Polska Izba Firm Szkoleniowych

Zarządzanie stresem i emocjami w pracy

z elementami rozwoju inteligencji emocjonalnej

Tempo życia, otaczający nas zewsząd pośpiech i branie na siebie zbyt wielu obowiązków, tak w pracy, jak i w życiu prywatnym, podsycane są dodatkowo sytuacjami, których nie możemy uniknąć, a zwiększają w nas one napięcie i powodują stres bądź wzbudzają negatywne emocje.

Chroniczny stres oraz nieumiejętność radzenia sobie z emocjami mogą odbić się na naszych kontaktach z klientami, pogorszyć relacje ze współpracownikami i przełożonymi, czy po prostu przełożyć się na naszą koncentrację i wydajność.

W odpowiedzi na ten problem opracowaliśmy szkolenie, w trakcie którego poznają Państwo techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, a także z tym, co dzieję się z naszym organizmem oraz w naszej głowie. 

1490 zł

netto (+VAT) od osoby

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Cena wakacyjna: szkolenia realizowane od 4.06. do 31.08.2018r. są o 30% tańsze od ceny stałej.
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie coachingu.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Źródłach własnego stresu oraz swoim stylu reagowania na stres.
 • Możliwych działaniach profilaktycznych w ramach zarządzania stresem i emocjami.
 • Mechanizmach działania stresu, emocji oraz ich roli w życiu.
 • Technikach świadomego oddychania.
 • Swoich mocnych i słabych stronach oraz podstawowych cechach osobowości.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Samoregulacji i samokontroli – wyrażania i kierowania emocjami, panowania nad emocjami i stresem za pomocą poznanych technik.
 • Lepszego rozumienia siebie i innych.
 • Rozwijania inteligencji emocjonalnej przy użyciu poznanych technik.
 • Rozwijania swojej samoświadomości, w tym świadomości ciała.
 • Korzystania z technik umysłowego i fizycznego radzenia sobie z napięciem.
 • Budowania świadomych relacji interpersonalnych.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Zarządzaniem emocjami i stresem.
 • Inteligencją emocjonalną.
 • Samoświadomością.
 • Budowaniem relacji interpersonalnych.

Adresaci Szkolenia

 • Osoby narażone w pracy na sytuacje stresowe.
 • Osoby pracujące z klientami.
 • Osoby zarządzające na co dzień wieloma zadaniami.
 • Osoby zainteresowane technikami zarządzania stresem i emocjami.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad z renomowanej restauracji Stara Kamienica.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Program Szkolenia

ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI W PRACY  z elementami rozwoju inteligencji emocjonalnej. 

DZIEŃ I

09: 30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia z zakresu technik zarządzania stresem i emocjami. Omówienie celów szkolenia, potrzeb uczestników i nawiązanie kontraktu.

10:00 – 11:00 WPROWADZENIE: ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI

 • Geneza stresu w życiu.
 • Dystres i eustres– rola stresu.
 • Trzy fazy stresu.
 • Wpływ osobowości na rekcje na stres.
 • Przyczyny stresu w życiu zawodowym. Test.
 • Reakcje organizmu na stres – psychosomatyczne, emocjonalne i poznawcze.
 • Test objawów psychosomatycznych.
 • Lista Holmesa i Rahe’a.

11:00 – 11:50 Przerwa

11:50 – 12:30 Moduł I. ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI – psychika

 • Reframing – przeramowanie myśli jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Siła autosugestii jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Słuchanie własnych uczuć.
 • Techniki poznawcze „zaszczepienia się” (przygotowanie do sytuacji stresującej).
 • Metoda 3×5 jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Metody odliczania jako techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Rola snu jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Wizualizacja prowadzona – przeciwdziałanie bezsenności.
 • Muzykoterapia – odprężająca technika radzenia sobie ze stresem.
 • Aromaterapia – pachnąca technika radzenia sobie ze stresem.

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 14:30 Moduł II. ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI – ciało

 • Odżywanie – zdrowa dieta jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Rola używek.
 • Kontakt z ciałem. Techniki uważności na reakcje naszego ciała.
 • Zasady odreagowania napięcia jako techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Relaksacja poprzez oddech – głębokie oddychania i medytacja swobodnego oddechu.
 • Metoda Feldenkraisa jako technika radzenia sobie ze stresem.

14:30 – 14:45 Przerwa

14:45 – 16:00 Moduł II c.d. (ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI – ciało)

 • Techniki ściskania i rozciągania jako techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Technika interaktywna jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Trening autogenny Schultza jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Relaksacja progresywna Jacobsona jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Masaż relaksacyjny – dlaczego warto z niego korzystać.
 • Sposoby na przemęczenie.

16:00 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia, omówienie wniosków i sporządzenie indywidualnego planu działania.

 

DZIEŃ II

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.

10:00 – 11:00 Moduł III. SAMOŚWIADOMOŚĆ WŁASNEJ OSOBY. 

 • Komunikacja interpersonalna i wywieranie wpływu.
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Inteligencja emocjonalna a rozumienie uczuć i emocji.
 • Korzenie empatii i jej rozwój – empatia i etyka.
 • Technika rozpoznawania własnych uczuć.
 • Techniki rozwoju inteligencji emocjonalnej/ empatii.
 • Podejście racjonalne a podejście emocjonalne – siły i obszary do rozwoju.

11:00 – 11:50Przerwa

11:50 – 12:30 Moduł IV. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE – TECHNIKI ZARZĄDZANIA EMOCJAMI 

 • Słuchanie ze zrozumieniem.
 • Udzielanie i otrzymywanie informacji: zadawanie pytań, parafrazowanie, interpretowanie, klasyfikowanie, ocenianie, odzwierciedlanie.
 • Emocje w komunikacji.

12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

13:10 – 14:30 Moduł V. SAMOREGULACJA – INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRAKTYCE 

 • Techniki czyszczenia emocji.
 • Techniki radzenia sobie z emocjami.
 • Techniki rozumienia emocji innych osób.
 • Techniki opanowania emocji podczas konfliktów.

14:30 – 14:45  Przerwa

14:45 – 16:00 Moduł VI. INTELIGENCJA EMOCJONALNA – TECHNIKI ZARZĄDZANIA EMOCJAMI 

 • Umiejętność wyrażania swoich opinii, oczekiwań i potrzeb.
 • Rywalizacja zamiast agresji– sztuka neutralizacji emocji.
 • Konstruktywne rozwiązywanie problemów w biznesie poprzez zadawanie „dobrych” pytań.

16:00 – 16:30 Podsumowanie i wypracowanie osobistych celów związanych z technikami zarządzaniem stresem i emocjami.

 

Zapraszamy do lektury: Jak osiągnąć relaks?

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Trenerzy

Szkolenie poprowadzi jeden z poniższych trenerów:

Iwona Firmanty

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills
Trener biznesu

Wykształcenie Trenera:
Psycholog.
Socjolog kompetencji społecznych.
Certyfikowany konsultant narzędzia diagnostycznego Extended DISC.

Doświadczenie Trenera:
Posiada wieloletnie korporacyjne doświadczenie, które zdobywała w działach HR, sprzedaży i obsługi klienta.
Od ponad trzynastu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej.
Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills.
Pomysłodawca i główny wdrożeniowiec cieszącego się dużym zainteresowaniem projektu motywacyjno – szkoleniowego skierowanego bezpośrednio i w zamyśle do kobiet pod nazwą Sensualna Kobieta Biznesu. Główne punkty projektu skoncentrowane są wokół budowania pewności siebie oraz kreowanie wizerunku dla kobiet w biznesie.
Autorka artykułów z nurtu psychologii. Wywiady z jej udziałem pojawiają się w miesięczniku „Zwierciadło”, „Sens”. Współautorka książki „Po szczęście do pracy”.
Występuje w mediach m.in.: TVN, DDTVN, TVN Turbo, TTV, TVP2 „Panorama”, Polsat Cafe, Polsat, „Gazeta Wyborcza”, Wirtualna Polska, a także wypowiada się w radio.

Specjalizacje Trenera:
Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej.
Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności, wystąpień publicznych, autoprezentacji, budowania własnej marki.
Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów ACDC i realizacji szkoleń w organizacji.
Szkoli z zakresu bycia skutecznym i asertywnym liderem. Wspiera organizacje w budowaniu współpracy zespołowej.
Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje realizując projekty szkoleniowe oraz w pracy indywidualnej w zakresie coachingu zgodnie ze standardami International Coaching Community.
Prowadzi projekty rozwojowe dla kobiet.

Styl pracy Trenera:
Jej szkolenia cenione są nie tylko za najwyższą jakość merytoryczną, ale również za nakierunkowany na efekt styl pracy, bogatą skrzynkę narzędziową oraz przedstawianie zjawisk psychologicznych prowokatywnie i z humorem.

Wybrani Klienci Trenera:
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o, NIKON Polska Sp. z o.o., Iron Mountain Polska Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, EDF Polska S.A.; Narodowy Bank Polski; Urząd Do Spraw Cudzoziemców; Ministerstwo Sprawiedliwości; Ministerstwo Skarbu Państwa; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Urząd Komunikacji Elektronicznej; Narodowy Bank Polski; Deutsche Bank; PZU S.A., T.U. Euler Hermes S.A; Royal Bank of Scotland; Open Finance; ING Lease, INTER POLSKA S.A.; MONDI Świecie S.A, Sony Poland Limited, PHILIPS Polska Sp. z o.o.; Robert Bosch Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A; 3M; IKEA S.A.; Bridgestone Stargard Sp. z o.o. Poland, INDITEX; Procter&Gamble Polska; NUTRICIA Polska Sp. z o.o., Trec Nutrition Sp. z o.o.

Referencje Trenera udostępniamy na życzenie.

Zobacz profil trenera...
Urszula Firmanty

Urszula Firmanty

Trener/ Psycholog/ Psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Z pasji i wykształcenia zajmuje się pomocą psychologiczną oraz doradztwem psychospołecznym.

Zarządza placówką medyczną oraz dla przyjemności szkoli z tematów związanych z komunikacją interpersonalną, emisją głosu, poprawną wymową, budowaniem efektywnych zespołów, profesjonalną obsługą trudnego klienta, rozwiązywaniem konfliktów, wypaleniem zawodowym, technikami radzenia sobie ze stresem, technikami kreatywnego rozwiązywania konfliktów.

W dbaniu o jakość i kulturę języka polskiego wspiera Urszulę wieloletnie doświadczenie pedagogiczne oraz polonistyczne.

Pracuje zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi w ramach projektów unijnych.  Prowadzi szkolenia oraz sesje indywidualne. Od lat współpracuje z większymi firmami z całego kraju.

Odnosi wiele satysfakcjonujących sukcesów w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia z zakresie polepszenia jakości swojego życia.

W swojej pracy bazuje na mocnych podstawach wiedzy medycznej, wrodzonych cechach osobowości oraz praktyce.

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Powyższe szkolenie z zakresu zarządzania stresem i emocjami firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Grupa Żywiec S.A., Oriflame Poland Sp. z o. o., Narodowy Bank Polski, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Promedica Care Sp. z o.o., ZMK Delikates Sp. z o.o., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

"Dowiedziałam się skąd się bierze stres i nauczyłam się jak skutecznie radzić sobie z nim radzić. Bardzo przydatny test dotyczący stresu w życiu zawodowym. W przyjaznej atmosferze mogłam podzielić się sytuacjami, które wywołują u mnie stres zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej."

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność