We all speak. Sometimes without words. Sometimes with difficulty. Sometimes with fear. Especially when we are certain it’s public…

Whenever we know somebody’s watching or listening, we tend to become more aware of who we are…and who we are not to be precise. Does it help? Well, it may as long as you know few things. This training is designed to develop the participants’ self-trust in order to allow them to become memorable speakers. The concept behind the work of these few hours is the belief that self-awareness, willingness to work on it accompanied with the understanding of the differences among those we talk to allows us to build a coherent message that gets to the hearts of the listeners. The tools presented during this training are to give the possibility create a speech step by step, taking into account several elements that influence the way we speak. Would you like to become a speaker of excellence never having to give up upon your personality?

 

 

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Participants will acquire knowledge about:

 • THE WAYS to search within oneself the necessary resources to become aware as a public speaker.
 • THE TECHNIQUES to keep oneself and the audience within the frame of the speech.
 • THE RULES that apply to the process of finding one’s own unique abilities in the field of public speaking.

Participants will acquire skills:

 • Catch and keep the attention and trust of the audience and oneself.
 • Create a speech that will be an expression of one’s values.
 • Remain resilient to the obstacles that come along with any public situation.

Participants will increase qualifications related to:

 • Awareness of their own calling.
 • Skills of self-presentation with the focus on the advantages we possess.
 • Knowledge on the differences among people who may be the listeners of what we want them to remember.

Training is dedicated to:

 1. Those who found themselves in the need to become a professional speaker.
 2. Those who appreciate the value of being well-heard and understood by those they speak to.
 3. Those who are willing to grow, simply be a better person, a better communicator that connects with others with openness and trust.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Workshop agenda

PUBLIC SPEAKING. How you speak is OK, just know how you do it.

09:30 – 10:00 Introduction, setting goals and needs of the participants as far as the storytelling is concerned).

10:00 – 11:00 Approach I. PUBLIC SPEAKING. Do you know how you are talking to people? 

 • Learning about the qualities of a good speaker.
 • Bringing up the potential in every person according on their individuality.
 • Finding out what you need to create a speech worth remembering.

11:00- 11:15 Break

11:15 – 13:00 Approach II. PUBLIC SPEAKING. Do you know who is listening to you and why?

 • Learning the ways to get to know your audience.
 • Bringing in the common language we all have and understand.
 • Using the right tools to create an experience.

13:00 – 13:40 Lunch break

13:40 – 15:10 Approach III.PUBLIC SPEAKING.  Let’s speak

 • Creating my speech in may forms, a call for action.
 • Managing stress and the other attention-eaters.
 • Positive feedback and learning from each other.

15:10 – 15:25 Break

15:25 – 16:30 PUBLIC SPEAKING. Talk like TED.

 • The red dot effect.
 • Two rounds of applause.

16:10 – 16:30 PUBLIC SPEAKINGSumming up.

 • Q&A session.
 • Final remars.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.