Polska Izba Firm Szkoleniowych

Personal Branding w organizacji

jak budować własną markę, PR osobisty oraz wizerunek profesjonalisty wewnątrz organizacji

Personal Branding, czyli budowanie osobistej marki, w dzisiejszych czasach stanowi dobrą inwestycję w skuteczne przekazywanie informacji o naszym potencjale i możliwościach.

W szumie codziennych informacji warto wiedzieć jak się wyróżnić. W zależności od stanowiska oraz celów zawodowych każda osoba może indywidualnie budować swoją osobistą markę.

Warto jednak znać odpowiednie zasady, sposoby, by w szybszym tempie osiągnąć zamierzony rezultat.

Marka osobista to jest to, co ludzie mówią o Tobie, gdy wyszedłeś z pokoju

Jeff Bezos, założyciel Amazon.com

1200 zł

netto (+VAT) od osoby

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Zasad przygotowania się do elevator pitch.
 • Zasadach budowania wizerunkuzgodnego z własną marką.
 • Zasadach budowania wizerunku osoby kompetentnej i profesjonalisty w swojej branży.
 • Zasadach komunikacji własnej marki w organizacji.
 • Technikach zwiększania poczucia pewności siebie.
 • Zasadach dyplomatycznej asertywności.
 • Koncepcji „tańca społecznego”.
 • Technikach PR(m.in. metodologia Simona Sinka, model GROW, EPU, RTB, analiza SWOT).
 • Elementarnych zasadachdress-codu i savoir-vire.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Definiowania siebie jako marki.
 • Wystąpienia elevator pitch.
 • Kreowania wizerunku profesjonalisty w swojej branży.
 • Definiowania własnych silnych kompetencji.
 • Umiejętności mówienia o swoich obszarach do rozwoju.
 • Budowaniu prezentacji własnej osoby zgodnie z celem spotkania, prezentacji czy też wystąpienia.
 • Zwiększania swojej efektywności osobistej i zawodowej.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Autoprezentacją. 
 • Komunikacją interpersonalną.
 • Pewnością siebie i asertywnością w kontaktach biznesowych.
 • Efektywnością osobistą.

Adresaci szkolenia - osoby chcące:

 • Kadra zarządzająca mająca na celu efektywne zarządzanie zespołami i budowanie wizerunku lidera.
 • Pracownicy działów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.
 • Osoby mające na celu pracę nad budowaniem własnej marki w organizacji wyniku oceny okresowej lub feedbacku po projekcie AC/DC.
 • Osoby przygotowujące się do awansu lub zmiany ścieżki zawodowej.
 • Osoby zainteresowane zwiększeniem poczucia pewności siebie i świadomości własnych możliwości zawodowych.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA: PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI. Jak budować własną markę, PR osobisty oraz wizerunek profesjonalisty wewnątrz organizacji.

Trener zastrzega możliwość zmiany kolejności realizacji poszczególnych modułów.

Czas przerw zostanie dopasowany do pracy grupy.

09:30 – 10:30 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników z zakresu budowania własnej marki w organizacji.

10:30 – 12:00 Moduł I PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI

PERSONAL BRANDING – wprowadzenie

 • Omówienie potrzeb uczestników z zakresu budowania marki w organizacji. Dyskusja.
 • Własna marka – wystąpienia na forum wraz z nagraniem.
 • Omówienie pierwszych wystąpień uczestników pod kątem budowania wypowiedzi na swój temat oraz komunikacji niewerbalnej.

PERSONAL BRANDING – dlaczego warto skupić się na budowaniu własnej marki?

 • Powody, dla których świadomy personal branding jest skuteczną drogą do sukcesów zawodowych. Wykład, prezentacja przykładów, dyskusja z grupą.
 • Elementy składowe marki osobistej. Arkusz koło marki.
 • Proces budowania marki osobistej. Omówienie etapów.

12:00 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15: 13:30  Moduł II PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI

 • Zasady budowania własnej marki dla której obecnie pracujemy. Ćwiczenie indywidualne, omówienie na forum.
 • Wystąpienia uczestników. (Na życzenie: nagrania). Omówienie wystąpień przez trenera i grupę.

PERSONAL BRANDING – jakich błędów nie popełniać?

 • Najczęstsze błędy w budowaniu osobistej marki. Prezentacja przykładów, arkusze autooceny.

13:30 – 14:10 Przerwa obiadowa

14:10 – 15:30 Moduł III PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI

PERSONAL BRANDING – przygotowanie solidnych fundamentów.

 • Znaczenie samoświadomości i budowanie autentyczności. Wykład, dyskusja z grupą.
 • Osobisty system wartości. Arkusz autooceny.
 • System wartości aktualnego pracodawcy oraz przełożonego. Arkusz oceny.
 • Osobiste kompetencje zawodowe. Arkusze autooceny.
 • Mocne strony i obszary do rozwoju. Praca indywidualna.
 • Profil zawodowy aktualnego stanowiska. Arkusz oceny

15:30 – 15:45 Przerwa kawowa

15:45 – 16: 10 Moduł IV PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI

PERSONAL BRANDING – osobista ścieżka kariery

 • Cele osobiste i cele zawodowe. Arkusz weryfikacji celów. Model GROW.

16:10 -16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia. Zadanie do wykonania.

 

II DZIEŃ

09:00 – 11:30 Moduł I PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI

 • Omówienie zadania domowego i wniosków z pierwszego dnia szkolenia.

PERSONAL BRANDING – osobista ścieżka kariery

 • Konsolidacja wartości, kompetencji i celów. Praca indywidualna. Omówienie na forum. Dyskusja.
 • Historia marki osobistej. Wystąpienia uczestników. (Na życzenie: nagrania). Omówienie wystąpień przez trenera i grupę.

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:00 Moduł II PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI

PERSONAL BRANDING – wyróżnij się z tłumu

 • Osobiste EPU czyli jak wyróżnić się na tle innych marek. Omówienie przykładów, praca indywidualna, praca w podgrupach/wystąpienie na forum.
 • Osobiste RTB czyli umiejętność wybierania własnych argumentów w zakresie budowania wiarygodności własnej marki. Omówienie przykładów, praca indywidualna, praca w podgrupach/wystąpienie na forum.

PERSONAL BRANDING – benchmarking

 • Siły wspierające czyli jak uczyć się od lepszych od siebie ale nie tracąc przy tym swojej indywidualności. Omówienie przykładów, praca indywidualna, praca w grupach.
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej a współpraca zespołowa czyli jak być ekspertem bez naruszania postrzegania marki współpracowników? Analiza sił wspierających i hamujących. Omówienie z grupą.

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 14: 30 Moduł III PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI

PERSONAL BRANDING – osobisty marketing

 • Osobista misja. Model Simona Sinka. Arkusz autooceny. Praca w grupach, omówienie.
 • Znaczenie osobistych pasji w kontekście budowania własnej marki w organizacji. Praca na przykładach, omówienie wniosków.
 • Sześć reguł R.B.Caldiniego w zakresie budowania marki. Omówienie.
 • Definiowanie różnych grup odbiorców naszej marki.
 • Definiowanie ambasadorów naszej marki.
 • Zasady budowania spójności (widzę , wiem, czuję) między działaniem a komunikowaniem. Praca na przykładach.
 • Znaczenie znajomości elementarnych zasad dress-codu i savoir-virew budowaniu wizerunku.

14:30 – 14:45 Przerwa kawowa

14:45 – 16:00 Moduł IV PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI

PERSONAL BRANDING – elevator pitch

 • Elevator pitch – ponowne wystąpienia uczestników wraz z nagraniem.
 • Omówienie zmian wystąpieniach.

PERSONAL BRANDING – plan promocji marki osobistej

 • Sitka celów. Arkusz, omówienie.
 • Kluczowe zasady budowania własnej marki w organizacji – podsumowanie.
 • Analiza SWOT.
 • Przygotowanie planu komunikacji marki osobistej. Praca indywidualna, omówienie.
 • Przygotowanie planu działania w zakresie budowania marki w organizacji.

16:00- 16: 30 Podsumowanie, osobiste deklaracje uczestników, ewaluacja, rozdanie dyplomów.

Ważne:

 • Uczestnicy po zakończeniu szkolenia mają możliwość skorzystania z konsultacji z trenerem.
  Uczestnicy po realizacji szkolenia otrzymują prezent w postaci 20% na wybrane szkolenie.

Zapraszamy do lektury: KREUJ WIZERUNEK PROFESJONALISTY I BUDUJ SWOJĄ MARKĘ WEWNĄTRZ ORGANIZACJI

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.
Trenerzy dedykowani do prowadzenia szkolenia z zakresu budowania własnej marki w organizacji:
Iwona Firmanty

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills
Trener biznesu

Wykształcenie Trenera:
Psycholog.
Socjolog kompetencji społecznych.
Certyfikowany konsultant narzędzia diagnostycznego Extended DISC.

Doświadczenie Trenera:
Posiada wieloletnie korporacyjne doświadczenie, które zdobywała w działach HR, sprzedaży i obsługi klienta.
Od ponad trzynastu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej.
Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills.
Pomysłodawca i główny wdrożeniowiec cieszącego się dużym zainteresowaniem projektu motywacyjno – szkoleniowego skierowanego bezpośrednio i w zamyśle do kobiet pod nazwą Sensualna Kobieta Biznesu. Główne punkty projektu skoncentrowane są wokół budowania pewności siebie oraz kreowanie wizerunku dla kobiet w biznesie.
Autorka artykułów z nurtu psychologii. Wywiady z jej udziałem pojawiają się w miesięczniku „Zwierciadło”, „Sens”. Współautorka książki „Po szczęście do pracy”.
Występuje w mediach m.in.: TVN, DDTVN, TVN Turbo, TTV, TVP2 „Panorama”, Polsat Cafe, Polsat, „Gazeta Wyborcza”, Wirtualna Polska, a także wypowiada się w radio.

Specjalizacje Trenera:
Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej.
Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności, wystąpień publicznych, autoprezentacji, budowania własnej marki.
Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów ACDC i realizacji szkoleń w organizacji.
Szkoli z zakresu bycia skutecznym i asertywnym liderem. Wspiera organizacje w budowaniu współpracy zespołowej.
Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje realizując projekty szkoleniowe oraz w pracy indywidualnej w zakresie coachingu zgodnie ze standardami International Coaching Community.
Prowadzi projekty rozwojowe dla kobiet.

Styl pracy Trenera:
Jej szkolenia cenione są nie tylko za najwyższą jakość merytoryczną, ale również za nakierunkowany na efekt styl pracy, bogatą skrzynkę narzędziową oraz przedstawianie zjawisk psychologicznych prowokatywnie i z humorem.

Wybrani Klienci Trenera:
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o, NIKON Polska Sp. z o.o., Iron Mountain Polska Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, EDF Polska S.A.; Narodowy Bank Polski; Urząd Do Spraw Cudzoziemców; Ministerstwo Sprawiedliwości; Ministerstwo Skarbu Państwa; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Urząd Komunikacji Elektronicznej; Narodowy Bank Polski; Deutsche Bank; PZU S.A., T.U. Euler Hermes S.A; Royal Bank of Scotland; Open Finance; ING Lease, INTER POLSKA S.A.; MONDI Świecie S.A, Sony Poland Limited, PHILIPS Polska Sp. z o.o.; Robert Bosch Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A; 3M; IKEA S.A.; Bridgestone Stargard Sp. z o.o. Poland, INDITEX; Procter&Gamble Polska; NUTRICIA Polska Sp. z o.o., Trec Nutrition Sp. z o.o.

Referencje Trenera udostępniamy na życzenie.

Zobacz profil trenera...
Małgorzata Karczewska - Abramowicz

Małgorzata Karczewska

Trener/Psycholog/ Trener umiejętności osobistych, psycholog, asesor. Prowadzi szkolenia i warsztaty rozwijające umiejętności osobiste oraz indywidualne konsultacje z zakresu pracy nad wizerunkiem. Współtworzy i koordynuje projekt dedykowany kobietom pragnącym pracować nad rozwojem osobistym i psychologią wyglądu – Sensualna Kobieta Biznesu. Uczestniczy w projektach Assessment/Development Center pełniąc funkcję asesora. Wybrani Klienci Trenera: Mc Donald’s Polska, Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd ds. Cudzoziemców, TUI Poland Sp. z o.o., Telbridge Sp. z o. o., Grupa Pracuj Solutions, 4MAT Agencja Reklamowo – Promocyjna, i inne.

Zobacz profil trenera...
Renata Wrona

Renata Wrona

Trener Human Skills: Renata Wrona

Trenerka biznesu i rozwoju osobistego.

 

Wykształcenie Trenera:

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa  – Wydział Zarządzanie i Marketing;

Uniwersytet Warszawski – Studia Podyplomowe  –  Specjalista Public Relations;

Collegium Civitas – Studia Podyplomowe – Trener/Coach;

Centrum Life Coachingu  – tytuł Coach;

Certyfikat International Coach Federation.

 

Doświadczenie Trenera:

Managerka z 20 letnim doświadczeniem. Posiada wieloletnie korporacyjne doświadczenie w Public Relations i Marketingu, w budowania wizerunku firmy i marki osobistej. Na swojej zawodowej drodze obejmowała wiele stanowisk: Marketing Managera, Managera Komunikacji Marketingowej i Managera Public Relations oraz Właścicielki Agencji Public Relations.

Prowadziła wykłady z Public Relations dla Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim i Wyższej Szkole Handlu i Prawa w lata 2008-2010.

Autorka książki/poradnika z zakresu sukcesu, rozwoju i relacji w życiu kobiety: „Szczęśliwa kobieta – rozwój, kariera, miłość” oraz wielu artykułów z zakresu budowania marki, komunikacji interpersonalnej oraz Public Relations.

 

Specjalizacje Trenera:

Certyfikowana Life & Business Coach ICF; Dyplomowana Specjalistka ds. Marketingu; Dyplomowana Specjalistka PR; Specjalistka ds. wystąpień publicznych i budowania marki.

Prowadzi szkolenia z doskonalenia kompetencji osobistych, interpersonalnych i menedżerskich takich jak:  autoprezentacja, wystąpienia publiczne, wystąpienia przed kamerą, public relations, relacje z mediami, kreowanie wizerunku firmy i produktu/usługi, budowanie marki osobistej, komunikacja interpersonalna, savoir vivre w biznesie, redagowanie pism, artykułów i informacji prasowych, profesjonalny sekretariat, wpływ naszych myśli na naszą przyszłość, zwiększenie pewności siebie, asertywność, motywowanie siebie do zmiany, wyznaczanie celów coaching w rozwoju kobiety, szczęśliwa kobieta, rozwój, kariera, miłość, zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i etyki w biznesie.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje realizując projekty szkoleniowe oraz w pracy indywidualnej w zakresie coachingu zgodnie ze standardami International Coach Federation.

Jako trenerka i coach prowadzi wiele szkoleń, warsztatów i sesji indywidualnych life & business coachingowych, w tym specjalnie dedykowanych dla kobiet, wzmacniających i rozwijających ich potencjał osobisty. Dzięki jej sesjom klienci osiągają spełnienie w życiu zawodowym i szczęście w życiu osobistym.

 

Styl pracy Trenera:

Jej szkolenia cenione są nie tylko za najwyższą jakość merytoryczną, ale także za wprowadzanie narzędzi coachingowych  do pracy z tematem prowadzonych szkoleń, wzbudzając u uczestników motywację do zmiany. Cecha szczególna podawana przez uczestników uczestniczących w warsztatach to wyjątkowe połączenie pozytywnego nastawienia z asertywnością i empatią. Dba o to, aby podczas jej szkolenia, uczestnik miał pełne poczucie bezpieczeństwa i komfortową, przyjazną atmosferę.

W swojej pracy stosuje także pracę z obrazem, wykorzystując metodę  Points of You, która pobudza wyobraźnię uczestników i mobilizuje ich do kreatywnego spojrzenia na swoje możliwości.

 

Wybrani Klienci Trenera:

CEMEX Polska; DANWOOD S.A.; HORTEX Holding S.A.; BONDUELLE Polska Sp. z o.o.; MAXON, Dolcan; Prestige PM Sp. z o.o.; EGB Firma Doradczo-Konsultingowa; Grupa PRK & ADS; Fundacja VERBA; Areszt Śledczy w Warszawie; Podlaskie Centrum Coachingu; Matplaneta; Instytut GEBO; Stowarzyszenie Kongres Kobiet itp.

Referencje Trenera udostępniamy na życzenie.

Zobacz profil trenera...
Ewa Hartman

Ewa Hartman

Trener Human Skills: dr Ewa Hartman

Wykształcenie Trenera:

Doktor prawa Szkoły Biznesu Bournemouth University (Wielka Brytania).

Doświadczenie Trenera:

Od ponad piętnastu lat wykłada, od pięciu lat w obszarze rozwoju osobistego.

Prowadziła liczne wykłady, wystąpienia i prezentacje, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, w kraju i za granicą (w Wielkiej Brytanii, Belgii, Finlandii). Jest byłym pracownikiem Komisji Europejskiej w Brukseli. Po kilku latach pracy w zawodzie prawnika przeniosła się do Wielkiej Brytanii, gdzie obroniła doktorat z obszaru własności intelektualnej – prawa oznaczeń geograficznych. Następnie wiedzę naukową wykorzystywała w praktyce, pracując w tym obszarze w generalnej Dyrekcji ds. Rolnictwa w Komisji Europejskiej. Rejestracja takich specjałów jak między innymi: Jagnięciny Podhalańskiej, herbaty Darjeeling, chmielu Spalt Spalter, przegrzebków z Isle of Man jako Chronionych Nazw Pochodzenia, czy Chronionych Oznaczeń Geograficznych to efekt jej pracy. Od 4 lat jest mentorem w Szkole Trenerów Rozwoju Osobistego we Wrocławiu gdzie uczy kompetencji miękkich. Powołała do życia i prowadzi studia podyplomowe  „Neuro-Przywództwo” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, które przygotowują do pracy w strukturach unijnych. Jest członkiem Stowarzyszenia Network PL zrzeszającego pracowników organizacji międzynarodowych (Bruksela). Ponadto pisze do portalu InnPoland, oraz do magazynu Law Business Quality i magazynu Les Nouvelles Esthetiques, gdzie porusza tematykę marki osobistej, wizerunku, mentalności globalnej i wystąpień publicznych. Laureatka Plebiscytu Diamenty Kobiecego Biznesu w kategorii Firma Godna Zaufania.

Specjalizacje Trenera:

Prowadzi szkolenia dla biznesu, administracji publicznej oraz podczas festiwali rozwojowych. Specjalizuje się w tematach z zakresu budowania marki osobistej, personal branding, sztuki wystąpień publicznych, autoprezentacji, asertywności, zarządzania emocjami, szkoleń dla kobiet. Zajmuje się również specyfiką procedury rekrutacji do Instytucji Unii Europejskiej.

Styl pracy Trenera:

Niezwykle profesjonalny, konkretny, rzeczowy ekspert z bogatym doświadczeniem i ogromną charyzmą.

 Wybrani Klienci Trenera:

Procter & Gamble, Akademia Law Busieness Quality, Bioderma, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego we Wrocławiu, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie, Ambasada Polski przy Unii Europejskiej w Brukseli. Festiwale rozwojowe m. innymi: dla Akademii Kobiet Sukcesu czy dla Festiwalu Progressteron.

Referencje Trenera udostępniamy na życzenie.

Zobacz profil trenera...
Dorota Szcześniak - Kosiorek

Dorota Szcześniak-Kosiorek

Trener wizerunku i etykiety

 

Wykształcenie Trenera:
Absolwentka Zarządzania i Marketingu na Politechnice Warszawskiej oraz Studiów Podyplomowych „Public Relations – Skuteczne kreowanie wize­runku”.
Ukończyła liczne specjalistyczne kursy z zakresu Train The Trainer, kreowania wizerunku osób, protokołu dyplomatycznego i etykiety, w tym cykl praktycznych warsztatów w Akademii Stylu i Etykiety w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie Trenera:
Posiada ponad kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w biznesie m.in. w branży farmaceutycznej, gdzie zdobyła praktyczne doświadczenie w komunikacji biznesowej, budowaniu i utrzymywaniu długofalowych relacji z klientami, sprzedaży i negocjacjach. Pracowała jako Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu w firmie MC Laser oraz Przedstawiciel Medyczny w Orion Corporation.
Prelegentka na konferencjach i kongresach branżowych.
Jako ekspert jest zapraszana do programów telewizyjnych (m.in. TVN, TV Biznes, Polsat) oraz radiowych (m.in. Polskie Radio PR1, Trójka, Euro Radio, Radio dla Ciebie, Eska Rock).
Współpracuje z prasą i portalami internetowymi, pisząc artykuły na temat wizerunku i etykiety (m.in. Polska The Times, Uroda, Olivia, portfel.pl, portaldlasekretarek.pl, wp.pl, onet.pl).
Wykłada również w Warszawskiej Akademii Wizerunku oraz Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania.

Specjalizacje Trenera:
Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu etykiety w biznesie, sztuki dyplomacji, obsługi klienta, savoir-vivre’u, etykiety ubioru, dress code’u, autoprezentacji, budowaniu własnej marki oraz doradza w zakresie wizerunku uwzględniając kolorystyczny typ urody, sylwetkę, osobowość oraz pozycję zawodową i branżę uczestników.
Ekspert z zakresu etykiety biznesu, profesjonalnego wizerunku, biznesowej komunikacji oraz autoprezentacji. Doradca wizerunku, wykładowca.

Styl pracy Trenera:
Ceniona za indywidualnie podejście, profesjonalizm, wyczucie, empatię, delikatność w przekazywaniu feedbacku oraz dostosowywanie indywidualnych wskazówek wizerunkowych do typu urody i sylwetki, osobowości, pozycji zawodowej, branży i charakteru pracy.

Wybrani Klienci Trenera:
PKO BP S.A., PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, BZ WBK AIB Asset Management, PwC Polska, Kraft Food Polska, Philip Morris Polska, Gaspol S.A., Danone, Grupa Żywiec S.A, 3M Poland, Raben Polska, Samsung Elektronics Polska, Orange, DHL Express, Indesit Company Polska, PKF Audyt, Kimball Electronics Poland, Iglotex, ZPBE- Energopomiar, PKP, Polwax, NeoMedia, Teradata Polska, Yes Biżuteria, Amplico Services, Ressinex, Poczta Polska, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej etc.
Referencje Trenera udostępniamy na życzenie.

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Szkolenie z zakresu Personal Branding - jak budować własną markę i wizerunek profesjonalisty wewnątrz organizacji firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla pracowników Telewizji Polskiej, Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., Ericsson Sp. z o.o., Ernst&Young Usługi Finansowe. Audyt Sp. z o.o. Polska Sp. K.; Immofinanz Polska; Opera Królewska; Kapsch; Cornelius Polska, Orsted Polska Sp. z o.o.

„Bardzo potrzebne szkolenie, polecam każdej osobie. Iwona sprawnie przedstawia zasady budowania profesjonalnego wizerunku. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że na tyle elementów należy zwracać uwagę. Na pewno skorzystam z każdej rady. Wszystko wydaje się takie łatwe, ale dzięki ćwiczeniom u Iwony już wiem, że to nie jest takie łatwe. Poznałem narzędzia i mam plan działania jak budować swoją pozycję w firmie."

"Najbardziej przydatna treść szkolenia dotycząca mówienia o swoich osiągnięciach z zaznaczeniem wartości dla przyszłego pracodawcy;  Rozmowa o sobie i o swoich osiągnięciach;  Evelator speech, dress code."

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność