W trakcie dwóch dni szkolenia wyposażymy Cię w narzędzia niezbędne do odpowiedniego przygotowywania oraz prowadzenia negocjacji zakupowych oraz kupieckich. Zapoznamy Cię z technikami ułatwiającymi osiągnięcie wyznaczonego celu, bez szkody dla relacji na linii klient – firma, a także wskażemy, jak należy przygotowywać oraz analizować oferty.

Decydując się na nasze warsztaty z zaawansowanych negocjacji zakupowych oraz kupieckich poznasz skuteczne techniki prowadzenia rozmów i poprawisz swój styl ich prowadzenia. Już na starcie bądź zawsze krok przed drugą stroną!

Termin szkoleń

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte z zakresu zaawansowanych negocjacji zakupowych i kupieckich realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu zaawansowanych negocjacji zakupowych i kupieckich, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie z zakresu zaawansowanych negocjacji zakupowych i kupieckich realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu zaawansowanych negocjacji zakupowych i kupieckich.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Program szkolenia ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE ZAKUPOWE I KUPIECKIE. Jak stosować zaawansowane techniki negocjacyjne w handlu i budować przewagę konkurencyjną?

Uczestnicy szkolenia z zakresu zaawansowanych negocjacji zakupowych i kupieckich nabędą wiedzę o:

 • Sposobach na zwiększenie szansy osiągnięcia sukcesu negocjacyjnego przy jasno określonym celu.
 • Zaawansowanych technikach i zasadach negocjacji zakupowych.

Uczestnicy szkolenia z zakresu zaawansowanych negocjacji zakupowych i kupieckich nabędą umiejętności:

 • Planowania, przygotowania i prowadzenia negocjacji zakupowych (ćwiczenia praktyczne).
 • Dostosowywania technik pod kontekst sytuacyjny.
 • Oceny partnera negocjacyjnego i jego zamierzeń.

Uczestnicy szkolenia z zakresu zaawansowanych negocjacji zakupowych i kupieckich pogłębią kompetencje związane z:

 • Negocjacjami.
 • Rozwiązywaniem problemów związanych z zagadnieniem.
 • Komunikacją interpersonalną.

Adresaci szkolenia z zakresu technik negocjacji:

 • Specjaliści ds. marketingu.
 • Szefowie zespołów handlowych.
 • Pracownicy działu sprzedaży i zakupów.
 • Osoby na co dzień zajmujące się negocjacjami z klientami.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

Program szkolenia z zakresu zaawansowanych negocjacji zakupowych i kupieckich:

I DZIEŃ

09:30 – 10:00  Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

10:00 –  12:30 NEGOCJACJE  ZAKUPOWE I KUPIECKIE– WPROWADZENIE

 1. Definicje i pojęcia podstawowe.
 2. Różnice miedzy pozycyjnym stylem negocjowania a negocjacjami według zasad (korzyści i straty).
 3. Rola kreatywności w rozwiązywaniu problemów negocjacyjnych.

Moduł I. SPECYFIKA NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH I KUPIECKICH

 1. Formułowanie zapytania.
 2. Jak definiować jakość.
 3. Strefa porozumienia w negocjacjach cenowych.
 4. Ceny graniczne partnerów a wstępna oferta cenowa.
 5. Ustępstwa dostawcy i nabywcy.
 6. Negocjacje handlowe z punktu widzenia nabywcy (umiejętność analizy i oceny oferty).
 7. Konstruowanie BATNA poprzez rozpoznanie oferty.

Moduł II. PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH I KUPIECKICH

 1. Określenie oczekiwań i korzyści.
 2. Opracowanie i analiza scenariuszy rozmów.
 3. Rozpoznanie rynku, dostawców, oferentów.
 4. Opracowanie argumentów.
 5. Przygotowanie/rozpoznanie oferty cenowej.
 6. Analiza i wybór oferty handlowej.
 7. Czy istnieje konkurencja pomiędzy nabywcami?

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 16:00  Moduł III. PRZEBIEG NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH I KUPIECKICH

 1. Rozpoczęcie negocjacji.
 2. Prezentacja ofert.
 3. Negocjacje właściwe.
 4. Schematy działań w negocjacjach .
 5. Zakończenie i podpisanie umowy.

Moduł IV. SPECYFIKA NEGOCJACJI Z PUNKTU WIDZENIA NABYWCY

 1. Typy sprzedawców – negocjatorów i sposoby postępowania z nimi.
 2. Trudny partner negocjacyjny.
 3. Kierunki szkolenia sprzedawców w umiejętnościach sprzedażowych i negocjacyjnych. Techniki przydatne nabywcy w trakcie negocjacji zakupu.
 4. Przejmowanie inicjatywy w negocjacjach.
 5. Taktyki przydatne dla nabywcy w trakcie negocjacji zakupu.

Moduł V. OCENA PARTNERA NEGOCJACYJNEGO

 1. Źródła wiedzy  o partnerze negocjacyjnym.
 2. Przewidywanie motywów zachowań i  celów negocjacyjnych partnera.
 3. Odkrywanie słabych stron partnera.
 4. Ocena stylu negocjacyjnego partnera – sposoby postępowania.
 5. Zmiana taktyki w zależności od działań drugiej strony.
 6. Wybrane elementy  osobowości  negocjatora, motywy zachowań partnera.
 7. Podłoże zachowań ryzykownych partnera, ryzyko a osobowość.
 8. Rola wizerunku negocjatora.

16:00 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia szkolenia.

II DZIEŃ

09:00 – 09:30  Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

09:30 –  12:30 Moduł VI. UWARUNKOWANIA W NEGOCJACJACH

 1. Miejsce.
 2. Czas.
 3. Informacje.
 4. Uwarunkowania międzykulturowe.

Moduł VII. STYLE PROWADZENIA NEGOCJACJI

 1. Twardy i miękki styl negocjowania (korzyści i straty).
 2. Styl efektywny.
 3. Strategie negocjacyjne.
 4. Style rozwiązywania konfliktów negocjacyjnych.

Moduł VIII. ROZPOZNAWANIE MANIPULACJI W NEGOCJACJACH

 1. Manipulacje samooceną.
 2. Manipulacje emocjami.
 3. Manipulacje czasem.
 4. Rozpoznawanie manipulacji i chwytów socjotechnicznych stosowanych przez sprzedawców.
 5. Zasady przeciwstawiania się manipulacjom.

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 15:45 Moduł IX. ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY

 1. Cechy dobrego negocjatora – diagnoza własnego stylu negocjowania.
 2. Dobór zespołu i podział ról.
 3. Współpraca z doradcami.

Moduł X. KSZTAŁTOWANIE ODPORNOŚCI  NA ODDZIAŁYWANIE DRUGIEJ STRONY

 1. Autodiagnostyka – określenie swoich mocnych i słabych stron.
 2. Doskonalenie cech i umiejętności budujących odporność na wpływy i silę w relacjach z innymi ludźmi.
 3. Dostosowanie argumentów i sposobów działania do osobowości i charakteru partnera.
 4. Rola asertywności w relacjach ze sprzedawcami.

Moduł XI. ZAKOŃCZENIE NEGOCJACJI

 1. Zawarcie umowy.
 2. Warunki płatności i dostawy.
 3. Kontrakt zasady formułowania.
 4. Kontrakt negocjacyjny – unikanie pułapek.

15:45 – 16:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.