Projekt szkoleniowo – doradczy HR w stylu agile

projekt szkoleniowo - doradczy

Na czym polega realizowanie projektów rozwojowych i doradczych w stylu agile?

W mojej pracy rozwojowej z ludźmi i zespołami w ostatnich latach mocno uwypukla się wyzwanie związane z rosnącą dynamiką zmiany. Turbulencje pochodzą zarówno z otoczenia zewnętrznego, jak z wnętrza organizacji. Firmy chcą szybko reagować na nieprzewidziane zmiany. Okoliczności te oznaczają potrzebę rozwijania tych kompetencji, które pozwalają na błyskawiczną adaptację. Zwinne (agile) stają się zespoły, projekty, działania. Określenia agile można też użyć dla sposobu, w jaki realizowane są aktywności rozwojowe i doradcze – tu również chodzi o tu, żeby działać błyskawicznie i szybko osiągać pożądane efekty.

Projekt w formie online?

Mogłoby się wydawać, że okres pandemii ogranicza nasze możliwości realizowania ciekawych projektów w firmie. Nic bardziej mylnego! Nie tylko można z powodzeniem uczyć się w przestrzeni wirtualnej, ale również spotykać się i rozmawiać o doskonaleniu organizacji. Mam tu na myśli nie tylko webinaria z dużą dawką komunikacji w jedną stronę, ale także prawdziwe zajęcia warsztatowe on-line. Formułę indywidualnych (lub grupowych) sesji konsultacyjno- szkoleniowych wypracowałam wiele lat temu. Kiedyś realizowane były tradycyjnie (tj. w kontakcie bezpośrednim) – dziś dokładnie to samo wydarza się przez Skype czy MS Teams.

Jak może wyglądać projekt rozwojowo – doradczy HR?

Taki „zwinny” projekt może dotyczyć programu zarządzania talentami, strategicznej rekrutacji, wdrożenia lub doskonalenia procesu oceny rocznej, pracy nad komunikacją wewnętrzną, planowania działań employer branding czy innego wybranego obszaru HR.

Co zatem potrzeba, aby w kilka tygodni mocno rozwinąć projekt lub proces HR? Wystarczy:
• otwarta głowa,
• komputer / laptop / smartfon,
• 10 h czasu na spotkania.

Jak szybko możesz działać?
Inicjatywy wdrożeniowe są możliwe już po pierwszym spotkaniu.

Czego można się spodziewać po 10-ciogodzinnym projekcie doradczo-szkoleniowym realizowanym 1:1?
Na pewno szybkich efektów wdrożeniowych. Ta opcja może być naprawdę AGILE.

Już na pierwszym spotkaniu dokonujemy analizy strategicznej procesu czy obszaru HR, którym będziemy się zajmować. Ten etap jest bardzo ważny – dobre omówienie sytuacji wyjściowej pozwala planować trafione rozwiązania. W cyklu spotkań doradczo-szkoleniowych masz bowiem przestrzeń między kolejnymi sesjami na realizację aktywności on-the job. W ten sposób pożądane efekty można uzyskiwać niemalże natychmiast.
Pierwsze spotkanie ma również na celu określenie priorytetów. Nie są uniwersalne – określamy je dla konkretnej organizacji, zależnie od tego na jakim etapie rozwoju się znajduje i z czym się aktualnie mierzy. Zdefiniowanie kluczowych kwestii pozwala na doprecyzowanie wątków przewodnich na kolejne spotkania (w cyklu dziesięciogodzinnym realizuję zazwyczaj 5 spotkań po 2h).

Jakie atuty ma formuła cyklu doradczo-szkoleniowego?

  1. Jest krojona na miarę potrzeb i to w trakcie trwania procesu.
  2. Jest skoncentrowana na najistotniejszych wyzwaniach.
  3. Pozwala na natychmiastowe działania wdrożeniowe.

Dla jednego z Klientów Human Skills, realizowałam cykl doradczo-szkoleniowy w obszarze komunikacji wewnętrznej. Pracowaliśmy w stylu coachingowym, a więc pojawiło się wiele ważnych pytań, np. „Jak zwiększać świadomość i kompetencje liderów?” czy „Jak lepiej komunikować sukcesy i osiągnięcia oraz doceniać pracowników?” Powstał PLAN AKTYWNOŚCI, który obejmuje działania we wszystkich kluczowych tematach.

Pozdrawiam,
Monika Kantowicz – Gdańska
Konsultant, Audytor, Moderator, Trener rozwoju osobistego i grupowego

Poszukujesz szybkich, strategicznych zmian w HR? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji:

+48 (22) 224 21 95
+48 (22) 224 21 96
603 906 655

biuro@humanskills.pl

Dodaj komentarz

1 × trzy =

Myślisz o rozwoju osobistym?

Skorzystaj z darmowej konsultacji z naszym specjalistą:

Autor artykułu:

Monika Kantowicz-Gdańska

Projektantka badań opinii pracowników oraz programów rozwojowych, certyfikowana trenerka, audytorka. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie strategicznego HR oraz rozwoju jednostek, zespołów i organizacji. Jest autorką licznych publikacji branżowych oraz naukowych na temat komunikacji wewnętrznej oraz employer branding.

Przeczytaj również:

pierwszy dzień w pracy
Iwona Firmanty

Pierwszy dzień w pracy

Poznaj porady HR-owca, który wprowadzał pracowników do pracy w korporacji. Poczuj się pewnie, tak, aby Twój pierwszy dzień w pracy był udany.

Czytaj więcej