Wypalenie zawodowe to odpowiedź organizmu na stres w miejscu pracy. Przez wiele lat uważane było za znak „psychologii pop”. Nic bardziej mylnego. W obecnych czasach coraz więcej pracowników różnego szczebla doświadcza syndromu wypalenia zawodowego charakteryzującego się wyczerpaniem fizycznym, emocjonalnym i duchowym.

Znaczącą rolę w profilaktyce wypalenia zawodowego odgrywa umiejętność zarządzania stresem i budowania odporności psychicznej. Szkolenie przygotowane jest w celu wzmocnienia uczestników w efektywnym radzeniu sobie ze stresem i profilaktyki wypalenia zawodowego. 

 

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Syndromie wypalenia zawodowego i jego fazach;
 • Reakcji ciała na sytuacje przeciążenia;
 • Mechanizmach związanych ze stresem;
 • Własnych źródłach stresu i stylu reagowania na stres;
 • Rozpoznawaniu specyficznych dla siebie stresujących wydarzeń i ich potencjalnego wpływu na zdrowie;
 • Profilaktyce stresu oraz metodach redukujących stres i jego skutki;
 • Swoim wewnętrznym potencjale.

 

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Identyfikacji oznak wypalenia zawodowego i sposobach reagowania na nie;
 • Identyfikacji oznak stresu, w tym irracjonalnych myśli, które przyczyniają się do pojawiania się stresu i negatywnych emocji;
 • Neutralizacji stresorów za pomocą technik dostosowanych do własnych preferencji;
 • Korzystania z technik relaksacyjnych (redukcja i profilaktyka stresu), m.in. poprzez ćwiczenia oddechowe, uwalniające napięcie;
 • Pracy z ciałem;
 • Poprawnej komunikacji redukującej sytuacje stresowe;
 • Zwiększenia swojej efektywności zawodowej i osobistej;
 • Świadomej obserwacji swojego ciała, rozpoznawania sygnałów stresu.

 

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Zarządzaniem energią fizyczną i psychiczną;
 • Zarządzaniem stresem;
 • Efektywnością zawodową;
 • Samoświadomością.

 

ADRESACI:

 • Osoby pragnące zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym
 • Osoby zainteresowane tematem Work Life Balance
 • Osoby pracujące na kierowniczych stanowiskach
 • Osoby zarządzające ludźmi
 • Osoby zarządzające projektami
 • Osoby pracujące w działach personalnych
 • Osoby zajmujące się sprzedażą, marketingiem, finansami, logistką, produkcją, IT, administracją etc.
 • Osoby pragnące zachować zdrowie, motywację do pracy i chcące przeciwdziałać dysharmonii w życiu osobistym i zawodowym

 

Założony czas trwania szkolenia: 2 dni.

 

PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie zarządzania stresem i wypalenia zawodowego.

 

WPROWADZENIE

 • Wypalenie zawodowe – syndrom naszych czasów. Rola pracy w życiu człowieka.
 • Etapy wypalenia zawodowego – co komunikuje Twoje ciało i psychika.
 • Czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu – osobowościowe, na poziomie organizacji.
 • Gdy w organizmie szaleje kortyzol i adrenalina – fizjologia stresu.
 • Przyczyny stresu w życiu zawodowym. Test.
 • Reakcje organizmu na stres – psychosomatyczne, emocjonalne i poznawcze.
 • Test objawów psychosomatycznych.
 • Lista Holmesa i Rahe’a.
 • Dlaczego ciało choruje a duch się wypala , gdy doświadczamy chronicznego stresu? Psychosomatyczne spojrzenie na funkcjonowanie człowieka.

 

TECHNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM – psychika

 • Wypalenie zawodowe jak reakcja organizmu na chroniczny stres.
 • Zatrzymać stres – identyfikacja automatycznych myśli stresowych i ich zamiana – technika radzenia sobie z początkowymi objawami stresu.
 • Jak zacząć budować odporność psychiczną? Identyfikacja „pieczątek” z przeszłości.
 • Siła przekonań – dlaczego tak ważne jest kontrolowanie tego, co do siebie mówię?
 • Muszę, Chcę, Decyduję się – trzy głosy wewnętrzne, które nami sterują. Model analizy transakcyjnej.
 • Człowiek zewnątrzsterowny i wewnątrzsterowny – umiejętność wyznaczania granic kluczem do budowania trwałej odporności psychicznej.
 • Moje prawa – asertywny stosunek do siebie samego.

 

TECHNIKI RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – ciało

 • Implozja – czym jest zjawisko implozji i jak pozbywać się stresu, który gromadzimy
 • w ciągu dnia? Jak oddzielać życie zawodowe od prywatnego.
 • Oddech przeponowy – nauka prawidłowego oddechu redukującego stres i napięciaw ciele.
 • Technika uziemienia i zrzucania napięcia Alexandear Lowena. Poczuj swoją energię życiową i utrzymuj się na własnych nogach.
 • Wizualizacja i relaksacja – jak skutecznie się relaksować? Dwie techniki wizualizacji dające odpoczynek dla naszego ciała.
 • Trening autogenny Schulza.
 • Muzykoterapia, aromaterapia, ograniczenie zbędnych bodźców – codzienna higiena dla ciała i psychiki.
 • Rola diety i nawyków żywieniowych jako forma radzenia sobie z nadmiernym stresem.
 • BLIŻEJ SIEBIE i BLIŻEJ LUDZI. Jak redukować stres w kontaktach z innymi?
 • Kto jest najbardziej podatny na wypalenie zawodowe i chroniczny stres – rola temperamentu.
 • Dlaczego kontakty z innymi potrafią być aż tak stresujące.
 • 4 modele komunikacji – od agresji do partnerstwa. Jak skutecznie rozmawiać z innymi, by nie gromadzić stresu i napięcia oraz wesprzeć swoich pracowników.

 

NIE DAJ SIĘ WYPALIĆ – TWÓJ PLAN DZIAŁANIA.

 • Koło życia – identyfikacja obszarów najbardziej potrzebujących wzmocnienia.
 • Kryzys energetyczny Schwarza – jak dbać o siebie?
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego – co mogę zrobić dla siebie, co mogę zrobić dla innych.
 • Opracowanie indywidualnego planu działania.
 • Podsumowanie i zebranie informacji od uczestników, feedback trenera, pożegnanie.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.