Bycie liderem to sztuka i wyzwanie. Lider ponosi odpowiedzialność, kreuje wizję, łączy, towarzyszy i wspiera.

By lider mógł rozwinąć potencjał swoich pracowników powinien zacząć od siebie. Od poznania własnego modelu przywództwa oraz swoich preferencji w doborze osób, z którymi pracuje.

Lider przewodzi najlepiej, kiedy sam jest przykładem. Kiedy umie zadbać o swoje potrzeby dotyczące nauki, rozwoju, regeneracji i tworzenia.

Ten, kto jest liderem dla siebie, będzie znakomitym liderem dla innych.

 

 

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Najnowszych odkryciach naukowych związanych z neuro-przywództwem.
 • Typach przywódców i przywództwie sytuacyjnym.
 • Zachowaniach, które wzmacniają, bądź osłabiają pozycję lidera.
 • Neuro-komunikacji, czyli biologii związanej z rozumieniem i przyswajaniem informacji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Wychodzenia poza tryb nawykowy, by poszukiwać kreatywnych rozwiązań.
 • Zadawania pytań poszerzających perspektywę i angażujących do działania.
 • Redukowania niszczącego wpływu stresu na komunikację i zaangażowanie w zespole.
 • Inicjowania zmian tak, by pozyskiwały zwolenników, a nie tylko opór.
 • Dostosowywania sposobu przywództwa do poziomu gotowości pracownika.
 • Radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, większa sprężystość emocjonalna (resilience) dzięki właściwemu doborowi reduktorów stresu.
 • Wydobywania i wzmacniania motywacji własnej i motywacji zespołu.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z

 • Budowaniem wizerunku lidera, eksperta i profesjonalisty.
 • Kreatywnym generowaniem rozwiązań i rozwiązywaniem problemów.
 • Budowaniem i utrzymywaniem dobrych relacji z podwładnymi.

Adresaci Szkolenia

 • Osoby zarządzające zespołami.
 • Osoby prowadzące i chcące rozwijać własne działania biznesowe, zarówno indywidualnie (liderów samych siebie), jak i zespołowo, we współpracy z zespołem.
 • Osoby otwarte na własny rozwój osobisty i zawodowy.

Cena Zawiera:

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Program Szkolenia

NEURO-PRZYWÓDZTWO. Jak być liderem dla siebie i dla innych. Wyjdź poza tryb nawykowy, by poszukać kreatywnych rozwiązań i wzmocnij pozycję lidera (Points of You, HeartMath)

Merytoryczna podbudowa szkolenia opiera się na neuronauce, czyli nauce o mózgu w kontekście biologicznym i społecznym. Specjalna gałąź neuronauki – Neuro-Leardership – to aplikacja wiedzy o mózgu do przywództwa.

Warstwa warsztatowa będzie opierała się na metodzie Points of You™ oraz metodzie HeartMath™.

Metoda Points of You™ to praca z obrazem, słowem, pytaniami otwartymi i metaforą. Pozwala wyjść poza dotychczasowy, utarty sposób myślenia i dostrzec nowe rozwiązania i perspektywy.

HeartMath™ to metoda stosowana między innymi przez armię amerykańską. Jest ona poparta latami badań z zakresu neuro-kardiologii, stanowi metodę budowania siły psychicznej i stabilności emocjonalnej, które pozwalają na zachowanie klarowności myślenia i działania pomimo presji i stresu.

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

DZIEŃ I

09:30-09:45 MODUŁ I. Lider, czyli kto? Oczekiwania, wyzwania i rzeczywistość– dyskusja otwierająca.

09:45-11:10 MODUŁ II. Mózg lidera. Taki sam, czy inny? Neuronauka w służbie przywództwa.

a) Lider gadzi, lider ssaczy, lider ludzki – ćwiczenie indywidualne.

b) Nikt nie jest idealny – ćwiczenie w parach w oparciu o narzędzie The Coaching Game (metoda Points of You™).

11:10 – 11:25 Przerwa

11: 25 – 13:00 MODUŁ III. Jak widzę swoje przywództwo.

Ćwiczenie grupowe w oparciu o narzędzie PUNCTUM (metoda Points of You™).

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 15:00 MODUŁ IV. Cicho, czy spokojnie– emocje lidera i ich wpływ na postawy podwładnego. Ćwiczenia w oparciu o metodę HeartMath™.

15:00 – 15:15 Przerwa

15:15 – 16:10 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

DZIEŃ II

09:00 – 09:30 MODUŁ V. Echo dnia poprzedniego – dyskusja, obserwacje, refleksje.

09:30 – 12:30 MODUŁ VI, VII, VIII

MODUŁ VI. Co wnoszę, a co dostaję – wartości leżące u podstaw przywództwa, ich wpływ na motywowanie i rozwijanie innych.

MODUŁ VII. Mózg w trybie nauki, mózg w trybie obrony – zachowania wspierające rozwój pracowników vs działania powodujące wycofanie i unikanie odpowiedzialności.

a) Dyskusja.

b) Ćwiczenie „Drzewo Wpływu” – praca indywidualna.

c) Pokaż mi swą twarz, a powiem Ci kim jesteś – ćwiczenie oparte o narzędzie FACES, metoda Points of You.

MODUŁ VIII. Zespół Marzeń – ćwiczenie oparte o metodę Backward Mapping.

Praca w parach, praca w grupach.

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10-15:45 MODUŁ IX. Conversational Intelligence™ – jak mówić, by nas słuchano i rozumiano.

Praca w trójkach. Komunikat werbalny vs niewerbalny, czyli budowanie autorytetu – emanacja postawy przywódcy na podwładnego.

15:45-16:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia z zakresu przywództwa.

Zapraszamy również do lektury artykułu dr Ewy Hartman: Points of You™ a neuronauka czyli dlaczego to działa?

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.