Jednym z podstawowych założeń naszych warsztatów jest fakt, że dobry menedżer jest nie tylko osobą rozdzielającą zadania, czy rozliczającą z wykonanej pracy, lecz jest także przewodnikiem zespołu.

Dobry menedżer zna mocne i słabe strony członków swojego zespołu i potrafi dostosować plan działania tak, by w pełni wykorzystać potencjał każdej z osób i umożliwić im efektywny rozwój.

Na naszym szkoleniu pokażemy Ci, czym jest coachingowy styl zarządzania i jak wykorzystać go w praktyce. Wspólnie popracujemy także nad Twoimi kompetencjami komunikacyjnymi, które stanowią punkt wyjścia do skutecznego zarządzania grupą ludzi.

Termin szkoleń

Cena promocyjna:

 1. Szkolenie otwarte Menedżer coach realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte Menedżer coach, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie Menedżer coach realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program szkolenia Menedżer coach. Jak wspierać rozwój i odpowiedzialności wśród pracowników oraz jak rozmawiać z pracownikami, aby zwiększać ich efektywność osobistą i zawodową. 

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z wiedzą nt. istoty coachingu, jak również rolą szefa jako coacha względem swoich pracowników.
 • Nabycie praktycznych umiejętności i poznanie konkretnych narzędzi, metod i technik potrzebnych w procesie coachingu.
 • Przedstawienie uczestnikom wielu praktycznych przykładów oraz sytuacyjnych case’ów.
 • Przygotowanie uczestników do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, problemami, z oporem. Poznanie praktycznych metod rozmawy z pracownikami.

Korzyści:

 • Nabycie praktycznych umiejętności i wiedzy dot. coachingu w zarządzaniu pracownikami.
 • Doskonalenie warsztatu menedżerskiego.
 • Poznanie i wykorzystanie korzyści z coachingu (dla pracownika, szefa, firmy) – silnego narzędzia menedżerskiego.
 • Podniesienie efektywności pracy pracowników oraz zespołów, poprawa atmosfery w środowisku pracy i lepszych relacji społecznych w firmie.
 • Możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami, wątpliwościami, korekta działań, wyeliminowanie błędów i barier, doskonalenie swoich umiejętności radzenia sobie z różnymi zjawiskami i problemami.
 • Zwiększenie świadomości jak powinna wyglądać konstruktywna rozmowa z pracownikiem.
 • Rozwinięcie umiejętności rozmawiania, budowy kultury dialogu i szacunku do pracownika.
 • Dowiedzenie się jak pobudzać wśród pracowników odpowiedzialność za efektywność organizacji.
 • Poznanie możliwości rozwijania talentów i umiejętności pracowników.
 • Otrzymanie rad praktyka n.t. przygotowania się do sesji coachingowej.

Adresaci szkolenia:

 • Menedżerowie.
 • Pracownicy działów personalnych.
 • Szefowie projektów.
 • Osoby zainteresowane rozwojem zawodowym oraz tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

09:00 – 09:30  Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

09:30 – 12:30 MODUŁ I Menedżer coach: 

Co to jest  coaching?

 • Na czym polega istota coaching?
 • Jakich sytuacji powinien dotyczyć?
 • Różne rodzaje coachingu (rozwojowy, interwencyjny)
 • Mini-wykład, omówienie przykładu, ćwiczenie w grupach, dyskusja moderowana 

Coaching jako inwestycja.

 • W jaki sposób szef jako coach może rozwijać swoich pracowników?
 • Kiedy coaching, a kiedy inny sposób zarządzania?
 • Korzyści dla pracownika, menedżera, firmy
 • Mini-wykład, omówienie przykładów, „burza mózgów”

Etapy pracy coacha i modele pracy coachingowej.

 • Wyznaczanie celów coachingowych,
 • Model GROW,
 • Training on the job i feedback,
 • Wyznaczanie zadań coachingowych.
 • Mini-wykład, przedstawienie konkretnych przykładów, ćwiczenia grupowe

Kluczowe kompetencje menedżera jako Coacha

 • Omówienie kluczowych kompetencji coacha i identyfikacja tych kompetencji u menedżerów.
 • Mini-wykład, dyskusja, ćwiczenia, omówienie przykładów

Zasady udzielania informacji zwrotnej przez szefa-coacha -  rola feedback’u i feedforward w coachingu. Mini-wykład, omówienie przykładów, dyskusja moderowana, ćwiczenia grupowe

 12:30 – 13:10 Przerwa na lunch

13:10 – 15:30 MODUŁ II Menedżer coach:

Model skutecznej komunikacji w coachingu.

 • Poziomy słuchania  z naciskiem na aktywne słuchanie,
 • Zadawanie pytań, rodzaje pytań i zastosowanie,
 • Rola komunikacji niewerbalnej,
 • Bariery komunikacyjne.
 • Mini-wykład, ćwiczenia na aktywne słuchanie i zadawanie pytań, omówienie przykładów  z zakresu komunikacji niewerbalnej.

Jak rozwijać twórcze myślenie, kreatywność wśród pracowników?

 • Metody i bariery,
 • Techniki stymulowania kreatywności,
 • Mini-wykład, omówienie przykładów, dyskusja, „burza mózgów”, dzielenie się doświadczeniami

 Jak rozmawiać o problemach, o sytuacjach trudnych, jak radzić sobie z oporem?

 • Identyfikacja sytuacji,
 • Sposoby podejścia do problemów,
 • Metody poszukiwania rozwiązań.
 • Mini-wykład, ćwiczenia grupowe, omówienie przykładów,  dyskusja, „burza mózgów”

 15:30 – 16:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.