Jako firma szkoleniowa i doradcza od lat szkolimy z zakresu metod rekrutacji oraz oceny kompetencji i potencjału kandydatów. Dla naszych klientów prowadzimy projekty rekrutacyjne oraz projekty Assessment i Development Centre. Dzięki temu szkolenia w Human Skills dostarczają konkretnej i sprawdzonej wiedzy.

Dzięki szkoleniu z metod rekrutacji w Human Skills możesz oszczędzić czas i pieniądze. Jeżeli projekt rekrutacji nie zostanie dobrze przygotowany, to możesz stracić ponad trzy miesiące na bezskuteczne poszukiwanie danego pracownika. W przypadku dobrego zdefiniowania projektu rekrutacyjnego ten czas może się skrócić do dwóch tygodni. Oprócz tego trzeba też pamiętać o kosztach. Średni koszt rekrutacji to prawie 3000 zł. W przypadku firm produkcyjnych wzrasta nawet do 4300 zł. Wydatki związane z pozyskaniem nowego pracownika w roku 2016 wzrosły o 40 proc. Proces ten pochłania o 43 proc. więcej czasu niż przed czterema laty – wynika z raportu PwC „Saratoga Human Capital Benchmarking 2015″.

Nasze szkolenie pozwoli Ci w rzetelny sposób rozwinąć kompetencje z zakresu tworzenia potencjału kadrowego oraz zredukować czas i koszty rekrutacji.

Termin szkoleń

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 7. Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Program szkolenia SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI W ORGANIZACJI czyli jak zaplanować profesjonalną rekrutację i zatrudnić odpowiednich pracowników.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Prawidłowym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych.
 • Różnorodnych metodach i technikach skutecznej rekrutacji.
 • Eliminacji błędów selekcyjnych.
 • Założeniach programów adaptacji nowych osób w firmie.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Efektywnej rekrutacji i selekcji kandydatów.
 • Trafnego przeprowadzania kompleksowych projektów rekrutacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi.
 • Kreowania lepszego wizerunku firmy na rynku.
 • Oszczędności czasu i kosztów dzięki prawidłowemu przygotowaniu procesu rekrutacyjnego.
 • Prowadzenia rozmów z kandydatami.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Tworzeniem potencjału kadrowego.
 • Motywacją i efektywnością zawodową.
 • Kreowaniem wizerunku firmy.

Adresaci szkolenia:

 • Osoby odpowiedzialne za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr.
 • Właściciele firm, Kierownicy, Specjaliści.
 • Rekruterzy, Head Hunterzy i Specjaliści HR.
 • Doradcy zawodowi, Terapeuci, Nauczyciele oraz Job Coachowie.

Program szkolenia:

Dzień I

09:30 – 09:45 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia z zakresu procesu rekrutacji oraz potrzeb uczestników.

09:45 – 10:45 Moduł I. SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI W ORGANIZACJI. Projekt rekrutacyjny.

 • Rekrutacja od „A” do „Z” – omówienie projektu rekrutacyjnego na przykładzie. Prezentacja przykładów.
 • Polityka rekrutacyjna w firmie – korzyści ze standaryzacji rekrutacji. Omówienie.
 • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna. Omówienie zalet i wad.
 • Potrzeby pracodawcy vs kandydata – aktualna sytuacja na rynku pracy. Omówienie.
 • Emisja ogłoszenia rekrutacyjnego– ocena rynku pracy, weryfikacja ofert pośredników /portale.
 • Aspekty prawne i etyczne w prowadzeniu rekrutacji. Błędy rekrutera – jakich unikać.
 • Koszty rekrutacji.

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30  Moduł I – c.d.

 • Analiza SWOT procesu rekrutacji w firmie uczestnika. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.

                          METODY REKRUTACJI –definicje kompetencji

 • Misja, wizja, wartości firmy a proces rekrutacji – budowanie wizerunku firmy podczas rekrutacji. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
 • Definicje kompetencji. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
 • Metoda STAR/PAR. Ćwiczenie grupowe. Omówienie.
 • Zasady obiektywnej analizy kompetencji kandydatów.

12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

13:10 – 14:45 Moduł II. SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI W ORGANIZACJI. Przygotowanie profilu kandydata.

 • Definiowanie kompetencji głównych i pobocznych, wskazanie wskaźników do kompetencji oraz skali ocen. Ćwiczenie grupowe. Omówienie.
 • Wywiad CBI – wywiad oparty na kompetencjach.
 • Formułowanie pytań zgodnie z definicjami kompetencji i przygotowanie scenariusza pytań.

14:45 – 15:00 Przerwa

15:00 – 16:15 Moduł II – c.d. 

 • Profil wymagań a składniki opisu stanowiska pracy. Prezentacja przykładów.
 • Tworzenie profilu oczekiwań wobec kandydata. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
 • Typ osobowości kandydata a rekomendowane stanowisko pracy. Omówienie.
 • Zasady używania testów psychologicznych/osobowościowych podczas rekrutacji. Omówienie dostępnych narzędzi.

16:15 – 16:30 Podsumowanie i wypracowanie osobistej check – listy.

Dzień II

09:00 – 09:15 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

09:15 – 10:45 Moduł I. SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI W ORGANIZACJI.Kluczowe kwestie metod rekrutacji.

 • Zasady selekcji aplikacji – CV, list motywacyjny. Ćwiczenie grupowe. Omówienie.
 • Efekt pierwszego wrażenia a efekt świeżości– mowa ciała, ton głosu i wyrazów.
 • Zasady weryfikacji referencji oraz profilów społecznościowych
 • Dziwne zachowania ze strony kandydata – jak reagować. Omówienie.

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30 Moduł II. SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI W ORGANIZACJI. Wywiad rekrutacyjny.

 • Zasady zadawania pytań – lejek pytań. Omówienie.
 • Telefoniczny wywiad selekcyjny – przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie. Omówienie. Mini scenka.
 • Nowoczesne techniki rekrutacj
 • Przegląd aktualnych trendów.
 • Zaawansowane techniki rekrutacji.
 • Metody testowe w rekrutacji. Omówienie.
 • Zadania mini Assesment Centre– toolbox zadaniowy (techniki symulacyjne – próbka pracy, metoda in – basket, symulacja o niskiej wierności, dyskusje bez lidera, prezentacje, gry decyzyjne).

12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

13:10 – 14:45 Moduł III. SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI W ORGANIZACJI. Przygotowanie projektu rekrutacji.

 • Zaplanowanie scenariusza rekrutacji uczestnika szkolenia. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
 • Zasady budowania zadań rekrutacyjnych w oparciu o trudne sytuacje na danym stanowisku. Omówienie.
 • Przygotowanie zaawansowanego zadania rekrutacyjnego. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.

14:45 – 15:00 Przerwa

15:00 – 15:45 Moduł IV. SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI W ORGANIZACJI. Zakończenie rekrutacji.

 • Wybór odpowiedniego kandydata zgodnie z profilem stanowiska i oczekiwaniami. Kwestionariusz wyboru. Omówienie.
 • Podziękowanie za udział w procesie rekrutacji niewybranym kandydatom – zasady.
 • Program Orientation/ On Boarding – planowanie i wprowadzenie do pracy nowego pracownika.

15:45 – 16:00 Podsumowanie szkolenia i wypracowanie osobistej check – listy z zakresu prowadzenia projektów rekrutacyjnych.

 

Ofertę kierujemy do właścicieli firm oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za zatrudnienie pracowników. Planowanie i prowadzenie rekrutacji to niezwykle trudny i odpowiedzialny proces. Od rekruterów zależy los potencjalnego pracownika, a tym samym całej firmy. Dlatego tak ważne jest, by byli oni odpowiednio przygotowani do przeprowadzania rekrutacji – tutaj wszystko musi być dopięte „na ostatni guzik”. Wszelkie niedociągnięcia, nieodpowiednie przygotowanie czy brak kompetencji rekrutera wpłynie negatywnie na reputację firmy i zniechęci kandydata. A przecież zależy nam na wyłonieniu i pozyskaniu najlepszego pracownika. Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu z zakresu metod rekrutacji? To przede wszystkim umiejętność zaplanowania rekrutacji od A do Z. Podpowiemy, jak rozpoznać swoje potrzeby i oczekiwania wobec kandydata, jak ująć swoje wymagania w ogłoszeniu, a także gdzie najlepiej zamieścić takie ogłoszenia. Nie ma uniwersalnego przepisu na sukces – wszystko zależy między innymi od branży oraz specyfiki danego stanowiska.

Pokażemy, jak przygotować się do rekrutacji, a także jak ją przeprowadzić. Zadbamy też o część praktyczną, podczas której uczestnicy szkolenia poznają zasady selekcji aplikacji, a także preferowane zachowanie podczas rozmowy rekrutacyjnej. Ważne jest nie tylko rzetelne przygotowanie do spotkania oraz weryfikacja kandydata pod kątem doświadczenia i kompetencji, ale także mowa ciała, ton głosu, a także dobór słownictwa. Rekruter stanowi niejako wizytówkę firmy. Dlatego znaczenie ma nie tylko jego merytoryczne przygotowanie, ale też jego wygląd oraz zachowanie. Sprawdzą się także umiejętności psychologiczne, które pomogą lepiej poznać kandydata oraz jego umiejętności.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, co pozwoli nie tylko nabyć nową wiedzę oraz umiejętności, ale też wychwycić błędy, jakie popełniamy podczas rekrutacji – a następnie je wyeliminować. Szczegóły warsztatów znajdują się poniżej. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce "Wiedza":

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.