Prace nad przygotowaniem nowej strategii czy też stworzeniem nowego produktu/usługi sprawiają Ci trudność?  Siedzisz godzinami nad projektem i wciąż nie masz koncepcji na nowe logo czy też hasło reklamowe?  Wbrew pozorom, wcale nie oznacza to, że brakuje Ci kreatywności.  Po prostu potrzebujesz wsparcia w pobudzeniu swojej kreatywności.

Design thinking, czyli myślenie projektowe to metoda twórczego rozwiązywania problemów różnego rodzaju. Jej głównymi założeniami są: koncentracja na użytkownikujego potrzebach, spojrzenie na problem z wielu perspektyw, tworzenie jak największej liczby rozwiązań zdefiniowanego wcześniej problemu, wstępna wizualizacja pomysłów, testowanie prototypów w realnym środowisku.

Opanowanie sztuki design thinking to nieodzowny element sukcesu nie tylko w branżach wymagających kreatywnego myślenia – nieszablonowe, twórcze myślenie to również klucz do sukcesu w zarządzaniu zespołem! Dlatego szkolenie skierowane jest nie tylko do przedstawicieli branży reklamowej, ale też do firm i organizacji, które poszukują innowacyjnych rozwiązań oraz którym zależy na zwiększeniu efektywności pracy zespołu.

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Technikach twórczego myślenia.
 • Polskich i zagranicznych przykładach rozwiązań powstałych dzięki Design Thinking.
 • Strukturze procesu oraz narzędziach i metodach twórczego myślenia i prototypowania.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Diagnozowania potrzeby/problemu.
 • Konstruowania i doprecyzowywania celu.
 • Tworzenia person (odbiorcy rozwiązania).
 • Przygotowywania prostych prototypów i testowania ich skuteczności.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Współpracą i komunikacją w zespole.
 • Kreatywnym i nieszablonowym myśleniem.
 • Identyfikacją i realizacją celu.

Adresaci szkolenia:

 • Osoby nastawione na rozwój osobisty.
 • Osoby zainteresowane rozwojem kreatywności.
 • Osoby, których obowiązki zawodowe wymagają kreatywnego myślenia.
 • Osoby pracujące w zespołach.
 • Osoby pracujące na kierowniczych stanowiskach, odpowiedzialne za efektywność zespołu.
 • Osoby pracujące na stanowiskach związanych z marketingiem i sprzedażą.

 

Program szkolenia: DESIGN THINKING - techniki kreatywnego i projektowego myślenia w biznesie i nie tylko.

Każdy z nas jest kreatywny, tylko nie każdy jest tego świadomy. Doświadczenie procesu Design Thinking pozwala odkryć w sobie potencjał kreatywności i inwencji. Design Thinking to konkretny sposób postrzegania rzeczywistości i skutecznego działania, który można wykorzystać do rozwiązywania problemów lub tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Dzięki połączeniu twórczego myślenia z ustrukturyzowanym procesem, każdy warsztat jest niepowtarzalny, a jednocześnie efektywny, gdyż jego rezultatem są wykonane przez uczestników prototypy rozwiązań.

Warsztat opiera się na zaangażowaniu i kreatywnej aktywności grupy, dzięki czemu przebiega w twórczej i wesołej atmosferze. Priorytetem uczestników jest cel, czyli odpowiedź na potrzebę odbiorcy/użytkownika.

Agenda godzinowa zostanie dopasowana do potrzeb Klienta.

DZIEŃ I 
Poznanie i zastosowanie w praktyce technik wykorzystywanych w procesie Design Thinking (m.in. konstruowanie przekazu, wizualizacja, określanie celu i persony, grupowe metody kreatywne) w oparciu o zasady teoretyczne (model AIDA, stożek Dale’a, style uczenia P. Honeya i A. Mumforda).

MODUŁ 1. Design Thinking. Czy każdy jest kreatywny?

 • Uczestnicy przedstawiają się w dowolnej, kreatywnej formie (rysunek, piosenka, kalambur, opowieść).
 • Dyskusja moderowana przez trenera: Co to jest kreatywność?
 • Ćwiczenie: Uczestnicy indywidualnie, a potem w coraz większych grupach tworzą piramidę skojarzeń.
 • Przedstawienie różnych rodzajów kreatywności wg H. Gordona.
 • Ćwiczenie: Uczestnicy wymyślają jak najwięcej zastosowań do pokazanego przedmiotu (instrument clave).
 • Na przykładzie rysunku szklanki z wodą uczestnicy rozpoznają ukryte znaczenia i tworzą własne.
 • Ćwiczenie: Uczestnicy w parach uzupełniają zdania: obraz; smak; dotyk; dźwięk… pachnie; zapach; patrzy.
 • Mini wykład na temat zmysłów i kreatywnego ich łączenia.

MODUŁ 2. Design Thinking. Treść. Opowieść zapadająca w pamięć, czyli storytelling w praktyce

 • Ćwiczenie: Uczestnicy na podstawie wylosowanych kart tworzą wspólną, spójną opowieść.
 • Mini wykład nt. „wektory dobrej story”, czyli celu, kontekście, bohaterze i jego podróży w oparciu
  o 12 archetypów i 6 klasycznych podróży bohatera.
 • Ćwiczenie: Pary przygotowują znaną historię (legendę, film, bajkę) i opowiadają się z perspektywy różnych bohaterów. Następnie wymieniają się opowieściami i zmieniają konwencję (np. Smok Wawelski w science fiction, bądź Dracula w komedii).
 • Mini wykład: jak zapamiętujemy informacje na podstawie Stożka Dale’a.
 • Ćwiczenie: Uczestnicy tworzą własne story, którego bohaterem jest marka.
 • Prezentacja pozycjonowania „love marek” na skali lubię-szanuję.
 • Ćwiczenie: Wykorzystanie narzędzi reklamowych do zwiększenia efektywności pomysłu (m.in. na przykładzie eventu, role playing games, gamifikacji, social media, USP, ESP)

MODUŁ 3. Design Thinking. Forma, czyli wizualizacja pomysłu

 • Mini wykład: jak mózg łączy treść z formą, czyli tekst z obrazem?
 • Ćwiczenie: Uczestnicy wizualizują siebie jako ikonę.
 • Ćwiczenia z podstaw rysunku i myślografii. Źródła inspiracji. Prezentacja podstawowych form wizualnych: mapy mentalnej, metaplanu, rybiego szkieletu, drzewka decyzyjnego, śnieżnej kuli).
 • Ćwiczenie: Na podstawie wybranych form wizualnych uczestnicy odtwarzają indywidualnie dotychczasowy przebieg warsztatu.
 • Prezentacja alternatywnych technik wizualnych: infografiki, storyboardu i komiksu.
 • Ćwiczenie: Uczestnicy w grupach wizualizują słowo „kreatywność” i jej zastosowanie.

MODUŁ 4. Design Thinking. Kreatywne środowisko, czyli techniki generowania pomysłów

 • Przedstawienie i przeprocesowanie w grupach wybranych zespołowych technik kreatywnych (m.in. praca z cieniem, strategia Walta Disney’a, bullseye, pytania kartezjańskie).
 • Prezentacja wyników pracy grup na forum.

Podsumowanie I dnia szkolenia.

DZIEŃ II
Doświadczenie procesu Design Thinking jako filozofii myślenia, metody pracy i narzędzia do generowania pomysłów/rozwiązywania problemów.

Wprowadzenie do Design Thinking
Omówienie założeń procesu, charakterystyka, przykłady z Polski i zza granicy.

MODUŁ 1. Design Thinking. Odkrywanie + diagnoza potrzeb + definiowanie problemu

 • Za pomocą analizy dostępnych informacji docieramy do istoty problemu, poznajemy szerszy kontekst i definiujemy wyzwanie, na które będziemy szukać rozwiązań:
  formułowanie wyzwania,
  kluczowe obserwacje,
  lista potrzeb,
  jak można inaczej?(ćwiczenie, prezentacja, dyskusja).

MODUŁ 2. Design Thinking. Empatyzacja

Etap, podczas którego wchodzimy w buty odbiorcy końcowego, zagłębiamy się w jego sytuację i potrzeby, patrzymy jego perspektywą potrzeb:

 • wywiady i obserwacje,
 • mapa empatii,
 • moodboard,
 • persona (stworzona różnymi technikami wizualnymi), (ćwiczenie, praca w grupach, dyskusja).

MODUŁ 3. Design Thinking. Wymyślanie.

Faza, podczas której generujemy pomysły, a następnie wybieramy najlepsze.

 • proponowanie rozwiązań,
 • burza mózgów,
 • mindmapping,
 • analogie,
 • 3 wybrane pomysły,
 • (praca w grupach, prezentacja na forum, dyskusja).

MODUŁ 4. Design Thinking. Prototypowanie

Faza, podczas której zapoznajemy się z różnymi sposobami wizualizacji pomysłów i prezentujemy pomysł wybraną metodą. Następnie tworzymy konkretny projekt z dostępnych materiałów: proces, model, produkt, storyboard, lista doświadczeń użytkowania, interfejsy aplikacji, rysunki.

 • tworzenie prototypów,
 • scenka,
 • prototyp 2D,
 • obiekt 3D,
 • (prezentacja, mini wykład, praca w grupach, prezentacja na forum, dyskusja).

MODUŁ 5. Design Thinking. Testowanie 

Sprawdzenie na podstawie wywiadów adekwatności rozwiązania do potrzeb, zebranie feedbacku i ulepszenie prototypu.

 • feedback i ulepszanie,
 • prezentacje,
 • karty oceny pomysłów,
 • ankiety,
 • karta pomysłów,
 • (prezentacja, praca w grupach, prezentacja na forum, dyskusja).

Potwierdzeniem nabytej kompetencji jest stworzenie, zaprezentowanie i przetestowanie prototypu, zgodnie z zasadą „gdy umiesz o rzeczy złożonej powiedzieć prosto, to znaczy, że sam ją rozumiesz”.

Podsumowanie procesu Design Thinking i jego efektów. Feedback.

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułami w zakładce WIEDZA.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.