Polska Izba Firm Szkoleniowych

Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne.

Jak się przygotować i jak (się) prezentować, aby realizować zakładane cele. (Szkolenie z wykorzystaniem kamery).

PREZENTACJE BIZNESOWE to interaktywny warsztat, który stawia na praktyczne elementy przygotowania i przeprowadzenia prezentacji.

Uczestnicy będą przedstawiać prezentacje, o których przygotowanie zostaną poproszeni jeszcze przed warsztatem. Aby wspomóc proces przygotowania tych prezentacji – a także dla maksymalnego wykorzystania czasu warsztatu dla celów praktycznych – Uczestnicy otrzymają część materiałów szkoleniowych jeszcze przed warsztatem.

Sama sesja warsztatowa będzie skupiała się na praktyce przygotowania i prezentowania, uzupełniając je o wszelkie kluczowe, modelowe narzędzia związane z przygotowaniem i przedstawieniem efektywnej prezentacji. W trakcie każdej prezentacji, pozostali Uczestnicy (odbiorcy) będą otrzymywać instrukcje co do sposobu zachowania, tak aby rozwijać umiejętności reagowania na pojawiające się (trudne) sytuacje podczas prezentacji.

Dla wzmocnienia efektu rozwojowego prezentacje uczestników będą nagrywane kamerą, a następnie wspólnie analizowane.

1042,50 zł netto*

 

*Wakacyjna cena promocyjna obowiązuje do 31.08.2019r.

Cena stała: 1390 zł netto od osoby

Cena w okresie 02.09.2019 r. – 31.12.2019 r.: 1181,50 zł netto

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Sposobach na sprawne zarządzanie sobą i odbiorcami prezentacji.
 • Zarządzaniu swoim wizerunkiem, stresem i emocjami.
 • Swoich mocnych i słabych stronach związanych z zagadnieniem.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Przygotowywania i przeprowadzania efektywnej, realizującej cele prezentacji.
 • Zarządzania procesem prezentacji (przewidywanie trudnych kwestii, przygotowanie i zarządzanie przebiegiem prezentacji oraz reakcjami grupy odbiorców).
 • Utrzymywania uwagi i zainteresowania audytorium.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Autoprezentacją, pewnością siebie.
 • Kreowaniem wizerunku.
 • Zarządzaniem stresem.

Adresaci Szkolenia

 • Osoby zainteresowane tematem efektywnej i skutecznej prezentacji.
 • Osoby prowadzące na co dzień prezentacje przed klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Osoby prowadzące spotkania biznesowe.
 • Kadra menedżerska zarządzająca pracownikami i zespołami.
 • Osoby zarządzające projektami.
 • Specjaliści i pracownicy, którzy na co dzień nie prowadzą prezentacji, ale niektóre ich funkcje zawodowe mogą wymagać opanowania sztuki autoprezentacji lub/i przeprowadzenia prezentacji.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

 

Dofinansowanie

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program Szkolenia

Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne.Jak się przygotować i jak (się) prezentować, aby realizować zakładane cele. (Szkolenie z wykorzystaniem kamery).

Szczegółowy program oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie kontaktu z uczestnikami oraz dopasowane do specyfiki prezentacji, które prowadzą.

Kluczowe obszary sztuki prezentacji rozwijane w trakcie warsztatu:

I. Wprowadzenie do sztuki wystąpień publicznych i prezentacji.

 • Typy wystąpień publicznych i prezentacji (prezentacja informacyjna, perswazyjna, decyzyjna, inne).
 • Specyfika zarządzania poszczególnymi typami wystąpień i prezentacji.

II. Przygotowanie do prezentacji.

 • Proces efektywnego przygotowania prezentacji krok po kroku.
 • Sposoby rozpoznania odbiorców prezentacji, ich oczekiwań oraz preferencji.
 • Ustalanie i konsekwentna realizacja celów prezentacji.

III. Przygotowanie prezentacji.

 • Metody i narzędzia przygotowania efektywnej prezentacji (dobór metody prezentacji Power Point, struktura, konstrukcja, aspekty wizualne i poza wizualne, materiały dodatkowe).
 • Dopasowanie prezentacji (jej formy i treści) do grupy odbiorców.

IV. Przygotowanie siebie do prezentacji.

 • Zarządzanie elementami autoprezentacji podczas prezentacji.
 • Przygotowanie merytoryczne, emocjonalne i fizyczne.
 • Zarządzanie tremą, stresem i energią przed i w trakcie prezentacji.

V. Skuteczna komunikacja werbalna, parawerbalna i niewerbalna.

 • Efektywne wykorzystywanie różnorodnych środków przekazu podczas prezentacji.
 • Przygotowanie i zarządzanie dynamiką przekazu podczas prezentacji.

VI. Zarządzanie grupą odbiorców.

 • Różnice w zarządzaniu małymi i dużymi grupami odbiorców.
 • Techniki utrzymywania kontaktu i angażowania odbiorców.
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas prezentacji.

VII. Wypracowanie indywidualnego planu rozwoju kompetencji prezentacyjnych uczestników warsztatu.

Agenda godzinowa:

DZIEŃ I

 • 09:30 – 09:45 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.
 • 09:45 – 10:45 Zajęcia
 • 10:45 – 11:00 Przerwa
 • 11:00 – 12:30  Zajęcia
 • 12:30 – 13:10 Przerwa na obiad
 • 13:10 – 14:45 Zajęcia
 • 14:45 – 15:00 Przerwa
 • 15:00 – 16:15 Zajęcia
 • 16:15 – 16:30 Podsumowanie i wypracowanie osobistej check – listy.

DZIEŃ II

 • 09:00 – 09:15 Rozpoczęcie, omówienie celów pierwszego dnia szkolenia.
 • 09:15 – 10:45 Zajęcia
 • 10:45 – 11:00 Przerwa
 • 11:00 – 12:30 Zajęcia
 • 12:30 – 13:10 Przerwa na obiad
 • 13:10 – 14:45 Zajęcia
 • 14:45 – 15:00 Przerwa
 • 15:00 – 15:45 Zajęcia
 • 15:45 – 16:00 Podsumowanie szkolenia i wypracowanie osobistej check – listy.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.
Trener:
Wojciech Zezula

Wojciech Zezula

Trener, Coach, Doradca i Inwestor

PROFIL TRENERA:

Konsultant z ponad 25-letnim doświadczeniem biznesowym. Ukończył Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej i początkowo pracował naukowo, następnie prowadził własne projekty informatyczne.

W latach dziewięćdziesiątych w IBM był odpowiedzialny za sprzedaż kompleksowych rozwiązań informatycznych dla przemysłu oraz kierowanie projektami wdrożeniowymi. Od 1997 jest aktywnym trenerem i konsultantem oraz menedżerem zarządzającym firmami doradczo-szkoleniowymi. Nawiązał współpracę z wieloma klientami korporacyjnymi, dla których realizował kompleksowe projekty szkoleniowe i coachingowe zorientowane na rozwój kompetencji ich kadr menedżerskich i handlowych. W latach 1997-2004 pełnił obowiązki dyrektora oraz członka zarządu Kalkstein Corporate Training, kierując pracą kilkunastu konsultantów i trenerów.

Od 2005 jest prezesem zarządu firmy doradczej Business Potential Discovery (BPD.pl), w której realizuje projekty wspierające menedżerów we wdrożeniu nowoczesnych metod zarządzania. W ramach usługi Interim Management pełnił w 2011 roku obowiązki dyrektora operacyjnego w spółce informatycznej notowanej na GPW. Jest doradcą w obszarach zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i zespołami, sprzedaży, negocjacji i prezentacji.

Od 2013 roku na stałe współpracuje z Human Skills w roli trenera biznesu.

Pracuje jako wolontariusz kompetencji dla start-up’ów i studentów SGH.

SPECJALIZACJA W HUMAN SKILLS:

 • Zarządzanie zespołem wirtualnym (rozproszonym)
 • Komunikacja i współpraca w zespole projektowym
 • Przywództwo – warsztaty strategiczne
 • Warsztaty umiejętności menedżerskich
 • Ośrodek Oceny i Rozwoju

KWALIFIKACJE:

 • IBM Hundred Percent Club, IBM EMEA (dwukrotnie)
 • TACK Training International Certificates, London
 • Kalkstein Corporate Training Certificates, Warszawa
 • Insights Discovery Licensed Practitioner (2002-2020)
 • Ponad 1000 przeprowadzonych dni szkoleniowych
 • Ponad 500 przeprowadzonych sesji coachingowych
 • Autor gier szkoleniowych (sprzedaż B2B, współpraca w zespole i pomiędzy zespołami)
 • Autor kilkudziesięciu zwalidowanych ćwiczeń Metody AC/DC (w wersjach warsztatowych i zdigitalizowanych)
 • Wystąpienia na konferencjach HR (Konferencja Kadry, Stowarzyszenie Prezesi Wolontariusze 2011)

WYBRANI KLIENCI:

ABB, Agora, Ammono, ARCUS, AVNET (obecnie Tech Data), Applica, Atlas Copco, Bayer, Bipromet, BMM, CDN Partner, CERI, Controlling Systems, Datacom (obecnie Integrated Solutions, Orange Group), Dell, Deloitte, DSR, EJOT, Finder, FM Bank (obecnie NEST Bank), Fujitsu, Gamfi, Handelsbanken, Honda, IBM, IFS, Infor IT, Iron Mountain, IT Vision, IT.Integro, JAMAR, JADE (Atos Group), JiP Software, Klinger, Komplus, LST-NET, Metro, Microsoft, Mindbox, NCBR, NEUCA, Nokia, ORLEN, Passus, Philips, Polkomtel, Roche, Rockwell Automation, Rodenstock, Sage, Saint-Gobain, SiDLY, Sodexo, Sony, Start People (obecnie Randstad), TELZAS, Tomascon, TOPSIL, Volvo, WaPro (obecnie Asseco), XPLUS

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Szkolenie z tematyki efektywnej i skutecznej z użyciem Power Point prezentacji firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla pracowników takich firm jak: MALHE Polska Sp. z o.o.; Ceramika Paradyż.

Zdobytą wiedzę mogę zastosować w: "spotkania z klientem w celu omawiania sztucznych problemów, szkolenie ściśle związane z charakterem pracy, prezentacje do klienta, przygotowanie, prezentacja on-line, prezentacja na spotkaniach szczególnie w gronie inżynierów, sporządzanie raportów, nabycie umiejętności prezentowania danych, przygotowanie aktualnych statusów projektów, problemów, sugerowanych rozwiązań, chęci sprzedaży produktu klientowi, bardzo dobre szkolenie.  Ważne informacje o porządkowaniu spotkań i radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie spotkań. Informacje jak tworzyć agendę spotkań- rozwiązywania problemów."

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność