Autorskie spotkanie motywacyjne z Tomaszem Kozłowskim dotyczące zmiany lęków oraz poczucia kontroli po wyjściu ze strefy komfortu.

Celem ogólnym tej mowy motywacyjnej jest elastyczne zarządzanie osobistymi zasobami do radzenia sobie w obszarze rozwoju własnego oraz sytuacji zmian  i nowości. Wnioski na podstawie niestandardowych aktywności.

Korzyścią dla uczestników i sponsorów eventu jest podniesienie poziomu motywacji do angażowania się w realizację ścieżki rozwoju osobistego oraz zawodowego. Połączenie doświadczeń osobistych i zawodowych ze świadomością własnych ograniczeń oraz lęku przed zmianą.

PRZYKŁADOWY PROGRAM SPOTKANIA:

 1. Zdarzenia przedstawiane w wystąpieniu zmierzają do prezentacji wyjątkowego skoku spadochronowego, w którym Polacy ustanowili nieoficjalny rekord świata oraz trzy oficjalne rekordy Europy.
 2. Słuchacz nie jest jednak informowany o tym, co jest ostatecznym celem wystąpienia.
 3. Uczestnik spotkania poznaje kulisy podejmowania zmieniających się stale decyzji związanych z udziałem w skoku. Widzi rozterki, wątpliwości, zrezygnowanie, obawy oraz paraliżujący lęk, który „nakazuje” wycofanie się z projektu.
 4. Udział w projekcie przynosi nieoczekiwane, niezwykle pozytywne zmiany w sposobie pojmowania swoich własnych zasobów do radzenia sobie z wymaganiami otoczenia, ale również w relacjach z bliskimi oraz środowiskiem zawodowym, społecznym i zadaniowym.

Tomasz Kozłowski

 • Psycholog, konsultant, coach.
 • Mówca motywacyjny i doświadczony szkoleniowiec.
 • Specjalista diagnozowania zespołów i przywództwa.
 • Profesjonalny Trener Zarządzania MATRIK.
 • Specjalista Interwencji Kryzysowej.
 • Trener team-buildingu i outdooru. W obszarze projektów TEAM BUILDING pracuje w Polsce i Nowej Zelandii. Prowadzi szkolenia z uwzględnieniem aspektów międzykulturowych (m.in. dla oficerów Wielonarodowego Korpusu NATO – 2011).

Doświadczenie:

 • (95-12) roku ratownik Karkonoskiej Grupy GOPR (instruktor ratownictwa górskiego).
 • Instruktor podczas szkoleń Wojska Polskiego, Policji i Służb Specjalnych.
 • Certyfikowany ratownik pierwszej pomocy kwalifikowanej.
 • Skoczek spadochronowy (1200+) – w grudniu 2014 r. wznosząc się do stratosfery balonem na ogrzane powietrze wraz z dwoma skoczkami wykonał najwyższy skok spadochronowy w Europie (10.735 m).
 • Instruktor narciarstwa.
 • Autor projektów szkoleniowych dotyczących funkcjonowania zespołów w trudnych warunkach.
 • Ukończył kursy z zakresu interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych oraz pomocy psychosocjalnej w masowych zdarzeniach traumatycznych.
 • Na prośbę MSWiA udzielał pomocy psychologicznej uchodźcom z Libanu w lipcu 2006 r.
 • Autor publikacji z obszaru psychologii zdrowia oraz zagadnień związanych z czynnikiem ludzkim w wypadkach górskich, a także artykułów dotyczących realizacji projektów TEAM BUILDING oraz bezpieczeństwa podczas organizacji ekstremalnych imprez integracyjnych.
 • Zapraszany jako ekspert m.in. do TVN 24, POLSAT NEWS oraz TVP INFO.
 • Z Weroniką Wawrzkowicz współprowadził każdy poniedziałkowy poranek w Zet Chilli (7:30 – 9:00).

 Do czasu wyjazdu do Nowej Zelandii w lutym 2009 roku

 • Członek roboczego zespołu wsparcia psychologicznego dla służb i organizacji ratowniczych.
 • Członek Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych MSWiA.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.
 • Psycholog Polskiej Misji Medycznej.
 • V-ce Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej.

Tomasz Kozłowski jest psychologiem, który posiada doświadczenie w pracy z menadżerami oraz osobami zarządzającymi w różnych organizacjach (np. praca z oficerami NATO w obszarze przywództwa transformacyjnego, działania na rzecz zespołów sił specjalnych). Uczestnictwo w kilkuset akcjach i wyprawach ratunkowych dały mu możliwość obserwacji ludzi podczas pracy, która pozostaje pod ogromnym wpływem czynników psychologicznych i środowiskowych. Jako instruktor ratownictwa górskiego często zarządzał akcjami oraz zespołami ratowniczymi pracującymi pod ogromną presją czasu oraz wagi podejmowanych decyzji. Jako psycholog praktyk pracujący w poradni, a równolegle z coraz wyżej sytuowanymi w hierarchii zespołami (ostatecznie zarządami) dostrzegał te same mechanizmy, które warunkowały zarówno sukcesy, jak i porażki ponoszone przez członków różnych zespołów (m.in. wojskowych, ratowniczych, projektowych, zarządowych, woluntarnych). Niezwykle istotnym elementem w funkcjonowaniu tych zespołów stała się indywidualna praca z osobami, które zarządzają innymi ludźmi – ich osobiste funkcjonowanie w środowisku pracy często stanowiło o jakości wypracowywanej przez cały zespół. Odpowiedzią na te obserwacje było tworzenie, a później stałe modyfikacje autorskich programów diagnozujących dysfunkcje zespołowe, a także dostarczających działań naprawczych zmierzających do poprawy funkcjonowania trzech podsystemów :1) zespołu, 2) menadżera z zespołem, 3) samego managera. To podejście spowodowało, że praca z menadżerem stała się trwałą częścią każdego wdrażanego programu naprawczego.

Zaangażowanie Tomasza Kozłowskiego w sporty ekstremalne, głównie skoki spadochronowe, daje bardzo cenne filary do kształtowania postawy związanej z potrzebą dokonywania stałej autodiagnozy oraz autoanalizy własnych słabości w celu tworzenia rzetelnej mapy obszarów kwalifikowanych do rozwoju. Współdziałanie, a także obserwacje skaczących samodzielnie i zespołowo osób oraz stała pomoc, którą świadczy na ich rzecz w celu pokonania naturalnych lęków, stanowią niespotykane na rynku doświadczenia owocujące transformacją podobnych postaw na grunt pracy coachingowej z menadżerami, którzy zgłaszają trudności w obszarze lęków społecznych, wątpliwości decyzji, problemów motywacyjnych oraz obszarów ryzyka.

Bardzo cennym doświadczeniem był również udział w rekordowym skoku spadochronowym ze stratosfery (10.735 m). Było to niezwykle trudne zadanie zespołu projektowego, które po 2,5 roku przygotowań zakończyło się sukcesem, ale co jeszcze ważniejsze, zebraniem obszernego materiału na temat działań w niezbadanym wcześniej przez uczestników obszarze. Doświadczenie w pracy z menadżerami oraz zespołami z wielu krajów daje mu także możliwość nabrania potrzebnego w tej pracy dystansu oraz postawy otwartości na każdą rozwiązywaną kwestię, problem, czy zadanie. Praca w obszarze interwencji kryzysowej, tj. w tych sytuacjach, kiedy pomaga ludziom stającym naprzeciw dramatów, traumy, katastrof, nagłej śmierci kogoś w pracy, klęsk żywiołowych, daje Tomaszowi Kozłowskiemu możliwość pomocy innym w zmaganiu się z największymi kryzysami, które może rozwiązywać dzięki swojej wiedzy i doświadczeniom nabytym podczas tej niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Jego osobiste doświadczenia związane z wyprowadzeniem się na stałe do Nowej Zelandii oraz niespodziewanym powrotem do Polski z powodów rodzinnych, a w konsekwencji – rozpoczęcie budowania pozycji na rynku jeszcze raz, od zera, spowodowało specyficzne podejście do zmiany, która jest teraz spostrzegana jako szansa, możliwość pozyskania nowych zasobów do radzenia sobie z wymogami środowiska zawodowego i społecznego, a co więcej, jest niezwykle trwałym fundamentem pozytywnej i optymistycznej postawy przekazywanej pracującym z nim osobom.

 

„HISTORIA TYSIĄCA LĘKÓW” (książka)

Historia skoku oraz przebieg całego projektu, a tym samym bardzo mocno i analitycznie rozszerzona treść wystąpienia, znalazły swój dokładny opis w książce „Historia tysiąca lęków”. Jest to spojrzenie na z perspektywy człowieka, który boi się konsekwencji ekstremalnych aktywności, ale pomimo szeregu wątpliwości przekracza granicę lęku, wyobrażeń i ciążących na nim oczekiwań otoczenia i pokonując samego siebie przekracza niewidzialną granicę zmiany.

Wnioski czytelnika ukierunkowane są na dwie główne refleksje: po pierwsze – każdy zwykły człowiek może wziąć udział w najbardziej ekstremalnych aktywnościach, nie trzeba być do tego nadczłowiekiem, a po drugie – nie ma możliwości doświadczenia poczucia bycia spełnionym, jeżeli nie pokona się samego siebie.

Szanowni Państwo,

w przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu w godzinach od 8:30 do 16:30 pod numerem tel.

(22) 2242195, (22) 2242196 lub drogą mailową biuro@humanskills.pl

Informacje o prowadzonych przez nas szkoleniach oraz usługach dostępne są na stronie internetowej www.humanskills.pl

Pozostajemy do Państwa dyspozycji,

zespół Human Skills

Szybki kontakt