„Asertywność to stanowczość, która nie rani”.  Asertywna komunikacja, to nie tylko słowa, sposób mówienia, ale także to co robisz. Komunikowanie swoich potrzeb, oczekiwań, opinii  jest podstawą w byciu asertywnym. Jednocześnie w związku z tym, ludzie wokół Ciebie mogą być niezadowoleni, źli, rozczarowani. Jak sobie z tym radzić? Zarówno Ty masz prawo wyrażać swoje zdanie, jak i oni mają prawo wyrazić swoje. To właśnie siła asertywności. A kiedy pojawią się konflikty wynikające z odmowy, różnicy zdań, odmiennych interesów, czy  innych wartości -  asertywnym działaniem będzie diagnozowanie źródeł i wygaszanie konfliktów.

Termin szkoleń

Cena szkolenia:

 • Cena netto (plus 23% VAT).
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena promocyjna:

 • Szkolenie otwarte Asertywny menedżer realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 • Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte Asertywny menedżer, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie Asertywny menedżer realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia Asertywny menedżer.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia z zakresu .
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu Asertywny menedżer:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Program szkolenia Asertywny menedżer - jak zbudować asertywną postawę i rozwiązywać konflikty w zespole?

UCZESTNICY SZKOLENIA ASERTYWNY MENEDŻER NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Tym czym jest, a czym nie jest asertywność.
 • Postawach w komunikacji i konsekwencjach ich stosowania.
 • Narzędziach i metodach stawiania granic, asertywnej odmowy i warunkowania.
 • Przyczynach, źródłach, przebiegu konfliktu.
 • Sposobach rozwiązywania konfliktu.

UCZESTNICY SZKOLENIA ASERTYWNY MENEDŻER NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Rozpoznawania postaw.
 • Świadomego mówienia „tak” i „nie”.
 • Komunikacji z osobami agresywnymi, uległymi, manipulacyjnymi i asertywnymi.
 • Rozpoznawania swojego stylu reagowania na konflikt.
 • Wygaszania konfliktów i dążenia do współpracy.

UCZESTNICY SZKOLENIA ASERTYWNY MENEDŻER POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Osobistą skutecznością w obszarze asertywnej komunikacji.
 • Przygotowaniem się do rozwiązywania sytuacji konfliktowej w realności biznesowej.
 • Budowaniem relacji opartych na efektywnych metodach asertywnej komunikacji.

ADRESACI SZKOLENIA ASERTYWNY MENEDŻER:

 • Menedżerowie/liderzy, którzy chcą wiedzieć w jaki sposób rozmawiać z pracownikami i jak reagować na opinie, odmowy i trudne sytuacje konfliktowe.
 • Osoby zarządzające, dla których istotnym elementem budowania relacji jest rozumienie ludzi i umiejętne reagowanie na sytuacje konfliktowe.
 • Liderzy, którzy chcą rozwijać kompetencje związane z asertywną komunikacją.

Program szkolenia:

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie  Asertywnej komunikacji.

10:00 – 11:00 MODUŁ I ASERTYWNY MENEDŻER: Asertywność - fakty i mity.

 • Czy asertywność jest modna? – po co nam asertywność? – diagnoza.
 • Co przekonania i pewność siebie mają wspólnego z asertywnością? – ćwiczenie: Czy jestem   asertywna/y?
 • Kiedy mówimy o asertywności? Fakty i mity – ćwiczenie i analiza.
 • Dlaczego samo „nie” nie wystarczy w  byciu asertywnym?

11:00- 11:15 Przerwa.

11:15 – 13:00 MODUŁ II ASERTYWNY MENEDŻER: Budowanie współpracy w kontaktach biznesowych – mapa postaw.

 • Gra z dylematem – walka czy współpraca?
 • Postawy i strategie dążące do realizacji celu i budujące współpracę – mini wykład.
 • Jak budować swoją siłę – ćwiczenie indywidualne.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad.

13:40 – 15:10 MODUŁ III ASERTYWNY MENEDŻER: Asertywność jako forma komunikacji – trening asertywności.

 • Techniki asertywnej komunikacji: narzędziownik.
 • Stawianie granic  - kiedy postawić granice i jak to zrobić?
 • Zgoda i odmowa – kiedy mówić „tak”, kiedy „nie”.
 • Warunkowość sytuacyjna – sytuacje wyjątkowe.
 • Jak radzić sobie z oceną  i krytyką?

15:10 – 15:25 Przerwa.

15:25 – 16:10 MODUŁ IV ASERTYWNY MENEDŻER: Strategie wychodzenia z sytuacji konfliktowej.

 • Przyczyny powstawania konfliktów – przykłady filmowe.
 • Style reagowania w konflikcie – kwestionariusz Killmana.
 • Postawy w konflikcie.
 • Ścieżki wychodzenia z sytuacji konfliktowych.
 • Jak radzić sobie z zaczepkami konfliktowymi.

16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu Asertywnej  komunikacji i oraz sporządzenie osobistej check – listy.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.