Polska Izba Firm Szkoleniowych

Trening dla trenerów wewnętrznych

jak planować i prowadzić szkolenia wewnątrz organizacji

Nieustanne poszerzanie kompetencji oraz wiedzy niezbędnej do wykonywania przypisanych do danego stanowiska zadań to dziś nie tyle standard, co konieczność. Do tego niezbędne są jednak treningi i szkolenia, które organizowane przez zewnętrzne firmy mogą słono kosztować. Może być to kwota rzędu 2.000zł, czy nawet 5.000zł, bez uwzględniania dodatkowych kosztów! Oczywiście szkolenia mogą przeprowadzać bardziej doświadczeni pracownicy, jednak czy potrafią oni skutecznie przekazywać posiadaną przez siebie wiedzę?

Wyposażymy Ciebie lub Twoich trenerów w profesjonalne narzędzia, dzięki którym szkolenia w Twojej firmie staną się interesujące i przede wszystkim skuteczne! Odpowiedni sposób przekazywania informacji – dbałość o autoprezentację, wykorzystanie dodatkowych narzędzi i materiałów, jak również właściwe przygotowanie miejsca szkolenia pomogą osiągnąć sukces! To właśnie połącznie tych wszystkich czynników sprawi, że słuchaczom będzie łatwiej przyswoić i wykorzystać w codziennej pracy 100% informacji otrzymanych w trakcie szkolenia! To w głównej mierze właśnie od trenera zależy, czy po wyjściu z sali jego słuchacze będą potrafili wykorzystać nowo zdobytą wiedzę.

Co zyskasz?

Jako pracodawca, z pomocą Human Skills zyskasz przede wszystkim kompetentnych pracowników, którzy będą mogli przekazywać swoje kompetencje i umiejętności dalej, wykorzystując przy tym znajomość firmy i współpracowników.

Zatrudnianie na stałe profesjonalnie przygotowanego trenera to ponadto:

• inwestycja, która szybko się zwraca,
• większa efektywność przeprowadzanych szkoleń,
• możliwość przygotowania strategii rozwoju dla wszystkich stanowisk w firmie.
Ofertę kierujemy także do osób zainteresowanych pracą w charakterze trenera w różnego typu organizacjach, czy też prowadzeniem szkoleń w ramach własnej działalności.

Zapraszam do udziału w szkoleniu Trening dla trenerów wewnętrznych,

Iwona Firmanty

1181,50 zł netto*

 

*Cena promocyjna obowiązuje do 31.12.2019r.

Cena stała: 1390 zł netto

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Dynamice procesu grupowego i zjawiskach grupowych, takich jak m.in. normy i role grupowe.
 • Metodach uczenia się poprzez doświadczenie podczas prowadzonych szkoleń.
 • Sposobach zaangażowania uczestników, utrzymania i skupienia uwagi audytorium.
 • Metodach współpracy z grupą oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach na pozór nieprzewidywalnych.
 • Roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Efektywnego projektowania, prowadzenia i ewaluacji szkoleń.
 • Radzenia sobie z sytuacjami trudnymi podczas szkoleń (np. opór uczestników) i wystąpień.
 • Elastycznej adaptacji do zmieniającej się dynamiki grupy i innych okoliczności szkolenia.
 • Aktywnego słuchania.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Autoprezentacją.
 • Budowaniem relacji z grupą.
 • Kreowaniem wiarygodnego wizerunku profesjonalisty.

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy i trenerzy prowadzący szkolenia wewnętrzne w swoich organizacjach.
 • Trenerzy chcący rozwinąć swoje umiejętności trenerskie i doradcze.
 • Rozpoczynający swoją działalność trenerzy, którzy pragną się rozwijać.
 • Osoby zainteresowane tematem prowadzenia szkoleń oraz bycia trenerem w organizacji.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

 

Dofinansowanie

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program Szkolenia

TRENING DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH. Jak planować i prowadzić szkolenia wewnątrz organizacji (na życzenie z wykorzystaniem kamery).

DZIEŃ I

09:30 – 09:45 Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników.

09:45 – 11:15  WPROWADZENIE

 • Elementy treningu integracyjnego trenera z grupą szkoleniową (poznanie trenera z grupą i uczestników szkolenia pomiędzy sobą).
 • Przedstawienie programu szkolenia, planu, celów szkolenia.
 • Omówienie potrzeb szkoleniowych uczestników szkolenia.
 • Mini-wykład oraz praktyczne przećwiczenie zasad budowania kontraktu z grupą wraz z omówieniem. Przykłady.

MODUŁ I. PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ

 • Trójkąt kompetencji trenera (omówienie, ćwiczenie indywidualne, dyskusja).
 • Role trenera w procesie szkoleniowym.
 • Metoda Human Performance Improvement (HPI) w prowadzeniu szkoleń.
 • Warunki uczenia dorosłych podczas prowadzonych przez trenera szkoleń.
 • Cztery etapy uczenia się.
 • Piramida zapamiętywania.
 • Cykl Kolba i jak go wdrożyć w plan szkolenia.
 • Metody określania celów szkolenia przez trenera.
 • Dobór metod szkoleniowych do celów szkolenia/warsztatu/ wykładu.
 • Zarządzanie czasem szkoleniowym przez trenera podczas szkolenia.
 • Model efektywności szkolenia Kirkpatricka.
 • Ścieżka działań wzmacniających efekty szkolenia (prezentacja).
 • Normy etyczne jakie musi przestrzegać trener (prezentacja).

11:15 – 11:30 Przerwa

11:30 – 12:30 MODUŁ II. ZASADY PRZYGOTOWANIA SZKOLENIA OD STRONY TECHNICZNEJ

 • Materiały szkoleniowe (prezentacja możliwości).
 • Sprzęt audiowizualny (flip chart, rzutnik, projektor multimedialny itp. – ustawienie sprzętu a teren trenera).
 • Przygotowanie slajdów i flipów (prezentacja stylu amerykańskiego i standardowego wraz z trickami związanymi z czytelnością przekazywanych treści).
 • Przygotowanie sali szkoleniowej (jak zadbać o swój teren – praktyczna prezentacja możliwości.
 • Przygotowanie akcesoriów do ćwiczeń i gier
  Mini-wykład o zasadach budowania ćwiczeń szkoleniowych wraz z praktycznym zastosowaniem wskazówek. Każdy uczestnik będzie poproszony o zaprojektowanie ćwiczenia, które zostanie omówione na forum grupy.
 • Najczęstsze błędy trenerskie (prezentacja).
 • Analiza SWOT dla trenera w organizacji (ćwiczenie indywidualne, omówienie).

12:30 – 13:20 Przerwa na obiad

13:20 – 14:30 MODUŁ III. NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKIE

 • Techniki zarządzania stresem przed i podczas szkolenia.
  Mini-wykład omawiający pojęcia eustresu i dystresu. Prezentacja technik radzenia sobie ze stresem na tydzień przed szkoleniem, na dzień przed szkoleniem oraz tuż przed drzwiami sali szkoleniowej.
 • Umiejętność aktywnego słuchania.
  Przypomnienie zasad parafrazy oraz siły pauzy (mini-ćwiczenie).
 • Mowa ciała trenera podczas prowadzenia szkolenia (przećwiczenie świadomej mowy ciała na forum grupy).
 • Rola głosu trenera podczas prowadzenia szkolenia (przećwiczenie na forum grupy poprawnej wymowy).

14:30 – 14:45 Przerwa       

14:45 – 16:10 MODUŁ IV. TECHNIKI PROWADZENIA SZKOLEŃ

 • Zasady zdobywania zaufania grupy – prezentacja tricków trenerskich.
 • Skuteczny przekaz informacji oraz zasady utrzymania uwagi i zaangażowania uczestników.
  Miniwykład oraz prezentacja na forum obecnego, indywidualnego sposobu przekazywania treści. Analiza wystąpienia przez audytorium z praktycznym przećwiczeniem zasad feedbacku.
 • Chwalenie uczestników szkoleń przez trenera- prezentacja tricków trenerskich.
 • Kreatywne myślenie jako element elastyczności w pracy trenera (przećwiczenie pracy z grupą).

Zadanie do wykonania między dniami szkoleniowymi: Planowanie konspektu szkolenia.

16:10 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia wraz omówieniem najważniejszych kwestii. Stworzenie przez uczestników osobistej listy poszkoleniowej.

 

DZIEŃ II

09:00 – 09:15 Przywitanie – kawa, herbata, napoje, słodkie przekąski, owoce.

09:15 – 09:45 Omówienie zadania domowego.

09:45 – 10:45  MODUŁ V. PREZENTACJE TRENERSKIE

 • Wystąpienia uczestników wykorzystujące w praktyce informacje zdobyte podczas pierwszego dnia.
  Ćwiczenie indywidualne, wystąpienia wraz  z nagraniem.
 • Sesja feedbackowa dla uczestników szkolenia.

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00-12:30 MODUŁ VI. TECHNIKI RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI PODCZAS SZKOLEŃ


Moduł oparty na przećwiczeniu poniższych sytuacji trudnych :

 • Pytania bez odpowiedzi.
 • Niezdyscyplinowana grupa.
 • Agresywny uczestnik.
 • Sytuacja kryzysowa.
 • Manipulacja ze strony uczestników.
 • Awaria sprzętu.
 • Przykłady uczestników.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie przykłady związane z wyżej wymienionymi trudnymi sytuacjami. Każdy będzie poproszony o prezentację na forum preferowanego systemu radzenia sobie z takimi zdarzeniami. Omówienie i wypracowanie przez grupę najstosowniejszych metod.

12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

13:10 – 14:30  MODUŁ VII. PRÓBKI SZKOLENIOWE uczestników zajęć

 • Trener w praktyce. Każdy z uczestników przeprowadzi próbkę szkoleniową na bazie wcześniej podanego tematu szkoleniowego.
 • Trener w boju – prezentacja na forum.

14:30 – 14:45 Przerwa

14:45 – 15:50 MODUŁ VIII. ANALIZA PREZENTACJI/NAGRAŃ

Omówienie wraz z feedbackiem ze strony trenera prowadzącego oraz grupy szkoleniowej.

15:50 – 16:00 Podsumowanie, omówienie najważniejszych kwestii.  Stworzenie przez uczestników osobistej listy poszkoleniowej.

Przeczytaj wpisy na naszym blogu:

1. Cechy trenera, który lubi prowadzić szkolenia.

2.Dlaczego warto inwestować w rozwój trenerów wewnętrznych?

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Trener:

Iwona Firmanty

Iwona Firmanty

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Szkolenie z zakresu rozwoju technik trenerskich firma Human Skills miała przyjemność prowadzić dla pracowników z takich firm jak: Somfy Sp. z o.o.; Ministerstwo Sprawiedliwości; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NEUROSPEC”; Poradnia Psychologczno-Pedagogiczna Nr 1; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; PGE Elektrownia Turów S.A.; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.; Kapsch Telematic Services Sp. z o. o.; CAT LC Polska Sp. z o.o.; Instytut Kosmetologii Estetycznej Cosmobelle; Iron Mountain Polska Sp. z o.o.; PKP Energetyka S.A.;  Antalis Poland Sp. z o.o.; Comp S.A.; Svantek Sp. z o.o.; Grenkeleasing Sp. Z o.o.; Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.; TFP Sp. z o.o.; Kaeser Kompresoren Sp. z o.o.; Pierre Fabrre Medicament Polska Sp. z o.o.; PKC Group. Sp. z o.o.;  Bank Zachodni WBK S.A.; Frapol Sp. z o.o.; Biofarm SP. z o.o.; Biuro Informacji Kredytowej S.A.; Innogy Polska SA, ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o.

KAPSCH Profesjonalizm trenera, praktyczne zadanie, odpowiedzi na pytania. Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne trenerki Iwony Firmanty. Aktywizacja grupy oraz ciekawe zadania realizowane w grupie. Szczególnie wartościowe dopasowanie treści szkolenia do potrzeb szkoleniowych. Elastyczne podejście do potrzeb grupy, charyzma trenera. Tematyka, zagadnienia, które można będzie wykorzystać w praktyce.

Ministerstwo Sprawiedliwości Przedstawienie mechanizmów psychologii grupy. Szkolenie bardzo potrzebne dla osób prowadzących szkolenia. Praktyczne aspekty pracy trenera…jestem zadowolona z udziału w szkoleniu. Postawy interpersonalne i "tłumienie" ognisk w trakcie zajęć. Szkolenie zrealizowane na bardzo wysokim poziomie.

SKANSKA Kompetentne przedstawienie omawianych zagadnień. Dobry przebieg szkolenia i atmosfera, kompetentny trener. Pozytywne i szczere podejście trenera do uczestników szkolenia.

SOMFY SP. Z O.O. Przykłady z życia; omawianie ich radzenia sobie w niestandardowych sytuacjach; zachowanie, język ciała; docieranie do różnych osobowości; wystąpienia przed audytorium i nagrania; sformułowania podkreślające doświadczenie; 

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność