Polska Izba Firm Szkoleniowych

Zarządzanie stresem i emocjami w pracy

z elementami rozwoju inteligencji emocjonalnej

Tempo życia, otaczający nas zewsząd pośpiech i branie na siebie zbyt wielu obowiązków, tak w pracy, jak i w życiu prywatnym, podsycane są dodatkowo sytuacjami, których nie możemy uniknąć, a zwiększają w nas one napięcie i powodują stres bądź wzbudzają negatywne emocje.

Chroniczny stres oraz nieumiejętność radzenia sobie z emocjami mogą odbić się na naszych kontaktach z klientami, pogorszyć relacje ze współpracownikami i przełożonymi, czy po prostu przełożyć się na naszą koncentrację i wydajność.

W odpowiedzi na ten problem opracowaliśmy szkolenie, w trakcie którego poznają Państwo techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, a także z tym, co dzieję się z naszym organizmem oraz w naszej głowie. 

1096,50 zł netto*

 

*Cena promocyjna obowiązuje do 31.12.2019r.

Cena stała: 1290 zł netto

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie coachingu.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Źródłach własnego stresu oraz swoim stylu reagowania na stres.
 • Możliwych działaniach profilaktycznych w ramach zarządzania stresem i emocjami.
 • Mechanizmach działania stresu, emocji oraz ich roli w życiu.
 • Technikach świadomego oddychania.
 • Swoich mocnych i słabych stronach oraz podstawowych cechach osobowości.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Samoregulacji i samokontroli – wyrażania i kierowania emocjami, panowania nad emocjami i stresem za pomocą poznanych technik.
 • Lepszego rozumienia siebie i innych.
 • Rozwijania inteligencji emocjonalnej przy użyciu poznanych technik.
 • Rozwijania swojej samoświadomości, w tym świadomości ciała.
 • Korzystania z technik umysłowego i fizycznego radzenia sobie z napięciem.
 • Budowania świadomych relacji interpersonalnych.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Zarządzaniem emocjami i stresem.
 • Inteligencją emocjonalną.
 • Samoświadomością.
 • Budowaniem relacji interpersonalnych.

Adresaci Szkolenia

 • Osoby narażone w pracy na sytuacje stresowe.
 • Osoby pracujące z klientami.
 • Osoby zarządzające na co dzień wieloma zadaniami.
 • Osoby zainteresowane technikami zarządzania stresem i emocjami.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

 

Dofinansowanie

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program Szkolenia

ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI W PRACY  z elementami rozwoju inteligencji emocjonalnej. 

DZIEŃ I

09: 30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia z zakresu technik zarządzania stresem i emocjami. Omówienie celów szkolenia, potrzeb uczestników i nawiązanie kontraktu.

10:00 – 11:00 WPROWADZENIE: ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI

 • Geneza stresu w życiu.
 • Dystres i eustres– rola stresu.
 • Trzy fazy stresu.
 • Wpływ osobowości na rekcje na stres.
 • Przyczyny stresu w życiu zawodowym. Test.
 • Reakcje organizmu na stres – psychosomatyczne, emocjonalne i poznawcze.
 • Test objawów psychosomatycznych.
 • Lista Holmesa i Rahe’a.

11:00 – 11:50 Przerwa

11:50 – 12:30 Moduł I. ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI – psychika

 • Reframing – przeramowanie myśli jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Siła autosugestii jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Słuchanie własnych uczuć.
 • Techniki poznawcze „zaszczepienia się” (przygotowanie do sytuacji stresującej).
 • Metoda 3×5 jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Metody odliczania jako techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Rola snu jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Wizualizacja prowadzona – przeciwdziałanie bezsenności.
 • Muzykoterapia – odprężająca technika radzenia sobie ze stresem.
 • Aromaterapia – pachnąca technika radzenia sobie ze stresem.

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 14:30 Moduł II. ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI – ciało

 • Odżywanie – zdrowa dieta jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Rola używek.
 • Kontakt z ciałem. Techniki uważności na reakcje naszego ciała.
 • Zasady odreagowania napięcia jako techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Relaksacja poprzez oddech – głębokie oddychania i medytacja swobodnego oddechu.
 • Metoda Feldenkraisa jako technika radzenia sobie ze stresem.

14:30 – 14:45 Przerwa

14:45 – 16:00 Moduł II c.d. (ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI – ciało)

 • Techniki ściskania i rozciągania jako techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Technika interaktywna jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Trening autogenny Schultza jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Relaksacja progresywna Jacobsona jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Masaż relaksacyjny – dlaczego warto z niego korzystać.
 • Sposoby na przemęczenie.

16:00 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia, omówienie wniosków i sporządzenie indywidualnego planu działania.

 

DZIEŃ II

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.

10:00 – 11:00 Moduł III. SAMOŚWIADOMOŚĆ WŁASNEJ OSOBY. 

 • Komunikacja interpersonalna i wywieranie wpływu.
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Inteligencja emocjonalna a rozumienie uczuć i emocji.
 • Korzenie empatii i jej rozwój – empatia i etyka.
 • Technika rozpoznawania własnych uczuć.
 • Techniki rozwoju inteligencji emocjonalnej/ empatii.
 • Podejście racjonalne a podejście emocjonalne – siły i obszary do rozwoju.

11:00 – 11:50Przerwa

11:50 – 12:30 Moduł IV. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE – TECHNIKI ZARZĄDZANIA EMOCJAMI 

 • Słuchanie ze zrozumieniem.
 • Udzielanie i otrzymywanie informacji: zadawanie pytań, parafrazowanie, interpretowanie, klasyfikowanie, ocenianie, odzwierciedlanie.
 • Emocje w komunikacji.

12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

13:10 – 14:30 Moduł V. SAMOREGULACJA – INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRAKTYCE 

 • Techniki czyszczenia emocji.
 • Techniki radzenia sobie z emocjami.
 • Techniki rozumienia emocji innych osób.
 • Techniki opanowania emocji podczas konfliktów.

14:30 – 14:45  Przerwa

14:45 – 16:00 Moduł VI. INTELIGENCJA EMOCJONALNA – TECHNIKI ZARZĄDZANIA EMOCJAMI 

 • Umiejętność wyrażania swoich opinii, oczekiwań i potrzeb.
 • Rywalizacja zamiast agresji– sztuka neutralizacji emocji.
 • Konstruktywne rozwiązywanie problemów w biznesie poprzez zadawanie „dobrych” pytań.

16:00 – 16:30 Podsumowanie i wypracowanie osobistych celów związanych z technikami zarządzaniem stresem i emocjami.

 

Zapraszamy do lektury: Jak osiągnąć relaks?

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Trenerzy

Szkolenie poprowadzi jeden z poniższych trenerów:

Iwona Firmanty

Iwona Firmanty

Zobacz profil trenera...
Renata Wrona

Renata Wrona

Managerka z 20 letnim doświadczeniem. Posiada wieloletnie korporacyjne doświadczenie w Public Relations i Marketingu, w budowania wizerunku firmy i marki osobistej. Na swojej zawodowej drodze obejmowała wiele stanowisk: Marketing Managera, Managera Komunikacji Marketingowej i Managera Public Relations oraz Właścicielki Agencji Public Relations. Prowadziła wykłady z Public Relations dla Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim i Wyższej Szkole Handlu i Prawa w lata 2008-2010. obecnie na Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Autorka książek z zakresu sukcesu, rozwoju i relacji w życiu kobiety: „Szczęśliwa kobieta – rozwój, kariera, miłość” oraz „Marka kobiety w biznesie. Etykieta i wizerunek” oraz wielu artykułów z zakresu budowania marki, komunikacji interpersonalnej oraz Public Relations.

Prowadzi szkolenia z doskonalenia kompetencji osobistych, interpersonalnych i menedżerskich takich jak: komunikacja interpersonalna, wpływ naszych myśli na naszą przyszłość, zwiększenie pewności siebie, asertywność, motywowanie siebie i innych, kreowanie wizerunku firmy i produktu/usługi, autoprezentacja, wystąpienia publiczne, wystąpienia przed kamerą, public relations, relacje z mediami, budowanie marki osobistej, savoir vivre w biznesie, redagowanie pism, artykułów i informacji prasowych, profesjonalny sekretariat, wyznaczanie celów coaching w rozwoju kobiety, szczęśliwa kobieta, rozwój, kariera, miłość, zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i etyki w biznesie.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje realizując projekty szkoleniowe oraz w pracy indywidualnej w zakresie coachingu zgodnie ze standardami International Coach Federation.

Jako trenerka i coach prowadzi wiele szkoleń, warsztatów i sesji indywidualnych life & business coachingowych, w tym specjalnie dedykowanych dla kobiet, wzmacniających i rozwijających ich potencjał osobisty. Dzięki jej sesjom klienci osiągają spełnienie w życiu zawodowym i szczęście w życiu osobistym.

SPECJALIZACJA W HUMAN SKILLS:

 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne,
 • Public relations i relacje z mediami,
 • Kreowanie wizerunku firmy, produktu/usługi, marki osobistej,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Savoir vivre i netykieta w biznesie,
 • Profesjonalny sekretariat,
 • Asertywność,
 • Motywowanie siebie do zmiany, wyznaczanie celów,
 • Szkolenia i coaching dla kobiet,
 • Zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem.

KWALIFIKACJE:

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa – Wydział Zarządzanie i Marketing,
Uniwersytet Warszawski – Studia Podyplomowe – Specjalista Public Relations,
Collegium Civitas – Studia Podyplomowe – Trener/Coach,
Centrum Life Coachingu – tytuł Coach,
Certyfikat International Coach Federation.

WYBRANI KLIENCI:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, NUTRICIA Polska Sp. z o.o., Delphi Poland S.A., CEMEX Polska; DANWOOD S.A.; HORTEX Holding S.A.; BONDUELLE Polska Sp. z o.o.; MAXON, Dolcan; Prestige PM Sp. z o.o.; EGB Firma Doradczo-Konsultingowa; Grupa PRK & ADS; Fundacja VERBA; Areszt Śledczy w Warszawie; Podlaskie Centrum Coachingu; Matplaneta; Instytut GEBO; Stowarzyszenie Kongres Kobiet; Den Hartogh Polska Sp. z o.o., Ministerstwo Środowiska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Sitel Polska Sp. z o.o. i inni.

Zobacz profil trenera...
Agnieszka Gałkowska

Agnieszka Olejnik

PROFIL TRENERA:

EKSPERT ZZL / KONSULTANT W PROJEKTACH HR/ COACH WIZERUNKU ZAWODOWEGO/ HR BUSINESS PARTNER/ DYPLOMOWANY TRENER BIZNES

 • Kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie ZZL: rekrutacja i selekcja pracowników, systemy ocen, systemy motywacyjne, systemy rozwojowe i szkolenia, coaching, AC/DC – planowanie rozwoju zespołów, employer branding, adaptacja pracowników.
 • Samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych na stanowiska wszystkich szczebli (5 tysięcy zrealizowanych projektów min. dla coffeeheaven, Lafarge Polska, Metsa Tissue, real,- Blycolin Polska, Corona Sok i Mus).
 • Doświadczenie w wykorzystywaniu w rekrutacji i selekcji takich narzędzi jak: social media, grywalizacja, współczesne systemy poleceń (crowdsourcing).
 • Zarządzanie zespołem pracowników do 10 osób (pracownicy HR i trenerzy wewnętrzni).
 • Współautor internetowej platformy oferującej nowoczesne narzędzia i rozwiązania rekrutacyjne.
 • Autor, kierownik projektu i trener merytoryczny Szkoły Liderów coffeeheaven i Szkoły Menedżerów 5asec (sieć pralni).
 • Trener biznesu: szkolenia, wykłady, kursy w dziedzinie szkoleń miękkich, biznesowych i HR (10 tysięcy godzin szkoleniowych).

SPECJALIZACJA W HUMAN SKILLS:

 • Rekrutacja i selekcja.
 • Zarządzanie szkoleniami w firmie w oparciu o działania mające na celu ich efektywność biznesową.
 • Zarządzanie Systemami Ocen Okresowych.
 • Systemy motywacyjne, rozwój talentów w organizacji.
 • Absolwentka studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. Tischnera w Krakowie o specjalności trener biznesu, coach kariery.
 • Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – magister metodyki nauczania, filolog.
 • Uczestnik Standardu Partnerstwa Biznesowego w Rozwoju Ludzi (Standard HRD BP).

WYBRANI KLIENCI:

HOCHLAND POLSKA SP. Z O. O., ZOTT POLSKA SP. Z O. O., ROSSMANN SDP SP. Z O.O., PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE, ZEROCHAOS SP. Z O.O., NORDGLASS SP. Z O.O., HOCHTIEF POLSKA SP Z O.O., CHI POLSKA, EBS POLSKA, ZUS JASŁO, MINISTERSTWO FINANSÓW, PIJALNIE WEDEL POLSKA, BLYCOLIN POLSKA, RESTAURACJE HERITAGE SHOP & WINE, LAFARGE POLSKA, ZPUE POLSKA i inni.

Zobacz profil trenera...
Urszula Firmanty

Urszula Firmanty

Trener/ Psycholog/ Psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Z pasji i wykształcenia zajmuje się pomocą psychologiczną oraz doradztwem psychospołecznym.

Zarządza placówką medyczną oraz dla przyjemności szkoli z tematów związanych z komunikacją interpersonalną, emisją głosu, poprawną wymową, budowaniem efektywnych zespołów, profesjonalną obsługą trudnego klienta, rozwiązywaniem konfliktów, wypaleniem zawodowym, technikami radzenia sobie ze stresem, technikami kreatywnego rozwiązywania konfliktów.

W dbaniu o jakość i kulturę języka polskiego wspiera Urszulę wieloletnie doświadczenie pedagogiczne oraz polonistyczne.

Pracuje zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi w ramach projektów unijnych.  Prowadzi szkolenia oraz sesje indywidualne. Od lat współpracuje z większymi firmami z całego kraju.

Odnosi wiele satysfakcjonujących sukcesów w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia z zakresie polepszenia jakości swojego życia.

W swojej pracy bazuje na mocnych podstawach wiedzy medycznej, wrodzonych cechach osobowości oraz praktyce.

Zobacz profil trenera...
Maciej Ścibor

Maciej Ścibor

Trener umiejętności miękkich / Psychoterapeuta

Trener umiejętności interpersonalnych i społecznych oraz psychoterapeuta psychodynamiczny. Realizuje projekty szkoleniowe dla firm, instytucji oraz szkół wyższych. W swojej pracy wykorzystuje techniki pracy grupowej, metody nauczania interaktywnego, dyskusje i analizy realnych zadań zawodowych. Posiada doświadczenie we współtworzeniu programów edukacyjnych, diagnozy, rekrutacji i rozwoju personelu zarówno dla menedżerów wyższego szczebla, specjalistów (handlowców) oraz personelu podstawowego.Trener z wieloletnim doświadczeniem na Sali szkoleniowej. Ma za sobą 8 000 godzin spędzonych z uczestnikami podczas warsztatów.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu technik radzenia sobie ze stresem, zarzadzania emocjami, technik sprzedaży, obsługi Klienta, asertywności, skutecznych prezentacji oraz komunikacji interpersonalnej. Pracuje z Klientami nad efektywnym zorganizowaniem czasu oraz motywacją do pracy nad sobą, a także budowaniem pewności siebie w relacjach interpersonalnych. Pracując z ludźmi, koncentruje się na szukaniu ich zasobów i rozwiązań.

Dodatkowo prowadzi również zajęcia dla kadry kierowniczej z zakresu motywowania i delegowania zadań, budowania współpracy zespołowej, oraz skutecznej oceny pracowniczej.                 W swojej pracy trenerskiej stara się wydobyć jak największy potencjał z każdego uczestnika szkolenia. Stawia na profesjonalizm oraz swobodę kontaktu w pracy z drugim człowiekiem.

Wybrani Klienci Trenera:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Bank Zachodni WBK, Poczta Polska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Eurozet, QXL grupa Allegro, Wincanton, Santander Consumer Bank, Lucas Bank, Farutex, Eurobook i inni.

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Powyższe szkolenie z zakresu zarządzania stresem i emocjami firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Grupa Żywiec S.A., Oriflame Poland Sp. z o. o., Narodowy Bank Polski, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Promedica Care Sp. z o.o., ZMK Delikates Sp. z o.o., Vistex Poland - CEE SP Z.O.O, CD PROJEKT S.A., Polskie Górnictwo Naftowe-Gazownictwo S.A., Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala, Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Procter & Gamble Polska Sp. z o.o.

"Dowiedziałam się skąd się bierze stres i nauczyłam się jak skutecznie radzić sobie z nim radzić. Bardzo przydatny test dotyczący stresu w życiu zawodowym. W przyjaznej atmosferze mogłam podzielić się sytuacjami, które wywołują u mnie stres zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej. Kwestie emocjonalne, mapy mentalne. Pokazanie technik radzenia sobie w określonych sytuacjach. Całe szkolenie i wszystkie treści szkolenia były bardzo ciekawe. Pozytywne motywowanie siebie. Praca na emocjach i techniki radzenie sobie."

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność