Trener, szkoleniowiec, nauczyciel, certyfikowany trener FRIS® i design thinking.

Wykształcenie trenera:

  • Trener Biznesu (Akademia im. Leona Koźmińskiego, Szkoła Trenerów Biznesu)
  • Trener Stylów Myślenia (certyfikat Stylów Myślenia FRIS®)
  • Moderator Design Thinking Orange (certyfikat Design Thinking Institute)
  • Nauczyciel Historii (dyplom Uniwersytetu Warszawskiego)
  • Facylitator szkoleń kadry kierowniczej (Grupa Szkoleniowa Kontrakt – OSH)

Doświadczenie trenera:

Styl pracy trenera:

Maksimum praktyki, minimum teorii; mini wykład z pigułkami wiedzy, interakcja z grupą, wykorzystanie innowacyjnych narzędzi: komiks, infografika, gra fabularna, prototyp.

Wybrani klienci trenera:

Orange, PWC, Uniwersytet Warszawski, Lewiatan, WSiP, IT Media, ORKE (Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych), szkoły.