How to reach your goals through negotiation?

Negotiating is like playing chess. In chess, we defend the king, in negotiation, we defend our interests. In chess, we use other figures, in negotiation we use information and various techniques. Both in chess and in negotiation, strategy and tactics are very important – we try to anticipate the movements of our opponent or business partner. However, contrary to chess where there is just one winner (or none, in the case of a draw), in negotiation it is possible that both parties win – this is the win-win situation. The win-win solution is not difficult to reach. It requires “only”: good understanding of own and partner’s interests, being creative and open in finding arguments and alternatives, as well as good handling of the negotiation process itself, negotiation techniques and fundamentals of effective communication. Training „Negotiations” helps the participants to develop as negotiators. It helps increase the efficiency of conducted negotiations through non-standard approach to the process itself as well as through presentation, comprehension and practice of knowledge and tools related to effective negotiations.

Counterpart of this training in polish is Efektywne techniki negocjacji. Jak sprawnie osiągać cele poprzez negocjacje.”

 

 

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Participants will acquire knowledge about:

 • Process of negotiations and rules related to it’s efficacy.
 • Necessary tools for achieving business goals by negotiations (with practising using those tools).
 • Adapting tools and process of negotations to their business context and to person that participates in negotiations.

Participants will acquire skills:

 • Effective negotiations including convinsing, strategical reasoning. 
 • Making and managing concessions in purpose to achieve business goals.
 • Preparing for negotiation and to managing it actively.
 • Managing difficult situations in negotiations.

Participants will increase qualifications related to:

 • Negotiation.
 • Persuasion.
 • Interpersonal communication.

Training is dedicated to:

 1. Leaders and employees of sales department.
 2. Employees of customer service department.
 3. Owners of companies.
 4. Employees who participate in negotiating with clients.
 5. People interested in negotations topic.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


"\t

Workshop agenda

\n\t\t\t\t\t\t\t

THE PROGRAM OF THE TRAINING: NEGOTIATIONS

\n\t\t\t\t\t\t\t

Duration of the workshop: 2 days

\n\t\t\t\t\t\t\t

Details of the workshop will be developed based on interviews with the participants before the workshop. They will be specific to their work. Adjustment will refer especially to the practical exercises which will be designed to be close to the particularities of the negotiations that the participants participate in.

\n\t\t\t\t\t\t\t

Mudule I.NEGOTIATIONS. Fundamentals of the negotiation process.

\n\t\t\t\t\t\t\t

This will be the introduction to the art of negotiation. Depending on the participants’ knowledge on the subject, they will acquire all the necessary elements, or, based on group sharing and engagement, they will adjust the level of their comprehension in order to make other parts of the workshop effective. All elements presented will be illustrated with examples. The participants will present and analyze their relevant experience. All covered elements will reappear – in the practical context – along the workshop flow.

\n\t\t\t\t\t\t\t

Topics covered in this section include:

\n\t\t\t\t\t\t\t

 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • The nature of negotiation.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • The “win-win” concept.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Managing other concepts in the selling and negotiation processes: need, value, feature, benefit, negotiation position, other.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Methods of judging the value of commercial offer – benchmarking.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Negotiation styles.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • BATNA and WATNA.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Negotiation techniques.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Effective selling techniques used during negotiation (on both sides of the table).
 • \n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\t

Module II.NEGOTIATIONS.Preparing for negotiation.

\n\t\t\t\t\t\t\t

The biggest negotiation advantage is information. The participants will learn how to gather relevant information and how to manage it as part of the preparation for negotiation. The participants will learn to determine the starting point for negotiation and define their negotiation advantage. They will also acquire a number of tools facilitating preparation for negotiation and making managing the process under stress easier. As an exercise, the participants will be preparing for negotiations based on the brief received from the trainer. The exercise will be analyzed in order to eliminate potential issues yet before the negotiation starts.

\n\t\t\t\t\t\t\t

Topics covered in this section include:

\n\t\t\t\t\t\t\t

 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Gathering information on the negotiation partner and his or her offer.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Analysis of the negotiation partner as a technique to anticipate the flow of negotiations.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Language and cultural differences in case of negotiating with foreigners.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Gathering information on competition (own and negotiation partner’s).
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Analysis of negotiation positions (own and negotiation partner’s) – SWOT analysis.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Planning the negotiation process as such (time, place, participants, etc.).
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Negotiation list (shopping list) and negotiation LIMIT.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Definition and management of negotiation variables.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Building negotiation argumentation to be used during negotiation.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\t

Module III.NEGOTIATIONS. Managing negotiation.

\n\t\t\t\t\t\t\t

Participants will understand the very negotiation process, its phases and their characteristics. They will learn about the possibilities to model particular phases and the pitfalls that can be encountered. They will also learn the concepts and tools that can become helpful during negotiations. They will practice all the elements in the context of real-life simulations that will be continuation of previous workshop exercises.

\n\t\t\t\t\t\t\t

Topics covered in this section include:

\n\t\t\t\t\t\t\t

 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Phases of the negotiation process and their characteristics.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Methods of investigating negotiation partner’s needs and positions.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Managing concessions during negotiations.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Effective verbal and non-verbal communication during negotiation.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Influencing techniques used during negotiation.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Empathy and emotional intelligence during negotiation.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t
 • Practical use of various negotiation techniques.
 • \n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\t

Module IV.NEGOTIATIONS. Solving a negotiation case.

\n\t\t\t\t\t\t\t

In this module, the participants will have an opportunity to use their negotiation skills in a negotiation game case prepared by the trainer. The group will be divided into two subgroups that will negotiate with each other. This will be an opportunity to practice all key elements linked to effective negotiation. Based on input gathered before the training, the merit content of the negotiation case will be adjusted to job specificities of the participants. The negotiations will be recorded and analyzed for future improvement of participants’ negotiation skills.

"

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.