Matematyka jest królową nauk, a umiejętność przemawiania królową kompetencji biznesowych. Siła oddziaływania poprzez słowo jest potężna. W ten właśnie sposób od wieków liderzy prowadzili za sobą tłumy, wytyczali ścieżki, przecierali szlaki. Szkolenie ma na celu przekazanie najlepszych praktyk służących budowaniu autorytetu oraz pozycji eksperckiej poprzez słowo. Silny autorytet i pozycja eksperta natomiast są bardzo istotnymi elementami budowania marki osobistej, zarówno wewnątrz firmy, jak i na rynku. Osoby o silnej marce skuteczniej kierują swoją karierą i szybciej awansują niż osoby, które giną w tłumie. Podczas szkolenia uczestnicy będą pracowali z kamerą i przed kamerą. Nagranie będzie służyło wsparciu informacji zwrotnej i pokazaniu różnic między prezentacją bezpośrednio przed obecną publicznością, a publicznością przed monitorami.

Szkolenie Ekspert ma głos – sztuka wystąpień biznesowych dla kadry menedżerskiej może zawierać dodatkowy moduł – In English, please, który porusza aspekty niezbędne do uwzględnienia podczas prowadzenia wystąpień czy prezentacji w środowisku międzynarodowym.

Szkolenie dostępne jest również w języku angielskim: Professional speaking.

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Znaczeniu słowa i potędze przekazu w biznesie.
 • Czynnościach, które przekreślą każde wystąpienie.
 • Obszarach kulturowo wrażliwych, jak i bezpiecznych, mających wpływ na odbiór mówcy.
 • Technikach antystresowych.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Konstruowania swojej wypowiedzi w taki sposób, by osiągnąć zamierzony efekt, jakim jest przekazanie informacji i utrzymanie uwagi odbiorcy.
 • Konstruowania skutecznych prezentacji.
 • Redukcji napięcia przed wystąpieniem.
 • Wydobywania charyzmy.
 • Operowania głosem dla podkreślenia ważności wypowiedzi i utrzymania zainteresowania słuchaczy.
 • Prezentowania zarówno przed kamerą, jak i bezpośrednio przed publicznością.
 • Zwiększania swojej skuteczności w zakresie budowania i utrzymywania relacji.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z

 • Budowaniem autorytetu oraz wizerunku profesjonalisty.
 • Autoprezentacją.

Adresaci Szkolenia

 • Menedżerowie, osoby zarządzające pracownikami, zespołem.
 • Osoby prowadzące na co dzień prezentacje przed klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Osoby prowadzące spotkania biznesowe.
 • Specjaliści i pracownicy, którzy na co dzień nie prowadzą prezentacji, ale niektóre ich funkcje zawodowe mogą wymagać opanowanie sztuki autoprezentacji lub/i przeprowadzenia prezentacji.

Cena Zawiera:

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Program Szkolenia

EKSPERT MA GŁOS – SZTUKA WYSTĄPIEŃ BIZNESOWYCH DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ.
Jak budować autorytet oraz pozycję eksperta poprzez słowo. Jak prezentować w środowisku międzynarodowym.

09:30-11:00 Moduły I-II

Moduł I. Wprowadzenie

 • Czy wystąpienia publiczne to tylko wielka scena – rozróżnienie typów prezentacji.
 • Wystąpienia perswazyjne, informacyjne, motywacyjne.

Moduł II. Model 5K

 • Komunikacja werbalna
 • Komunikacja niewerbalna
 • Kontent
 • Katastrofa
 • Kamera – Akcja

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 12:30 Moduły III – IV

Moduł III. Komunikacja werbalna

 • Znaczenie głosu
 • Mędrzec, wojownik, przyjaciel – wybór tonu głosu i konsekwencje wyboru
 • Znaczenie tempa i rytmu wypowiedzi
 • Kotwiczenie kluczowych informacji
 • Łapacze uwagi – czyli przykuwanie uwagi rozmówcy
 • Rola pytań retorycznych
 • Użycie historii

Moduł IV. Komunikacja niewerbalna.

 • Mowa ciała mówcy
 • Co odbiorca do mnie mówi
 • Kontakt wzrokowy
 • Pozycjonowanie odbiorcy – jak budować zaufanie i jak radzić sobie z trudną publicznością
 • Ciało w stresie – metody rozpoznawania i redukcji napięcia
 • Wsparcie techniczne – z prezentacją i bez

12:30 – 13:15 Przerwa na obiad

13:15 – 14:45 Moduły V – VII

Moduł V. Kontent

 • Jak zbudować zapadające w pamięć wystąpienie – skuteczne modele wystąpień informacyjnych, motywacyjnych, perswazyjnych

Moduł VI. Katastrofa

 • Czego nigdy nie robić!

Moduł VII. Kamera – Akcja

 • Kiedy publiczność jest obecna, a kiedy nie. Jak zmieniać przekaz, by dostosować się do otoczenia.

14:45 – 15:00 Przerwa

15:00 – 16:20 Moduł VIII. Praktyka i ćwiczenia – nagranie i feedback

16:20 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

***Dodatkowa możliwość: Moduł IX. In English, please 
Szczegółowe omówienie specyfiki wystąpień w środowisku międzynarodowym: niebezpieczne frazy, stereotypy, kalki językowe, false friends, gesty kulturowo nieobojętne, żarty, bezpośredniość, ubiór itd.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do lektury naszej zakładki "Wiedza", w której znajdziesz ćwiczenie z zakresu autoprezentacji oraz emisji głosu

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja

Głos i jego znaczenie

Jak obniżyć głos?

 

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.