Polska Izba Firm Szkoleniowych

Zarządzanie zespołem

jak budować wizerunek szefa, skutecznie się komunikować, zarządzać potencjałem pracowników, budować współpracę zespołową i radzić sobie z wyzwaniami menedżerskimi

Obecna sytuacja na rynku pracy sprawia trudności pracodawcom w pozyskiwaniu i utrzymaniu dobrych pracowników. Najczęstszą przyczyną odejść pracowników nie są aspekty płacowe, lecz brak odpowiedniej atmosfery pracy, w której ludzie czują się doceniani i mogą się rozwijać. W tym obszarze prawie wszystko zależy od bezpośrednich przełożonych. Niezależnie od kultury organizacyjnej (od sformalizowanej do „turkusowej”) warto zainwestować w odświeżenie umiejętności kierowniczych na naszym szkoleniu.

Dzięki nauce różnych technik oraz zdobyciu narzędzi pozwalających na zarządzanie zespołem uczestnik szkolenia wkroczy na drogę wiodącą do sukcesów swojego zespołu, a także firmy.

Szkolenie pozwoli lepiej zrozumieć funkcjonowanie zespołu, a także umożliwi zdobycie umiejętności charakterystycznych dla dobrego i cenionego przywódcy.

1490 zł netto*

 

*Cena promocyjna obowiązuje do 30.06.2019r.

Cena stała: 1690 zł netto od osoby

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Roli managera we współczesnej organizacji.
 • Typach osobowości i ich interakcjach w zespole.
 • Sposobach motywacji pracowników.
 • Metodach rozwijania kompetencji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Komunikacji z zespołem i poszczególnymi jego członkami.
 • Doboru stylu kierowania do sytuacji, osobowości, poziomu kompetencji i motywacji podwładnych.
 • Delegowania pracy.
 • Przekazywania informacji zwrotnych.
 • Skutecznego i motywującego egzekwowania zadań i celów.
 • Mentoringu i coachingu podwładnych.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Umiejętnościami przywódczymi.
 • Delegowaniem zadań.
 • Organizacją pracy zespołu.
 • Rozwiązywaniem problemów w zespole.

Adresaci Szkolenia

 • Menedżerowie.
 • Osoby awansowane na stanowisko kierownika zespołu.
 • Osoby zarządzające zespołem.
 • Osoby otwarte na własny rozwój osobisty i zawodowy.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

 

Dofinansowanie

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program Szkolenia

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. Jak budować wizerunek szefa, skutecznie się komunikować, zarządzać potencjałem pracowników, budować współpracę zespołową i radzić sobie z wyzwaniami menedżerskimi.

W cenie szkolenia: Profil Indywidualny Insights Discovery 

DZIEŃ I

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie kontraktu, omówienie celów szkolenia z zakresu zarządzania zespołem i doprecyzowanie potrzeb Uczestników.

10:00-11:45 MODUŁ I. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM- ROLA SZEFA ZESPOŁU

 • Definiowanie celów biznesowych.
 • Rola w zespole i wobec otoczenia.
 • Budowanie wizerunku szefa – krótkie autoprezentacje uczestników.

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:00 MODUŁ II. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM- POZNANIE SIEBIE

 • Percepcja i preferencje w pracy wg Insights Discovery™
 • Typy osobowości wg teorii C.G. Junga.
 • Analiza indywidualnych profili Insights Discovery™
 • Mocne strony jako punkt wyjścia do budowania wiary w siebie i własnego stylu przywództwa.

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 14:20 MODUŁ III. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM- SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE 

 • Zasada sprzężenia zwrotnego w komunikacji.
 • Rozpoznawanie typów osobowości.
 • Style komunikacji podczas współpracy z różnymi typami osobowości.
 • Uzyskiwanie synergii w zespole – model efektywności zespołowej.
 • Kreatywna i motywująca rola zebrań zespołu.

14:20 – 14:35 Przerwa kawowa

14:40 – 16:00 MODUŁ IV. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM- DELEGOWANIE PRACY

 • Różnice pomiędzy zarządzaniem poprzez cele a poprzez zadania.
 • Delegowanie w kontekście organizacji pracy zespołu.
 • Rozmowy delegujące – symulacje (scenki).

16:00-16:30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia z zakresu zarządzania zespołem, podsumowanie.

 

DZIEŃ II 

09:00 – 09:40 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.

09:40 – 11:20 MODUŁ V. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM- MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

 • „Mapa Zespołu” – osobowości, motywacje, kompetencje.
 • Dopasowanie stylu kierowania – studia przypadków.
 • Czynniki motywujące.
 • Lista najczęstszych błędów menedżerskich – czynników demotywujących.

11:20 – 11:35 Przerwa kawowa

11:35 – 13:00 MODUŁ VI. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM- MONITOROWANIE I EGZEKWOWANIE JAKOŚCI PRACY

 • Pochwały.
 • Konstruktywna krytyka.
 • Dyscyplinowanie.
 • Trudne rozmowy z pracownikami – symulacje (scenki).

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 -14:30 MODUŁ VII. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM- ROZWIJANIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

 • Określanie luk kompetencyjnych.
 • Dobór metody wsparcia w rozwoju – szkolenie, mentoring, coaching.

14:30 – 14:45 Przerwa kawowa

14:45 – 15:30 MODUŁ VIII. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM- WYZWANIA SZEFA

 • Opracowanie planów działań przez uczestników.
 • Jakim szefem chcę być? – autoprezentacje uczestników.

15:30 – 16:00 Podsumowanie szkolenia. Wypracowanie check – listy szkoleniowej z zakresu zarządzania zespołem. 

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Trener dedykowany do tego prowadzenia tego szkolenia w edycji otwartej:

Wojciech Zezula

Wojciech Zezula

Trener, Coach, Doradca i Inwestor

PROFIL TRENERA:

Konsultant z ponad 25-letnim doświadczeniem biznesowym. Ukończył Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej i początkowo pracował naukowo, następnie prowadził własne projekty informatyczne.

W latach dziewięćdziesiątych w IBM był odpowiedzialny za sprzedaż kompleksowych rozwiązań informatycznych dla przemysłu oraz kierowanie projektami wdrożeniowymi. Od 1997 jest aktywnym trenerem i konsultantem oraz menedżerem zarządzającym firmami doradczo-szkoleniowymi. Nawiązał współpracę z wieloma klientami korporacyjnymi, dla których realizował kompleksowe projekty szkoleniowe i coachingowe zorientowane na rozwój kompetencji ich kadr menedżerskich i handlowych. W latach 1997-2004 pełnił obowiązki dyrektora oraz członka zarządu Kalkstein Corporate Training, kierując pracą kilkunastu konsultantów i trenerów.

Od 2005 jest prezesem zarządu firmy doradczej Business Potential Discovery (BPD.pl), w której realizuje projekty wspierające menedżerów we wdrożeniu nowoczesnych metod zarządzania. W ramach usługi Interim Management pełnił w 2011 roku obowiązki dyrektora operacyjnego w spółce informatycznej notowanej na GPW. Jest doradcą w obszarach zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i zespołami, sprzedaży, negocjacji i prezentacji.

Od 2013 roku na stałe współpracuje z Human Skills w roli trenera biznesu.

Pracuje jako wolontariusz kompetencji dla start-up’ów i studentów SGH.

SPECJALIZACJA W HUMAN SKILLS:

 • Zarządzanie zespołem wirtualnym (rozproszonym)
 • Komunikacja i współpraca w zespole projektowym
 • Przywództwo – warsztaty strategiczne
 • Warsztaty umiejętności menedżerskich
 • Ośrodek Oceny i Rozwoju

KWALIFIKACJE:

 • IBM Hundred Percent Club, IBM EMEA (dwukrotnie)
 • TACK Training International Certificates, London
 • Kalkstein Corporate Training Certificates, Warszawa
 • Insights Discovery Licensed Practitioner (2002-2020)
 • Ponad 1000 przeprowadzonych dni szkoleniowych
 • Ponad 500 przeprowadzonych sesji coachingowych
 • Autor gier szkoleniowych (sprzedaż B2B, współpraca w zespole i pomiędzy zespołami)
 • Autor kilkudziesięciu zwalidowanych ćwiczeń Metody AC/DC (w wersjach warsztatowych i zdigitalizowanych)
 • Wystąpienia na konferencjach HR (Konferencja Kadry, Stowarzyszenie Prezesi Wolontariusze 2011)

WYBRANI KLIENCI:

ABB, Agora, Ammono, ARCUS, AVNET (obecnie Tech Data), Applica, Atlas Copco, Bayer, Bipromet, BMM, CDN Partner, CERI, Controlling Systems, Datacom (obecnie Integrated Solutions, Orange Group), Dell, Deloitte, DSR, EJOT, Finder, FM Bank (obecnie NEST Bank), Fujitsu, Gamfi, Handelsbanken, Honda, IBM, IFS, Infor IT, Iron Mountain, IT Vision, IT.Integro, JAMAR, JADE (Atos Group), JiP Software, Klinger, Komplus, LST-NET, Metro, Microsoft, Mindbox, NCBR, NEUCA, Nokia, ORLEN, Passus, Philips, Polkomtel, Roche, Rockwell Automation, Rodenstock, Sage, Saint-Gobain, SiDLY, Sodexo, Sony, Start People (obecnie Randstad), TELZAS, Tomascon, TOPSIL, Volvo, WaPro (obecnie Asseco), XPLUS

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Wybrani Klienci Trenera:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o, NIKON Polska Sp. z o.o., Iron Mountain Polska Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, EDF Polska S.A.; Narodowy Bank Polski; Urząd Do Spraw Cudzoziemców; Ministerstwo Sprawiedliwości; Ministerstwo Skarbu Państwa; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Urząd Komunikacji Elektronicznej; Narodowy Bank Polski; Deutsche Bank; PZU S.A., T.U. Euler Hermes S.A; Royal Bank of Scotland; Open Finance; ING Lease, INTER POLSKA S.A.; MONDI Świecie S.A, Sony Poland Limited, PHILIPS Polska Sp. z o.o.; Robert Bosch Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A; 3M; IKEA S.A.; Bridgestone Stargard Sp. z o.o. Poland, INDITEX; Procter&Gamble Polska; NUTRICIA Polska Sp. z o.o., Trec Nutrition Sp. z o.o., Kontekst Sp. z o.o. sp. k.

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność