Na te pytania odpowiemy sobie podczas warsztatu inspiracyjnego dla kobiet.

Pochylimy się nada tematem intuicji, gdyż intuicja towarzyszy nam na co dzień. Odzywa się, kiedy poznajemy nowych ludzi, kiedy podejmujemy decyzje, planujemy.

Tematem intuicji zajmują się naukowcy, sportowcy, lekarze. Mimo, iż wiele pozostało do odkrycia, to co już wiemy jest arcyciekawe.

 

 

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte z zakresu kobiecej intuicji w biznesie realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu kobiecej intuicji w biznesie, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie z zakresu kobiecej intuicji w biznesie realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu kobiecej intuicji w biznesie.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu. 

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Program szkolenia: INTUICJA - DAR CZY UMIEJĘTNOŚĆ. Intuicja - czym jest? Skąd się bierze? Czy warto jej słuchać? Kiedy się myli? Czy można ją wzmacniać? Kobieca, męska, a może niezależna od płci?

Uczestniczki szkolenia z zakresu kobiecej intuicji w biznesie nabędą wiedzę o:

 • tym, czym jest intuicja,
 • tym, jak wzmacniać intuicję,
 • sprawności intelektualnej w sytuacjach stresowych.

Uczestniczki szkolenia z zakresu kobiecej intuicji w biznesie nabędą umiejętności:

 • wzmacniania intuicji,
 • rozpoznawania czym jest intuicja,
 • ćwiczenia intuicji w praktyce.

Uczestniczki szkolenia z zakresu kobiecej intuicji w biznesie pogłębią kompetencje związane z

 • sprawnym podejmowaniem decyzji, gdy nie ma możliwości analizy sytuacji,
 • sprawnością intelektualną,
 • klarownym myśleniem w sytuacjach stresowych.

Szkolenie z zakresu kobiecej intuicji w biznesie dedykowane kobietom, które:

 • Chcą zwiększyć efektywność osobistą i zawodową.
 • Chcą skutecznie realizować swoje cele.
 • Chcą sprawniej podejmować decyzje w sytuacjach stresujących.
 • Chcą dążyć do profesjonalizmu.

Program szkolenia z zakresu kobiecej intuicji w biznesie:

09:30 – 10:00 Wprowadzenie, zapoznanie uczestniczek, kontrakt.

10: 00 – 12: 30  Moduł I –SUKCES KOBIETY BIZNESU – INTUICJA – DAR CZY UMIEJĘTNOŚĆ

 • Intuicja – co o niej wiemy, a co pozostaje tajemnicą?
 • Inspirujące doświadczenie – ćwiczenie w parach budujące relację, oparte o karty Points of You – ten element spotkania wystąpi jedynie w wersji warsztatowej.

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa.

13:10 – 15:30 Moduł II –SUKCES KOBIETY BIZNESU – INTUICJA – DAR CZY UMIEJĘTNOŚĆ

 • Moja intuicja – jak wzmacniać intuicję na co dzień, ćwiczenia praktyczne, odkrycia Instytutu HeartMath.
 • Konwersacja poziomu I, II, III – czyli kiedy budujemy mury a kiedy docieramy do prawdy.

15:30 – 16:30 Pytania, dyskusja, podsumowanie, wnioski.

SPECJALNE METODY SZKOLENIA:

Metoda Points of YouÒ oraz metodHeartMathÒ, Conversational IntelligenceÒ.

METODA POINTS OF YOUÒ

To praca z kartami metaforycznymi, z obrazem, słowem  i pytaniami. Karty te używane są podczas coachingu, warsztatów w międzynarodowych korporacjach oraz podczas rozmów indywidualnych. Dzięki pracy z kartami możemy spojrzeć na zastanawiąjące nas kwestie z nowej perspektywy i dostrzec to czego wcześniej nie widzieliśmy. Praca z kartami Points of YouÒ nie ma nic wspólnego w wróżeniem.  To poszukiwanie odpowiedzi metodą coachingu.

METODA HEARTMATHÒ

To oparta na badaniach naukowych metoda pracy z własną intuicją, opracowana przez Instytut HeartMath ze Stanów Zjednoczonych. Metoda ta jest powszechnie stosowana w USA, jak i w Europie zachodniej. Metoda ta towarzyszy tak lekarzom, jak i sportowcom, czy strażakom w lepszym podejmowaniu decyzji tam gdzie liczy się czas, i nie ma możliwości, by dokładnie przeanalizować każde za i przeciw.

Instytut heartmath, poprzez lata spędzone na badaniach naukowych, opracował techniki, które pozwalają:

 • przywrócić klarowność myślenia w sytuacjach stresowych,
 • zatrzymać niepotrzebny wyciek energii,
 • szybciej wrócić do formy,
 • wyraźnie podnieść sprawność intelektualną.

METODA CONVERSATIONAL INTELLIGENCEÒ

To oparta o wyniki badań nad mózgiem metoda komunikowania się w taki sposób, by dzięki budowaniu zaufania u rozmówcy docierać do jego intencji i motywów.

Od 2010r. firma Human Skills prowadzi projekt Sukces Kobiety Biznesu, w którym specjalizuje się w prowadzeniu projektów rozwojowych dla kobiet w korporacjach i nie tylko.  Wdrażamy również projekty women’s network.  Z pełnym oddaniem i pasją pomagamy naszym Klientkom być bardziej szczęśliwymi i spełnionymi zawodowo.

Wspieramy rozwój kobiet, pomagamy odkrywać zawodowy potencjał, umacniamy przekonanie, że kobiecość jest atutem, natomiast rozwój osobisty jest niezbędnym elementem w budowaniu kariery oraz satysfakcji w życiu zawodowym i prywatnym.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.