Prawdziwym wyzwaniem nowoczesnej windykacji jest zwiększanie poziomu spłat należności przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego wizerunku jako partnera biznesowego.

Dlatego szkolenie skrojone na miarę potrzeb profesjonalnych Windykatorów obejmuje nie tylko umiejętności negocjacji windykacyjnych, radzenia sobie z wymówkami, argumentowania klientom terminowego regulowania należności zgodnie z wytycznymi prawa oraz specyfiki windykacji telefonicznej, ale także mając na uwadze podtrzymanie relacji z klientami poprzez pro-kliencką postawę w windykacji, pozytywny język i operowanie korzyścią z dokonanej spłaty.

Termin szkoleń

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte z zakresu skutecznej telewindykacji realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu skutecznej telewindykacji, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie z zakresu skutecznej telewindykcji realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe z zakresu skutecznej telewindykacji oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu skutecznej telewindykacji.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia z zakresu skutecznej telewindykacji.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu z zakresu skutecznej telewindykcji:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program szkolenia Skuteczna telewindykacja. Pro-klienckie prowadzenie efektywnych negocjacji.

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU SKUTECZNEJ TELEWINDYKACJI O:

 • Algorytmie rozmowy windykacyjnej i poszczególnych jej etapach.
 • Zasadach rozbijania wymówek.
 • Zasadach zapowiadania sankcji i operowania językiem korzyści.
 • Zasadach prowadzenia skutecznych negocjacji windykacyjnych.
 • Zasadach podsumowania rozmowy niezależnie od jej przebiegu.
 • Zasadach pro-klienckiej postawy w windykacji.
 • Metodach asertywnych w windykacji.
 • Metodach wywierania wpływu w windykacji.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU SKUTECZNEJ TELEWINDYKACJI:

 • Kontrolowania rozmowy windykacyjnej na każdym z jej etapów.
 • Zachęcania rozmówców do nawiązywania rozmowy.
 • Wzbudzania odpowiedzialności za rozwiązanie sprawy zadłużenia w klientach.
 • Zapowiadania sankcji w pozytywnym komunikacie, bez narażania się na oskarżenia o straszeniu.
 • Skutecznego negocjowania spłaty.
 • Wywierania wpływu na decyzje płatnicze klientów.
 • Przekuwania wymówek w argumenty.
 • Podnoszenia efektywności rozmów – skrócenia czasu na rzecz zwiększenia wpłat.
 • Dostosowania strategii windykacji do sytuacji w sprawie i typu rozmówcy.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE Z ZAKRESU SKUTECZNEJ TELEWINDYKACJI ZWIĄZANE Z:

 • Postawą asertywną w windykacji przy zachowaniu pro-klienckich relacji.
 • Kontrolowaniem przebiegu rozmowy windykacyjnej.
 • Osiąganiem zakładanych celów windykacyjnych.
 • Radzeniem sobie ze stresem i trudnymi emocjami własnymi.
 • Opanowaniem emocji rozmówcy.
 • Wzbudzaniem zaufania klienta i poszukiwaniem satysfakcjonujących rozwiązań.

ADRESACI SZKOLENIA Z ZAKRESU SKUTECZNEJ TELEWINDYKCJI:

 • Specjaliści ds. windykacji.
 • Windykatorzy telefoniczni.
 • Pracownicy działów księgowości.
 • Pracownicy działów windykacji.
 • Właściciele firm.
 • Przedstawiciele handlowi.
 • Wszystkie osoby, które zawodowo zajmują się kontaktem z klientem nie regulującym terminowo swoich należności .
 • Wszystkie osoby zainteresowane psychologicznymi i socjologicznymi uwarunkowaniami windykacji.
 • Wszystkie osoby chcące poznać tajniki skutecznej windykacji.
 • Wszystkie osoby chcące umiejętnie wykorzystywać kontakt telefoniczny do efektywnego odzysku należności.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia z zakresu skutecznej telewindykacji, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie skutecznej telewindykacji.

10:00 – 11:00 Moduł I Skuteczna telewindykacja. – psychologia windykacji.

 • Przyczyny powstawania zadłużenia a skuteczność metod windykacyjnych.
 • Grupy zachowań dłużników i rodzaje wymówek jako narzędzia skutecznego windykatora.

11:00- 11:15 Przerwa.

11:15 – 13:00 Moduł I cd Skuteczna telewindykacja. – psychologia windykacji.

 • Techniki wywierania wpływu w windykacji.
 • Efektywna asertywność w windykacji.
 • Typowe i skrajne zachowania klientów windykacyjnych.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad.

13:40 – 15:10 Moduł II Skuteczna telewindykacja. – podstawowe reguły windykacyjne.

 • Procedura skutecznego postępowania windykacyjnego.
 • Schemat rozmowy windykacyjnej.
 • Scenariusze rozmów windykacyjnych.

15:10 – 15:25 Przerwa.

15:25 – 16:30 Moduł III.  – negocjacje w windykacji.

 • Dostosowanie typu negocjacji do celu windykatora oraz sytuacji w sprawie.
 • Techniki negocjacyjne w windykacji.
 • Praktyczne tricki i proste metody skutecznych negocjacji.

DZIEŃ II

09:00 – 11:00 Moduł I Skuteczna telewindykacja. – nowoczesne metody windykacyjne

 • Obiekcje i wymówki dłużników jako narzędzia skutecznej windykacji
 • Sankcje bez sankcji – język korzyści i pozytywny komunikat jako narzędzia efektywnego windykatora
 • Argumentacja windykacyjna – odwołanie do faktów w miejsce zbyt wczesnego wprowadzania sankcji

11:00- 11:15 Przerwa.

11:15 – 12:15 Moduł II Skuteczna telewindykacja. – strategiczne prowadzenie spraw windykacyjnych

 • Postępowanie ugodowe
 • Postępowanie sankcyjne
 • Strategia „dobry-zły policjant” a skuteczność windykacji

12:15 – 13:00 Moduł III Skuteczna telewindykacja. – relacje w biznesie w postępowaniu windykacyjnym

 • Postawa pro-kliencka w windykacji a skuteczne odzyskiwanie należności
 • Edukacja klienta zadłużonego jako narzędzie sprzyjające odzyskaniu należności

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:40 Moduł IV Skuteczna telewindykacja.  – warsztaty

Praktyczne ćwiczenia prowadzenia rozmów – oparte na realnych przykładach sceny typu „role playing”.

15:40 – 16:00 Podsumowanie szkolenia z zakresu skutecznej telewindykacji i oraz sporządzenie osobistej check – listy.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.