Extended DISC wykorzystuje jako podstawę teoretyczną czterostrefowy model ludzkich zachowań znany powszechnie pod nazwą DISC. Model, zbudowany w oparciu o teorię Carla Gustava Junga, jest bardzo przejrzystym sposobem opisywania i analizowania naturalnego sposobu reakcji jednostki na bodźce z otoczenia. Model nie klasyfikuje ludzi na dobrych i złych. Nie ogranicza także możliwości rozwoju jednostki w którymkolwiek kierunku lub środowisku pracy. Teoria ta opisuje naturalny sposób reakcji w różnych sytuacjach np. styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji.

 

 

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy zdobędą wiedzę o:

 • Międzynarodowym  modelu zachowań zgodnie z typologią Extended DISC.
 • Własnym typie osobowości.
 • Swoich mocnych stronach.
 • Zasadach funkcjonowania innych typów osobowości.
 • Przyczynach trudności w relacjach z określonymi typami osobowości.
 • Wartościach, celach, preferencjach, potrzebach, obawach, motywacji każdego ze stylów.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Rozpoznawania typów osobowości u innych.
 • Technik dostosowywania się do określonych stylów komunikacji, odrębnych dla każdego typu osobowości.
 • Sporządzania i zarządzania mapą zespołu zgodnie z typologią Extended DISC.
 • Wykorzystywania typologii Extended DISC w rekrutacjach, zarządzaniu talentami, zarządzaniu zespołem, współpracy zespołowej oraz budowaniu relacji – zarówno zawodowej, jak i prywatnej.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Określeniem własnych celów rozwojowych.
 • Świadomym budowaniem relacji biznesowych i prywatnych.
 • Komunikacją z różnymi członkami zespołu. 

Adresaci szkolenia

 • Liderzy zespołów, kierownicy, menedżerowie, dyrektorzy.
 • Osoby pracujące w działach HR.
 • Osoby zainteresowane poznaniem metodologii Extended DISC i kodu kolorów.
 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

 


Program Szkolenia EXTENDED DISC - jak się komunikować, budować relacje i współpracować w oparciu o różne style myślenia i działania.

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują do wypełnienia test on-line, z którego jest generowany raport określający typologię zachowań

Agenda godzinowa zostanie dopasowana do potrzeb Klienta.

09:30 – 10:00  Wprowadzenie do celów szkolenia, nawiązanie kontraktu oraz omówienie planowanych korzyści  związanych z udziałem w szkoleniu.

10:00 –  11:00 Moduł I WPROWADZENIE DO METODOLOGII EXTENDED DISC

 • Wprowadzenie do metodologii DISC. (dominance, influence, stability, compliance).
 • Fundamenty analizy behawioralnej Extended DISC.
 • Czterostrefowy model zachowań – percepcja, myślenie, intuicja i uczucia.
 • Struktura raportu Extended DISC.
 • Znaczenie diamentu Extended DISC – grot strzałki i interpretacja wyników.
 • Profile zachowań naturalnych i adaptowanych – style zachowania, talenty.

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:00 Moduł II AUTODIAGNOZA RAPORTU EXTENDED DISC UCZESTNIKA

 • Autodiagnoza – uczestnicy otrzymują własne wyniki analizy Extended DISC.
 • Interpretacja wyników analizy Extended DISC.
 • Zastosowanie wyników w praktyce zgodnie z typologią Extended DISC.
 • Mocne strony i obszary do rozwoju zgodnie z typologią Extended DISC.
 • Indywidualne wnioski pod katem efektywności osobistej i zawodowej.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:10   Moduł III ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE METODOLOGII EXTENDED DISC

 • Strategie postępowania z ludźmi o różnych stylach zachowań zgodnie z typologią Extended DISC.
 • Wartości wnoszone do zespołu przez określone typy zgodnie z typologią Extended DISC.
 • Skuteczna komunikacja z określonymi typami zgodnie z typologią Extended DISC.
 • Dyplomatyczne radzenie sobie z typami antagonistycznymi zgodnie z typologią Extended DISC.

15:10 – 15:20 Przerwa

15:20 – 16:10 Moduł IV ZARZĄDZANIE EFEKTYWNYMI RELACJAMI W METODOLOGII EXTENDED DISC

 • Zarządzanie określonymi typami zgodnie z typologią Extended DISC.
 • Efektywność lidera zgodnie z typologią Extended DISC.
 • Budowanie efektywnych zespołów zgodnie z typologią Extended DISC, mapa zespołu.

16:10 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

Dowiedz się więcej na temat narzędzia Extended DISC.

Obejrzyj film Wprowadzenie do Extended DISC

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.