Czy masz 100% pewności, że w pełni wykorzystujesz potencjał swojego zespołu? Szukasz rozwiązań i narzędzi, które pozwolą skutecznie zarządzać ludźmi i jednocześnie efektywnie budować zaangażowanie pracowników?

Bez względu na wielkość Twojego zespołu, kluczem do sukcesu jest docenienie i prawidłowe wykorzystanie jego różnorodności. Uwolnienie potencjału drzemiącego w każdym z Twoich pracowników, odpowiednia motywacja i wprowadzenie dobrej atmosfery z pewnością przyczynią się do poprawy efektywności Waszych działań.

Na szkoleniu prowadzonym przez trenera Human Skills – Panią Monikę Kantowicz-Gdańską rozwiniesz swoje kompetencje menedżerskie, poszerzysz wiedzę na temat czynników wpływających na pracę całego zespołu i jego poszczególnych członków, a także poznasz narzędzia usprawniające zarządzanie ludźmi.

 

 

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Modelach, trendach, standardach i narzędziach stosowanych w zarządzaniu zespołem i wzbudzaniu motywacji.
 • Czynnikach, które wpływają na zaangażowanie pracowników.
 • Swoich predyspozycjach menedżerskich.
 • Metodologii Motivation Factor i skutecznym pobudzaniu pracowników do działania.
 • Źródłach motywacji nowego pokolenia pracowników.
 • Innoversity Paradox (paradoks różnorodności).

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Tworzenia dobrej atmosfery w pracy, pozostając ukierunkowanym na osiąganie wysokich wyników.
 • Podnoszenia efektywności zespołu.
 • Kształtowania pozytywnego wizerunku organizacji.
 • Udzielania informacji zwrotnych przez zadawanie właściwych pytań („feedback inaczej”).

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z

 • Zarządzaniem zespołem.
 • Wzbudzaniem motywacji.
 • Rozwijaniem potencjału pracowników.

Adresaci Szkolenia

 • Kadra menedżerska zarządzająca zróżnicowanymi zespołami.
 • Osoby zainteresowane tematyką różnorodności oraz jej wpływu na funkcjonowanie pracowników w organizacji.

Cena Zawiera:

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Program Szkolenia

RÓŻNORODNOŚĆ W ZESPOLE. Nowoczesne podejście do motywacji – techniki zarządzania zespołem, ukierunkowane na budowanie zaangażowania.

DZIEŃ I                        

09:30 – 09:45 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

09:45 – 10:45 Moduł I. Motywacyjna rola menedżera

 • Co motywuje, a co demotywuje pracowników.
 • Metodologia Motivation Factor – nowoczesne podejście do motywacji.
 • Motywowanie przez docenianie, czyli motywacyjna rola pochwały.
 • Moje mocne i słabe strony w motywowaniu pracowników – autorefleksja z użyciem kart Points of You™ (przygotowanie do stworzenia indywidualnego planu rozwojowego).

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30  Moduł II. Menedżer jako coach

 • Istota i cel coachingu – czym jest, a czym nie jest coaching.
 • Na czym polega rola menedżera-coacha. Coachingowy styl zarządzania.
 • Kluczowe kompetencje menedżera – coacha.
 • Planowanie działań o charakterze coachingowym (indywidualny plan rozwojowy – cz. I).

12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

13:10 – 16:15 Moduł III. Role komunikacyjne menedżera

 • Moje mocne i słabe strony w komunikacji – samoocena.
 • Role komunikacyjne menedżera (model MIKE), a coachingowy styl zarządzania.
 • Komunikacja z zespołem – o czym warto pamiętać.
 • Planowanie skutecznych działań komunikacyjnych na poziomie zespołu (indywidualny plan rozwojowy – cz. II).

16:15 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

DZIEŃ II

09:00 – 09:15 Rozpoczęcie, omówienie pierwszego dnia szkolenia.

09:15 – 10:45 Moduł IV. Budowanie zaangażowania w zespole

 • Zaangażowanie – cóż to właściwie jest? Motywacja a zaangażowanie.
 • Czynniki budujące zaangażowanie – zestaw narzędziowy menedżera.
 • Potencjalne wyzwania w budowaniu zaangażowania pracowników.
 • Mój zestaw narzędzi do budowania zaangażowania – planowanie działań (indywidualny plan rozwojowy – cz. III).

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30  Moduł V. Rozmowy coachingowe, czyli budowanie zaangażowania w praktyce

 • Założenia i struktury rozmów coachingowych.
 • Modele udzielania informacji zwrotnej – analiza krytyczna.
 • Informacja zwrotna inaczej, czyli zmień krytykę na pytanie.
 • Projektowanie scenariusza rozmowy coachingowej (indywidualny plan rozwojowy – cz. IV).

12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

13:10 – 16:15 Moduł VI. Wyzwalanie potencjału różnorodności

 • Charakterystyka pracowników młodego pokolenia w oparciu o badania Instytutu Gallupa.
 • Innoversity Paradox, czyli o szansach i zagrożeniach związanych z uwalnianiem potencjału różnorodności w zespole.
 • Projektowanie działań ukierunkowanych na zarządzanie różnorodnością w zespole (indywidualny plan rozwojowy – cz. V).

16:15 – 16:30 Podsumowanie i wypracowanie osobistej check – listy.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.