Warto uświadomić sobie, że to co sprawdzało się jeszcze kilka lat temu, aktualnie może nie mieć racji bytu. Tak jest chociażby w przypadku sposobu opisywania oraz przedstawiania działalności biznesowej. Konkurencja rośnie, dlatego tak ważne jest, by umieć się wyróżnić na tle wielu podobnych firm działających na tym samym rynku. Jak zapaść w pamięci klienta? Jak do niego przemówić i sprawić, by faktycznie chciał nas słuchać i nam zaufał? Odpowiedzią jest storytelling!

O czym mowa? Storytelling to nic innego jak budowanie opowieści – o firmie, o sobie, o produktach bądź usługach. To tworzenie przekazu, który zaciekawi i wzbudzi emocje, pozwoli odbiorcy utożsamić się z naszą opowieścią. Dobry storytelling wciągnie odbiorcę do tego stopnia, że opowiadający bez trudu i bez stosowania dodatkowych sztuczek osiągnie cel biznesowy. Nie jest to łatwa sztuka, dlatego zapraszamy na szkolenie prowadzone przez doświadczonego trenera – dzięki niemu uzyskasz kompleksową wiedzę na temat tworzenia i zastosowania storytellingu.

 

 

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Cele szkolenia:

 • Zdobycie kompleksowej wiedzy dotyczącej storytellingu.
 • Zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie storytellingu praktyce.
 • Analiza rzeczywistych przykładów.

Korzyści:

 • Uzyskanie kompleksowej wiedzy dotyczącej storytellingu.
 • Poznanie poszczególnych etapów przygotowania i możliwości stosowania storytellingu.

Adresaci szkolenia z zakresu storytelling:

 • Osoby zajmujące się prezentacjami biznesowymi.
 • Pracownicy działów marketingu i sprzedaży.
 • Osoby zainteresowane tematem storytellingu.

Cena zawiera:

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Program szkolenia Storytelling - jak opowiadać biznesowe historie i tworzyć ciekawy przekaz

Celem treningu jest rozwijanie kompetencji w kontekście budowania historii wspierającej proces komunikacji, przede wszystkim z Klientem.

To praca nad uświadomieniem sobie swoich mocnych stron oraz samoświadomością w kontekście storytellingu, dzięki której rośnie także świadomość inności drugiego człowieka. To z kolei powoduje, iż budowany przekaz jest z jednej strony spójny z mówcą na każdym jego poziomie, a z drugiej daje narzędzia do stworzenia opowieści, która ma szanse zapaść w pamięć każdego, kto ją usłyszy.

Wartości, które będą realizowane w trakcie szkolenia z zakresu storytelling to przede wszystkim:

chęć pracy nad sobą – bycie lepszym mówcą by wiarygodnie i prawdziwie komunikować się z odbiorcą naszego przekazu;
skuteczne zarządzanie emocjami;
• wiara w potrzebę pozostawania w procesie szkolenia swoich umiejętności storytellingu oraz przekonanie, iż każdy z nas posiada możliwości by skutecznie budować historie warte opowiadania. znajomość swoich mocnych stron oraz siebie w sytuacji opowiadania historii, gdyż ta samoświadomość pozwala na autentyczność.

Struktura szkolenia będzie opierać się przede wszystkim na czynnym i aktywnym udziale obecnych w pracy typu case-study. Ich charakter to praca w zespołach, w całej grupie, w parach oraz indywidualnie – po to, by przećwiczyć każdą możliwą sytuację wykorzystania zdobytej wiedzy.

Przygotowane narzędzia będą dwojakiego rodzaju:

• narzędzia poznawcze: pozycje percepcyjne V.Satir, mindmapa, poziomy logiczne R.Dilts’a;
• narzędzia skutecznego budowania historii: podróż bohatera J.Campbell’a, trzy akty opowieści w/g Pixara, typy opowieści L. Buremann, autorskie zestawienie struktury opowieści, krzywa opowiadania historii w/g J.Donovan’a.

Powyższe będą wykorzystywane zgodnie z zapotrzebowaniem – podczas analizy case-study, po to by odkrywając strukturę opowieści wybrać te narzędzia, które będą skuteczne w konkretnych przypadkach  i dla konkretnych osób.

Osią szkolenia będą wystąpienia końcowe, podczas których uczestnicy będą prezentować jedną krótką historię, przygotowywaną w trakcie całego szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA: STORYTELLING czyli jak opowiadać biznesowe historie i tworzyć ciekawy przekaz?

*Szczegółowa agenda godzinowa zostanie dopasowana do Państwa potrzeb. Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności poszczególnych modułów lub ich zakresu na podstawie analizy potrzeb.  Przedstawiony poniżej program ma charakter poglądowy. Po analizie potrzeb – zostanie przedstawiony program dedykowany uwzględniający oczekiwania Klienta.

Program szkolenia zawiera kilka głównych zagadnień. Każdy z nich będzie omawiany poprzez pryzmat podawanych prze uczestników case-study:

 • Wprowadzenie: przedstawienie trenera, grupy, ćwiczenia wprowadzające.
 • Przybliżenie I: Mój storytelling vs reszta świata…
 • Przybliżenie II: Czy wiesz do kogo mówisz?
 • Przybliżenie III: A jak Ty budujesz historię?
 • Końcowe wystąpienia.
 • Podsumowanie dnia.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.