Niegdyś popularnym podejściem było skupianie się na korygowaniu błędów pracowników - „wyciąganiu” słabych stron, naprawianiu. Podejście Instytutu Gallupa i autorów testów talentów jest jednoznaczne: zdecydowanie lepszym pomysłem jest bazowanie na mocnych stronach. Świat zewnętrzny „pomaga” nam identyfikować słabe strony, natomiast ujawnianie mocnych stron nie jest już takie proste.

Od lat obserwujemy kryzys zaangażowania (według badań Instytutu Gallupa jedynie 34% pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę), dlatego rola  menedżera jest tutaj nieoceniona.  Jak wpływać na zaangażowanie pracowników? Jak gromadzić w swoich zespołach utalentowanych pracowników? Jak być wybitnym menedżerem?  Jak pracować na mocnych stronach?

Odpowiedzi na powyższe pytania uzyskasz na szkoleniu otwartym Human Skills „Efektywne budowanie zespołu na bazie talentów pracowników wg. Instytutu Gallupa”. Podczas wydarzenia dowiesz się w jaki sposób możesz oddziaływać na ludzi, aby angażowali się w pracę, więcej osiągali i rzadziej rezygnowali z pracy.

Szkolenie jest przede wszystkim dobrym wstępem do lepszego rozumienia pracy z mocnymi stronami. Kolejnym etapem może być odkrycie własnych talentów na bazie testu CliftonStrengths, a następnie praca z zespołem na bazie mocnych stron.

Brak terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami w sprawie najbliższych terminów tego szkolenia.

Cena szkolenia:

 • Cena netto (plus 23% VAT).
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena promocyjna:

 • Szkolenia otwarte z zakresu budowania zespołu na bazie talentów pracowników wg. Instytutu Gallupa  realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 • Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu budowania zespołu na bazie talentów pracowników wg. Instytutu Gallupa, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie z zakresu budowania zespołu na bazie talentów pracowników wg. Instytutu Gallupa realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe z zakresu oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu budowania zespołu na bazie talentów pracowników wg. Instytutu Gallupa.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia z zakresu .
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu budowania zespołu na bazie talentów pracowników wg. Instytutu Gallupa:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – 
http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program szkolenia: Efektywne budowanie zespołu na bazie talentów pracowników wg. Instytutu Gallupa.

UCZESTNICY SZKOLENIA EFEKTYWNE BUDOWANIE ZESPOŁU NA BAZIE TALENTÓW PRACOWNIKÓW WG. INSTYTUTU GALLUPA NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • 12 pytaniach badających poziom zaangażowania pracowników.
 • 4 kluczach pracy z talentami.
 • Różnicach pomiędzy talentem a mocną stroną.
 • Tym na czym polega rozwój bazujący na mocnych stronach.
 • Działaniach menedżerskich sprzyjających rozwojowi mocnych stron.
 • W jaki sposób wstępnie rozpoznać talenty w zespole.

UCZESTNICY SZKOLENIA EFEKTYWNE BUDOWANIE ZESPOŁU NA BAZIE TALENTÓW PRACOWNIKÓW WG. INSTYTUTU GALLUPA NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Rozpoznawania talentów w swoim otoczeniu.
 • Pracy z ankietą Q12 na realnym przykładzie.
 • Analizy menedżerskiej działań wspierających rozwój talentów.
 • Rozpoznawania 5 przejawów talentów.
 • Działania w obszarze trzech wyróżników najefektywniejszych zespołów.

UCZESTNICY SZKOLENIA EFEKTYWNE BUDOWANIE ZESPOŁU NA BAZIE TALENTÓW PRACOWNIKÓW WG. INSTYTUTU GALLUPA POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Planowaniem działań z zakresu pracy z ludźmi z uwzględnieniem ich talentów.
 • Doskonaleniem umiejętności związanych z analizą zaangażowania pracowników.
 • Poszukiwaniem narzędzi, sposobów efektywniejszego wykorzystania talentów w życiu codziennym.

ADRESACI SZKOLENIA SZKOLENIA EFEKTYWNE BUDOWANIE ZESPOŁU NA BAZIE TALENTÓW PRACOWNIKÓW WG. INSTYTUTU GALLUPA:

 • Menedżerowie, którzy chcą budować swoje zespoły w oparciu o mocne strony.
 • Menedżerowie, którzy poszukują wiedzy i umiejętności w pracy z ludźmi na bazie ich talentów.
 • Menedżerowie, którzy chcą realnie wpływać na budowanie zaangażowania swoich pracowników.
 • Osoby zarządzające, które chcą skupiać wokół siebie najbardziej utalentowanych pracowników.
 • Menedżerowie, którzy chcą wpływać na rozwój pracowników poprzez wzmacnianie talentów.
 • Pracodawcy, którzy chcą  zminimalizować rotację pracowników.

Program szkolenia: Efektywne budowanie zespołu na bazie talentów pracowników  wg. Instytutu Gallupa

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie Zarządzania zespołem bazującym na talentach

10:00 – 11:00 MODUŁ I. EFEKTYWNE BUDOWANIE ZESPOŁU NA BAZIE TALENTÓW PRACOWNIKÓW WG. INSTYTUTU GALLUPA:  Czym jest talent?

 • Ćwiczenie „Znana osoba” – talenty przyczyniające się do sukcesu.
 • Co to jest talent? – poszukiwanie metafory obrazkowej.
 • Jaki jest mój talent – ćwiczenie indywidualne.
 • 5 przejawów talentu – ćwiczenie 5 pytań.

11:00- 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 MODUŁ II. EFEKTYWNE BUDOWANIE ZESPOŁU NA BAZIE TALENTÓW PRACOWNIKÓW WG. INSTYTUTU GALLUPA: Działania menedżera w obszarze budowania zespołu zaangażowanego

 • Kryzys zaangażowania wśród pracowników – badania Instytutu Gallupa.
 • Utalentowani pracownicy, wybitni menedżerowie –  Co najwięksi menedżerowie robią inaczej wg. Instytutu Gallupa.
 • Ankieta Q12 – praca z narzędziem w czterech obszarach:
 • „Oczekiwania w roli” – ćwiczenie indywidualne .
 • Piramida potrzeb i czynniki higieny  - ćwiczenie w podgrupach.
 • Motywowanie i wpływanie na rozwój pracownika – docenienie pracownika – ćwiczenie indywidualne.
 • Przynależność i rozwój – check lista menedżerska.
 • Jak pracować z ankietą w realności zawodowej?

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:10 MODUŁ III. EFEKTYWNE BUDOWANIE ZESPOŁU NA BAZIE TALENTÓW PRACOWNIKÓW WG. INSTYTUTU GALLUPA:  Cztery klucze menedżerskie

 • Klucz I – wybierz talent. Ćwiczenie „Poszukiwanie talentów” . Umiejętności, wiedza i talent – mity. Dlaczego sam talent nie wystarczy – jak budować mocną stronę? Ćwiczenie indywidualne.
 • Klucz II – określ oczekiwane rezultaty.  2 rodzaje odpowiedzialności (wynik i obszar) – mini wykład  i ćwiczenie podsumowujące.
 • Klucz III – Skoncentruj się na mocnych stronach. Ćwiczenie „Porównanie”.
 • Klucz IV – Znajdź odpowiednie dopasowanie. Ćwiczenie „Osiągnięcia”.

15:10 – 15:25 Przerwa

15:25 – 16:20 MODUŁ IV. EFEKTYWNE BUDOWANIE ZESPOŁU NA BAZIE TALENTÓW PRACOWNIKÓW WG. INSTYTUTU GALLUPA:  Praca menedżera w odkrywaniu talentów

 • Jak odkrywać talenty podczas pracy z ludźmi za pomocą pytań?  - 10 pytań.
 • Rozmowa o wynikach  - 6 obszarów.
 • Praca z dynamicznym zespołem– o Clifton Strengths licencjonowanym narzędziu analizy talentów.
 • Praca zespołowa – po co potrzebuję siatki zespołu i znajomości partnerstw.

16:20 – 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu EFEKTYWNEGO BUDOWANIA ZESPOŁU NA BAZIE TALENTÓW PRACOWNIKÓW WG. INSTYTUTU GALLUPA.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.