Pełnienie funkcji kierowniczej to ogromne wyzwanie, do którego należy się odpowiednio przygotować. Konieczne jest nabycie i ukształtowanie szeregu umiejętności, które umożliwią skuteczne zarządzanie zespołem, a także osiągnięcie zamierzonych celów biznesowych. Pracę nad tymi kompetencjami należy rozpocząć jak najszybciej – by już na początku nowej drogi zawodowej wykazać się profesjonalizmem i wzbudzać respekt podwładnych.

Szkolenie dla młodych menadżerów pomoże Ci wybrać własny styl zarządzania, zbudować expose szefa oraz opracować spójną strategię komunikacji oraz zarządzania zespołem. Dowiesz się też, z jakimi sytuacjami problematycznymi możesz się spotkać po awansie oraz jak je rozwiązać z korzyścią zarówno dla firmy, siebie, jak i podwładnych.

Na szkoleniu poruszone zostaną między innymi zagadnienia zadań i kompetencji menedżerskich, psychologii zarządzania, kreowania wizerunku, zasad przygotowania expose szefa, komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej, zasad savoir vivre w biznesie i nie tylko.

 

 

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Cele szkolenia:

 • Budowanie świadomości menedżerskiej.
 • Analiza potencjału i obszarów do rozwoju.
 • Poznanie praktycznej psychologii szefa.
 • Budowanie wizerunku profesjonalisty.
 • Budowanie autorytetu szefa.
 • Omówienie komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej.
 • Przygotowanie expose szefa.
 • Omówienie trudnych sytuacji menedżerskich.

Korzyści:

 • Zbudowanie świadomości szefa zespołu.
 • Wzmocnienie z zakresie budowania wizerunku i autorytetu szefa.
 • Wzmocnienie w zakresie kompetencji menedżerskich.
 • Poznanie narzędzi do pracy nad obszarami do rozwoju.
 • Zwiększenie efektywności menedżerskiej.
 • Umiejętność budowania strategii działania w zakresie bycia liderem zespołu.

Adresaci Szkolenia

 • osoby awansujące na stanowisko kierownicze,
 • osoby zainteresowanie aktualizacją wiedzy z zakresu budowania wizerunku oraz autorytetu szefa,
 • osoby zainteresowane powyższą tematyką i zainteresowane rozwojem osobistym.

Cena Zawiera:

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Program Szkolenia

Zarządzanie zespołem dla młodych menadżerów czyli jaki wybrać styl zarządzania, zbudować expose szefa i zarządzać zespołem

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie potrzeb uczestników oraz ustalenie kontraktu.

10:00-11:30  Moduł I. Zarządzanie zespołem dla młodych menadżerów. Zadania i kompetencje menedżerskie.

 • Zadania menedżerskie zgodnie z profilem danego stanowiska i celami pracodawcy. Mini-wykład. 
 • Kluczowe zasady zarządzania. Mini-wykład. 
 • Kompetencje menedżerskie oraz umiejętności osobisteMini-wykład. Ćwiczenie z arkuszem lidera. Omówienie.
 • Potencjał oraz obszary do rozwojuMini-wykład. Ćwiczenie z arkuszem lidera. Omówienie.
 • Trudne sytuacje menedżerskie – studium przypadku. Ćwiczenie grupowe. Omówienie.

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 13:00 Moduł II. Zarządzanie zespołem dla młodych menadżerów. Psychologia zarządzania.

 • Typologia osobowości. Mini-wykład. Omówienie.
 • Typologia szefów. Mini-wykład. Omówienie.
 • Typy władzy D.Golemana – kiedy i jak je stosować. Mini-wykład. Ćwiczenie z arkuszem lidera. Omówienie.
 • Trudne sytuacje menedżerskie – studium przypadku. Ćwiczenie grupowe. Omówienie.

13:00-13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 15:00 Moduł III. Zarządzanie zespołem dla młodych menadżerów. Kreowanie wizerunku oraz autorytetu szefa.

 • Kreowanie wizerunku profesjonalisty z elementami savoir vivre.
 • Komunikacja niewerbalna– mowa ciała, otoczenie i dress code. Mini-wykład. Ćwiczenie na forum. Omówienie.
 • Trudne sytuacje menedżerskie – studium przypadku. Ćwiczenie grupowe. Omówienie.

15:00 – 15:15 Przerwa

15:15 – 16: 15 Moduł IV. Zarządzanie zespołem dla młodych menadżerów. Expose szefa.

 • Komunikacja werbalna– ton głosu, wyrazy, zarządzanie treścią.  Mini-wykład. Ćwiczenie na forum. Omówienie.
 • Expose szefa– zasady przygotowania expose szefa. Mini-wykład. Ćwiczenie z arkuszem lidera. Ćwiczenie na forum. Omówienie.
 • Trudne sytuacje menedżerskie – studium przypadku. Ćwiczenie grupowe. Omówienie.

16:15 – 16:30 Podsumowanie szkolenia, omówienie wniosków z zakresu zarządzania zespołem dla młodych menadżerów.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.