Polska Izba Firm Szkoleniowych

STRES I EMOCJE W PRACY

wellness w pracy, czyli jak pokonać biurowy stres i opanować emocje

Dwóch drwali otrzymało zadanie – mieli porąbać identyczną ilość drewna. Każdy z nich dostał taką samą siekierę. Zabrali się do pracy. Jeden rąbał szybko i bez przerwy. Drugi rąbał równie szybko, ale w określonych odstępach czasowych robił przerwy. Irytowało to drugiego drwala, bo miał obawę, że szef każe mu dokończyć po nim to zadanie. Gdy dzień pracy się kończył, drwal który nie robił sobie przerw czuł się bardzo zmęczony, podirytowany napięciem, głodny i złorzeczył sobie w myślach na tą całą sytuację. Do tego miał tępą siekierę, a ciągle jeszcze miał drewno do porąbania. Już sobie wyobrażał, że jeszcze pewnie szef mu dołoży pracę po koledze. Stwierdził, że czas sprawdzić jaki będzie kaliber problemu. To co zobaczył u kolegi wprawiło go w zdumienie – nie dość, że całe drewno było porąbane, to on jeszcze sobie siedział w najlepsze zajadając kanapkę i z ewidentnym poczuciem dumy w oczach nad wykonanym zadaniem. Zapytał drwala jak to się stało. On mu z uśmiechem powiedział: „Robiłem sobie przerwy na ładowanie energii i mocy a przede wszystkim na planowanie pracy z ostrzeniem siekiery włącznie”.

Jaki morał płynie z tej historii?

Ludzie, którzy są efektywnie są świadomi tego jak zarządzać własną energią, zadaniami, stresem i emocjami.
Każdy z nas doskonale zna momenty z swoim życiu, gdy presja terminów i ilości zadań powoduje, że władzę przejmują stres i emocje. Jesteśmy wtedy bardziej wycofani lub bardziej agresywni. Nie mając czasu nawet na małe przerwy zaczynamy pracować w systemie alarmowym. Nasze całe ciało staje się napięte.  Jak sobie z tym poradzić? Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Stres i emocje w pracy- wellness w pracy, czyli jak pokonać biurowy stres i opanować emocje”.

1096,50 zł netto*

 

*Cena promocyjna obowiązuje do 31.12.2019r..

Cena stała: 1290 zł netto od osoby

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Szkolenie dwudniowe „Stres i emocje w pracy- wellness w pracy, czyli jak pokonać biurowy stres i opanować emocje”dostępne w jednym z wybranych terminów.
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie coachingu.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Możliwych źródłach napięć i emocji w pracy.
 • Technikach zarządzania stresem w pracy.
 • Technikach zarządzania emocjami w pracy.
 • Wybranych technikach planowania czasu, priorytetów i celów.
 • Zweryfikują osobistych złodziei czasu i energii.
 • Zasadach radzenia sobie z „wampirami energetycznymi”.
 • Radzenia sobie w trudnych i emocjonalnych sytuacjach w pracy.
 • Zasad przeciwdziałaniu frustracji i wypaleniu zawodowemu.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Prawidłowego określania i planowania celów.
 • Radzenia sobie z presją czasu i stresem.
 • Wypracowania i wykorzystania optymalnych dla siebie metod zarządzania sobą w czasie.
 • Identyfikowania własnych „złodziei czasu”, nieefektywnych nawyków, oszczędności poznawczej.
 • Radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Zarządzaniu stresem i emocjami.
 • Maksymalizacją własnej efektywności.
 • Planowaniem, realizacją celów i organizacją pracy.

Adresaci Szkolenia

 • Osoby pracujące na każdym stanowisku w biznesie, korporacjach, administracji czy też własnych firmach.
 • Osoby narażone w pracy na sytuacje stresowe.
 • Osoby pracujące z klientami.
 • Osoby zarządzające wieloma projektami.
 • Osoby zarządzające zespołem.
 • Osoby narażone na pracę w zmianie.
 • Osoby narażone na pracę z trudnym szefem, klientami, współpracownikami.
 • Osoby zainteresowanie profilaktycznym zwiększeniem swojej świadomości w zakresie dbania o swój dobrostan.
 • Osoby zainteresowane technikami zarządzania stresem i emocjami.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

 

Dofinansowanie

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program Szkolenia

Program szkolenia: STRES I EMOCJE W PRACY-wellness w pracy, czyli jak pokonać biurowy stres i opanować emocje

Trener zastrzega sobie prawo modyfikacji kolejności realizacji modułów w szkoleniu pracując zgodnie z potrzebami uczestników oraz procesem grupowym.

DZIEŃ I

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie radzenie sobie ze stresem i emocjami w pracy.
10:00 – 11:00 MODUŁ I. STRES I EMOCJE W PRACY – Zasady zarządzania własną energią – 24 godziny życia.

 • Czym jest wellness w pracy czyli różne koncepcje podejścia do dbania o dobrostan zawodowy – dyskusja moderowana.
 • Osobista lista weryfikacji stanu wellness – praca indywidualna, omówienie.
 • Zasada V.Pareto 80/20 czyli zasada „kluczowych nielicznych i błahych licznych” – jak zacząć od fundamentów – wstęp do określania priorytetów w życiu zawodowym i osobistym.
 • Czym jest stres – kiedy pobudza (eustres) do działania a kiedy nas osłabia (dystres).
 • Skąd się biorą emocje w pracy i co one nam komunikują? Emocje podstawowe: szczęście, smutek, zdziwienie, złość, wstręt i strach – ich rola w naszym życiu. Omówienie koła emocji.

11:00 – 11: 10 Przerwa
11:10 – 13:00 MODUŁ II. STRES I EMOCJE W PRACY- Samoświadomość a zarządzanie własną energią życiową.

 • Jak pobudzić swoją energię z rana i naładować się pozytywnie do pracy?
 • System wartości – osobisty a zawodowy – co zrobić jeżeli są w sprzeczności i jak uniknąć frustracji? – arkusz wartości, case study, omówienie.
 • Twój osobisty potencjał kolorystyczny – poznanie narzędzia test kolorów E.Hartmana. Różne kolory, różne zachowania i różne interpretacje tej samej rzeczywistości. Wstęp do rozeznania się w koncepcji (zapraszamy na oddzielne dwudniowe szkolenie Kolory osobowości – komunikacja interpersonalna i budowanie relacji zgodnie z typologią kolorów osobowości E.Hartmana oraz Extended DISC).
 • Jak zweryfikować czy jesteśmy w odpowiednim miejscy w pracy – skąd się może brać chęć i pasja do działania a skąd frustracje i ryzyko wypalenia zawodowego?

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:10 MODUŁ III. STRES I EMOCJE W PRACY- Efektywność osobista a dobre samopoczucie w pracy.

 • Kwestionariusz przyczyn stresu i emocji w pracy– motywy działania, zasoby, czas, organizacja, zdrowie, relaks, emocje, konflikty-arkusz indywidualny, omówienie.
 • Kwestionariusz skali zmian życiowych T.Holmes/R.Rache – praca indywidualna, omówienie.
 • Psychosomatyka czyli jak odczytywać mądrość ciała w kontekście radzenia sobie ze stresem i emocjami?
 • Wstęp do technik zarządzania czasem czyli jak planować w czasie swoje priorytety?
 • Koncentracja na celu czyli jak układać myśli i zadania w plan działania?
 • Świadomość własnych celów służbowych i prywatnych czyli co jest najważniejsze?

15:10 – 15:20 Przerwa
15:20 – 16:10 MODUŁ IV. STRES I EMOCJE W PRACY- Relacje interpersonalne a dobra atmosfera w pracy.

 • Złodzieje czasu i energii, czyli jak określić co jest żarłaczem energetycznym?Asertywność w pracy czyli jak i kiedy warto odmówić?
 • Dbanie o siebie, czyli jak mówić czego potrzebujesz zanim zaczniesz oczekiwać?
 • Zasada wzajemności w przyjemności, czyli dlaczego i jak dbać o dobrą atmosferę w pracy?
 • Wybrane zasady radzenia sobie z wampirami energetycznymi, czyli jak uchronić się przed negatywną energią wampira aktora, wampira aspołecznego hedonisty, wampira narcyza, wampira obsesyjno-kompulsywnego, wampira paranoidalnego itp.

16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia.

DZIEŃ II.

09:00 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.
10:00 – 11:00 MODUŁ V. STRES I EMOCJE W PRACY- Obniżanie stresu, czyli jak rozładowywać napięcie w pracy.

 • Źródła stresu, czyli jak zdefiniować powody napięcia?
 • Stres w pracy, czyli jak postępować w trudnych sytuacjach?
 • Techniki uspokajające fizyczne reakcje na stres takich jak: pocenie się, drżenie dłoni, zaburzona emisja głosu, ucisk i suchość w gardle, ucisk w głowie, żołądku i klatce piersiowej.
 • Techniki fizycznego rozładowania napięcia i emocji – ćwiczenia na zdenerwowanie, smutek, nagromadzenie problemów  czy nadmierne pobudzenie.

11:00 – 11: 10 Przerwa
11:10 – 13:00 MODUŁ VI. STRES I EMOCJE W PRACY- Uwalnianie negatywnych emocji czyli o tym jak zarządzić energią emocji.

 • Trudne emocje w pracy – kiedy warto je pokazywać a jak nie dać się sprowokować?
 • Techniki zatrzymania emocji w pracy – omówienie wybranych technik takich jak: refarming, metoda 3×5, zatrzymania emocji, odliczania, zoomowania, banki świetlnej itp – ćwiczenie.
 • Trudne sytuacje i trudni ludzie – jak nie dać się sprowokować na spotkaniu firmowym, prezentacji, podczas oceny okresowej, rozmowy o efektach pracy.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:10 MODUŁ VI. STRES I EMOCJE W PRACY- Zarządzanie własną energią czyli jak dbać o zapasy energetyczne.

 • Określanie skali emocji, czyli jak określić natężenie ładunku energetycznego.
 • Zatory energii w ciele, czyli do czego może doprowadzić blokowanie emocji i napięć.
 • Zdrowe odżywianie, czyli jak sobie pomóc a czego unikać w aspekcie zarządzanie stresem i emocji w pracy.
 • Rola zapachu, muzyki, koloru, czyli jak wykorzystywać nasze zmysły w zarządzaniu własną energią.
 • Rola uważności i wdzięczności w budowaniu własnego wellness.

15:10 – 15:20 Przerwa
15:20 – 15:40 MODUŁ VII. STRES I EMOCJE W PRACY-  Autotrening w budowaniu odporności psychicznej.

 • Role player a archiwum „spraw załatwionych”, czyli jak zacząć żyć jutrem a nie tym co już się zdarzyło?
 • Tworzenie synapsy szczęścia, czyli czym i jak pobudzać pozytywną energię w swoim życiu.
 • Zasady budowania emocji szczęścia i uważności na emocje alarmujące nasz stan.
 • Jak pobudzić osobistą motywację do pracy i koncentrować energię na work life balance?
 • Jak oddzielać pracę od domu – czyli jak nie przenosić napięć, stresu i emocji.

15:40 – 16:00 Podsumowanie szkolenia z zakresu stresu i emocji w pracy.

 

Zapraszamy do lektury: Jak osiągnąć relaks?

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Trenerzy

Szkolenie poprowadzi jeden z poniższych trenerów:

Iwona Firmanty

Iwona Firmanty

Zobacz profil trenera...
Urszula Firmanty

Urszula Firmanty

Trener/ Psycholog/ Psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Z pasji i wykształcenia zajmuje się pomocą psychologiczną oraz doradztwem psychospołecznym.

Zarządza placówką medyczną oraz dla przyjemności szkoli z tematów związanych z komunikacją interpersonalną, emisją głosu, poprawną wymową, budowaniem efektywnych zespołów, profesjonalną obsługą trudnego klienta, rozwiązywaniem konfliktów, wypaleniem zawodowym, technikami radzenia sobie ze stresem, technikami kreatywnego rozwiązywania konfliktów.

W dbaniu o jakość i kulturę języka polskiego wspiera Urszulę wieloletnie doświadczenie pedagogiczne oraz polonistyczne.

Pracuje zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi w ramach projektów unijnych.  Prowadzi szkolenia oraz sesje indywidualne. Od lat współpracuje z większymi firmami z całego kraju.

Odnosi wiele satysfakcjonujących sukcesów w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia z zakresie polepszenia jakości swojego życia.

W swojej pracy bazuje na mocnych podstawach wiedzy medycznej, wrodzonych cechach osobowości oraz praktyce.

Zobacz profil trenera...
Maciej Ścibor

Maciej Ścibor

Trener umiejętności miękkich / Psychoterapeuta

Trener umiejętności interpersonalnych i społecznych oraz psychoterapeuta psychodynamiczny. Realizuje projekty szkoleniowe dla firm, instytucji oraz szkół wyższych. W swojej pracy wykorzystuje techniki pracy grupowej, metody nauczania interaktywnego, dyskusje i analizy realnych zadań zawodowych. Posiada doświadczenie we współtworzeniu programów edukacyjnych, diagnozy, rekrutacji i rozwoju personelu zarówno dla menedżerów wyższego szczebla, specjalistów (handlowców) oraz personelu podstawowego.Trener z wieloletnim doświadczeniem na Sali szkoleniowej. Ma za sobą 8 000 godzin spędzonych z uczestnikami podczas warsztatów.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu technik radzenia sobie ze stresem, zarzadzania emocjami, technik sprzedaży, obsługi Klienta, asertywności, skutecznych prezentacji oraz komunikacji interpersonalnej. Pracuje z Klientami nad efektywnym zorganizowaniem czasu oraz motywacją do pracy nad sobą, a także budowaniem pewności siebie w relacjach interpersonalnych. Pracując z ludźmi, koncentruje się na szukaniu ich zasobów i rozwiązań.

Dodatkowo prowadzi również zajęcia dla kadry kierowniczej z zakresu motywowania i delegowania zadań, budowania współpracy zespołowej, oraz skutecznej oceny pracowniczej.                 W swojej pracy trenerskiej stara się wydobyć jak największy potencjał z każdego uczestnika szkolenia. Stawia na profesjonalizm oraz swobodę kontaktu w pracy z drugim człowiekiem.

Wybrani Klienci Trenera:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Bank Zachodni WBK, Poczta Polska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Eurozet, QXL grupa Allegro, Wincanton, Santander Consumer Bank, Lucas Bank, Farutex, Eurobook i inni.

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Szkolenie Wellness w pracy firma Human Skills prowadzi dla Zakładów Farmaceutycznych Polpharma, Polfa S.A. Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne, Medana Pharma S.A., Innogy Polska S.A., Bayer Sp. z o.o., Adampol S.A., Teatr Polski, Umicore Autocat Poland Sp. z o.o., Südzucker Polska S.A.

Najbardziej przyda mi się w pracy: "kolory, jaki jestem; jak poradzić sobie z emocjami, z wampirami energetycznymi,  część szkolenia związana z asertywnością; całą zdobytą wiedzę wykorzystam w pracy zawodowej; 

Zdobytą wiedzę zastosuję: "podczas rozmów z pracownikami,  rozdzielania zadań; komunikować się bez zbędnych emocji; nauczę się mówić NIE; 

Ogólnie: "super szkolenie, powinno być powtarzane raz w roku; bardzo pozytywne wrażenie; 

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność