Feedback z elementami feedforward, czyli jak rozwijać pracowników poprzez korygowanie ich zachowań, docenianie i motywowanie do działania oraz ustalanie działań ukierunkowanych na przyszłość.

Istotą udzielania feedbacku jest przekazanie drugiej stronie w sposób konstruktywny i zrozumiały tego, na czym nam najbardziej zależy. Warto przy tym wiedzieć, kiedy feedback może zostać odebrany jako negatywny komunikat, pamiętając, jak ważny jest czas, atmosfera, przygotowanie i odniesienie się do konkretnych sytuacji, których feedback bezpośrednio dotyczy.

Największym wyzwaniem przy udzielaniu feedbacku jest nasz obiektywizm, czyli przekazanie naszej perspektywy, postrzegania pewnych zachowań drugiej osoby, unikając generalizacji i oceny oraz odpowiednio zarządzając własnymi emocjami. Ważne jest też to, że informacja zwrotna służy zwróceniu uwagi na pewne zachowania z przeszłości, jednakże jej celem jest ukierunkowanie działań w przyszłości.

Termin szkoleń

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Program szkolenia FEEDBACK Z ELEMENTAMI FEEDFORWARD. Jak skutecznie korygować, motywować i wspierać pracowników.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Modelu feedforward – informacji ukierunkowanej na przyszłość, angażującej pracownika.
 • Roli feedbacku w procesie rozwojowym pracownika, w tym również pracownika będącego po sesji Assessment /Development Center, czy ocenie 360 stopni.
 • Udzielania feedacku po testach Extended DISC.
 • Sposobach motywowania pracowników.
 • Metodach udzielania konstruktywnej krytyki zachęcającej do rozwoju.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Motywowania pracowników.
 • Przekazywania trudnych informacji, decyzji, zmian w organizacji itp.
 • Prowadzenia efektywnych rozmów oceniających.
 • Udzielania precyzyjnego feedbacku z feedforward (informacji zwrotnej z informacją ukierunkowaną na przyszłość .
 • Radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych np. podczas rozmów oceniających.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Zarządzaniem zespołem.
 • Motywowaniem innych.
 • Komunikacją interpersonalną.

Adresaci szkolenia z zakresu udzielania feedbacku:

 • Liderzy zespołów, kierownicy, menedżerowie, dyrektorzy – szczególnie osoby oceniające pracę swoich pracowników.
 • Osoby pracujące w działach HR, szczególnie osoby prowadzące rekrutacje, projekty AC/DC, prowadzące oceny 360 itp.
 • Osoby zainteresowane prawidłowym udzielaniem informacji zwrotnej oraz rozwojem osobistym.

Program szkolenia:

09:30 – 10:00  Wprowadzenie do celów szkolenia, nawiązanie kontraktu oraz omówienie planowanych korzyści  związanych z udziałem w szkoleniu.

10:00 –  11:00 Moduł I  FEEDBACK Z ELEMENTAMI FEEDFORWARD. ISTOTA FEEDBACKU W KONTEKŚCIE REALIZACJI CELÓW BIZNESOWYCH

 • Omówienie dotychczasowej praktyki udzielania informacji zwrotnej w firmie uczestników szkolenia – dyskusja grupowa.
 • Omówienie znaczenia feedbacku w procesie rozwojowym pracowników zgodnie z typologią rozwoju wg typologii Blancharda – jak oceniać, aby  zmotywować – dyskusja grupowa, casy, praca w grupie.
 • Przygotowanie do sesji feedbacku – gromadzenie informacji, analiza faktów, określenie celów, struktura rozmowy, scenariusz spotkania, miejsce spotkania – ćwiczenie indywidualne.

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 13:00 Moduł II FEEDBACK Z ELEMENTAMI FEEDFORWARD. KOMUNIKACJA FEEDBACK’OWA – o czym zawsze warto pamiętać w relacjach z podwładnymi

 • Style myślenia i zachowań w dynamice kontaktów międzyludzkich – profile osobowości – ćwiczenie grupowe.
 • Temperamenty i reakcje w sytuacjach stresowych
 • Anatomia wypowiedzi – aktywne słuchanie oraz podświadome procesy kodowania – mini wykład  i dyskusja.

 13:00 – 13:45 Przerwa na obiad

13:45 – 15:00   Moduł III FEEDBACK Z ELEMENTAMI FEEDFORWARD. FEEDBACK JAKO KONSTRUKTYWNA INFORMACJA ZWROTNA – skrzynka narzędziowa

 • Feedback motywacyjny– pochwała jako motywator. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna – zaspokajanie potrzeb wewnętrznych – ćwiczenia praktyczne grupowe, omówienie potrzeb wewnętrznych, miniwykład.
 • Feedback korygujący – modele STAR, FUKO, KOMUNIKAT JA –  przemyślana informacja zwrotna – ćwiczenia praktyczne, omówienie casów, miniwykład.
 • Feedback coachingowy– model GOLD – omówienie i ćwiczenia praktyczne.
 • Feedforward – informacja ukierunkowana na przyszłość – jak uzyskać od pracownika informację i wzbudzić jego zaangażowanie na przyszłość – miniwykład, ćwiczenie.

15:00 – 15:15 Przerwa
15:15 – 16:15 Moduł IV FEEDBACK Z ELEMENTAMI FEEDFORWARD.TRUDNE SYTUACJE

 • Różnice pokoleniowe – Pokolenie X,Y,Z – mini wykład, dyskusja
 • Bank trudnych sytuacji– jak reagować na stres, emocje, opór psychiczny – jak radzić sobie z analogicznymi emocjami ze swojej strony.

16:15 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia z zakresu udzielania feedbacku z elementami feedforward.

Zapraszamy do lektury artykułu: Dlaczego feedback jest ważny, ale feedforward jeszcze lepszy?

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.