Doświadczenie procesu Design Thinking pozwala odkryć w sobie potencjał kreatywności i inwencji. Design Thinking to konkretny sposób postrzegania rzeczywistości i skutecznego działania, który można wykorzystać do rozwiązywania problemów lub tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Dzięki połączeniu twórczego myślenia z ustrukturyzowanym procesem, każdy warsztat jest niepowtarzalny, a jednocześnie efektywny, gdyż jego rezultatem są wykonane przez uczestników prototypy rozwiązań. Warsztat opiera się na zaangażowaniu i twórczej aktywności grupy, dzięki czemu przebiega w twórczej i wesołej atmosferze.

Priorytetem uczestników jest cel, czyli odpowiedź na potrzebę od-biorcy/użytkownika.

Celem szkolenia jest doświadczenie procesu Design Thinking na podstawie tematu wybranego przez uczestników i do-precyzowanym przez trenera, zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi przy metodzie Design Thinking. Minimum teorii, maksimum praktyki i doświadczenia.

Każdy z nas jest kreatywny, tylko nie każdy jest tego świadomy.

To szkolenie z zakresu design thinking prowadzimy również w formie szkolenia zamkniętego, również w języku angielskim.

Termin szkoleń

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte z zakresu design thinking realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu design thinking, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie z zakresu design thinking realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe z zakresu design thinking oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu design thinking.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia z zakresu design thinking.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu z zakresu design thinking:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Program szkolenia DESIGN THINKING, czyli efektywna metodologia kreatywnego poszukiwania rozwiązań dla problemów i planowanych innowacji

Celem szkolenia jest zaprezentowanie możliwości Design Thinking (lub jego elementów) do tworzenia nowych idei lub rozwiązywania problemów biznesowych.

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu design thinking o:

 • technikach twórczego myślenia,
 • polskich i zagranicznych przykładach rozwiązań powstałych dzięki Design Thinking,
 • strukturze procesu oraz narzędziach i metodach twórczego myślenia i prototypowania.

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu design thinking:

 • diagnozowania potrzeby/problemu,
 • konstruowania i doprecyzowywania celu,
 • tworzenia person (odbiorcy rozwiązania),
 • przygotowywania prostych prototypów i testowania ich skuteczności.
 • Uczestnicy pogłębią kompetencje z zakresu design thinking związane z:
 • współpracą i komunikacją w zespole,
 • kreatywnym i nieszablonowym myśleniem,
 • identyfikacją i realizacją celu.

Adresaci szkolenia z zakresu design thinking:

 • Osoby nastawione na rozwój osobisty.
 • Osoby zainteresowane rozwojem kreatywności.
 • Osoby, których obowiązki zawodowe wymagają kreatywnego myślenia.
 • Osoby pracujące w zespołach.
 • Osoby pracujące na kierowniczych stanowiskach, odpowiedzialne za efektywność zespołu.
 • Osoby pracujące na stanowiskach związanych z marketingiem i sprzedażą.

Proces Desing Thinking ma następujące etapy:

 • Odkrywanie
 • Empatyzowanie
 • Wymyślanie
 • Testowanie

Program szkolenia z zakresu design thinking:

09:30 – 09:45 Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników. Ćwiczenie wprowadzające do zagadnienia.

09:45 – 11:15  Moduł I. Design Thinking. Wprowadzenie do Design Thinking – omawiamy założenia procesu, charakterystykę, przyglądamy się przykładom z Polski i zza granicy (prezentacja, film, mini wykład, dyskusja).

11:15 – 11:30 Przerwa

11:30 – 12:30 Moduł II. Design Thinking. Odkrywanie + definiowanie problemu[1] – za pomocą analizy dostępnych informacji docieramy do istoty problemu, poznajemy szerszy kontekst i definiujemy wyzwanie, na które będziemy szukać rozwiązań (ćwiczenie, prezentacja, dyskusja).

12:30 – 13:20 Przerwa na obiad

13:20 – 14:30 Moduł III. Design Thinking. Empatyzacja - etap, podczas którego wchodzimy w buty odbiorcy końcowego, zagłębiamy się w jego sytuację i potrzeby, patrzymy jego perspektywą potrzeb (ćwiczenie, praca w grupach, dyskusja).

14:30 – 14:45 Przerwa       

14:45 – 15:45  Moduł IV. Design Thinking. Wymyślanie – faza, podczas której generujemy pomysły, a następnie wybieramy najlepsze (praca w grupach, prezentacja na forum, dyskusja).

15:45 – 16:00 Przerwa

16:00 – 16:45 Moduł V. Design Thinking. Wizualizacja i prototypowanie – faza, podczas której zapoznajemy się z różnymi sposobami wizualizacji pomysłów i prezentujemy pomysł wybraną metodą. Tworzenie konkretnego projektu z dostępnych materiałów, proces, model, produkt, storyboard, lista doświadczeń użytkowania, interfejsy aplikacji, rysunki (prezentacja, mini wykład, praca w grupach, prezentacja na forum, dyskusja).

16:45 – 17:00 Podsumowanie procesu Design Thinking i jego efektów. Feedback.

 

Celem szkolenia z zakresu design thinking nie jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia procesów Desing Thinking.

[1] Te dwa etapy (odkrywanie i empatyzacja) mogą byś stosowane wymiennie – gdy na początku mamy już określony problem (np. zbudowanie sklepu rozwojowego), zaczynamy od odkrywania, natomiast, gdy nie wiemy, co ma być naszym produktem końcowym (bo np. otwieramy start-up i jesteśmy gotowi wymyśleć cokolwiek) w pierwszej kolejności chcemy poznać głęboko potrzeby odbiorców i do nich dostosowujemy wyzwanie. (Np. pierwsze procesy realizowane przez prof. Kelly’ego na Standofrdzie: studenci szli do kawiarni i obserwowali ludzi po to aby odkryć ich zwyczaje i potrzeby – w efekcie wymyślili aplikację do czytania gazety).

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.