polska-izba-firm-szkoleniowych

Work Life Balance

Poznaj projekt Work Life Balance prowadzony przez firmę Human Skills.

Pracodawco warto abyś świadomie zarządzał energią pracowników, aby byli bardziej skoncentrowani, kreatywni i nastawienie na wyniki. Aż 53% pracowników przyznało, że odczuwa presję ze strony szefa w codziennej pracy, a 51% odbiera maile i telefony poza godzinami pracy. Program Work Life Balance ma na celu zwiększenie wydajności pracy pracowników.

Pracodawco wprowadź do swojej organizacji proponowane sposoby zaspokajania potrzeb Twoich pracowników, które będą wspierały wzrost Twojej organizacji oraz sprawiały, że będzie ona miejscem, z którego nie chce się odchodzić. Work Life Balance to projekt dedykowany dla pracowników, którzy chcą zwiększyć swoją osobistą efektywność i satysfakcję z pracy, osiągać wymierne wyniki jednocześnie wprowadzając więcej balansu do swojej codzienności.

OBECNE WYZWANIA

Statystyki alarmują- wszyscy mamy coraz większe problemy z wydajnością w pracy. Potrzebujemy nadgodzin by zdążyć z obowiązkami. Coraz mniej dbamy o siebie, doświadczamy stresu w pracy i nie potrafimy wypoczywać w czasie wolnym.

Teza o zupełnym rozdzieleniu życia zawodowego od prywatnego wydaje się być w dzisiejszych czasach mitem. To jak o siebie dbamy w życiu osobistym ma bezpośredni wpływ na naszą efektywność i zaangażowanie w pracę. Im szybciej pracodawcy zaakceptują ten fakty, tym szybciej oszczędzą kosztów ponoszonych w wyniku jego ignorowania.

 1. Polacy pracują ponad 800 nadprogramowych godzin w roku.[1]
 2. Aż 26 % Polskich firm nie widzi żadnego powiązania celów biznesowych z zadbaniem o komfort pracy i zdrowie ich Pracowników.[2]
 3. Co czwarty Polak deklaruje, że odejdzie z pracy, jeśli jego pracodawca nie zacznie dbać o jego dobre samopoczucie i zdrowie.[3]
 4. 34% Polaków spędza tygodniowo od 2 do 5 nadgodzin a 21 % od 6 do 10 nadgodzin tygodniowo.[4]
 5. 54% Polaków twierdzi, że doświadcza stresu w pracy bardzo często.[5]
 6. 53% przyznaje, że odczuwa presję że strony szefa w codziennej pracy, a 51% odbiera maile i telefony poza godzinami pracy.[6]
 7. Mamy tylko 1/2 godziny dziennie na zjedzenie wszystkich posiłków, irytujemy się już po 15 sekundach oczekiwania na coś.[7]
 8. 43 proc. badanych wskazuje, że w przyszłości będzie rozważało pracę wyłącznie w firmach, które priorytetowo traktują zdrowie i dobre samopoczucie pracowników.[8]

KORZYŚCI Z WORK LIFE BALANCE:

 1. większa satysfakcja pracowników z wykonywanej pracy,
 2. większa świadomość i odpowiedzialność menadżerów w obszarze wydajności ich zespołów,
 3. większe zaangażowanie,
 4. poprawa koncentracji nad zadaniami,
 5. poprawa kreatywności, tym samym zwiększenie innowacyjności organizacji,
 6. poprawa wyników pracy, przekładających się na zyski finansowe firmy,
 7. zwiększenie lojalności pracowników wobec organizacji,
 8. budowanie wizerunku pracodawcy, który rzeczywiście dba o potrzeby pracowników,
 9. wzrost wartości pracy i świadomości wpływu codziennych nawyków na wydajności pracowników,
 10. wzrost konkurencyjność organizacji na rynku pracy,
 11. zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego.
 12. zmniejszenie ryzyka rotacji pracowników.

Work Life Balance opiera się na zapomnianej już dziś prawdzie:

KAŻDY CZŁOWIEK MA TE SAME POTRZEBY, RÓŻNIMY SIĘ JEDYNIE SPOSOBAMI ICH ZASPOKAJANIA.

Work Life Balance zakłada wykorzystanie trzech głównych narzędzi do zaangażowania pracowników w osobiste zmiany ich wydajności, zaangażowania i satysfakcji z pracy:

 1. AUDYT WORK LIFE BALANCE
 2. UDZIAŁ W DWUDNIOWYCH WARSZTATACH
 3. WSPARCIE COACHINGOWE

Oczywiście można skorzystać z wybranych narzędzi osobno, ale połączenie siły wszystkich elementów daje największy progres i zauważalną zmianę w myśleniu, odczuwaniu i przede wszystkich zachowaniu pracowników.

WORK LIFE BALANCE  opiera się o budowanie świadomości pracowników oraz zmianę nawyków w obszarze zadbania o cztery zapomniane potrzeby człowieka, których mądre zaspokajanie daje widoczne i mierzalne efekty w pracy:

 1. potrzeby fizyczne, czyli kondycji fizycznej, odpoczynku, snu i odżywiania,
 2. potrzeby umysłowe, czyli koncentracji, kreatywności, samorealizacji oraz wydajności i priorytetyzacji,
 3. potrzeby emocjonalne, czyli poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, docenienia i szacunku,
 4. potrzeby duchowe, czyli poczucia sensu, celowości, zgodności z wartościami i uznania ze strony innych.

Wielu pracowników wykonując swoje codzienne obowiązki w pracy, angażuje się w nie poświęcając wiele godzin i mnóstwo energii na osiągnięcie pożądanych efektów. Robią to często nieodpowiednio wydatkując swoją energię, przez co nie osiągają oczekiwanych wyników. Poświęcają zbyt dużo energii lokując ją w nieodpowiednie nawyki (np. pracę do późna w nocy bądź bez przerw), przez co ich wydajność i koncentracja na zadaniach spada, pogłębiają się konflikty w pracy (oraz życiu osobistym) i problemy zdrowotne. A to wszystko zbliża ich do wypalenia zawodowego, które bywa tragiczne w skutkach zarówno dla samego pracownika jak i organizacji.  Metaforycznie pracownik funkcjonuje jak bateria, której energia zużywa się w miarę jej użytkowania. By móc korzystać z zasobów tej energii dla osiągania coraz lepszych wyników i satysfakcji w pracy niezbędne jest jej odpowiednie ładowanie.

Dzięki udziałowi w WORK LIFE BALANCE  pracownicy pogłębiają świadomość w zakresie tego co jest niezbędne do tego by zachować balans w zużywaniu i ładowaniu tych baterii. Nauczą się również jak to robić, wprowadzając różne (czasem duże, czasem drobne) zmiany w swoją dotychczasową codzienność. Doświadczą na własnej skórze jak to jest ładować swoje baterie fizyczne, emocjonalne, umysłowe i duchowe, by później czerpać z tych zasobów do realizacji swoich celów i osiągania świetnych wyników w pracy.

AUDYT WORK LIFE BALANCE  

To audyt zaprojektowany i dedykowany dla pracowników, którzy chcą dostać jasny obraz tego, w jaki sposób wykorzystują swoją energię do codziennej pracy. Audyt jest prostym, diagnostycznym narzędziem, dzięki któremu pracownik otrzyma informację, na ile skutecznie zarządza swoją energią fizyczną, emocjonalną, umysłową i duchową, w celu zwiększania swojej efektywności i satysfakcji w pracy. Przyjrzy się również punktom krytycznym, które w największym stopniu przyczyniają się do spadku jego wydajności. Dzięki wynikowi audytu, dostrzeże jakie koszty obecnego funkcjonowania ponosi. Jest to narzędzie wyjściowe do dalszej pracy nad sobą. Zinterpretowane ze wsparciem coacha wyniki audytu, służą do kreowania i wprowadzania zmian nawyków, wpływających na wyniki pracownika, jego zaangażowanie i osobiste odczucie satysfakcji z pracy. Audyt jest również świetnym narzędziem diagnostycznym, przeprowadzanym na etapie przygotowania uczestników do udziały w WORK LIFE BALANCE  warsztacie. Dzięki temu, rozpoczynając pracę warsztatową uczestnicy orientują się już nad czym pracować, gdzie skierować swoją uwagę i jak przygotować się mentalnie do udziału w warsztacie. Uczestnicy podczas warsztatów pracują bezpośrednio z wykorzystaniem ich indywidualnych wyników audytu, dzięki czemu bazują na realnych i osobistych case’ach z ich codzienności.

Dlaczego warto?

Wielu z nas pracuje długie godziny i czuje dyskomfort z tym związany. Zajmujemy się wieloma rzeczami na raz, a brakuje nam czasu i siły na tematy najważniejsze. Wracamy do domu po pracy i brakuje nam energii dla najbliższych. Zbyt wiele myślimy o innych, zapominając o swoich potrzebach. 30 minut, które pracownik poświęca na udzielenie odpowiedzi na zadane w audycie pytania, może być czasem, w którym po raz pierwszy zastanowi się nad korzyściami i kosztami swoich dotychczasowych wyborów i stylu życia.

WORK LIFE BALANCE  WARSZTATY

By wprowadzić realne zmiany w swoim codziennym funkcjonowaniu, nie wystarczy jedynie świadomość tego, nad czym powinniśmy pracować. Kolejny krok, to poznanie mechanizmów naszych dotychczasowych działań, wiedzy o tym, jak nowe nawyki mogą przyczynić się do poprawy naszej efektywności i satysfakcji, pobudzenie motywacji do zmiany oraz wygenerowanie pomysłów na zmianę nawyków oraz sposobów na ich wdrożenie i utrzymanie.

WORK LIFE BALANCE  WARSZTATY to dwudniowe intensywne warsztaty, dedykowane pracownikom, którzy chcą:

 1. przyjrzeć się swojej motywacji do zmian,
 2. czerpać większą satysfakcję z wykonywanej pracy,
 3. posiadać umiejętności koncentracji na zadaniach,
 4. potrafić zarządzać sobą w czasie,
 5. z chęcią i motywacją wracać do pracy po urlopie,
 6. potrafić panować na swoimi „trudnymi” emocjami,
 7. zmniejszyć negatywne skutki zdrowotne codziennej pracy,
 8. poprawić swoje relacje ze współpracownikami i Klientami,
 9. budować „zdrowe” nawyki.

Podczas szkolenia uczestnicy:

 1. dostrzegą źródła i mechanizmy swojej dotychczasowej efektywności w pracy,
 2. poznają psychologiczne mechanizmy budowania nawyku,
 3. poznają założenie holistycznego podejścia do rozwoju człowieka oraz możliwości jego wykorzystania do zwiększania osobistej efektywności i satysfakcji,
 4. poznają cztery zapomniane potrzeby, których zaspokojenie, przyczyni się do widocznej poprawy ich wydajności oraz sposoby na ich zaspokajanie (naładowanie baterii),
 5. poznają techniki zwiększania swojej koncentracji,
 6. wypróbują narzędzia efektywnego zarządzania sobą w czasie,
 7. przyjrzą się sensowi swojej pracy,
 8. poznają etapy wprowadzania zmian w swoim życiu i nauczą się jak korzystać z tej wiedzy,
 9. poczują siłę i motywacją do pracy nad sobą,
 10. program opiera się na pracy warsztatowej, dzięki temu uczestnicy biorą aktywny udział, dzielą się swoimi refleksjami i propozycjami,
 11. podczas warsztatu trener wykorzystuje szereg urozmaicających narzędzi typu: miniwykład, ćwiczenia indywidualne i w grupach, case study, film, prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana, gry energetyzujące/relaksujące itd.

WORK LIFE BALANCE  COACHING

 1. Przed i w trakcie WORK LIFE BALANCE  WARSZTATY jego uczestnicy diagnozują obszary swojego funkcjonowania w pracy, które są punktami krytycznymi i w największym stopniu przyczyniają się do spadku satysfakcji i efektywności w pracy.
 2. W wyniku tej diagnozy, układają indywidualną strategię wdrażania nowych, zdrowych i użytecznych nawyków do swojej codzienności.
 3. Proces coachingu to proces pracy 1:1 coacha z pracownikiem, którego celem jest wspieranie go w drodze do postawionego prze niego celu.
 4. Proces opiera się na cyklicznych, 60 minutowych indywidualnych spotkaniach osobistych bądź via Skype.
 5. Częstotliwość sesji ustalana jest indywidualnie.
 6. Sesje coachingowe to przede wszystkim przestrzeń do tego, by pracownik we wsparciu coacha mógł dokładnie zaplanować drogę do zmiany swoich nawyków, zatrzymać się i przyjrzeć przyczynom pojawiających się trudności we wprowadzaniu nawyku. Ale też nabrać motywacji i sprawić by zmiana zachodziła pomiędzy sesjami.
 7. WORK LIFE BALANCE  COACHING pozwala również pracownikowi poczuć się zaopiekowanym i nie pozostawionym samemu sobie w najważniejszym momencie projektu, czyli wdrażaniu go do codzienności życia.

 

Dane:

[1] Dane Państwowej Inspekcji Pracy, 2014

[2] Wg raportu Buck Consultants, Working Well: A Global Survey of Health Promotion and Workplace Wellness Strategies, wrzesień 2015

[3] Badania Pracodawców Rzeczpospolitej Polskie, 2015

[4] Badania Sedlak&Sedlak, 2013

[5] Badania ADP „Okiem europejskich pracowników 2015/2016”

[6] Badania Randstad, Monitor Rynku Pracy

[7] Portal medyczny „Life in a fast lane”

[8] Badania Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, 2015

TRENER: MONIKA KLIBER
Certyfikowany trener rozwoju osobistego/ Coach/
Autorka programu rozwojowego BALANS PROJEKT™

Wykształcenie Trenera:
Pracownia Coachingu NOVO, Coach, Studium Zawodowe Coacha Biznesu
Szkoła Trenerów Inspiracji w Białymstoku, Trener rozwoju osobistego
Szkoła Inspiracji w Białymstoku, Praktyk NLP
Grupa Trenerska Mentor w Krakowie, Szkoła transformacyjno-rozwojowa
Grupa Trenerska Mentor w Krakowie, Szkoła Inteligencji emocjonalnej
Uniwersytet Wrocławski, Administracja publiczna
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Stosunki międzynarodowe

Doświadczenie Trenera:
Doświadczenie zawodowe zdobywała w takich firmach jak Provident czy Grupa Impel – Impel HR Service Sp. z o.o, LCC Sp. z o.o., Sanpro PTS Sp. z o.o.
Pracując w obszarze szeroko rozumianego HR-u, doświadczała wielu sytuacji, które pomagały jej poznać ludzką naturę.
Jako HR Business Partner doradzała w obszarach zarządzania pracownikami, zaś później jako Trener wspierała w rozwoju ich kompetencji menadżerskich poprzez szkolenia i coaching.

Specjalizacje Trenera:
Propagatorka work-life balans i life integrity – idei skupiających się wokół dążenia do równowagi w różnych obszarach życia prywatnego i zawodowego.
Prowadzi warsztaty z zakresu umiejętności menadżerskich, komunikacji, intrapersonalnych, work-life balance oraz coachingu.
Jest autorką ebooka „Balans i równowaga w życiu. Trzy sposoby myślenia, które Cię do nich przybliżą” oraz programu rozwojowego BALANS PROJEKT™.
Od lat szkoli z zakresu rozwoju osobistego. Zrealizowała ponad 3500 godzin treningu, coachingu i mentoringu dla kadry menadżerskiej średniego i niższego szczebla oraz sprzedawców, w obszarach takich jak komunikacji intra i interpersonalnej, umiejętności menadżerskich, umiejętności trenerskich, sprzedaży bezpośredniej, rekrutacji, obsługi klienta, odzyskiwania należności, dress codu, autoprezentacji i wystąpień publicznych, work life balance, osobista efektywność, zarządzanie osobistą energią w pracy, empatia we współpracy.

Styl pracy Trenera:
Skupia się na celu szkolenia oraz dba o atmosferę na sali. Motywuje do wdrażania zdobytej wiedzy w praktykę.
Wybrani Klienci Trenera:
Provident Polska, Orange Polska ze współpracy z firmą Novo, Uniwersytet Białystok, Intrum Justitia Sp. z .o.o. etc.

Referencje Trenera udostępniamy na życzenie.

Zapraszamy do kontaktu,

Zespół Human Skills
Tel.: (22)2242195, 2242196
biuro@humanskills.pl

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność