Nagła zmiana planów, nieoczekiwana przeszkoda w realizacji projektu, czy spotkanie sprzedażowe kończące się odmową. To typowe sytuacje, które odbierają energię i osłabiają efektywność. Dbając o własny bilans energetyczny można zapobiec spadkowi skuteczności działań.

Neuro-nauka, w tym neuro-kardiologia dostarcza wielu zdumiewających i interesujących odpowiedzi na to jak wpływać na procesy zachodzące w naszym ciele tak, by mieć dostęp do naszych zasobów wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne.

Celem tego warsztatu jest zapoznanie uczestników ze sposobami zarządzania własną energią, dzięki którym wysoka skuteczność, jak i towarzysząca jej motywacja i satysfakcja stają się faktem.  

Do przeprowadzenia tego warsztatu uprawnieni są certyfikowani trenerzy metody HeartMath.

 

 

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Sposobach zwiększenia odporności na wypalenie zawodowe.
 • Ścisłej korelacji między sercem a mózgiem i jej konsekwencji dla efektywności i automotywacji.
 • Wpływie emocji na układ hormonalny i nerwowy.
 • Badaniach naukowych nad samoregulacją.
 • Przekonaniach ograniczających i ich roli w procesie zarządzania energią.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Redukowania napięć na bieżąco oraz zmiany swoich stanów.
 • Zachowywania jasności i klarowności myślenia pomimo presji i stresu.
 • Regeneracji i utrzymywania wysokiej efektywności.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z

 • Radzeniem sobie w wysoce stresujących sytuacjach trudnych, konfliktowych.
 • Efektywnością osobistą, zawodową.
 • Innowacyjnością.

Adresaci Szkolenia

 • Szefowie oraz menedżerowie – kadra zarządzająca zespołami i projektami.
 • Osoby pracujące w dużym stresie.
 • Osoby zainteresowane tematyką z zakresu zarządzania energią i zdrowiem.

Cena Zawiera:

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Program Szkolenia

Podczas warsztatu wykorzystuje się program komputerowy EmWave Pro oraz aplikację na smartfony InnerBalance.

RESILIENCE ADVANTAGE – CZYLI ZARZĄDZAJ ENERGIĄ, A NIE CZASEM

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów oraz potrzeb uczestników.

10:00 – 11:30 MODUŁ I. Resilence advantage- Wprowadzenie 

 • Zarządzanie energią, a zarządzanie czasem – to samo czy coś innego.

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 13:00 MODUŁ II. Resilence advantage- Emocje wyczerpujące i emocje witalne.

 • Stres, mechanizmy obronne, redukcja i regeneracja – czy umiesz powstrzymać uciekającą energię?
 • Krzywa efektywności.
 • Stres czy wyzwanie – czego tak naprawdę potrzebujesz, by działać.
 • Od kortyzolu do DHEA – jak sięgnąć po swój własny doping.

MODUŁ III. Resilence advantage- Technika Heart-Focused-Breathing.

13: 00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:00 MODUŁ IV. Resilence advantage- koherencja – stan optymalnej korelacji między sercem, a mózgiem.Po co, jak i co się dzieje kiedy koherencji nie ma.

MODUŁ V. Resilence advantage- technika Quick Coherence.

MODUŁ VI. Resilence advantage- od wyczerpania do witalności. Strategie  budowania resilience.

 • EmWave
 • InnerBalance

15:00-15:15 Przerwa

15:15 – 16:20 MODUŁ VII. Resilence advantage- rola przekonań w procesie zarządzanie energią. Jeśli uważasz, że potrafisz – masz rację. Jeśli uważasz, że nie potrafisz – też masz rację.

                         MODUŁ VIII. Resilence advantage – technika Heart lock-In.

                         MODUŁ IX. Resilence advantage – stan pełnej koherencji, a efektywność, kreatywność i wychodzenie poza schemat.

 • Technika Freez Frame.

 16:20 – 16:30 Podsumowanie, wypracowanie osobistej check – listy działania poszkoleniowego.

*Adnotacja – słowo resilience nie ma w języku polskim swojego jednoznacznego odpowiednika. Podaje się jedynie opisową definicję słowa: resilience – to umiejętność szybkiego przechodzenia do porządku dziennego nad sytuacjami trudnymi i stresującymi, przy zachowaniu otwartości na zmianę i przy zachowaniu efektywności intelektualnej.

Zapraszamy do lektury wpisu w naszej zakładce WIEDZA:

Zarządzaj energią a nie czasem czyli skąd się bierze efektywność osobista

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.