Polska Izba Firm Szkoleniowych

Umowy cywilnoprawne

w obrocie gospodarczym

760 zł

netto (+VAT) od osoby

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Zawieraniu i realizacji umów cywilnoprawnych.
 • Technikach stosowanych w obrocie gospodarczym.
 • Dodatkowo: uzyskanie fachowego doradztwa w zakresie optymalnych rozwiązań związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Poprawnego konstruowania umów cywilnoprawnych.
 • Analizy dokumentów wraz z poznaniem przykładowych sytuacji.

Uczestnicy kompetencje związane z:

 • Prawną wiedzą i umiejętnościami specjalistycznymi z zakresu umów cywilnoprawnych.

Adresaci Szkolenia

 • Przedsiębiorcy.
 • Osoby zajmujące się konstruowaniem umów cywilnoprawnych.
 • Osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Program Szkolenia

UMOWY CYWILNOPRAWNE W OBROCIE GOSPODARCZYM

09:30 – 10:00  Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów szkolenia oraz potrzeb Uczestników.

10:00 –  11:00 Moduły I-II

Moduł I. Podmioty uprawnione do zawierania umów.

 • Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych – analiza porównawcza.
 • Charakterystyka osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych wyposażonych w osobowość prawną i uprawnień Skarbu Państwa.

Moduł II. Sposoby reprezentacji stron umowy.

 • Czynności osobiste osób fizycznych.
 • Reprezentacja osób prawnych i jej znaczenie w świetle przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Analiza porównawcza pełnomocnictwa i prokury.
 • Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:00 Moduły III – IV

Moduł III. Definicja umowy i jej rodzaje.

 • Umowa jako czynność prawna.
 • Elementy umów przedmiotowo i podmiotowo istotne.
 • Podział umów na dwustronne i wielostronne, zobowiązujące i rozporządzające, wzajemne, nazwane i nienazwane.

Moduł IV. Sposoby zawierania umów.

 • Uwagi ogólne.
 • Oferta.
 • Aukcja i przetarg.
 • Negocjacje.
 • Umowa przedwstępna.
 • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość.

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 14:40 Moduł V. Formy zawarcia umowy.

 • Zasada swobody umów a forma zawarcia umowy.
 • Zwykła forma pisemna.
 • Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem daty.
 • Forma pisemna z urzędowym, poświadczonym podpisem.
 • Forma aktu notarialnego.
 • Podpis elektroniczny a forma pisemna.
 • Umowy zawierane na odległość.
 • Obowiązki zachowania formy szczególnej i skutki niewypełnienia tego obowiązku.

14:40 – 14:50 Przerwa

14:50 – 16:10 Moduły VI – VII

Moduł VI. Niedozwolone klauzule umowne.

 • Pojęcie niedozwolonych postanowień umowy.
 • Tryb uznania danego postanowienia za nieważne.

Moduł VII. Najpopularniejsze rodzaje umów nazwanych, stosowanych w obrocie gospodarczym.

 • Forma, przedmiot, uprawnienie stron, czas trwania, wypowiedzenie, przedawnienie roszczeń itp.:
  – Umowa najmu
  – Umowa zlecenia
  – Umowa sprzedaży
  – Umowa leasingu
 • Konstruowanie projektów wybranych umów cywilnoprawnych w ramach zajęć warsztatowych.
 • Źródła i skutki wadliwości umów.
 • Zmiana treści umów.
 • Zmiana treści umowy przez strony, lub w drodze orzeczenia sądowego.
 • Odstąpienie od umowy.

16:10 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.
Trener
Marcin Sobota

Marcin Władysław Sobota

Prawnik/Trener/ Ekspert z zakresu zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, ochrony praw autorskich, nieruchomości oraz prawa budowlanego. W pracy zawodowej na co dzień ma styczność z procedurą administracyjną, prawem zamówień publicznych i prawem cywilnym. Wybrani Klienci Trenera: TVN S.A.; Comarch S.A.; Ministerstwo Zdrowia; P4 Sp. z o.o; Cemex Sp. z o.o.; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; i inne.

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Powyższe szkolenie z zakresu umów cywilnoprawnych firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z firm i instytucji takich jak m.in. Volkswagen Poznań Sp.z.o.o. i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

"Duża wiedza trenera. Wszystkie dobrze objaśnione, poparte przykładami. Szkolenie godne polecenia. Trener dbał o to, aby każdy z uczestników wyszedł w pełni usatysfakcjonowany."

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność