinansowanie

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program Szkolenia

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE. Jak rozpoznawać konflikty w zespole, jak im przeciwdziałać oraz neutralizować sytuacje konfliktowe?

 09:30 – 10:00  Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

10:00 – 11:00 Psychologia konfliktu

 • Określanie indywidualnego stylu zachowania w sytuacji konfliktowej uczestnika. Mini-wykład, test osobowości, omówienie na forum ogólnej typologii.
 • Sztuka zrozumiałej dla odbiorcy komunikacji – omówienie i przećwiczenie najważniejszych zasad adekwatnych do sytuacji uczestnika.

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 Psychologia konfliktu – c.d.

 • Inteligencja emocjonalna a konflikt. Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych przydatnych w sytuacjach konfliktu. Ćwiczenie „kategorii wypowiedzi” przydatnych w sytuacji konfliktu.
 • Kierowanie emocjami – wygaszanie silnych emocji w celu rzeczowego rozwiązania problemu. Mini-wykład, ćwiczenie indywidualne.

13:00 – 13:40 Przerwa na lunch

13:40 – 15:20 Konflikt w organizacji i zasady przeciwdziałania

 • Wskazówki pozwalające rozpoznać konflikt w jego wczesnej fazie. Mini-wykład, case.
 • Wykorzystywanie procesu grupowego oraz tego, co się dzieje „tu i teraz” do pracy z konfliktem. Omówienie case’u.
 • Rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb ludzi uwikłanych w konflikt.
 • Trójkąt satysfakcji – zaspokojenie potrzeb stron konfliktu na trzech poziomach. Mini-ćwiczenie z omówieniem wyniku.
 • Jak można wykorzystać analizę transakcyjną w konflikcie.

15:20 – 15:30 Przerwa

15:30 – 16:10 Konflikt w organizacji i zasady przeciwdziałania – c.d.

 • Techniki wywierania wypływu pozwalające kierować konfliktem zgodnie z celem, który chcemy osiągnąć. Mini-ćwiczenie i dyskusja.
 • Krótko- i długofalowe strategie reagowania na konflikt każdego z uczestników wraz z omówieniem w jakich sytuacjach te strategie przynoszą korzyści, a w jakich przeszkadzają w osiągnięciu celu.
 • Określanie indywidualnego planu działania w sytuacji konfliktu.

16:10 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.
Trenerzy prowadzący szkolenie w wybranym terminie:
Anna Gucwa

Anna Gucwa


Funkcje zawodowe: Trener, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, 12- letni praktyk biznesu

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzania Zasobami ludzkimi” Szkoły Wyższej  Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów „METRUM” i studia podyplomowe „Zarządzanie zespołem sprzedaży” Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalizacja: realizacja projektów związanych z doskonaleniem kompetencji kierowniczych.

Prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej w obszarach związanych z rozwojem takich kompetencji jak: zarządzanie zespołem, motywowanie oraz zwiększanie efektywności osobistej. Specjalizacja koncentruje się wokół kompetencji menedżerskich, wsparcia menedżerów w pełnieniu ich roli oraz realizacji celów.

Dla pracowników działów sprzedaży i obsługi Klienta realizuje projekty dotyczące rozwoju umiejętności handlowych, technik sprzedaży i profesjonalnej obsługi Klienta. Wspiera również rozwój osobisty specjalistów z różnych branż poprzez pracę nad umiejętnościami miękkimi takimi jak: komunikacja, praca w zespole, asertywność, zarządzanie sobą w czasie, etc.

Doświadczenie zawodowe: Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych dla wielu kluczowych firm na rynku polskim.

Podczas pracy w organizacjach takich jak Citibank Handlowy, Millennium Bank S.A wspierała rozwój ludzi poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów w roli trenera. Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym pozwoliło zdobycie kompetencji managerskich.

Styl pracy: Pracuje w oparciu o nowoczesne formy szkoleniowe, jakimi są gry szkoleniowe. W pracy z Klientem aktywnie wykorzystuje metody coachingowe. W swojej roli trenerskiej, podczas pracy z grupami kieruje się praktyczną wiedzą zdobytą w czasie pracy w międzynarodowych korporacjach. Jej misją w uprawianiu trenerstwa jest łączenie praktyki z wiedzą merytoryczną i umieszczanie jej w konkretnych sytuacjach biznesowych.

Wybrani Klienci: AKZO NOBEL CAR REFINISHES POLSKA SP. Z O.O,  ASTOR, AMPLUS, ASTER SP. Z O.O, AVIKO SP. Z O.O., BIBBY FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O., BP INSTAL, CROWLEY DATA POLAND, ENERGA, EKO CYKL, FROSTA, GEMALTO, ING, NTERIA, INTERRISK, KREDYT LEASE S.A, LAVA GROUP S.C., LIDEX SP. Z O.O., MOORE STEPHENS POLSKA, MPWIK, NIKON, NBP, PANDA, PARADYŻ, PGNIG, PNO, POLFA WARSZAWA S.A., PWN,REHAB ENTERPRISES LIMITED SP. Z O.O,

ROSTI, SELVITA, SKOK, TAXPRESS, TRAVEL EXPRESS SP. Z O.O., UDT, WYDAWNICTWO C.H. BECK, ZETKAMA S. A., ZUS.

Zobacz profil trenera...
Mirosława Tkaczuk

Mirosława Tkaczuk

Trener Human Skills: Mirosława Tkaczuk

Coach / Trener biznesu / Asesor / Konsultant ds. HR

Wykształcenie Trenera:

Certyfikat uprawniający do posługiwania się metodą Talent Q (2013); Coaching Zespołowy – Akademia im. Leona Koźmińskiego (2012); Certyfikat uprawniający do posługiwania się metodą iP Career Coach (2011); Racjonalna Terapia Zachowań (2010); Panorama Społeczna, Lucas Derks (2009); Certyfikat uprawniający do posługiwania się metodą Extended Disc (2009); Praktyk i Master Praktyk NLP – NLP Neuroedukacja Lublin (2007-2009); International Coaching Community, akredytacja Coach ICC (2006); Certyfikat trenera biznesu – Szkoła Trenerów Biznesu TROP (2004 – 2005); Certyfikat uprawniający do posługiwania się metodą SLG Thomas Int. (2003); Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, magisterskie

Doświadczenie Trenera:

W swojej pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie biznesowe w branży finansowej na stanowiskach menedżerskich.

 • Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi – SKARBIEC Asset Management
 • Holding S.A. (2002 – 2005)
 • Dyrektor ds. Personalnych – SKARBIEC TFI S.A (1997 – 2005)
 • Office Manager – FAMCO S.A. (grupa BRE Bank SA, fundusz zamknięty) (1995 – 1997)

Specjalizacje Trenera:

 • Jako Coach, oprócz coachingu menedżerskiego, specjalizuje się w procesach feedbackowych i feedforward, diagnostycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi – oceny 360st, Upward Feedback, AC/DC, narzędzi diagnostycznych (m.in. Extended Disc, Thomas Int.) poprzedzających często prowadzone później przez nią procesy coachingowe.
 • Jako Trener specjalizuje się w obszarach przywództwa, zarządzania zmianą oraz współpracą i komunikacją w ramach zespołów, wykorzystując także swoje doświadczenia coachingowe i biznesowe.
 • Jako Asesor bierze udział w procesach Assessment Center i Development Center dotyczących stanowisk menedżerskich, często połączonych z sesjami feedbackowo-coachingowymi.
 • Jest autorem kilku artykułów w magazynach branżowych – Personel Plus, Personel i Zarządzanie.

Styl pracy Trenera:

Bardzo ważny dla Trenera jest etap diagnozy i badania potrzeb klienta w ramach projektu. Dzięki prawidłowej diagnozie dopasowuje program i dobiera odpowiednie narzędzia rozwojowe. Warsztaty prowadzone przez Trenera są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Trener dba o przestrzeń dla Uczestników, buduje przyjazną atmosferę i motywuje do rozwoju.

Wybrani Klienci Trenera:

 • PZU Życie SA (2015-2016) – projekt DC dla kadry kierowniczej w Biurze Sprzedaży Agencyjnej wraz z sesjami feedbackowymi/feedforwardowymi, sesje AC na stanowiska kierownicze.
 • Raiffeisen Polbank S.A. (2014-2015) – projekt Lead-R: sesje indywidualne feedbackowo-coachingowe z narzędziem L/I Human Synergistics, warsztaty rozwojowe z narzędziem LSI Human Synergistics i szkolenia Activating Change – dla menedżerów wyższego i średniego szczebla.
 • Ernst & Young Polska – 8 lat współpracy (od 2008 – nadal) – projekty feedbackowo-coachingowe (Upward Feedback, grupy fokusowe) – sesje grupowe i indywidualne, projekty rozwojowe AC/DC, menedżerskie procesy coachingowe oraz warsztaty menedżerskie – dla menedżerów i Partnerów (Zarządu).
 • ING Życie SA (2012-2013) – sesje coachingowe follow up po warsztatach „Rozmowy 1 to 1”, wywiady 360 stopni, proces coachingowy menedżerski.
 • Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o. (2011-2012) – proces coachingowy poprzedzony sesjami Upward Feedback oraz projekt wprowadzenia oceny 360 stopni wraz z sesjami feedbackowo-coachingowymi dla menedżerów i członków Zarządu.
 • Bank BGŻ SA (2009)– warsztaty „Zarządzanie wynikami oraz rozwojem pracowników” dla kadry menedżerskiej Banku w Oddziałach w całej Polsce – prowadzenie i udział w przygotowaniu programu.
 • Gaz System S.A. (2007-2008) – wprowadzenie SOOP – cykl szkoleń z Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych oraz Prowadzenia Rozmów Oceniających dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla w oddziałach firmy w całej Polsce, trwający od 02.2007 r. do 06.2008 – 34 dni szkoleniowe.
 • Axel Springer Kontakt (2006-2007) – stała współpraca w obszarze HR – wsparcie w procesie rekrutacji, szczególnie dla zespołu WizzAir, programy rozwojowe dla Team Leaderów (feedback rozwojowy, coaching, szkolenia)
 • Branża finansowa: Raiffeisen Polbank S.A, Bank Śląski ING SA, ING Życie SA, Bank BGŻ SA, BRE Bank SA, PZU Życie SA, AXA Direct, Kredyt Inkaso S.A., TU Euler Hermes S.A.
 • Doradztwo: Ernst & Young Polska
 • Branża telekomunikacyjna & IT: TP S.A., Play – P4 Sp. z o.o., Studio Impuls
 • Branża farmaceutyczna i medyczna: Polfa Grodzisk, Roche, Danone-Nutricia, Boehringer Ingelheim, Nycomed
 • Marketing i reklama: Clear Chanel Poland Sp. z o.o., Publicis, Streetcom Polska Sp. z o.o., Axel Springer Kontakt
 • Branża Handlowa: Philipiak Polska, Castorama, Auchan, Butik, Empireum
 • Przemysł: GATX Polska, Gaz System, IMG Polska, Moltech
 • Uczelnie: Akademia im. Leona Koźmińskiego, SWPS O/Poznań
 • Inne: Victoria Dom S.A., Cushman & Wakefield, CBRE Polska, Fiege Polska, ZUS, NFZ Białystok

Referencje udostępniamy na życzenie.

Zobacz profil trenera...
Iwona Firmanty

Iwona Firmanty

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Polecane szkolenia:

Opinie o szkoleniu

Powyższe szkolenie z zakresu rozwiązywania konfliktów w zespole firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: BP Europa SE Oddział w Polsce, Narodowy Bank Polski, ERGO PROJEKT & AUDIT,  Grupa Allegro Sp. z o.o., Accenture Sp. z o.o., Narodowy Bank Polski, Urząd Statystyczny w Warszawie, JTI Polska Sp. z o.o., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Telewizja Polska, Orsted Polska Sp. z o.o.

"Po szkoleniu wiem, w jaki sposób panować nad swoimi emocjami, by mną nie zawładnęły w konfliktowych sytuacjach. Dzięki Pani Iwonie zacznę rozwiązywać  konflikty w pracy. W końcu wiem, jak to poprawnie robić. Wszystkie treści były bardzo przydatne i inspirujące, na pewno wykorzystam uzyskane wskazówki. Polecam to szkolenie wszystkim, którzy mają problem z rozwiązywaniem konfliktów w pracy zawodowej."

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność