What if our brains were not the same as our minds…What if we could enjoy the full potential of not only what we think but also what we sense? Neurolinguistic programming is not only about the language we use, it’s also the concept that claims there is more to our functioning than just our conscious thoughts. This training has been created in order to present and practice the basic ideas behind the vast scope of procedures that NLP has to offer. During these few hours we shall go through the notions that NLP operates on, like modalities, submodalities, metaprograms, anchors, logical levels, visual procedures, etc. There will be time to discuss it and practise, both individually and in pairs. We are all wired for connection, our biology created us this way. Why not check for yourselves if there is any novelty, anything useful in this approach to understanding us, humans. Shall we try?

 

 

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Participants will acquire knowledge about:

 • THE WAYS to approach NLP with understanding and respect towards others.
 • THE TECHNIQUES that NLP has to offer as far as building awareness is concerned, both of myself and of others.
 • THE RULES to apply whenever there’s a need for any procedure or structure to be implemented.

Participants will acquire skills:

 • Recognise and name the behaviours that make a difference in communication.
 • Use the ideas created within the notion of NLP accordingly and with diligence.
 • Make necessary changes in the messages in order to get the communication going smoothly.

Participants will increase qualifications related to:

 • Trust towards themselves and their own abilities.
 • Build an individual portfolio on procedures of their choice that support personal growth.
 • Understanding what NLP is and is it a respectful concept that aids people with building connection.

Training is dedicated to:

 1. Anyone who looks beyond what is obvious.
 2. Those who wish to check for themselves, not rely on the gossip.
 3. Those who wish to improve their communication skills, become savvy with the message they send to the world.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Workshop agenda

THE PROGRAM OF THE TRAINING: Neuro-Linguistic Programming (NLP)

09:30 – 10:00 Introduction, setting goals and needs of the participants as far as the storytelling is concerned)

10:00 – 11:00 Approach I.Neuro-Linguistic Programming (NLP). The princess and the frog. 

 • Learning about the background of this concept.
 • Getting to know the primary tools NLP offers.
 • Revising what we know on the topic and why.

11:00- 11:15 Break

11:15 – 13:00 Approach II. Neuro-Linguistic Programming (NLP).The bold and the beautiful.

 • Introduction to first three notions: channels of communication, perception positions, anchors.
 • Learning how to use some of the concepts and procedures.
 • Practising them in different situations.

13:00 – 13:40 Lunch break

13:40 – 15:10 Approach III. Neuro-Linguistic Programming (NLP).The bold and the beautiful, part II.

 • Introduction to modalities, metaprograms and logical levels.
 • Learning how to use some of the concepts and procedures.
 • Practising them in different situations.

15:10 – 15:25 Break

15:25 – 16:30 Neuro-Linguistic Programming (NLP).The synergy.

 • Turning concepts into procedures.
 • Building on connection and understanding.
 • Creating the personal portfolio.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.