Poprzez dzieciństwo, lata młodości i dorosłe życie działamy w grupie. Bez trudu  mogliśmy zauważyć, że każdy z nas jest inny. Co za tym idzie, każdy wnosi jakąś wartość do zespołu. Aby móc się rozwijać potrzebna nam jest różnorodność. Różnorodny zespół to olbrzymi potencjał i szansa dla firmy. Jednocześnie jest to duże wyzwanie dla menedżera, który tym zespołem zarządza.  Dlatego jedną z kluczowych umiejętności menedżera staje się zarządzanie różnorodnym zespołem.

Termin szkoleń

Cena szkolenia:

 • Cena netto (plus 23% VAT).
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena promocyjna:

 • Szkolenia otwarte Menedżer w różnorodnym zespole realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 • Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte Menedżer w różnorodnym zespole, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie Menedżer w różnorodnym zespole realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia Menedżer w różnorodnym zespole.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia z zakresu .
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu Menedżer w różnorodnym zespole:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Obszarach różnicujących członków zespołu.
 • Poszczególnych pokoleniach (ich mocnych i słabych stronach).
 • Formułowaniu i dobieraniu właściwego komunikatu do  typologii zachowań osób.
 • Głównych motywatorach działania.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Rozpoznawania potrzeb i rozumienia stylu pracy i czynników motywujących różne pokolenia.
 • Rozpoznawania różnych stylów komunikacji i pracy.
 • Dopasowania działań menedżerskich do potrzeb różnych reprezentantów typów psychologicznych.
 • Myślenia długoterminowego o rozwijaniu zespołu różnorodnego.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Motywowaniem przedstawicieli różnych pokoleń poprzez indywidualne podejście.
 • Zarządzaniem potencjałem zespołu różnorodnego.
 • Budowaniem relacji i współpracy w zespole różnorodnym.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Menedżerowie, którzy uczestniczą w procesie rekrutacji i budują swoje zespoły.
 • Liderzy/szefowie , którzy  chcą wzmocnić swoje kompetencje liderskie w zakresie doboru właściwych ścieżek komunikacji do poszczególnych pracowników.
 • Dla wszystkich, którzy przygotowują się do roli liderów i chcą wiedzieć jak pracować z różnorodnymi zespołami.

PROGRAM SZKOLENIA:

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie  Zarządzania różnorodnym zespołem

10:00 – 11:00 Moduł I. Menedżer w różnorodnym zespole. Charakterystyka pokoleń.

 • Baby boomers, X, Y, Z – czyli pokolenia na rynku pracy – filmowy przykład.
 • Przekonania, wartości, różnice przedstawicieli pokoleń – omówienie.
 • Analiza mocnych i słabych stron wynikających z różnic pokoleń  - praca w podgrupach.

11:00- 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 Moduł II. Menedżer w różnorodnym zespole. Zarządzanie różnorodnym zespołem.

 • Analiza zespołu  - kim zarządzam?
 • Jak wydobywać potencjał i jak pracować z przedstawicielami różnych pokoleń?
 • Co może robić menedżer by oddziaływać na różne pokolenia? – ćwiczenie w podgrupach.
 • Co sprawia, że przedstawiciele pokoleń pozostają w zespole? – główne motywatory.
 • Kontekst pracy z pokoleniami – jasność celu menedżerskiego.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:10 Moduł III.  Menedżer w różnorodnym zespole. Różnorodność w sposobie komunikacji na podstawie DISC

15:10 – 15:25 Przerwa

15:25 – 16:20 Moduł IV. Menedżer w różnorodnym zespole. Źródła różnorodności – dlaczego jesteśmy inni?

 • Normalne, zwyczajowe, inne, odmienne – czyli różnice w „normalności” i ich wpływ na zarządzanie zespołem.
 • Jak znaleźć wspólny język z młodszą generacją? – 8 zasad nowego zaangażowania.
 • Kiedy nie jest nam po drodze, a różnice nie do pokonania – źródła trudności.

15:40 – 16:00 Podsumowanie szkolenia z zakresu Zarządzania różnorodnością oraz  analiza  stworzenie listy działań z zespołem.

 

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.