Polska Izba Firm Szkoleniowych

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

(szkolenie z wykorzystaniem gier). Techniki modelowania postaw klientów, znaczenie współpracy zespołowej w obsłudze klienta, trudne sytuacje, radzenie sobie z konfliktem i stresem.

Budowanie trwałych relacji z klientami  to jeden z kluczowych obszarów funkcjonowania każdej firmy. Żadna firma nie powinna pozwolić sobie na utratę Klienta. Dzięki profesjonalnej obsłudze klienta firma może wyprzedzić konkurencję, a przede wszystkim zadbać o stabilizację i rozwój przedsiębiorstwa.

1181,50 zł

netto (+VAT) od osoby

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 

 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Zasadach savior-vivre w obsłudze klienta.
 • Sposobach budowania relacji z klientem.
 • Technikach komunikacyjnych.
 • Typach osobowości i ich związku z komunikacją interpersonalną.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Prowadzenia rozmowy dostosowanej do rozpoznanego typu osobowości klienta.
 • Asertywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach w obsłudze klienta.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Obsługą klienta, budowaniem relacji z klientem.
 • Budowaniem wizerunku profesjonalisty i wizerunku pracodawcy.
 • Współodpowiedzialnością za sukces firmy.

Adresaci Szkolenia

 • Pracownicy działów obsługi klienta.
 • Menedżerowie zarządzający zespołami związanymi z obsługą klienta.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Program Szkolenia

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA z wykorzystaniem gier szkoleniowych.

DZIEŃ I

09:30 – 09:45 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb Uczestników

09: 45 – 11:10 Moduł I. WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA I JEJ ZWIĄZEK Z OBSŁUGĄ KLIENTA

 • Znaczenie wewnętrznych relacji w procesie tworzenia i dostarczania jakości dla klienta
 • Cele indywidualne i cele firmy
 • Współpraca i wspólnota celów – jak to się przekłada na postrzeganie firmy przez klienta

11:10 – 11:25 Przerwa

11:25 – 13:00 Moduł II. TYPOLOGIA ZACHOWAŃ KLIENTÓW W TRUDNYCH SYTUACJACH

 • Twój styl osobowości i mocne strony w obsłudze klienta
 • Współpraca z klientem wewnętrznym z uwzględnieniem jego różnorodności
 • Style preferencji zachowań i reakcji klientów według metodyki DISC – omówienie, dyskusja
 • Typy osobowości klienta
 • Dopasowanie zachowania do klienta z uwagi na jego osobowość, stanowisko, płeć, wiek itp. – omówienie różnic, analiza przykładów
 • Jak rozmawiać z wymagającym Dyrektorem Zakładu, który nie chce słuchać lub „wie lepiej”

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 15:00 Moduł III. TECHNIKI MODELOWANIA POSTAW KLIENTA

 • Przewaga konkurencyjna – Reguła SUPER w profesjonalnej obsłudze klienta
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • Jak sprawić, aby klient czuł się traktowany indywidualnie
 • Aktywne słuchanie i umiejętność docierania do sedna sprawy
 • Parafrazowanie i porządkowanie wypowiedzi
 • Zasada 3xP
 • Posługiwanie się faktami
 • Zakazane zwroty
 • Katalog użytecznych zwrotów

15:00 – 15:15 Przerwa

15:15 – 16:10 TECHNIKI MODELOWANIA POSTAW KLIENTA c.d.

 • Rodzaje argumentacji – jak radzić sobie z demagogicznymi argumentami klientów
 • Argumentacja logiczna i emocjonalna
 • Błędy argumentacji

16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia

 

DZIEŃ II

09:00 – 09:15 Rozpoczęcie i omówienie pierwszego dnia szkolenia

09:30 – 10:40 Moduł IV. JAK REAGOWAĆ W TRUDNYCH SYTUACJACH W Z KLIENTAMI

 • Budowanie pozytywnego nastawienia do zastrzeżeń i trudnych sytuacji
 • Rodzaje obiekcji i sposoby reagowania na obiekcje
 • Jak przekazać trudna decyzję/ negatywną informację
 • Trudne rozmowy z klientami – jak sobie z nimi radzić
 • Sytuacja z klientem zdenerwowanym
 • Sytuacja z klientem roszczeniowym
 • Sytuacja z klientem aroganckim i krzyczącym
 • Sytuacja z klientem, który „wie lepiej”

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30 Moduł V. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W OBSŁUDZE KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO

 • Gdzie rodzi się konflikt? Kiedy przestajemy panować nad sytuacją?
 • Źródła i rodzaje konfliktów z klientami
 • Twój styl rozwiązywania konfliktów – test
 • Konflikt z klientem wewnętrznym – sposoby rozwiązywania i postępowania w trudnych sytuacjach
 • Wyrażanie potrzeb w sytuacjach konfliktowych
 • Sztuka asertywnej odmowy
 • Stawianie granic

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 14:30 Moduł VI. WYWIERANIE WPŁYWU I PRZECIWDZIAŁANIE PSYCHOMANIPULACJI

 • Techniki wywierania wpływu w obsłudze klienta- prawo podobieństwa, prawo emocjonalnej wzajemności, zasada konsekwencji, technika małych ustępstw, technika podsumowań – omówienie, ćwiczenia grupowe
 • Zasady negocjacji opartych na współpracy

14:30 – 14:45 Przerwa

14:45 – 15:40 Moduł VII. EMOCJE I STRES – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ W TRUDNYCH SYTUACJACH Z KLIENTAMI

 • Kiedy pojawiają się w obsłudze Klienta?
 • Jak „wykorzystać” negatywne emocje na swoją korzyść?
 • Co robić, gdy „dopada” nas stres?

15:40 – 16:00 Podsumowanie szkolenia, omówienie wniosków i sporządzenie indywidualnego planu działania

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.
Trener:
Anna Gucwa

Anna Gucwa


Funkcje zawodowe: Trener, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, 12- letni praktyk biznesu

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzania Zasobami ludzkimi” Szkoły Wyższej  Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów „METRUM” i studia podyplomowe „Zarządzanie zespołem sprzedaży” Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalizacja: realizacja projektów związanych z doskonaleniem kompetencji kierowniczych.

Prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej w obszarach związanych z rozwojem takich kompetencji jak: zarządzanie zespołem, motywowanie oraz zwiększanie efektywności osobistej. Specjalizacja koncentruje się wokół kompetencji menedżerskich, wsparcia menedżerów w pełnieniu ich roli oraz realizacji celów.

Dla pracowników działów sprzedaży i obsługi Klienta realizuje projekty dotyczące rozwoju umiejętności handlowych, technik sprzedaży i profesjonalnej obsługi Klienta. Wspiera również rozwój osobisty specjalistów z różnych branż poprzez pracę nad umiejętnościami miękkimi takimi jak: komunikacja, praca w zespole, asertywność, zarządzanie sobą w czasie, etc.

Doświadczenie zawodowe: Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych dla wielu kluczowych firm na rynku polskim.

Podczas pracy w organizacjach takich jak Citibank Handlowy, Millennium Bank S.A wspierała rozwój ludzi poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów w roli trenera. Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym pozwoliło zdobycie kompetencji managerskich.

Styl pracy: Pracuje w oparciu o nowoczesne formy szkoleniowe, jakimi są gry szkoleniowe. W pracy z Klientem aktywnie wykorzystuje metody coachingowe. W swojej roli trenerskiej, podczas pracy z grupami kieruje się praktyczną wiedzą zdobytą w czasie pracy w międzynarodowych korporacjach. Jej misją w uprawianiu trenerstwa jest łączenie praktyki z wiedzą merytoryczną i umieszczanie jej w konkretnych sytuacjach biznesowych.

Wybrani Klienci: AKZO NOBEL CAR REFINISHES POLSKA SP. Z O.O,  ASTOR, AMPLUS, ASTER SP. Z O.O, AVIKO SP. Z O.O., BIBBY FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O., BP INSTAL, CROWLEY DATA POLAND, ENERGA, EKO CYKL, FROSTA, GEMALTO, ING, NTERIA, INTERRISK, KREDYT LEASE S.A, LAVA GROUP S.C., LIDEX SP. Z O.O., MOORE STEPHENS POLSKA, MPWIK, NIKON, NBP, PANDA, PARADYŻ, PGNIG, PNO, POLFA WARSZAWA S.A., PWN,REHAB ENTERPRISES LIMITED SP. Z O.O,

ROSTI, SELVITA, SKOK, TAXPRESS, TRAVEL EXPRESS SP. Z O.O., UDT, WYDAWNICTWO C.H. BECK, ZETKAMA S. A., ZUS.

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Powyższe szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi klienta firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: HTS Baxter Spółka z o.o., Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje, Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.,  Główny Inspektorat Transportu Drogowego, PIK Instruments, Iron Mountain Polska Sp. z o.o.; PolyOne Poland Manufacturing Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego PPD Sp. z o.o.; Muzem Histrorii Żydów Polskich POLIN;Warsaw Concierge Group Sp. z o.o.,PROFBUD itp.

"Już wiem za co podziękuję moim klientom. Będę potrafił rozróżnić klienta roszczeniowego od klienta, który miał prawo mieć zastrzeżenia. W miły i kompetentny sposób dowiedziałem się jak unikać trudnych sytuacji ze strony klientów. Wszystko było na najwyższym poziomie. Super metoda. Rodzaje osobowości, model DISC, wykorzystanie gier oraz scenek z udziałem kamery. Praca w grupie, dostosowanie rozmowy do typy osobowości. Zasada 3xp. Rozmowa z klientem- przekazywanie jasnych informacji, merytorycznych sygnałów. Rozwiązywanie konfliktów z trudnym klientem. Szkolenie bardzo ciekawe, zdecydowanie "inne", w bardzo przystępnej formie."

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność