Polska Izba Firm Szkoleniowych

Trening kreatywności

jak pobudzać i ćwiczyć twórcze myślenie
Wydaje Ci się, że nie potrafisz myśleć twórczo? A może czujesz, że Twoje pokłady kreatywności wyczerpały się i nic na to już nie poradzisz? Nic bardziej mylnego! Z pomocą metod i technik, które poznasz w trakcie naszego szkolenia, nauczysz się szukać nieszablonowych rozwiązań. A jeśli od dawna czujesz się wypalony, z Human Skills ponownie rozbudzisz i jeszcze bardziej rozwiniesz swój potencjał twórczy.

Z nami nareszcie wyjdziesz z pudełka

W Human Skills wierzymy, że niesztampowe myślenie, z angielskiego thinking outside the box (pl. myślenie poza pudełkiem), przydaje się nie tylko w typowo kreatywnej pracy, polegającej na tworzeniu nowego. Wychodzimy z założenia, że właściwie w każdym zawodzie można ułatwić sobie wykonywanie obowiązków, zwiększyć wydajność czy pozytywnie zaskoczyć przełożonego nowatorskim pomysłem wychodząc poza schemat – poza pudełko. Wystarczy… odrobina kreatywności, a właściwie treningu, który pobudzi Twój umysł do działania! Twórcze myślenie to umiejętność, którą można nabyć tak jak inne kompetencje miękkie. Nasi trenerzy nauczą Cię korzystać z różnych metod i technik pobudzania umysłu. Zapisz się i przekonaj się o korzyściach rezygnacji z gotowych szablonów, szukając innych, nie zawsze oczywistych rozwiązań.

Poszerzaj perspektywy – miej umysł otwarty na to, co nowe

Celem treningu kreatywności jest nauka prawidłowej stymulacji mózgu oraz przełamywania barier. Zależy nam, żeby każdy uczestnik naszych warsztatów, po opuszczeniu sali wiedział, jak pozostawać otwartym na otaczającą nas rzeczywistość, która może być źródłem kolejnych pomysłów. Żeby potrafił też pobudzać do działania nie tylko swój umysł, lecz także wszystkich osób w zarządzanej przez niego grupie.

W trakcie treningu dowiesz się ponadto, co może ograniczyć, a nawet całkowicie zablokować twórcze myślenie. Aby otworzyć umysł na kreatywność należy nie tylko odpowiednio go stymulować, lecz także uwolnić od blokad – zarówno tych nakładanych przez nas samych, jak i przez otoczenie.

Zmień z nami na lepsze swój sposób myślenia!

517,50 zł netto*

 

*Wakacyjna cena promocyjna obowiązuje do 31.08.2019r.

Cena stała: 690 zł netto od osoby

Cena w okresie 02.09.2019 r. – 31.12.2019 r.: 586,50 zł netto

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 

 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 2 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie coachingu.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Trudnościach blokujących myślenie kreatywne.
 • Zasadach i technikach pobudzania kreatywności (m.in. techniki skojarzeniowe, technika Einsteina, metoda Walta Disneya, mapa myśli Buzana, technika 90 sekund i wiele innych)
 • Skutecznej komunikacji w grupie, która sprzyja kreatywności zespołowej.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Poszerzania perspektywy i pobudzania swojej kreatywności.
 • Diagnozowania swoich ograniczeń, blokad w kontekście kreatywności.
 • Wzbudzania i wzmacniania u siebie motywacji twórczej.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Kreatywnością – generowaniem oryginalnych, niestandardowych pomysłów, rozwiązań.

Adresaci Szkolenia

 • Osoby nastawione na rozwój osobisty.
 • Osoby zainteresowane rozwojem kreatywności.
 • Osoby, których obowiązki zawodowe wymagają kreatywnego myślenia.
 • Osoby pracujące w zespołach.
 • Osoby pracujące na kierowniczych stanowiskach, odpowiedzialne za efektywność zespołu.
 • Osoby pracujące na stanowiskach związanych z marketingiem i sprzedażą.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

 

Dofinansowanie

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program Szkolenia

Trening kreatywności jest możliwy kiedy  przedmiot naszych oddziaływań – myślenie i działania twórcze potraktujemy tak, jak każdy inny rodzaj aktywności człowieka. Jest możliwe ćwiczenie ruchów lub pamięci, dlaczego więc nie mielibyśmy ćwiczyć myślenia twórczego? Oznacza to konieczność odejścia od wizji romantycznego twórcy – to parafraza słów Edwarda Nęcki, z których wynika, że powinniśmy potraktować myślenie twórcze jak wszelkie inne rodzaje kształcenia kompetencji.

Kompetencje społeczne i emocjonalne decydują w największym stopniu o odnoszonych sukcesach w pracy i życiu osobistym, czego dowodzą badania przeprowadzone w wielu instytutach takich jak: Hay& Mac Bee, oraz Uniwersytet Harvarda. Tymczasem wciąż pokutuje pogląd, że to wiedza ekspercka i IQ jest czynnikiem wystarczającym do tego, aby być efektywnym. Wśród wymienionych kompetencji, kreatywność oparta na uwalnianiu naturalnego twórczego potencjału osoby, który w realiach zawodowych bywa zablokowany i nie w pełni wykorzystany, staje się elementem wpływającym na poczucie osobistej sprawczości i efektywności.

PROGRAM SZKOLENIA: TRENING KREATYWNOŚCI. Jak pobudzać i ćwiczyć twórcze myślenie.

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

10:00 – 11:00 MODUŁ I . Czym jest kreatywność?

 • Co to jest kreatywne myślenie?
 • Myślenie konwergencyjne i dywergencyjne – omówienie.
 • Etapy kreatywnego myślenia.
 • Jak styl postrzegania świata i osobowość wpływają na kreatywność danej osoby?
 • Ograniczenia w kreatywnym myśleniu – Idea Killers.
 • Jak wyłączyć autoocenę i samokontrolę blokującą swobodne myślenie?
 • Przykłady metod wykorzystujących kreatywne myślenie w biznesie.
 • Kreatywność w miejscu pracy – w jaki sposób pracodawcy mogą ją stymulować?

 

MODUŁ II. Twórcza rozgrzewka – przełamywanie barier, ograniczeń, schematów.

 • Którą półkulą myślisz?
 • Jak rozbudzić własną kreatywność i rozwijać kreatywne myślenie.
 • Twórcze postrzeganie świata jako forma kreatywnego myślenia: przekształcenia, transformacje, analogie, myślenie pytajne, myślenie kombinacyjne, skojarzenia.

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:50 MODUŁ III. Praktyczne metody i techniki pobudzania kreatywności

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najbardziej popularne i praktyczne techniki pobudzania kreatywności. Uczestnicy będą mogli przećwiczyć wybrane techniki, a wyniki ich pracy zostaną zaprezentowane na forum.

 • Jak stosować strumień świadomości w treningu kreatywnego tworzenia?
 • Jak redefiniować problemy w treningu kreatywnego myślenia?
 • Jak zadawać pytania Osborna?
 • Na czym polega technika Einsteina w treningu kreatywnego myślenia?
 • Na czym polega technika Napoleona podczas treningu kreatywności?
 • Jak stosować technikę 90 sekund plus w treningu kreatywności?
 • Jak stosować metodę Walta Disneya?
 • Jak tworzyć mapy myśli Buzana, jak wykorzystywać mapy myśli w życiu zawodowym i prywatnym?
 • Jak i gdzie stosować metodę kapeluszy de Bono?

13:50 – 14:30 Przerwa na obiad

14:30 – 16:10 MODUŁ IV. Praca w grupie

 • Jak dbać o efektywną komunikację i synergię w grupie?
 • Jak zachęcać do kreatywnego myślenia osoby o mniejszej potrzebie „sprzedawania” własnych pomysłów?
 • Jakie są sekrety idealnej burzy mózgów? Jak ją stosować, aby metoda była efektywna.
 • Jakie metody wykorzystywać w pracy z grupą?

 

Abstrakcyjne zadanie grupowe w Escape Room*.

W nierealnym świecie trzeba myśleć abstrakcyjnie. Znajdźcie metodę w szaleństwie naszej Iluzji, aby wyrwać się z „niewoli”!*ESCAPE ROOM to gra polegająca na zamknięciu Uczestników w pomieszczeniu, z którego muszą się wydostać w określonym czasie, wykorzystując przy tym kreatywne myślenie i intuicję.

16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia. Wypracowanie przez Uczestników check – listy – własnych sposobów przeciwdziałania rutynie i pobudzania kreatywności.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Trener:

Małgorzata Karczewska

Małgorzata Karczewska

Trener/Psycholog/ Trener umiejętności osobistych, psycholog, asesor. Prowadzi szkolenia i warsztaty rozwijające umiejętności osobiste oraz indywidualne konsultacje z zakresu pracy nad wizerunkiem. Współtworzy i koordynuje projekt dedykowany kobietom pragnącym pracować nad rozwojem osobistym i psychologią wyglądu – Sensualna Kobieta Biznesu. Uczestniczy w projektach Assessment/Development Center pełniąc funkcję asesora. Wybrani Klienci Trenera: Mc Donald’s Polska, Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd ds. Cudzoziemców, TUI Poland Sp. z o.o., Telbridge Sp. z o. o., Grupa Pracuj Solutions, 4MAT Agencja Reklamowo – Promocyjna, i inne.

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak:  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Ministerstwo Skarbu Państwa; Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zarząd Przedsiębiorstwa w Warszawie; Urząd Cudzoziemców; Ministerstwo Obrony Narodowej; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Ministerstwo Sportu i Turystyki; Główny Urząd Statystyczny; Narodowy Fundusz Zdrowia; Główny Inspektorat Transportu Drogowego; Sollers Consulting Sp. z o.o.; Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.; EXATEL S.A.; Elda-Eltra Elektrotechnika S.A.; Mea Group Sp. z o.o.; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; RBA Poland Sp. z o.o.; Grupa Pracuj Solutions Sp. z o.o.; JTI Polska Sp. z o.o.; 4mat Sp. z o.o.; G&G Studio Sp. z o.o.; AmRest Sp. z o.o.; Solution Sp. z o.o.; Pfizer Polska Sp. z o.o.; RBA Poland Sp. z o.o., Grupa Pracuj Solutions Sp. z o.o., Urząd Cudzoziemców,  JTI Polska Sp. z o.o., 4mat Sp. z o.o., G&G Studio Sp. z o.o., AmRest Sp. z o.o., Solution Sp. z o.o., JTI Polska Sp. z o.o., Główny Inspektorat Transportu Drogowego, EXATEL S.A., Mea Group Sp. z o.o., Oceanic S.A., Orsted Polska Sp. z o.o., PGNiG S.A., PKO Ubezpieczenia (Nordea).

"Ciekawe przykłady jak można stymulować kreatywne myślenie w pracy, ale też w miejscu pracy. Dużo praktycznych ćwiczeń, do których na pewno będę wracała po szkoleniu. Szczególnie podobało mi się tworzenie map myśli oraz technika Einsteina i  90 sekund plus. Maksymalne wykorzystanie czasu na tematykę szkolenia, miła i przyjazna atmosfera;  „Podobała mi się różnorodność ćwiczeń praktycznych na szkoleniu.”; „Bardzo miła atmosfera i sympatyczna prowadząca.”; „To co mi się najbardziej podobało to techniki pobudzania kreatywności, wykorzystam je w pracy.”; „Duży nacisk na praktykę oraz różnorodność zajęć.”

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność