Polska Izba Firm Szkoleniowych

ASYSTENTKA / SEKRETARKA

- profesjonalny wizerunek, efektywność zawodowa, współpraca z klientami i przełożonym

W pracy asystentki czy sekretarki profesjonalny wizerunek, efektywność zawodowa, umiejętność współpracy z szefem oraz klientami, ma znaczący wpływ na płynność działania całej organizacji. Na szkoleniu dla asystentek i sekretarek dowiesz się jak rozwijać kluczowe umiejętności takie jak komunikacja, dyplomatyczna asertywność czy też zarządzania wieloma zadaniami. Podczas szkolenia dowiesz się również jak budować wizerunek profesjonalistki dzięki poznaniu kluczowych zasad savoir-vivre, dress codu i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

586,50 zł netto*

 

*Cena promocyjna obowiązuje do 31.12.2019r.

Cena stała: 690 zł netto

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Szkolenie z zakresu profesjonalnego wizerunku i efektywności asystentki/sekretarki realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Znaczeniu roli asystentki i sekretarki dla sprawnej organizacji firmy.
 • Znaczeniu stosowania etykiety biznesu na stanowisku asystentki i sekretarki.
 • Zasadach budowania wizerunku profesjonalistki na stanowisku asystentki i sekretarki.
 • Zasadach zarządzanie zadaniami w czasie.
 • Zasadach budowania współpracy z klientem zewnętrznym – dostawcy, klienci firmy.
 • Zasadach budowania współpracy z klientem wewnętrznym – współpracownicy, przełożony/przełożeni.
 • Możliwościach radzenia sobie w trudnych sytuacjach na stanowisku asystentki i sekretarki.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Efektywnego zarządzania zadaniami w czasie.
 • Asertywnej komunikacji na stanowisku asystentki i sekretarki
 • Profesjonalnej obsługi klienta.
 • Budowania profesjonalnego wizerunku pracodawcy.
 • Umiejętności zachowania się w trudnych sytuacjach.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Profesjonalnej obsługi klienta.
 • Budowania profesjonalnego wizerunku.
 • Efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej.
 • Kluczowych zasad zarządzania zadaniami w czasie.

Adresaci Szkolenia

 • Osoby zajmujące stanowiska asystentek, recepcjonistek.
 • Osoby zainteresowane poznaniem i przećwiczeniem technik służących budowaniu profesjonalnego wizerunki.
 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

 

Dofinansowanie

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA: PROFESJONALNY WIZERUNEK I EFEKTYWNOŚĆ ZAWODOWA NA STANOWISKU ASYSTENTKI / SEKRETARKI

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie wizerunku i efektywności zawodowej na stanowisku sekretarki/asystentki.

10:00 – 11:00 ASYSTENTKA / SEKRETARKA – WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ SAVOIR-VIVRE W BIZNESIE

 • Rola etykiety we współczesnych realiach biznesowych.
 • Rola pierwszego wrażenia w relacjach międzyludzkich.
 • Asystentka/ recepcjonistka – najlepszą wizytówką firmy (wizerunek, komunikacja).
 • Mowa ciała. Gesty i mimika.
 • Precedencja – zasada pierwszeństwa – odmienność hierarchii towarzyskiej i biznesowej.
 • Zachowanie podczas służbowych spotkań (kultura dyskusji, wypowiedzi, język rozmówcy, wizytówki).
 • Zdobywanie precyzyjnych informacji o potrzebach klientów oraz współpracowników.
 • Rozmowy telefoniczne – telefoniczny savoir–vivre.
 • Korespondencja pisemna i netykieta – zasady prowadzenia służbowej korespondencji e-mailowej i zachowania w sieci.
 • Profesjonalizm i dyskrecja.

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:00  ASYSTENTKA / SEKRETARKA – ZASADY KOMUNIKACJI Z KLIENTEM WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYMI

 • Zasady prowadzenia rozmów z różnymi typami klientów (omówienie oraz ćwiczenie indywidualne).
 • Zasady asertywnej komunikacji z przełożonym, z podwładnym, ze współpracownikami.
 • Zasady radzenia sobie ze stresem oraz z emocjami w trudnych sytuacjach (omówienie oraz ćwiczenie indywidualne).

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:10 ASYSTENTKA / SEKRETARKA – ZASADY EFEKTYWNEJ PRACY W DANEJ FIRMIE NA STANOWISKU ASYSTENTKA /RECEPCJONISTKA

 • Zarządzanie sobą w czasie.
 • Koncentracja i ustalanie priorytetów zadań.
 • Jak nie dać się zdekoncentrować.
 • Współpraca.
 • Radzenie sobie ze stresem.

15:10 – 15:20 Przerwa
15:20 – 16:10  ASYSTENTKA / SEKRETARKA – PROFESJONALNY WIZERUNEK W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM NA STANOWISKU ASYSTENTKA /RECEPCJONISTKA

 • Zasady dress code ze wszelkimi drażliwymi kwestiami (dobre i złe przykłady).
 • Wizerunek a stanowisko w pracy – garderoba biznesowa.
 • Fryzura i makijaż.
 • Zasady autoprezentacji na stanowisku asystentki / recepcjonistki – rola mowy ciała, tonu oraz doboru słów w kontekście budowanie wizerunku profesjonalnego pracownika (omówienie i ćwiczenie grupowe).

16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia, omówienie wniosków i sporządzenie indywidualnego planu działania.

Zapraszamy do lektury wpisu: Profesjonalny wizerunek asystentki – na co uważać?

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.
Trenerzy dedykowani do prowadzenia szkolenia z zakresu ASYSTENTKI / SEKRETARKI:
Renata Wrona

Renata Wrona

Managerka z 20 letnim doświadczeniem. Posiada wieloletnie korporacyjne doświadczenie w Public Relations i Marketingu, w budowania wizerunku firmy i marki osobistej. Na swojej zawodowej drodze obejmowała wiele stanowisk: Marketing Managera, Managera Komunikacji Marketingowej i Managera Public Relations oraz Właścicielki Agencji Public Relations. Prowadziła wykłady z Public Relations dla Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim i Wyższej Szkole Handlu i Prawa w lata 2008-2010. obecnie na Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Autorka książek z zakresu sukcesu, rozwoju i relacji w życiu kobiety: „Szczęśliwa kobieta – rozwój, kariera, miłość” oraz „Marka kobiety w biznesie. Etykieta i wizerunek” oraz wielu artykułów z zakresu budowania marki, komunikacji interpersonalnej oraz Public Relations.

Prowadzi szkolenia z doskonalenia kompetencji osobistych, interpersonalnych i menedżerskich takich jak: komunikacja interpersonalna, wpływ naszych myśli na naszą przyszłość, zwiększenie pewności siebie, asertywność, motywowanie siebie i innych, kreowanie wizerunku firmy i produktu/usługi, autoprezentacja, wystąpienia publiczne, wystąpienia przed kamerą, public relations, relacje z mediami, budowanie marki osobistej, savoir vivre w biznesie, redagowanie pism, artykułów i informacji prasowych, profesjonalny sekretariat, wyznaczanie celów coaching w rozwoju kobiety, szczęśliwa kobieta, rozwój, kariera, miłość, zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i etyki w biznesie.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje realizując projekty szkoleniowe oraz w pracy indywidualnej w zakresie coachingu zgodnie ze standardami International Coach Federation.

Jako trenerka i coach prowadzi wiele szkoleń, warsztatów i sesji indywidualnych life & business coachingowych, w tym specjalnie dedykowanych dla kobiet, wzmacniających i rozwijających ich potencjał osobisty. Dzięki jej sesjom klienci osiągają spełnienie w życiu zawodowym i szczęście w życiu osobistym.

SPECJALIZACJA W HUMAN SKILLS:

 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne,
 • Public relations i relacje z mediami,
 • Kreowanie wizerunku firmy, produktu/usługi, marki osobistej,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Savoir vivre i netykieta w biznesie,
 • Profesjonalny sekretariat,
 • Asertywność,
 • Motywowanie siebie do zmiany, wyznaczanie celów,
 • Szkolenia i coaching dla kobiet,
 • Zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem.

KWALIFIKACJE:

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa – Wydział Zarządzanie i Marketing,
Uniwersytet Warszawski – Studia Podyplomowe – Specjalista Public Relations,
Collegium Civitas – Studia Podyplomowe – Trener/Coach,
Centrum Life Coachingu – tytuł Coach,
Certyfikat International Coach Federation.

WYBRANI KLIENCI:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, NUTRICIA Polska Sp. z o.o., Delphi Poland S.A., CEMEX Polska; DANWOOD S.A.; HORTEX Holding S.A.; BONDUELLE Polska Sp. z o.o.; MAXON, Dolcan; Prestige PM Sp. z o.o.; EGB Firma Doradczo-Konsultingowa; Grupa PRK & ADS; Fundacja VERBA; Areszt Śledczy w Warszawie; Podlaskie Centrum Coachingu; Matplaneta; Instytut GEBO; Stowarzyszenie Kongres Kobiet; Den Hartogh Polska Sp. z o.o., Ministerstwo Środowiska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Sitel Polska Sp. z o.o. i inni.

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Szkolenie z zakresu profesjonalnego wizerunku i efektywności zawodowa asystentki i sekretarki firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Intec Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o., Delphi Poland S.A., Immofinanz Servive Poland Sp. z o.o., Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., StalFa Sp. z o.o., Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Bardzo praktyczne szkolenie, otrzymałam dużo narzędzi, które pomogą mi się stać bardziej profesjonalną w pracy. Poznałam zasady dobierania odpowiedniego stroju do różnych okoliczności. Teraz już wiem, co zrobić, aby dobrze się prezentować oraz wiem jak dobierać słowa i ton głosu, aby budować wizerunek profesjonalnego pracownika. Przyjazna atmosfera i bardzo dobrze przygotowany trener."

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność