Większość życiowych problemów rozwiązuje się jak algebraiczne równania:  sprowadzaniem do najprostszej postaci.

Lew Mikołajewicz Tołstoj

Badania dowodzą, że menedżerowie poświęcają przynajmniej 25 % czasu pracy na rozwiązywanie konfliktów. Warto wiedzieć jak zaoszczędzić ten czas, dbając o atmosferę w firmie.

Konflikt jest naturalnym zjawiskiem społecznym, jest nieunikniony. Stanowi integralną część życia społecznego, w tym zawodowego. Jeśli nie ma konfliktów między ludźmi, to znaczy że nie ma między nimi rzeczywistych kontaktów. Konflikt kojarzy się zazwyczaj jedynie negatywnie – z trudnymi emocjami, walką, nieprzyjemnościami, przegraną, choć tak naprawdę konflikt jest neutralny. Konstruktywne lub negatywne mogą być sposoby jego rozwiązywania. Zbyt mała ilość ujawnionych konfliktów w organizacji prowadzi do stagnacji, ale konflikty nie w pełni kontrolowane grożą chaosem, destrukcją, napięciami. Nie należy się więc obawiać konfliktów. Konflikty były, są i będą. Kluczową kwestią jest ich identyfikacja i odpowiedni sposób zarządzania sytuacją konfliktową.

 

 

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Sytuacjach konfliktowych.
 • Znaczeniu różnorodności w zespole.
 • Sposobach postrzegania konfliktu przez członków zespołu.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Rozwijania inteligencji emocjonalnej i zwiększania wzajemnego zaufania.
 • Obniżania poziomu napięcia w zespole poprzez usuwanie jego źródeł.
 • Poprawiania zdolności komunikacyjnych pomiędzy członkami zespołu.
 • Dostrzegania konfliktu w jego wczesnej fazie.
 • Zwiększania efektywności zespołowej poprzez skuteczne rozwiązywanie konfliktów.
 • Identyfikacji rzeczywistych przyczyn konfliktu.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Rozpoznawaniem dynamiki konfliktu wewnątrz organizacji.
 • Budowaniem otwartej komunikacji w zespole.
 • Dostrzeganiem pozytywnych aspektów konfliktu.

Adresaci szkolenia:

 • Menedżerowie, kierownicy, liderzy zespołów.
 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

 


Program szkolenia: ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE. Jak rozpoznawać konflikty w zespole, jak im przeciwdziałać oraz neutralizować sytuacje konfliktowe?

Agenda godzinowa zostanie dopasowana do potrzeb Klienta.

 09:30 – 10:00  Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

10:00 – 11:00 Psychologia konfliktu

 • Określanie indywidualnego stylu zachowania w sytuacji konfliktowej uczestnika. Mini-wykład, test osobowości, omówienie na forum ogólnej typologii.
 • Sztuka zrozumiałej dla odbiorcy komunikacji – omówienie i przećwiczenie najważniejszych zasad adekwatnych do sytuacji uczestnika.

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 Psychologia konfliktu – c.d.

 • Inteligencja emocjonalna a konflikt. Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych przydatnych w sytuacjach konfliktu. Ćwiczenie „kategorii wypowiedzi” przydatnych w sytuacji konfliktu.
 • Kierowanie emocjami – wygaszanie silnych emocji w celu rzeczowego rozwiązania problemu. Mini-wykład, ćwiczenie indywidualne.

13:00 – 13:40 Przerwa na lunch

13:40 – 15:20 Konflikt w organizacji i zasady przeciwdziałania

 • Wskazówki pozwalające rozpoznać konflikt w jego wczesnej fazie. Mini-wykład, case.
 • Wykorzystywanie procesu grupowego oraz tego, co się dzieje „tu i teraz” do pracy z konfliktem. Omówienie case’u.
 • Rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb ludzi uwikłanych w konflikt.
 • Trójkąt satysfakcji – zaspokojenie potrzeb stron konfliktu na trzech poziomach. Mini-ćwiczenie z omówieniem wyniku.
 • Jak można wykorzystać analizę transakcyjną w konflikcie.

15:20 – 15:30 Przerwa

15:30 – 16:10 Konflikt w organizacji i zasady przeciwdziałania – c.d.

 • Techniki wywierania wypływu pozwalające kierować konfliktem zgodnie z celem, który chcemy osiągnąć. Mini-ćwiczenie i dyskusja.
 • Krótko- i długofalowe strategie reagowania na konflikt każdego z uczestników wraz z omówieniem w jakich sytuacjach te strategie przynoszą korzyści, a w jakich przeszkadzają w osiągnięciu celu.
 • Określanie indywidualnego planu działania w sytuacji konfliktu.

16:10 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

Zapraszamy także do odwiedzenia zakładki WIEDZA, gdzie znajdą Państwo inspirujące artykuły.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.