Polska Izba Firm Szkoleniowych

ZARZĄDZANIE CZASEM i efektywność biznesowa

- warsztat z wykorzystaniem gier szkoleniowych

Masz wrażenie, że czas, a tym samym życie przecieka Ci pomiędzy palcami? Z trudem łączysz życie zawodowe z prywatnym i żyjesz w wiecznym napięciu i na pełnych obrotach? Wbrew pozorom, może to nie być wina nadmiaru obowiązków, a jedynie nieumiejętności zarządzania czasem. Jest to trudna do opanowania sztuka, ale gdy już nauczysz się odpowiednio planować i organizować czas pracy, czeka Cię miłe zaskoczenie! Nie tylko zwiększysz efektywność swoich działań, ale też znajdziesz czas na odpoczynek i przyjemności.

Nikt nie rodzi się z umiejętnością zarządzania czasem. Tego trzeba się nauczyć. Trzeba rozpoznać tzw. rozpraszacze i je wyeliminować, wyznaczyć priorytety, zmotywować się do działania, nauczyć się efektywnego działania pod presją czasu i nie tylko. A pomoże w tym nasz warsztat z zarządzania czasem realizowany zarówno w formie szkolenia otwartego, jak i zamkniętego. Warsztat dedykowany jest każdemu, kto chce zwiększyć swoją wydajność na każdej płaszczyźnie życia przy jednoczesnym zachowaniu harmonii między życiem prywatnym a zawodowym.

756,50 zł netto*

 

*Cena promocyjna obowiązuje do 31.12.2019r.

Cena stała: 890 zł netto

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Realizujemy szkolenia otwarte z zakresu zarządzania czasem w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie coachingu.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Technikach zarządzania czasem.
 • Sposobach na zwiększenie efektywności i wydajności pracy.
 • Praktycznych narzędziach usprawniających zarządzanie czasem (m.in. zasada Pareto, 60/40, schemat I-BEAM, metoda ALPEN, matryca Eisenhowera)
 • Skutecznym planowaniu celów i ich realizacji poprzez wykorzystanie metody SMART.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Prawidłowego określania i planowania celów.
 • Radzenia sobie z presją czasu i stresem.
 • Wypracowania i wykorzystania optymalnych dla siebie metod zarządzania czasem.
 • Identyfikowania własnych „złodziei czasu”, nieefektywnych nawyków, oszczędności poznawczej.
 • Radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Maksymalizacją własnej efektywności.
 • Planowaniem, realizacją celów i organizacją pracy.
 • Efektywnym wykorzystaniu zasobów.
 • Zorientowaniem na cele stanowiskowe.
 • Asertywności zawodowej dzięki umiejętności piorytetyzacji zadań.
 • Komunikacji ustnej i pisemnej.
 • Współpracy zespołowej.

Adresaci Szkolenia

 • Osoby pracujące w korporacjach, administracji publicznej oraz w firmach prywatnych.
 • Osoby pracujące z zespołem i zarządzające nim, delegujące zadania.
 • Osoby, które chcą lepiej zarządzać czasem i zwiększyć swoją efektywność bazując na sprawdzonych i praktycznych metodach.
 • Osoby zainteresowane poznaniem technik zarządzania czasem,  zarządzania zadaniami w czasie.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

 

Dofinansowanie

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA: ZARZĄDZANIE CZASEM I EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA. Warsztat z wykorzystaniem gier szkoleniowych. 

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników z zakresu zarządzania czasem.

10:00 – 11:00 MODUŁ I. ZARZĄDZANIE CZASEM I EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA.Efektywność zarządzania czasem.

 • Moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem.
 • Błędy w zarządzaniu czasem.
 • Nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność.
 • Reguły efektywności wg Briana Tracy.

11:00 – 11: 10 Przerwa

11:10 – 13:00 MODUŁ II. ZARZĄDZANIE CZASEM I EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA.Modelowanie własnej motywacji i wzmacnianie efektywności w oparciu o cele.

 • Jak wpłynąć na własna motywację i przekierować swoją energię na konstruktywne rozwiązywanie problemów i efektywne wykonywanie zadań.
 • Reaktywny i proaktywny model Coveya, czyli na co mam wpływ, a na co wpływu nie mam.
 • Radzenie sobie z presją czasu.
 • Oblicza i konsekwencje wykonywania zadań pod presją czasu.
 • Zasady formułowania celów. Metoda SMART.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:10 MODUŁ III. ZARZĄDZANIE CZASEM I EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA.Techniki organizacji i zarządzania sobą w czasie. Uczestnicy wezmą udział w interaktywnej grze symulacyjnej Zegarmistrz, która pozwala w sposób praktyczny udoskonalić kompetencje związane z planowaniem. Uczestnicy będą podczas gry decydować o ważności i pilności poszczególnych zadań. Doświadczą sytuacji zbliżonych do rzeczywistego życia zawodowego, w którym pojawiają się zadania i czynności nieplanowane, presja czasu oraz konieczność realizacji założonych celów. Wszystko to sprawi, że nabywanie kompetencji związanych z organizacją i planowaniem stanie się ciekawe, dynamiczne i zapadające w pamięć.

 • Matryca Eisenhowera.
 • Metoda ALPEN.
 • Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem.
 • Zasada 60/40.
 • Złota godzina.
 • Nadawanie priorytetów zadaniom.
 • Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych.
 • Kontrola realizacji planu.
 • Schemat I-BEAM jako narzędzie pomocne w konstruowaniu i kontrolowaniu naszego planu dnia.
 • Określanie ram czasowych dla realizacji zadań.
 • Zarządzanie sobą w ciągu dnia.
 • Fazy dnia – krzywa REFA.

`15:10 – 15:20 Przerwa

15:20 – 16:10 MODUŁ IV. ZARZĄDZANIE CZASEM I EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA.Jak radzić sobie ze „złodziejami czasu”.

 • Identyfikacja własnych „złodziei czasu”.
 • Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy.
 • Sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu.

MODUŁ V. Ostrzenie piły, czyli jak dbać o równowagę w czterech wymiarach: duchowym, fizycznym, umysłowym, społeczno- emocjonalnym. Moduł rozpocznie gra szkoleniowa Detektyw. Wciągająca, humorystyczna fabuła wywołuje zaangażowanie i pozwala na zastanowienie się nad aspektami nie tylko planowania, ale również równowagi pomiędzy życiem prywatnym a osobistym. Uczestnicy mogą poczuć się niczym detektywi z klasycznych kryminałów. Wybór zadań wydaje się prosty, ale bardzo łatwo wpaść w pułapkę pilności spraw mało istotnych, zapominając o tym, co naprawdę ważne.

 • Jak dbać o harmonię pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.
 • Praca z kołem życia pozwalająca uświadomić sobie poziom satysfakcji z poszczególnych obszarów życiowych, takich jak: rodzina, przyjaciele, praca, zdrowie itd… Zastosowanie narzędzia do pracy nad celami i poszukiwania równowagi.
 • W jaki sposób moja „kondycja” wpływa na jakość wykonywanych zadań.
 • Stres jako czynnik zaburzający proces planowania. Profilaktyka stresu. Jak powstaje stres?

16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu zarządzania czasem i przygotowanie przez uczestników planu działania wdrożenia nabytej wiedzy w praktykę.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Trenerzy prowadzący szkolenie z zakresu zarządzania czasem:

Anna Gucwa

Anna Gucwa


Funkcje zawodowe: Trener, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, 12- letni praktyk biznesu

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzania Zasobami ludzkimi” Szkoły Wyższej  Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów „METRUM” i studia podyplomowe „Zarządzanie zespołem sprzedaży” Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalizacja: realizacja projektów związanych z doskonaleniem kompetencji kierowniczych.

Prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej w obszarach związanych z rozwojem takich kompetencji jak: zarządzanie zespołem, motywowanie oraz zwiększanie efektywności osobistej. Specjalizacja koncentruje się wokół kompetencji menedżerskich, wsparcia menedżerów w pełnieniu ich roli oraz realizacji celów.

Dla pracowników działów sprzedaży i obsługi Klienta realizuje projekty dotyczące rozwoju umiejętności handlowych, technik sprzedaży i profesjonalnej obsługi Klienta. Wspiera również rozwój osobisty specjalistów z różnych branż poprzez pracę nad umiejętnościami miękkimi takimi jak: komunikacja, praca w zespole, asertywność, zarządzanie sobą w czasie, etc.

Doświadczenie zawodowe: Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych dla wielu kluczowych firm na rynku polskim.

Podczas pracy w organizacjach takich jak Citibank Handlowy, Millennium Bank S.A wspierała rozwój ludzi poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów w roli trenera. Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym pozwoliło zdobycie kompetencji managerskich.

Styl pracy: Pracuje w oparciu o nowoczesne formy szkoleniowe, jakimi są gry szkoleniowe. W pracy z Klientem aktywnie wykorzystuje metody coachingowe. W swojej roli trenerskiej, podczas pracy z grupami kieruje się praktyczną wiedzą zdobytą w czasie pracy w międzynarodowych korporacjach. Jej misją w uprawianiu trenerstwa jest łączenie praktyki z wiedzą merytoryczną i umieszczanie jej w konkretnych sytuacjach biznesowych.

Wybrani Klienci: AKZO NOBEL CAR REFINISHES POLSKA SP. Z O.O,  ASTOR, AMPLUS, ASTER SP. Z O.O, AVIKO SP. Z O.O., BIBBY FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O., BP INSTAL, CROWLEY DATA POLAND, ENERGA, EKO CYKL, FROSTA, GEMALTO, ING, NTERIA, INTERRISK, KREDYT LEASE S.A, LAVA GROUP S.C., LIDEX SP. Z O.O., MOORE STEPHENS POLSKA, MPWIK, NIKON, NBP, PANDA, PARADYŻ, PGNIG, PNO, POLFA WARSZAWA S.A., PWN,REHAB ENTERPRISES LIMITED SP. Z O.O,

ROSTI, SELVITA, SKOK, TAXPRESS, TRAVEL EXPRESS SP. Z O.O., UDT, WYDAWNICTWO C.H. BECK, ZETKAMA S. A., ZUS.

Zobacz profil trenera...
Iwona Firmanty

Iwona Firmanty

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Powyższe szkolenie z zakresu zarządzania czasem i efektywności osobistej firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak:  Otis Sp. z o.o., INTER Polska S.A., Macmillan Polska Sp. z o.o. , BENEFIA Ubezpieczenia Sp. z o.o. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,  Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o., GBI Partners Sp. z o.o., DTZ Polska Sp. z o.o., Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., BZ WBK AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Atem Polska Sp. z o.o., LG Electronics Polska Sp. z o.o., Grupa Pracuj S.A., Fundacja DKMS; Edubroker; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; TYROLIT Poland Sp. z o.o.; Grupa Pracuj Sp. z o.o.; SKF Polska S.A.; IKEA Industry Poland Sp. z o.o.; eRecruitment Solutions Sp. z o.o.; Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o., Freightliner PL, Urząd Ochrony Konkurensji i Konsumenta, Słodkie Upominki Sp. z o.o. Sp. K., Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Ministerstwo Obrony Narodowej, BMW Financial Services Polska Sp. z o.o., Lux Med Sp. z o.o., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

"Bardzo dużo praktycznych technik zarządzania czasem, a każda dokładanie omówiona i poparta przykładami. Szkolenie bardzo przydatne do dobrej organizacji życia zawodowego i prywatnego. Narzędzia organizacji czasu, życiowe case'y; informacja o tym jak wyznaczać i ustalać piorytety; matryca Eisenhowera; zasady delegowania; prawa asertywności w zakresie zarządzania czasem i efektywnością osobistą."

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność