Polska Izba Firm Szkoleniowych

Efektywne techniki negocjacji

jak sprawnie osiągać cele poprzez negocjacje

Czy zawsze potrafisz przekonać drugą stronę do proponowanych przez Ciebie rozwiązań? Potrafisz tak prowadzić rozmowę, by osiągać wyznaczony cel i zachować partnerskie relacje? Zarówno w życiu zawodowym, jak i codziennym tak naprawdę nieustannie bierzemy udział w negocjacjach. Raz prowadzimy rozmowy w sprawie warunków ważnej dla firmy umowy, innym razem chodzi po prostu o większy rabat przy zakupach.

Udział w naszym szkleniu umożliwi Ci sprawne posługiwanie się językiem korzyści i strat. Zapoznamy Cię z efektywnymi technikami i wyposażymy w narzędzia pozwalające osiągać rozwiązania korzystne dla obu stron. Dzięki rozwojowi umiejętności negocjacji będziesz łatwiej realizować wyznaczone cele, zachowując przy tym uczciwość i szacunek względem drugiej strony.

Z Human Skills nauczysz się, jak dostosowywać techniki negocjacyjne do konkretnej sytuacji, a także dowiesz się, do czego należy przykładać szczególną uwagę przygotowując się do dyskusji.

1280 zł netto*

 

*Cena promocyjna obowiązuje do 30.06.2019r.

Cena stała: 1490 zł netto od osoby

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • przedstawienie zaawansowanych zasad prowadzenia negocjacji według modelu harvardzkiego w ujęciu praktycznym i podstawowych pojęć dotyczących negocjacji według modelu harvardzkiego,
 • prezentacja problematyki negocjacji według modelu harvardzkiego (np. prowadzenie, zespół, planowanie itp.),
 • zrozumienie czym jest efektywny proces negocjacji i jego znaczenie dla organizacji, dlaczego warto negocjować,
 • zrozumienie czym jest przedmiot negocjacji  (wszystko ma wartość dla firmy i wszystko jest elementem negocjacji: np. cena, termin dostawy, rodzaj wykonania preferowanego przez firmę, termin płatności, koszt transportu itd.),
 • przećwiczenie umiejętności prowadzenia negocjacji według modelu harvardzkiego,
 • wykształcenie indywidualnego postrzegania procesu negocjacji,
 • ukierunkowanie negocjatora na odnoszenie sukcesu negocjacyjnego.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

Efektywnej negocjacji z uwzględnieniem strategicznej argumentacji.
Zarządzania ustępstwami dla osiągnięcia celów biznesowych.

 

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Negocjowaniem.
 • Wywieraniem wpływu.
 • Komunikacją interpersonalną.
 • Współpraca zespołowa.
 • Ukierunkowanie na realizację celów stanowiskowych.

Adresaci Szkolenia

 • Szefowie zespołów handlowych.
 • Pracownicy działu sprzedaży.
 • Pracownicy działów obsługi klienta.
 • Osoby na co dzień zajmujące się negocjacjami z klientami.
 • Właściciele firm.
 • Osoby zainteresowane tematem efektywnych technik negocjacji.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

 

Dofinansowanie

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program Szkolenia

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU EFEKTYWNE TECHNIKI NEGOCJACJI DLA UCZESTNIKÓW:

 • intensywny trening rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem negocjacji,
 • umiejętność stosowania w praktyce zasad przygotowania i przeprowadzenia negocjacji,
 • uzyskają wiedzę z zakresu np. przygotowania i prowadzenia negocjacji, manipulacji w negocjacjach, funkcjonowania zespołu negocjacyjnego, itd.,
 • poznają techniki i narzędzia prowadzenia negocjacji, oraz umiejętność ich doboru w konkretnych sytuacjach,
 • nauczą się jak rozwiązywać problemy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem negocjacji, oraz jasnego określania celu i angażowania się w rozwiązywanie problemów,
 • nauczą się planować i przeprowadzać negocjacje według modelu harvardzkiego,
 • nabędą umiejętność oceny partnera negocjacyjnego i jego zamierzeń.

PROGRAM SZKOLENIA: EFEKTYWNE TECHNIKI NEGOCJACJI 

Szczegółowy program oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie kontaktu z uczestnikami. Będzie to dotyczyło w szczególności prowadzonych ćwiczeń, które będą miały za zadanie oddanie charakteru branży, klientów, produktów i usług uczestników szkolenia.

Trener zastrzega sobie prawo zmiany kolejności modułów szkolenia.

DZIEŃ I

 09:30 – 09:45 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

Moduł I Techniki negocjacji – istota problemu:

 • definicje i pojęcia podstawowe,
 • znaczenie i sens negocjacji,
 • procesy percepcji społecznej,
 • zawodowe i osobiste aspekty kontaktów w biznesie,
 • różnice między pozycyjnym stylem negocjowania a negocjacjami według zasad,
 • (korzyści i straty).

09:45 – 10:45 Moduł II Techniki negocjacji – dynamika procesu negocjacyjnego:

 1. fazy negocjacji,
 2. przygotowanie negocjacji – jak się przygotować:
 • poznanie drugiej strony,
 • opracowanie i analiza możliwych scenariuszy,
 • przygotowanie planu działania,
 • opracowanie argumentów.
 1. przebieg negocjacji – jak prowadzić rozmowy:
 • zdobywanie wiedzy o rozmówcach,
 • rozpoczęcie negocjacji,
 • prezentacja ofert,
 • negocjacje właściwe,
 1. zakończenie negocjacji i zawarcie kontraktu.

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30  Moduł III Techniki negocjacji – style  prowadzenia  negocjacji:

 • style negocjacji ich dobór i ich zastosowanie,
 • twardy i miękki styl negocjowania (korzyści i straty),
 • koncepcja „BATNA”(najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia) i jej rola w negocjacjach,
 • styl efektywny,
 • style rozwiązywania konfliktów negocjacyjnych.

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 14:45 Moduł IV Techniki negocjacji – mechanizmy zachowań  społecznych w procesie negocjacji:

 • wybrane elementy  osobowości  negocjatora,
 • cechy dobrego negocjatora,
 • źródła wiedzy  o  partnerze i motywy zachowań partnera,
 • przewidywanie motywów zachowań i  celów negocjacyjnych partnera,
 • ocena stylu negocjacyjnego partnera – sposoby postępowania,
 • zmiana taktyki w zależności od działań drugiej strony,
 • konflikt i sposoby zarządzania nim,
 • jak unikać konfliktu podczas rozmów,
 • sytuacje trudne w negocjacjach i sztuka ich pokonywania.

14:45 – 15:00 Przerwa

15:00 – 16:15  Moduł V Techniki negocjacji – komunikacja w negocjacjach i techniki prowadzenie rozmów:

 1. komunikacja werbalna i niewerbalna,
 2. język ciała jako element autoprezentacji i skutecznego wywierania wpływu:
 • rola języka ciała w negocjacjach,
 • panowanie nad własnymi zachowaniami i odczytywanie zachowań rozmówcy,
 • budowanie wiarygodności poprzez dopasowywanie języka ciała do słów,
 • rozpoznawanie emocji i postaw partnera na podstawie języka ciała.

16:15 – 16:30 Podsumowanie i wypracowanie osobistej check – listy.

 

DZIEŃ II

 09:00 – 09:15 Rozpoczęcie, omówienie pierwszego dnia szkolenia.

09:15 – 10:45   Moduł V Techniki negocjacji – komunikacja w negocjacjach i techniki prowadzenie rozmów:

 1. zasady skutecznej argumentacji i przekazywania informacji – komunikacja werbalna:
 • zasady budowy sugestywnej wypowiedzi,
 • komunikacja jedno i dwukierunkowa,
 • wywieranie wpływu na rozmówców.

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30  Moduł VII Techniki negocjacji – manipulacje w negocjacjach:

 • manipulacje i chwyty w negocjacjach,
 • rozpoznawanie manipulacji,
 • manipulacje samooceną i emocjami,
 • manipulacje czasem, informacją, miejscem,
 • zasady przeciwstawiania się manipulacjom.

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 14:45 Moduł VIII Techniki negocjacji – uwarunkowania w negocjacjach:

 • jakie jest znaczenie czynników zewnętrznych,
 • czas, miejsce, publiczność,
 • trafność doboru miejsca i czasu.

14:45 – 15:00 Przerwa

15:00 – 15:45 Moduł IX Techniki negocjacji – najczęstsze błędy w negocjacjach:

 • najczęstsze błędy i techniki przeciwdziałania.

                        Moduł X Zakończenie negocjacji:

 • zamykanie negocjacji,
 • formułowanie umowy,
 • kontrakt negocjacyjny – unikanie pułapek.

                         Moduł XI Autodiagnostyka:

 • analiza cech osobowości i nawyków decydujących o umiejętności oddziaływania na innych oraz o podatności na wpływ w procesie negocjacji.

15:45 – 16:00 Podsumowanie szkolenia i wypracowanie osobistej check – listy.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.
Trener:
Piotr Wiśniewski

Piotr Wiśniewski

Trener biznesu/Konsultant/Coach

Ekspert firm konsultingowych, wykładowca polskich międzynarodowych szkół menadżerskich.

Wykształcenie Trenera:
Prakseolog. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Institut International d’Administration Public w Paryżu, School of Business Univercity of Wisconsin – Madison.
Współzałożyciel Mazowieckiego Polsko-Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości, były wiceprezes Klubu Przedsiębiorców Polskich.
Ukończył kurs trenerski dla osób prowadzących szkolenia oraz psychodydaktyki dorosłych.

Doświadczenie Trenera:
Od ponad 20 lat trener biznesu.
Zajmował stanowiska kierownicze w Warszawskim Centrum Demokracji Lokalnej, Centrum Analiz i Promocji czy Fundacji Rozwoju Kultury Negocjacji. Pracował również w takich organizacjach jak Instytut Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr, Polska Międzynarodowa Szkoła Zarządzania.
Posiada duże doświadczenie praktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności doradczej w tym metodami uczestniczącymi jak również projektowaniu, przygotowywaniu i organizowaniu takich typów działalności, organizacji i zarządzania, zarządzania projektami, marketingu, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, komunikacji społecznej, mediacji, motywacji pracowników i systemów płacowych, budowania zespołu i organizacji pracy, realizacji zmian oraz metodyki kształcenia i umiejętności trenerskich.
Autor szeregu publikacji i ekspertyz, a także opracowań i publikacji popularnonaukowych z zakresu organizacji i zarządzania, przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu, organizacji pracy, komunikacji i negocjacji oraz psychodydaktyki dorosłych.

Specjalizacje Trenera:
Ekspert i specjalista z zakresu: organizacji i zarządzania, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, procesów informacyjno-decyzyjnych, negocjacji, funkcjonowania administracji publicznej oraz organizacji i metodyki kształcenia kadr.

Styl pracy Trenera:
Obecnie łączy dorobek naukowy z praktycznym doświadczeniem biznesowym, jako konsultant i trener. Swoje doświadczenie czerpie z bardzo różnych branż i kultur organizacyjnych.

Wybrani Klienci Trenera:
ABB, ABC (Dom Wydawniczy), Agpol, Agros, Bank Handlowy, Bombardier, BPH Credit Lyonnais, BRE, Canal+, Cargill, Cersanit (Krasnystaw), Commercial Union, Dewoo, Dobropasz, Dromex, Enerco, Energoserwis, EXBUD odlewnia, Fabryka Kabli Ożarów, Feber, Gerlach, House of Prince, Intercell, Johnson & Johnson, Leroy Merlin, Master Food, Messenger Sevice STOLICA, MK Cafe, Nafta Polska, NBP, New Elegace Traiding, Nobiles, NOMI, Orbis, Oriflame, Orlen, OSK, PBK Orzeł, PBK, PBR, Pekao SA, PGNiG, Philips, PKO BP, Polcard, Polisa, Polkomtel, Polskie Centrum Marketingowe, Polskie Sieci Energetyczne, Providence, PZU Życie, PZU, PZWL, Raben, Rainbows (agencja reklamowa), Renault, Securitas, Signella, Statoil, Sterprojekt, Telekomunikacja Polska S.A., Telewizja Polska S.A., Tetra Pack, Thermodom, Unilever, UTA (Mielec), Vatenfall , Voight, Warta, WZPS, ZAIKS, Zakłady Energetyczne, Zuri, Kancelaria Sejmu, KZWP (Kielce) Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich, Ministerstwo Oświaty, Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Zdrowia, Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, Urząd Rady Ministrów etc.

Zobacz profil trenera...

Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać wybraną przez Ciebie kompetencję?

Zapisz się na szkolenie


Opinie o szkoleniu

Wybrani klienci Trenera:
 Alior Bank, Avon, Azelis, Bayer, Canon, Energa Operator, Gatta, Kompania Piwowarska (SAB Miller), Studio 1:1, Creative Media, DAKO, Drosed, Ferrostal, Husqvarna, ICP Group, Infor PL, Infosys, Lionbridge, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, MTZ Clinical Research, Pekao SA, PZ Cussons, Roldrob, Superpharm, Tate&Lyle, Wessling, Wolters Kluwer, Pekao SA, Poczta Polska, Urząd Miasta Łódź, Urząd Miasta Łomża, Urząd Dozoru Technicznego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność