Profesjonalna Asystentka/Sekretarka jest dobrze zorganizowana, dyskretna i lojalna. Zarządza biurem, radzi sobie ze stresem, działa systematycznie i pod presją czasu. Profesjonalna Asystentka/Sekretarka posiada wysoką kulturę osobistą, wykazuje się umiejętnościami komunikacyjnymi oraz asertywną postawą i profesjonalną autoprezentacją. Dodatkowo sprawnie zarządza kalendarzem zarówno swoim, jak i swojego przełożonego.

W trakcie szkolenia z zakresu profesjonalnej asystentki/sekretarki Human Skills otrzymasz pełny pakiet wiedzy oraz umiejętności, dzięki którym szybko zwiększysz efektywność swojej pracy na stanowisku Asystentki/Sekretarki.

W trakcie warsztatów z zakresu profesjonalnej asystentki/sekretarki przećwiczysz umiejętności komunikowania się, dowiesz się jak zbudować profesjonalne relacje i poznasz tajniki savoir-vivre w biznesie.

Termin szkoleń

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte z zakresu profesjonalnej asystentki/sekretarki realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu profesjonalnej asystentki/sekretarki, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie z zakresu profesjonalnej asystentki/sekretarki realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe z zakresu profesjonalnej asystentki/sekretarki oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu profesjonalnej asystentki/sekretarki.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia z zakresu profesjonalnej asystentki/sekretarki.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu z zakresu profesjonalnej asystentki/sekretarki:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program szkolenia Profesjonalna Asystentka/Sekretarka. Budowanie wizerunku, strategie komunikacji z przełożonym i klientami oraz efektywność zawodowa

Uczestnicy  nabędą wiedze z zakresu profesjonalnej asystentki/sekretarki o:

 • Skutecznym, przyjaznym i asertywnym komunikowaniu się.
 • Zasadach doboru komunikacji niewerbalnej i werbalnej, dostosowanej do rozmówcy.
 • Savoir-vivre w biznesie.
 • Standardach rozmów telefonicznych oraz komunikacji e-mail.
 • Zaawansowanej obsługi programu Outlook.
 • Prowadzeniu kalendarza.
 • Organizacji pracy przełożonego.
 • Organizowaniu spotkań z klientami.
 • Doskonaleniu umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresującymi.
 • Zasadach profesjonalnego wizerunku Asystentki/Sekretarki.
 • Skutecznym planowaniu celów i ich realizacji.
 • Zarzadzaniu czasem w celu realizacji celów.

Uczestnicy  nabędą umiejętności z zakresu profesjonalnej asystentki/sekretarki:

 • Rozpoznawania typów: klientów, pracowników, podwładnych, przełożonych itp. zgodnie z metodologią T. Hartmana.
 • Stosowania narzędzi oraz rozwiązań w zakresie zwiększenia jakości oraz efektywności komunikacji interpersonalnej.
 • Rozpoznawania różnic w sposobie komunikowania między poszczególnymi typami osobowości.
 • Umiejętności komunikowania swoich potrzeb, oczekiwań oraz poleceń.
 • Umiejętności mówienia w taki sposób, aby być usłyszanym i zrozumianym.
 • Umiejętności radzenia sobie z trudnymi rozmówcami podczas spotkań firmowych, spotkań z klientami, obsługi reklamacji.
 • Skutecznego planowania celów i ich realizacji poprzez wykorzystanie metody SMART.
 • Zarządzania czasem i dotrzymywania celów (pakiet narzędzi: m.in. zasada Pareto, 60/40, metoda ALPEN, matryca Eisenhowera)
 • Zwiększenia efektywności i wydajności pracy.

Uczestnicy pogłębiają kompetencji z zakresu profesjonalnej asystentki/sekretarki związane z:

 • Profesjonalnej obsługi klienta.
 • Budowania profesjonalnego wizerunku.
 • Efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej.
 • Kluczowych zasad zarządzania zadaniami w czasie.

Adresaci szkolenia Profesjonalna Asystentka/Sekretarka:

 • Osoby zajmujące stanowiska asystentek, recepcjonistek.
 • Osoby zainteresowane poznaniem i przećwiczeniem technik służących budowaniu profesjonalnego wizerunki.
 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

09:30 – 09:45 Wstęp - mówienie celów szkolenia z zakresu profesjonalnej asystentki/sekretarki oraz potrzeb uczestników pod kątem zadań na stanowisku asystentki/sekretarki.

09:45 – 11:15  MODUŁ I. PROFESJONALNA ASYSTENTKA/SEKRETARKA - WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ SAVOIR-VIVRE W BIZNESIE

 • Rola etykiety we współczesnych realiach biznesowych.
 • Rola pierwszego wrażenia w relacjach międzyludzkich.
 • Asystentka/Sekretarka - najlepszą wizytówką firmy (wizerunek, komunikacja).
 • Profesjonalna obsługa biura - mowa ciała, gesty i mimika.
 • Sposoby witania, podawania ręki, przedstawiania siebie i innych.
 • Precedencja – zasada pierwszeństwa – odmienność hierarchii towarzyskiej i biznesowej.

11:15 – 11:30 Przerwa

11:30 – 12:30 MODUŁ II.  PROFESJONALNA ASYSTENTKA/SEKRETARKA - ZASADY KOMUNIKACJI NA STANOWISKU ASYSTENTKI, SEKRETARKI

 • Zachowanie podczas służbowych spotkań (kultura dyskusji, wypowiedzi, język rozmówcy, wizytówki).
 • Zasady prowadzenia rozmów z różnymi typami rozmówców (omówienie oraz ćwiczenie indywidualne).
 • Zasady asertywnej komunikacji z przełożonym, z podwładnym, ze współpracownikami.
 • Rozmowy telefoniczne – telefoniczny savoir–vivre.
 • Korespondencja pisemna.
 • Netykieta – zasady prowadzenia służbowej korespondencji e-mailowej i zachowania w sieci.
 • Sztuka tytułowania: tytuły kurtuazyjne, naukowe, służbowe.
 • Asertywna Asystentka/Sekretarka dba o dobre relacje w miejscu pracy.

12:30 – 13:20 Przerwa na obiad

13:20 – 14:30 MODUŁ III. PROFESJONALNA ASYSTENTKA/SEKRETARKA - ZASADY EFEKTYWNEJ PRACY NA STANOWISKU ASYSTENTKI

 • Wsparcie projektów realizowanych przez przełożonego.
 • Specjalistyczne kompetencje wymagane na stanowisku Asystentki/Sekretarki (wspólnie opracowany zestaw kompetencji i określenie ich poziomu uczestniczek).
 • Zarządzanie sobą w czasie.
 • Budowanie siatki kontaktów.
 • Koncentracja i ustalanie priorytetów zadań.

14:30 – 14:45 Przerwa      

14:45 – 16:00 MODUŁ IV. PROFESJONALNA ASYSTENTKA/SEKRETARKA - ZASADY EFEKTYWNEJ PRACY NA STANOWISKU ASYSTENTKI c.d.

 • Jak nie dać się zdekoncentrować?
 •  „Ochrona” szefa. Współpraca z przełożonym i innymi działami, klientami.
 • Profesjonalizm, dyskrecja i punktualność jako pożądane cechy w biznesie. Jak skutecznie przestrzegać tajemnic?
 • Emocje a logika. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach stresowych.
 • Techniki relaksu.

DZIEŃ II

09:00 – 09:15 Przywitanie

09:15 – 10:45  MODUŁ IV. PROFESJONALNA ASYSTENTKA/SEKRETARKA - ZASADY EFEKTYWNEJ PRACY NA STANOWISKU ASYSTENTKI

 • Archiwizacja, prawidłowa segregacja dokumentacji, porządek w dokumentacji.
 • Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych.
 • Matryca Eisenhowera.
 • Metoda ALPEN.

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 -12:30 MODUŁ IV. PROFESJONALNA ASYSTENTKA/SEKRETARKA - ZASADY EFEKTYWNEJ PRACY NA STANOWISKU ASYSTENTKI c.d.

 • Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem.
 • Zasada 60/40.
 • Złota godzina.
 • Nadawanie priorytetów zadaniom.
 • Kontrola realizacji planu.
 • Określanie ram czasowych dla realizacji zadań.
 • Fazy dnia – krzywa REFA.

12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

13:10-15:00 MODUŁ V. PROFESJONALNA ASYSTENTKA/SEKRETARKA - PROFESJONALNY WIZERUNEK W ŚRODOWISKU ZAWODOWYN NA STANOWISKU ASYSTENTKI/SEKRETARKI

 • Zasady dress code. (dobre i złe przykłady).
 • Psychologia koloru w biznesie. Wpływ koloru garderoby biznesowej na wygląd i odbiór pracownika.
 • Wizerunek a stanowisko w pracy – garderoba biznesowa podkreślająca profesjonalizm.

14:30 – 14:45 Przerwa  

14:45-15:40    MODUŁ V. PROFESJONALNA ASYSTENTKA/SEKRETARKA- PROFESJONALNY WIZERUNEK W ŚRODOWISKU ZAWODOWYN NA STANOWISKU ASYSTENTKI/SEKRETARKI c.d.

 • Omówienie prawidłowych fasonów ubrań.
 • Fryzura i makijaż oraz dodatki w biznesowej garderobie.
 • Zasady autoprezentacji na stanowisku Asystentki/Sekretarki – rola mowy ciała, tonu oraz doboru słów w kontekście budowania wizerunku profesjonalnej Asystentki/Sekretarki (omówienie i ćwiczenie grupowe).

15:40 – 16:00 Podsumowanie wraz z omówieniem najważniejszych kwestii  na stanowisku asystentki/sekretarki..Stworzenie przez uczestników osobistej listy poszkoleniowej.

 

 • Zapraszmy do lektury wpisu na blogu: 

Profesjonalny wizerunek asystentki

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.