I remember being five years old, on holiday in England. I remember my aunt reading a bedtime story of Cinderella to me, she was trying to explain what a fan was…

 We all use stories. Every day. The storytelling is as old as the human race itself. Nowadays, when we seek to use effective tools for communication across age, culture, society, gender, it has become an art in the service of well-defined message. Storytelling requires a story: a plot, a character, some turns of events…emotions. We all relate to emotions as they are ultimate, unlike the probable details of a story itself.

How to build a story worth telling? How to stay true to oneself but also give value to the audience? Is there a structure to it? A golden rule? A pattern to follow?

Would you like to know?

 

 

 

Termin szkoleń

Na zamówienie
 • Realizujemy szkolenia otwarte w grupie od 4 do 14 osób.
 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego oraz w formie konsultacji.

Participants will acquire knowledge about:

 • THE WAYS to find a good, credible story, based on their own experiences and turn it into a good tool.
 • THE TECHNIQUES to build a structured, interesting and coherent story addressing their particular needs.
 • THE RULES to follow whenever there’s a story to be created, also very quickly, unexpectedly.

Participants will acquire skills:

 • Bring a story to life – the one that moves people.
 • Create a story according to a given situation, audience, need.
 • Follow their listeners’ reactions in order to monitor the story’s impact.

Participants will increase qualifications related to:

 • Understanding of their own mindset.
 • Building on their own emotions according to what they exactly need in a given situation.
 • Grasping of their own mission and calling that allows for building honest stories that build up the connection.

Training is dedicated to:

 1. Those who wish to add some colour to their speeches.
 2. Those who speak to people on a daily basis, be it selling, managing, negotiating, etc.
 3. Those who are on their way to become professional speakers.
 4. Those who are curious enough to check what’s the truth behind storytelling.

Cena Zawiera

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:

 1. 5% za zgłoszenie drugiej osoby;
 2. 10% za zgłoszenie trzeciej osoby;
 3. 15% za zgłoszenie czwartej osoby;
 4. w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Workshop agenda

THE PROGRAM OF THE TRAINING:   STORYTELLING. The truth behind it.

09:30 – 10:00 Introduction, setting goals and needs of the participants as far as the storytelling is concerned)

10:00 – 11:00 Approach I. STORYTELLING. Do you know how you tell the story? 

 • Learning about the qualities of a good storyteller.
 • Bringing up the potential in every person according on their individuality.
 • Finding out what you need to tell a story worth listening to.

11:00- 11:15 Break

11:15 – 13:00 Approach II. STORYTELLING. Do you know who is listening to you and why?

 • Learning the ways to get to know your audience.
 • Bringing in the common language we all have and understand.
 • Using modalities to paint the 3D picture.

13:00 – 13:40 Lunch break

13:40 – 15:10 Approach III. STORYTELLING. Tell the story.

 • No more talking, a call for action.
 • Giving positive feedback and learning from each other.
 • Managing stress and the other attention-eater.

15:10 – 15:25 Break

15:25 – 16:30 STORYTELLING. The grand finale.

 • I remember exactly…
 • Q&A session.
 • Final remarks.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.